Články za apríl 2020

Nový investigatívny dokument

2020 | The Hunters Become The Hunted | Part 2 | 50 Cents For Your Soul

Michael Jackson has been maliciously slandered and extorted for most of his life.

We believe that the time has come to educate the masses on the lies and corruption surrounding the false allegations that Michael has endured.

The documentary ‘Leaving Neverland’ is not only an insult to legitimate abuse victims but to investigative journalism. Whilst it is not within our power to stop the film from being transmitted, we commit to fully and wholeheartedly defending Michael’s name.

This series will debunk the lies by Michael Jackson's accusers a video at a time.

Ako Danny Wu propaguje svoj dokument

The Square One World Tour Experience!

Special thanks to his incredible team.

Touring the world to promote this mega documentary ( 3 Continents 11 cities) | Square One MJ

Jednoducho King Of Pop

Fascinuje ma to, ako tieto zábery aj po 27 rokoch dokážu vyvolať husiu kožu.

Nejde len o spôsob, ako Michaela ocenili, ale fakt, ako spojili jeho predstavenie a zásluhy za danú cenu, ktorú mu udelili.

Krátke zhrnutie fenomenálnej kariéry, Michaelmániu, fanúšikov a to všetko pred zrakmi v tom čase TOP umelcov a celebrít, ktorí videli a počuli KTO MICHAEL JACKSON JE (bol aj v danom čase), a čo pre nielen umelecký svet znamenal.

This gives me goose bumps every time I watch such moments and shots with Michalmania, screaming fans, media hysteria and how monstrous MJ was, there has never been anyone like MJ before or after, no Beatles, nor Backstreet Boys or Justin Bieber, but the Michaelmania

And we have to realize what the audience watched, the TOP stars and celebrities in the audience literally watched the GOD on Olypm.

Aktuálne

ŠOKUJÚCE NOVINKY v prípade pokračujúcich príprav na možný proces v prípade Robsona a Safechucka:

READ In English: ROBSON & SAFECHUCK NEW CASE UPDATES: - LINK

Napriek pandémii vírusu covid19, tu máme vírus konšpiračný a pedofantazíjny.

V pokračujúcom priebehu, počas ktorého sa Robson a jeho právnici snažia presvedčiť sudcu, aby otvoril proces voči pozostalosti MJ Estate s obvineniami zo zneužívania, aktuálne informácie sú:

* za posledný mesiac požiadal súd režisér pornofantasy LN Dan Reed, aby mohol byť prítomný na pojednávaniach a natáčať si priebeh vypočúvaní.

(šokujúco) Pojednávací sudca Mark A. Young s tým súhlasil, ale s obmedzením, že nebude nikoho priamo snímať, teda iba zvukový záznam.

Zjavne tak ide o ďalší materiál, ktorý chce Reed neskôr využiť pre ďalší svoj dokument, ktorý avizoval, že bude pokračovaním LN.

Táto podozrivá posadnutosť a cielená snaha na ďalšie roky pokračovať v mediálnom ryžovaní, je nespochybniteľná.

Prvé takéto pojednávanie malo byť 19.3., ale pre pandémiu je znova odložené na 11.6., a očakáva sa celý štáb Dana Reeda a jeho spoločnosti AMOS Pictures.

* Bývalý sudca (Beckloff), ktorý dozoroval prípad od roku 2013, ktorý je aktuálne už na dôchodku, ale bude mať novú úlohu v prípade, a to ako poradná autorita, keďže dozoroval všetko v týchto prípadoch, až do roku 2017, kedy všetky žaloby zamietol a zrušil.

* Právnici MJ Estate už nemôžu namietať zákonom, ktorý platil do roku 2019, pretože od roku 2020 vstúpil do platnosti nový, účelovo prijatý zákon v Kalifornii, ktorý umožňuje otvoriť a znova prejednať už raz zamietnuté a zrušené žaloby v prípade sexuálneho zneužívania (presne tak, ako Thomas Sneddon dosiahol koncom 90. rokov, aby sa v budúcich procesoch mohli použiť voči obvineným aj predošlé záznamy a dôkazy v iných prípadoch ako dôkazy, čo nakoniec využil v roku 2005 so všetkým z prípadu v roku 1993), a tak musia podávať nové sťažnosti, odvolania a námietky.

* v prípade žaloby Robsona žiadajú právnici MJ Estate 6-8 mesiacov na doplnenie nových dôkazov a zistení, predovšetkým všetky záznamy Robsona, ktoré urobil cez mediálne vystúpenia a rozhovory, teda najmä LN a rozhovor s Oprah.

* do hry vstupuje znova predvolanie svedkov, zo strany Robsona, ktorého právnik Vince Finaldi chcel predvolať predtým, ale nikdy sa mu žiadneho nepodarilo dostať pred sudcu.

