Články za december 2017

Doplnenie informácií k záveru prípadu obvinení Robsona

Napriek rozhodnutiu sudcu Mitchella L. Beckloffa, vo svojom odôvodnení uvádza, že nie je právny základ na domáhanie sa žaloby voči spoločnostiam Michaela Jacksona, ktoré v tomto prípade boli ako žalované strany, necháva otázku pravdivosti alebo legitimity samotných tvrdení o údajnom zneužívaní ako otvorenú vec, logicky preto, pretože sa nimi ani nezaoberal, nehodnotil ich pravdivosť, neskúmal ich hodnovernosť, ale iba právny výklad kalifornských zákonov na to, či vôbec môže žaloba žiadať o proces voči tretej strane - teda nie samotnej osobe Michaela Jacksona.

Obrázek

Na druhej strane, jasne rozhodol, že za akékoľvek konanie Michaela Jacksona spoločnosti nezodpovedali, teda v tomto prípade nikto nemôže chcieť právnu zodpovednosť za zosnulé osoby, ktoré ešte počas života boli 100% vlastníkmi týchto spoločností, a už vôbec nie, čo robí ich majiteľ vo svojich súkromných nehnuteľnostiach - čo Robsonov právnik spojil dokopy aj s Neverlandom.

V tomto zmysle Michael Jackson bol najvyššou právnou entitou vo svojich firmách, v ktorých menoval a odvolával riaditeľov a vedenie (Branca, Gallin, Gelfand, Staikos, Levine).

Robsonov právnik absurdne tvrdil, že Michaelove firmy boli jeho alter-egom, za ktoré sa skrýval pre páchanie zločinu, čo ale v právnom výklade stále znamenalo, že Michael a jeho firmy sú jedna a tá istá entita.

Tým vlastne absurdne sám nahral MJ Estate v obhajobe, lebo vlastne potvrdil, že nikto nemohol kontrolovať Michaela.

V žalobe Robson priamo nespomínal, ale v obhajoba súdu predložila dôkazy o tom, ako a kedy sa začalo "priateľstvo" medzi Michaelom a Wadeom Robsonom.

Všetky dôkazy totálne vyvrátili Robsonové tvrdenia, pretože bola to jeho matka Joy Robsonová, ktorá vyvíjala všemožné snahy o kontakt s Michaelom, žiadala ho o pomoc a neskôr obaja rodičia Robsona pracovali určitý čas aj na Neverlande.

Pri vyšetrovaní, ktoré sledovala aj MJ Estate, vyšlo najavo, že Robson ešte pred podaním žaloby zisťoval u matky prostredníctvom mailovej komunikácie informácie, ako sa stretol s Michaelom, a ťahal od nej informácie, ktoré neskôr ani nepoužil, keďže mu jeho vlastná matka vyvrátila jeho vymyslené bludy, a boli by pred súdom nepoužiteľné!

Vždy to bola jeho matka Joy, ktorá kontaktovala Michaela, nikdy nie Michael rodinu Robsonovcov.

Neskôr sa ich snažil aj zatajiť, na čo MJ Estate požiadali sudcu o forenzné vyšetrovanie počítačov a diskov s informáciami.

Robsonov právnik Vince Finaldi, samozrejme, komentoval rozhodnutie sudcu, ktoré síce akceptuje, ale hystericky považuje za "nebezpečný precedens", napriek jeho nezmyselným pokusom deformovať formulácie viet, čo robil, v snahe nejako ovplyvňovať rozhodovanie, na čo sudca "neskočil", pretože opakovane Finaldi prezentuje presný opak toho, čo sudca odôvodňuje na základe existujúcich zákonov.

Sudca biele, Finaldi čierne. O to šialenejšie je, ak to vykladá právnik...

Ale to mu nijako nepomôže, ani v jeho snahe odvolať sa, čo aj urobí, a tak ešte bude trvať asi 1-2 roky, kým definitívne sa uzavrie tento absurdný prípad.

V zásade sa dá povedať, že Robson so súčasným právnikom Finaldim, nemali už žiadne iné východisko, ako po zamietnutí žaloby voči osobe Michaela Jacksona, jednak preto, že bol zosnulý, a aj pre premlčaciu dobu.

Robson "záhadne zmeškal" aj rok 2012, do novembra ktorého mohol žalovať pozostalosť MJ Estate, kde by si právne mohol ešte niečo nárokovať, bolo by to relevantné, lebo ide o asi dobu 3 rokov od smrti človeka, kedy je možné sa obrátiť na súd na napr. vyplatenie pohľadávok, záväzkov, alebo aj napr. nejaké typy obvinení.

Lehota, dokedy mohol niečo proti Michaelovi namietať bola do 26 roku jeho života, žalobu podal až po 30-tke.

V roku 2012 ho ale viac zaujímala možnosť, ako predať svoj návrh na knihu o Michaelovi, ale žiaden vydavateľ ju nechcel...

Až v roku 2013 prišiel s obvineniami, zaujímavo až po tom, ako neuspel s mega projektami pre MJ Estate a Slnečného cirkusu - doslova ho odmietli.

Nekončiac tým, že Robson a jeho rodina mali niekoľko možností počas života Michaela, aby chceli "spravodlivosť", či počas vyšetrovania v roku 1993, alebo počas samotného procesu v 2005.

Nikdy nič negatívne na Michaela nemali.

Dokonca vždy Michaela obhajoval, a ešte aj počas života a aj krátko po smrti Michaela sa Robson snažil nejako komerčne využiť spojenie na Michaela napr. tým, že si robil vlastné projekty s menom MJ, alebo neskôr roz-predával nejaké predmety cez eBay, ktoré mal od Michaela.

Takže jediná možnosť po zamietnutých žalobách bolo pokračovať v obvinení firiem Michaela, ako úplne posledná potom, ako "zmeškal" všetky lehoty a dátumy. Práve preto sa tento prípad ťahal 4 roky, lebo nechcel akože ukončiť svoje ťaženie ako lúzer, a bolo preňho už len čakanie na to, či hop alebo trop.

MJ Estate sa niekoľko krát vyjadrili, že buď Robson klamal pod prísahou predtým - celých 20 rokov, alebo klame teraz, a MJ Estate tvrdia, že teraz mu ide len o peniaze.

Dokonca účelovo klamal súdu, keď tvrdil, že do podania žaloby, ani nevedel, že existovala nejaká pozostalosť MJ Estate, hoci v USA je to právna samozrejmosť, a Robson práve s MJ Estate, s Johnom Brancom prejednával niektoré možné kontrakty pre projekty, ktoré nakoniec nedostal.

Rovnako klamal o nejakej ďalšej "obeti", ktorú menoval (Charlie Michaels), napriek tomu, že matka chlapca rázne potvrdila, že je to klamstvo, že by jej syn bol obeťou.

To, že sa Robson prostredníctvom právnika odvolá, je isté, rovnako ako sa odvolali v prípade Jimmiho Safechucka, ako celok.

Technicky povedané, tento prípad je stále na stole, je živý, až kým nebude konečné potvrdenie na odvolacom súde, čo môže trvať až 2 ďalšie roky.

Skúsenosti hovoria, že odvolací proces, najmä v takých absurdných prípadoch, je minimálne úspešný, teda sa nepredpokladá, že by uspeli, pretože aj podľa zákona, nemôže dokázať nič, čo už bolo prejednávané, na čo sa odvolávajú, teda kontrolu spoločností nad Michaelom ako osobou.

Samotný Robson sa celý čas tváril, že veľmi trpel touto traumou, že bol zneužitý, a nebol schopný pracovať, že prišiel o kontrakty, a schopnosť živiť rodinu.

Napočudovanie, ale „zázračne“ ožil, keď v posledných mesiacoch sa aktívne podieľal na niektorých tanečných projektoch, o ktorých tvrdil, že už kvôli traume nebude môcť robiť.

O to viac, že sa z neho stala profesionálna obeť, motivátor pre obete v projektoch pre obete zneužívania, meditačným gurum, a tak ďalej…, teda jeho aktivity budú naďalej pokračovať v zmysle obviňovania Michaela – nakoniec, nemá na výber, keďže rozbehol tento vlak bludov.

O tom, že sa pokúsi už teraz, po všetkých pojednávaniach, ponúknuť knihu, sa dá predpokladať, na čo môže MJ Estate podať nejakú žalobu a podobne.

V každom prípade, Robson sa už nemá kde posunúť, a jeho profesionálna kariéra je v troskách, a nemá veľkú dôveru v hudobnom biznise.

Tak ako rozhodol sudca podľa kalifornských zákonov, ani možný odvolací súd nebude mať inú možnosť ako sa riadiť tými istými zákonmi, napriek tomu, že Robson dostal až priveľa času a možností, ako niečo dokázať, ale zlyhal rovnako so svojim geniálnym právnikom.

Pokiaľ ide o čisto technické výklady, ak by sme chceli brať do úvahy, že jeho tvrdenia sú pravdivé, že bol zneužitý, jediná právna zodpovednosť padá na Robsonovú matku, Joy Robsonovú.

Ona bola tá, ktorá syna, podľa logiky práva, vystavila ako neplnoletého syna zneužívaniu, mohla o tom vedieť, a nič proti tomu neurobila, a vystavovala syna ako obeť zločinu, ona mala tú právnu silu a bola právne zodpovedná, nie spoločnosti Michaela Jacksona.

Prečo potom Robson nežaluje aj svoju matku?

Tá je v žalobe len ako nejaký zdroj informácií, s ktorým si vymieňa údaje.

Nakoniec, v jeho tvrdeniach je mnoho nezrovnalostí a absurdít, napriek tomu tvrdí, že jeho prípad a projekt bude slúžiť ako „pomoc“ pre ostatné „obete“ Michaela Jacksona.