Ide o Jordana Chandlera, Jonathana Spencera a jeho matku (chlapca, ktorý mal byť podľa tvrdení Robsona tiež zneužitý Michaelom, hoci to vždy popieral a nikdy sa nezúčastnil žiadnych súdnych procesov, lebo to odmietal), ako aj sestru Jordana, Lili (ktorá mala v roku 1993 iba 5 rokov), zároveň aj Jordanovú snúbenicu (ktorá s prípadmi a udalosťami nemá nič spoločné) a ďalšie osoby, ktorým sa právnici Robsona vyhrážajú, že ak neprídu vypovedať, budú ich chcieť sankcionovať, že maria vyšetrovanie - inými slovami, vyhrážkami ich chcú za každú cenu ako svedkov a alibi.

V predošlých pojednávaniach (pred rokom 2017) Jordan, jeho sestra a matka, aj Jonathan a iní, podali formálnu výpoveď, že sa odmietajú podieľať na vyšetrovaní a vypovedať.

* Právnik Robsona znova požiadal súd, aby mali možnosť preštudovať si finančné záznamy MJ Estate, či nedochádzalo k vyplácaniu nejakých obetí - de facto - to znamená, že sa účelovo chcú dostať k záznamom, ako na tom finančne MJ Estate je, aby plánovali finančné odškodnenie na základe informácií, koľko MJ Estate zarobili.

* právnici MJ Estate už majú k prípadu viac ako 75 tisíc strán spisov, v drvivej väčšine o Robsonovi, o Jamesovi Safechuckovi takmer nič, keďže už predtým bol jeho prípad zamietnutý pre dobu premlčania, a zároveň nebol pre prípad Robsona do roku 2017 relevantný.

Napriek tomu si právnici MJ Estate vyžiadali 6-8 mesiacov na kompletizovanie dôkazov, rovnako z jeho rozhovorov a účasti na LN, vrátane dôkazov vo vzťahu k jeho rodine, a ľudí, ktorí sú s ním napojení v obvineniach, a tiež chcú od neho, tak ako Robsona, samostatné výpovede a vypočúvania.

* MJ Estate požiadali 10 mesačnú lehotu na kompletizáciu dôkazov voči spol. AMOS Pictures, ktorá produkovala pornofantasy LN a zároveň informácie a dôkazy vo vzťahu k Danovi Reedovi, režisérovi, a mať aj prístup k nahrávkam, na základe ktorých urobil LN.

* rovnako aj právnik Robsona a Safechucka chce doplniť niektoré výpovede a vypočúvanie, ktoré chce aktualizovať.

Pritom tvrdí a obhajuje ich, že ich výpovede a tvrdenia v LN a rozhovory sú irelevantné pre prípad….

* Právnik Robsona a Safechucka, Finaldi, sudcovi predložil návrh na kompletizovanie ich dôkazov, v ktorom „odhadol“, že to bude trvať asi dva roky!!!, keďže chce doplniť prípad Safechucka, ktorý doteraz nebol v pozornosti súdu, lebo jeho prípad bol zamietnutý ako celok, a k tomu tvrdí, že tento čas je potrebný na zaistenie dôkazov „z celého sveta“.

Finaldi doteraz nedokázal jednu zo základných vecí prípadu, že James Safechuck bol akokoľvek právne a pracovne spojený s Michaelom, ako tvrdí, že bol zamestnaný pod značkou MJJ Productions, Michaelovou spoločnosťou, ktorú žalujú za zneužitie a budú žiadať odškodné.

* podľa odhadov, technický čas za doplnenie „dôkazov“ z oboch strán by mohlo trvať s odkladmi, námietkami a odvolaniami asi 3 roky!, aj keď reaálne by to malo byť do 2 rokov.

* podľa Finaldiho, neočakáva tento rok nejaké zásadné zmeny v prípade, aj kvôli epidémii, ktoré celý prípad posunie min. o 6-9 mesiacov a predĺži naťahovanie času.

* Finaldi, od začiatku, ako prebral prípad niekedy okolo roku 2015, kedy sa pôvodný advokát Robsona vzdal prípadu, očakával a vyzýval ďalšie „obete Michaela Jacksona“, aby sa prihlásili, ale dodnes žiadna osoba nič také neurobila, a to ani po výzvach Dana Reeda a jeho fantasy LN.

* Finaldi sudcovi naznačil, že chcel oba prípady, Robsona a Safechucka spojiť akoby do jedného, keďže údajné zneužitia sa mali udiať v približne rovnakom čase a rovnakých miestach….

Tým zjavne chce slabosť ich prípadov posilniť a vytvoriť dojem závažnosti a víriť mediálne vody, keďže žiadne iné „obete“ nie sú, a nie je v ich záujme mať dva samostatné prípady, akonáhle padne jeden, padne aj druhý.

* prvé možné reálne pojednávania s dôkazmi budú až niekedy o rok, marec/březen 2021.

* platí, že všetky nové námietky a žiadosti MJ Estate bude sudca schvaľovať predovšetkým v prípade Jamesa Safechucka, keďže doteraz jeho prípad nebol relevantný, ale už vystupuje ako samostatný, a musia akoby nanovo vyšetrovať a kompletizovať dôkazy v jeho prípade.