Počas jedného vypočúvania v roku 2016 na otázku, či sa pokúšal kontaktovať Gavina Arvizo, odpovedal, že … nie, že si nespomína…

Takže, doteraz sa nesnažil žiadnej „obeti“ Michaela Jacksona ani pomôcť, a rodina Jordana Chandlera, chlapca, ktorého otec v roku 1993 obvinil Michaela, odmietla mať čokoľvek s týmto prípadom, a pred súd poslali právnikov, že nič nepovedia, a nechcú byť svedkami, o to viac, že Jordan sa prakticky vyhýba akejkoľvek mediálnej aj právnej prezentácii (v roku 2005 zažaloval toho istého otca, že sa ho pokúsil zabiť počas domáceho násilia, teda zjavne išlo o dlhodobé spory, s matkou June nehovoril od roku 1995, keďže žil s otcom).

Robson s právnikom sa neštítili ani obťažovať údajnú obeť, Jonathana Spencea, ktorý rovnako odmietal byť v tomto prípade ako ich fiktívna obeť Michaela, pritom naňho naliehali a opakovane sa snažili dostať jeho výpoveď pred súdom.

VÍŤAZSTVO - sudca zamietol prípad obvinení Wadea Robsona

Správu spracujeme, priebežne dopĺňame, hneď informujeme,sledujte update!

Obrázek

Podľa aktuálnych informácií, sudca Mitchell L. Beckloff zmietol zo stola všetky obvinenia, ktoré Wade Robson vzniesol voči spoločnostiam Michaela Jacksona MJJ Productions a MJJ Ventures , ktoré, keďže nemohol obviniť nežijúcu osobu, obvinil zo spoluúčasti na zodpovednosti za jeho údajné zneužitie.

Vo svojej žalobe tvrdil všetky možné varianty, ako vysúdiť nejaké peniaze, vzhľadom na premlčacie doby údajných činov, ktoré sa mali stať v rokoch 1988-1995.

Po viac ako 4 rokoch trvajúcich vypočúvaní, striedaní právnikov, zatajovaní dôkazov a absurdných obvinení, sudca nemohol nijako inak rozhodnúť, ako zamietnuť všetky body žaloby, rovnako ako to urobil aj v prípade Jimmyho Selfchucka, ktorý sa "pridal" k žalobe na stranu Wadea Robsona - obaja dnes už 36 roční muži, boli blízky kamaráti Michaela Jacksona, z čoho vychádzali predpoklady na priame obvinenia, že ich Michael Jackson mal údajne zneužiť, napriek tomu, že obaja muži v minulosti vehementne a opakovane obhajovali Michaela Jacksona počas všetkých vyšetrovaní a súdneho procesu.

Až v roku 2013, Wade Robson vzniesol v televíznom rozhovore obvinenia, ktoré viedli až do tohto rozhodnutia sudcu, ktorý už v utorok vyniesol verdikt.

V tomto prípade išlo o preukázanie, že spoločnosti Michaela Jacksona boli nejako v zneužívaní zainteresované, čo nebolo, a ani nemalo byť ako dokázané, čo by inak vytváralo precedens, že by ktokoľvek mohol kedykoľvek obviniť po smrti človeka.

Sudca už pred niekoľkými mesiacmi jasne deklaroval rozhodnutie zamietnutia v prípade obvinení Jimmyho Selfchucka, že spoločnosti Michaela Jackona nemali právnu zodpovednosť, to znamená, že MJJ Productions a MJJ Ventures nemohli ako právne entity zamestnávať Michaela Jacksona, ale práve on bol ich majiteľom a najvyššou právnou silou, teda nie firmy ho kontrolovali, ale on bol výkonným orgánom, a teda sám sebe šéfom, a to vrátane právnej zodpovednosti.

Sudca tak neriešil v konečnom dôsledku relevantnosť a pravdivosť obvinení a tvrdení Robsona či bol alebo nebol zneužitý, keďže sa to dokázať bez Michaela Jacksona nedá (navyše po 8,5 rokoch od jeho smrti), ale čisto právne vzťahy a súvislosti medzi Michaelom Jacksonon a jeho spoločnosťami a Robsonom, aký k nim mal alebo mohol mať vzťah a kto mal za čo akú právnu zodpovednosť, kde dokonca Robson s právnikom vymysleli stratégiu, kde Neverland, ako aj Michaelove spoločnosti, označili za nejakú organizačnú štruktúru podobnej škole alebo kempu alebo organizácii, ktorých cieľom bolo lákanie detí a ich zneužívanie.

Sudca tento scenár zamietol.

Robsonov právnik Vince Finaldi sa okamžite vyjadril, že sa odvolajú na najvyššie možné inštitúcie.

Vince Finaldi je známy agresívny právnik zastupujúci údajné obete sexuálneho zneužívania detí kňazmi a kongregáciami, a "špecializuje sa" na zastupovanie vo finančnom odškodnení..., aj to veľa napovedá, aká stratégia Robsona bola, resp. je.

Robson do roku 2013 opakovane a absolútne obhajoval Michaela Jacksona, počas procesu v roku 2005 pri krížových výsluchoch, neustále opakoval pod prísahou a pred porotou, že nikdy nedošlo zo strany Michaela k žiadnemu zneužitiu, a bol jedným z najsilnejších svedkov, ako aj v roku 1993, kedy prebiehalo prvé vyšetrovanie, aj v tom čase opakoval, že nikdy nebol sexuálne zneužitý Michaelom. Dokonca tvrdil, že niektorí, čo obvinili Michaela, to robia iba pre peniaze.

Počas vyšetrovania tvrdil, že aj keď spal na Neverlande asi 20 krát, zvyčajne spal v izbe Michaela (išlo o dvojposchodovú izbu!!!), no nikdy k ničomu nedošlo.

Rovnako vypovedala aj Robsonová matka, ktorá o všetkých stretnutiach a prespávaní u Michaela vedela, právne bola zodpovedná za neplnoletého syna!!!, rovnako vypovedala a vedela to aj jeho sestra.

Až v roku 2013, za nejasných okolností, po všetkých tých udalostiach, ktoré sa udiali, napr. jeho vystúpení na MTV tribute v roku 2009, alebo jeho tanečnej škole, v ktorom mal projekt venovaný Michaelovi, sa udiali zvláštne veci, kedy ho MJ Estate odmietli ako choreografa a režiséra pre projekt Slnečného cirkusu, a nakoniec zamietnutie ďalších projektov.

Podľa okolností, to viedlo k nejakému jeho rozhodnutiu, ktoré sa dostalo až do tohto stavu, kedy sa postavil proti Michaelovi a poprel všetko, čo kedy predtým povedal a urobil.

Právnik MJ Estate označil rozhodnutie sudcu za správne a korektné, pretože nie je možné vykladať právo podľa toho, ako to popisuje Robson=jeho právnik, o to viac, že ide obvinenia z udalostí, ktoré sú 22-29 rokov staré, navyše, právne potvrdené, že spoločnosti, ktoré Michael vlastnil nemali právne vyššiu silu, ako ich majiteľ=nemohli kontrolovať aktivity a činnosť majiteľa=nemajú právnu zodpovednosť za aktivity majiteľa!

Behind the scenes 2

Pri príležitosti uvoľnenia videa "Blood On The Dance Floor 2017" a uzatvorenia ďalšieho kontraktu medzi MJ Estate a Sony, zverejnilo Estate z archívu ďalšiu doteraz nevidenú fotku Michaela z originálneho klipu BOTDF v roku 1997.

Obrázek

Obnovenie a predĺženie spolupráce

MJ Estate obnovila a predĺžila spoluprácu so Sony Music Entertainment.

Podľa čerstvých informácií, obe strany hľadajú možnosti, ako efektívne a inovatívne využiť spoluprácu na šírenie odkazu Michaela Jackson prostredníctvom jeho hudby.

MJ Estate a Sony Music podpísali aktuálne nové dodatky na predĺženie už existujúcich kontraktov.

Obrázek

Každým rokom sa sťahuje niekoľko miliónov jednotiek nahrávok, ako aj albumov, pritom podľa štatistík, len tento rok presiahlo prehrávanie nahrávok na rôznych portáloch cez 1 miliardu-krát, z toho viac ako 400 miliónov audio nahrávok a viac ako 600 mil. video nahrávok.

Odkedy spol. Nielsen Music (cca. 2008), ktorá mapuje predajnosť nahrávok v USA po novom všetkých digitálnych formátov, Michaelova hudba generovala 3,1 miliardy streamov, 1,2 mld. v audio a 1,9 mld. vo video formáte.

Len samotné streamové audio formáty takto vygenerovali ekvivalent pre 800 tisíc albumov, ktoré sa započítavajú do oficiálneho predaja.

Už v roku 2010 podpísali zástupcovia MJ Estate rekordnú zmluvu so Sony Music na 250 mil. dolárov, ktoré zabezpečili budúce projekty, a ako vidíme, od roku 2010 ich bolo viac bež dosť, napr. albumy Michael, Immortal, Xscape a Scream, ktoré len v USA vygenerovali 1,29 mil. jednotiek; album This Is It, od svojho vydania v roku 2009 vygeneroval 1,8 mil. jednotiek.,

Podľa informácií, v ďalších hudobných projektoch budú plánované aj nejaké albumy.

Obrázek

K ďalším projektom doteraz patrili výnimočné dokumenty Bad 25 a Michael Jackson´s Journey from Motown to Off the Wall, ku ktorým sa pridá ešte nejaký ďalší...

V americkej hitparáde podľa hodnotenia RIAA mal Michael 40 #1 hitparádových jednotiek a 102 Top 5 jednotiek.

Zmluva nadobudne platnosť od 1.1.2018

"Blood On The Dance Floor 2017"

Dnes bolo zverejnené na oficiálnom vevo kanáli nové video "Blood On The Dance Floor 2017", ktoré obsahuje vystúpenie tanečníkov šou Michael Jackson ONE a niektoré doteraz nevidené zábery Michaela z klipu v roku 1997.

Do dnešného dňa sme dostávali zostrihy dokumentu z natáčania videa.

Vosková figurína v Indii

1. decembra tohto roku sa v indickom meste Dillí otvorila 23. pobočka slávneho múzea voskových figurín Madame Tussauds a je jasné, že v nej nemohla chýbať ani figurína Michaela.

Obrázek

Lip Sync Battle s Michaelom

18.1.2018 odvysiela nová tv the Paramount Network (premenovaná Spike TV) svoj prvý živý program známej šou, v ktorej známe osobnosti vystupujú ako hudobné osobnosti a imitujú ich nielen v speve, ale aj tanci.

Obrázek

Prvá januárová šou bude oslavou Michaela s názvom: “Lip Sync Battle Live: A Michael Jackson Celebration”, ktorú oficiálne podporuje aj MJ Estate.

Obrázek

Šou bude po novom vysielaná v nových priestoroch v The Dolby Theater v LA.

Okrem toho, televízia odvysiela pred samotnou šou aj hodinový špeciálny program o Michaelovi, v ktorom budú účinkovať aj tanečníci zo šou Michael Jackson ONE.

Corey Feldman znova verejne obhajuje Michaela!

V pondelok, herec Corey Feldman, znova vystúpil v televíznom rozhovore, v ktorom reagoval na otázky týkajúce sa obvinení okolo jeho osoby, keď roku 1993 vyšetrovatelia zatajovali skutočných sexuálnych predátorov, o.i. aj tých, ktorí sexuálne zneužili samotného Coreyho.

Napriek jeho dlhoročnej snahe o upozornenie verejnosti o špinavostiach Hollywoodu, bol celý čas terčom výsmechu a obviňovania, že si vymýšľa.

Nedávno ale úrad vyšetrovateľa v Santa Barbare, the Santa Barbara Sheriff’s Office, pod tlakom dôkazov priznal, že "sa našli" nahrávané rozhovory z roku 1993, v ktorých priamo pred vyšetrovateľom Corey menoval ľudí, ktorí nielen jemu ublížili.

Bolo to v čase vyšetrovania obvinení voči Michaelovi Jacksonovi.

Odvtedy sa vyšetrovatelia nijako nezaoberali skutočnými páchateľmi, ale zúrivo atakovali Michaela Jacksona ako jediného podozrivého, a navyše, z prezumpciou viny....

Vo včerajšom rozhovore Corey znova vyhlásil, že vyšetrovatelia úmyselne ignorovali fakty, a snažili sa prekryť vyšetrovanie cez fiktívne obvinenia voči Michaelovi, čím zanikli ďalšie skutočnosti a páchatelia.

Obrázek

Corey Feldman v rozhovore relácie Dr. Oz jasne deklaroval, že nebude mať pocit oslobodenia a zadosťučinenia, pokiaľ nebudú skutoční páchatelia odsúdení, ktorí zneužili jeho aj jeho kamaráta Corey Haima, a pokiaľ nebude aj Michael Jackson očistený od týchto všelijakých falošných obvinení.

Jedným z mien bol aj B-čkový herec, ktorý mal zneužil Coreyho, a ktorý už v roku 2001 bol zatknutý a obvinený zo zneužívania detí, a práve na to poukázal aj Corey, že sa tomuto dalo zabrániť, ak by vyšetrovatelia už v roku 1993 zatkli skutočných páchateľov

Nielen cez svoje twitterové správy ale upozorňuje na svoje obavy o svoj život....

Dokonca bol jedným z prvých, ktorí verejne poukázali aj na obvinenia voči moderátorovi Mattovi Lauerovi, mimochodom, práve tento moderátor bol prvý, ktorý v televízii v roku 2013 urobil rozhovor a teda svetu "oznámil" obvinenia Wadea Robsona.

Obrázek

Aká náhoda..., že práve moderátor bol pred pár týždňami odvolaný a dostal padáka z tv NBC za obvinenia zo sexuálneho obťažovania...., a ten istý "vyspovedal" Robsona, ktorý fantazíroval s obvineniami proti Michaelovi...

Podľa hodnotenia Coreyho, keď urobil rozhovor s moderátorom Lauerom, mal pocit, že nehovorí s moderátorom, ale nejakým vyšetrovateľom, ktorý ho driluje na spôsob spochybnenia jeho obvinení.

Až neskôr si uvedomil, že akoby Lauer nechcel, aby sa o obvineniach hovorilo ako fakte, najmä v súvislosti s tým, čo nasledovalo potom, keď Lauera obvinili, že je jedným z predátorov...

Na verejnosť preniklo niekoľko ukážok záznamov z rozhovoru s dvomi vyšetrovateľmi, ktoré si môžete vypočuť v linke, v zásade ide o krátke ukážky, no ukazujú, ako sa vyšetrovatelia snažili posmešne reagovať na tvrdenia Coreyho, o to viac, že Corey neustále obhajoval Michaela Jacksona, že ho nikdy nijako neobťažoval.

Napriek tomu si Corey myslel, že ak povedal mená, že ich budú vyšetrovať, no nikdy sa nič neudialo, a aj teraz si kladie otázku,prečo sa niekto snažil dostať Michaela do väzenia, a napriek tomu, neurobili nič, aby chytili skutočných páchateľov.

“Vindication will come when my best friend [Corey Haim]´s perpetrator´s is behind bars, when the people that molested me are behind bars, and when my good friend Michael Jackson is fully exonerated in the public opinion because he was never a predator.” “Michael Jackson needs to be cleared, for once and for all, which I could believe this could actually lead to.”

Michael znova v Simpsonovcoch

V nových Simpsonovcoch znova zaspieval Michael Jackson “Happy Birthday Lisa”.

3.12. mala premiéru nová časť kultového seriálu Simpsonovci, v ktorej sa tématicky znova oslavovali narodeniny Lisi, a znova jej prišiel zaspievať Michael Jackson, teda chlapík Leon Kompowsky, ktorý si myslí, že je Michael Jackson.

Hercom a spevákom, ktorý napodobnil Michaelov hlas je Kipp Lennon, a on zároveň naspieval aj časti spevu MIchaela v televíznom filme “The Jacksons: An American Dream”.

Pokus o predĺženie prípadu

Podľa predbežných výsledkov, 5.12. prebehlo pojednávanie na súde v LA, kde právnici Wadea Robsona chceli podať odvolanie a zrušiť odvolanie MJ Estate, ktorých právnici žiadajú zrušenie všetkých obvinení voči Michaelovým spoločnostiam, ktoré sú jedinými entitami ako spolu-obvinení, nie Michael ako osoba, keďže voči zosnulým osobám, to nie je možné.

V skratke sa dá povedať, že taktické snahy Robsonových právnikov sú pokusom predlžovať prípad a vnášať doň opakované nezmysly, ktoré nikam nevedú a nič nové neprinesú, sudca sa však musí aj týmto zaoberať a analyzovať to, najmä vo vzťahu k osobám (bývalým zamestnancom Michaela), ktoré Robsonoví právnici chceli použiť ako svedkov, ktorí ale boli oficiálne súdom v minulosti uznanými za vinných za klamanie pod prísahou, za krádež, a dokázateľne uznaní, že predávali bulváru svoje vymyslené príbehy o Michaelovi a deťoch z ranča z vyšetrovania v rokoch 1993-94, napr. aj bulvárnej reportérke Diane Dimond, ktorá sa osobne angažovala a chŕlila jednu reportáž o Michaelovi za druhou a údajných obetiach, a dokonca za peniaze chcela, aby niektorí bývalí zamestnanci (priznanie jedného z nich) doslova si vymýšľali nechutné príbehy proti Michaelovi.

Obrázek

Právnici MJ Estate v odôvodnení na zrušenie týchto Robsonových nezmyslov jasne deklarovali pozadie týchto podvodníkov a fejkových svedkov, ktorí dokonca ani v časoch, kedy malo údajne k niečomu niekde dôjsť ani nepracovali, ani neboli prítomní, a samozrejme, ich história súdnych ťahaníc a žalôb zo strany Michaela, ktoré vyhral, z nich robí len úbohých maniakov a príživníkov.

Dozorujúci sudca tak už 15.12. zrejme vynesie rozhodnutie o tom, či povolí oficiálne proces,alebo zmätie celý prípad zo stola.

Okrem toho, reportérka Diane Dimnond (pôvodom židovka), ktorá si vybudovala živnosť na obvineniach voči Michalovi, ktorá osobne hľadala nejaké obete, ktorá podplácala ľudí, aby vypovedali proti Michaelovi, ktorá napísala knihu plnú nezmyslov, ktoré vyvracajú aj súdne spisy, a ktorá sa "úplne náhodou" stala blízkym rodinným priateľom rodiny Arvizo - Gavinovi Arvizo bola na svadbe, napísala aktuálne článok o aktuálnych sexuálnych škandáloch najmä židovských mocných z Hollywoodu a amerického šoubizu, zrazu používa na týchto skutočných predátorov dvojaký meter a snaží sa akoby zľahčiť ich zločiny, kde sa neštíti používať príklady od Michaela Jacksona.

Obrázek

Ale akosi účelovo zabúda, že ani jeden z obvinených nespadá do rovnakej kategórie ako Michael Jackson.

Jednoducho, akoby sa snažila aj ona pokračovať v prekrývaní skutočnej pedo/sexuálnej skupine židovských mocných.... odvolávajúc sa vo svojom blogovom článku na práva obvinených a prezumpcie neviny, ale kde bola, keď písala články a hľadala fiktívne obete, len aby vytvárala v spolupráci s inými sprisahancami mediálny obraz o Michaelovi ako vinnom za každú cenu!!!???

Obetný baránok

Podľa aktuálnych informácií, prekrývanie sexuálnych škandálov americkej mediálnej elity, zneužilo situáciu v čase, kedy prekrývali vymyslenými príbehmi a bulvárnymi nezmyslami o obvineniach proti Michaelovi práve cez mediálne portfólio ako je RadarOnline a National Enquirer, ktoré kryli mediálnu spoločnosť v súčasnosti vyšetrovaného producenta Harvey Weinsteina.

Priebežne sa objavujú informácie, ktoré odhaľujú, ako Michael Jackson poslúžil ako obetný baránok na prekrývanie skutočných zločinov.

Obrázek

V súčasnosti sa potvrdilo, že vyšetrovaní a obvinení zo sexuálneho násilia sú presne tí istí, ktorí šírili vymyslené informácie a bulvárnu špinu na Michaela Jacksona: Dylan Howard (šéfredaktor RadarOnline & The Enquirer), A.J Benza ("novinár z bulvárneho New York Daily News") a The Weinstein Company.

Obaja novinári písali účelové a najšpinavšie články o Michaelovi Jacksonovi.

Dnes sú sami obvinení zo sexuálnych útokov.

Skutoční úchyláci chránia skutočných úchylákov.

Viac detailov každý deň pribúda...., dokonca sa našli aj nahrávky z vypočúvania Coreyho Feldmana, ktorý v roku 1993, počas vypočúvania kalifornskými vyšetrovateľmi pri vyšetrovaní obvinení proti Michaelovi, vypovedal a povedal konkrétne mená ľudí, o ktorých vedel, že zneužívali deti a aj jeho samotného.

Najprv sa úrad vyšetrovateľa v Santa Barbare snažil tvrdiť, že tieto záznamy neexistujú, a nevedia o tom, ale teraz sa ukázalo, že sú v archíve, našli sa a teda budú súčasťou ďalších vyšetrovaní.

Namiesto vyšetrovania a pátrania po skutočných pedofiloch, vyšetrovatelia v danom čase ignorovali konkrétne mená a údaje, a zamerali sa na fikcie len okolo Michaela Jacksona, aby našli čokoľvek, skutoční páchatelia tak na roky boli mimo ich záujmu, a mnohí ľudia si za ostatné roky robili žarty a neverili tvrdeniam Coreyho Feldmana.

Teraz je už oficiálne ospravedlnený..., hoci sa skutočné mená asi verejnosť nedozvie, keďže ide o citlivé informácie, a najmä status premlčacej doby.

Video dôkaz proti špine amerického bulváru

Ako sme vás informovali, americká bulvárna špina RadarOnline zverejnil článok, že údajne nejaký "producent" (to je také slovíčko, za ktorým sa skrýva kdejaký idiot holywúdsky) mal povedať, že zosnulý herec Corey Haim mu mal v roku 2007 tvrdiť, že ho údajne Michael Jackson nejako atakoval, pritom naznačoval, že nehovoril o sexuálnom ataku.

Konečne investigatívni fanúšikovia našli video dôkaz, že Cory Haim krátko po smrti Michaela poskytol krátky rozhovor pre agentúru AP, v ktorej spomínal na Michaela a hovoril o ňom ako o dobrom kamarátovi, s ktorým prežil príjemné chvíle, a že nikto sa nesprával k Michaelovi tak, ako by si zaslúžil, a že až po smrti sú k nemu všetci takí.... milí....

Tu je video dôkaz, jeho rozhovor začína od 1:26 a totálne rozkladá bludy od Radaru a všetkých príspevkov pod maniakov k článkom, ktorí okamžite spojili veci so zneužívaním, a znova pisálkovia v diskusiách útočili na Michaela len cez informácie z bulvárnej špiny.

Michael opäť NAJ!

Michael Jackson bol v ankete o najlepšiu mužskú pop ikonu na popiconsblogu zvolený za absolútnu jednotku!

Obrázek

Zo 170 tisíc hlasovaní, Michael zvíťazil so 40% (69,124 hlasov).

Na ďalších miestach sa umiestnili:

Prince 35.87% (61,911)

George Michael 9.9% (17,088)

a iní.

Behind the scenes

Fotka, ktorú zverejnili správcovia MJ Estate, prišla ako žiadosť fanúšikov z projektu albumu Scream, kde v súťaži hlasovali za obľúbenú skladbu, z ktorej zvíťazila skladba Blood On The Dancelfoor.

Obrázek

MJ Estate tak zverejnili novú fotku k víťaznej skladbe, pričom v prvých minútach od jej zverejnenia ju mohli vidieť iba fanúšikovia v USA, teda krajina, z ktorej prišlo najviac predobjednávok na album Scream od fanúšikov.

Samozrejme, sociálne siete ale takmer okamžite zverejnili=skopírovali=zdieľali fotku po celom svete.

Podľa autora coveru/obalu albumu Blood on the Dancefloor, Willa Wilsona, je v archíve celý set fotiek z fotenia k albumu, ako aj osobné poznámky Michaela Jacksona z návrhov na fotenie.

Či budú niekedy zverejnené, nie je zatiaľ isté....

Alternatívny cover

Pri príležitosti 35. výročia albumu "Thriller" zverejnil Dick Zimmerman na svojej stránke alternatívny obal albumu, ktorý ešte vtedy nemal plánovaný názov "Thriller".

Obrázek

Predajnosť albumov

Informačný portál ChartMasters.org, ktorý zbiera a analyzuje dáta a informácie o predajnosti nahrávok, aktualizoval svoje údaje, a priniesol niekoľko zaujímavých údajov.

Pozrite si prehľad TOP15 najpredávanejších albumov v miliónoch (všimnite si, kde nájdete albumy MJ):

1. 1982 – Michael Jackson – Thriller – 65,800,000

2. 1973 – Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – 43,300,000

3. 1992 – Whitney Houston – The Bodyguard – 41,100,000

4. 1978 – Various Artists – Grease – 38,100,000

5. 1971 – Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – 36,800,000

6. 1977 – Fleetwood Mac – Rumours – 35,500,000

7. 1977 – Bee Gees & Various Artists – Saturday Night Fever – 34,800,000

8. 1987 – Michael Jackson – Bad – 33,600,000

9. 1997 – Shania Twain – Come On Over – 33,500,000

10. 1979 – Pink Floyd – The Wall – 31,300,000

11. 1987 – Guns N’ Roses – Appetite For Destruction – 30,900,000

12. 1991 – Metallica – Metallica – 30,400,000

13. 2011 – Adele – 21 – 29,900,000

14. 1997 – Céline Dion – Let’s Talk About Love – 29,800,000

15. 1991 – Michael Jackson – Dangerous – 29,550,000

Tu je kompletný zoznam: LINK

PLUS

THRILLER 35

Před 35 lety Michael Jackson změnil historii hudby. Pomohla mu vizuální revoluce.

Obrázek

30. listopadu 1982, vyšlo album Thriller. Michael Jackson svou šestou deskou naždy změnil tvář pop music. Nahrávka, které se podle různých odhadů prodalo po celém světě 65 až 110 milionů kopií, je dodnes nejprodávanějším albem všech dob.

Michael Jackson natáčel Thriller od dubna do listopadu 1982 v hollywoodském studiu Westlake Recording, producentem byl slavný Quincy Jones. Deska vyšla u společnosti Epic Records a o dva roky později album vyšlo také u Supraphonu v tehdejším Československu.

Šesté studiové album krále popu trvající necelou tři čtvrtě hodinu obsahovalo devět písniček, z nichž čtyři si napsal sám Jackson. Kromě titulní písně jsou na ní takové hity jako Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin´ Somethin´ nebo The Girl Is Mine.

Album, na jehož obálce byla fotka Michaela Jacksona v bílém obleku a černé košili, se okamžitě stalo hitem. Do Vánoc 1982, tedy během necelého měsíce, se prodalo přes milion kopií. Deska, která kombinuje pop, rock a funk, se stala zdrojem inspirace pro generace dalších umělců.

Nahrávka je dodnes nejprodávanějším albem všech dob. Podle různých odhadů se po celém světě prodalo 65 až 110 milionů kopií. Až na dalších příčkách zůstávají Pink Floyd (The Dark Side of the Moon), AC/DC (Back in Black) nebo Meat Loaf (Bat Out of Hell).

Revoluce na MTV

K úspěchu nepochybně přispěl i fakt, že souběžně s uvedením desky na trh se na televizní stanici MTV objevilo videoklipové ztvárnění titulní písně. Ve své době nejdražší video, které stálo 800 tisíc dolarů, má délku skoro čtvrt hodiny a v podstatě se jedná o krátký film.

Thriller dokonale využil doby, kdy se právě díky televizi MTV obrazové zpracování písně stalo stejně důležitým jako hudba sama. „Byla to skutečně revoluce. Vizualizace populární hudby změnila její povahu velmi zásadním způsobem. Najednou tady bylo médium, které dokázalo udělat nové hvězdy, třeba Madonna nebo Michael Jackson jsou produkty MTV,“ uvažuje hudební publicista Vojtěch Lindauer.

Klip se dočkal i kritiky kvůli okultistickým a násilným scénám, i přes tyto výhrady ale v roce 1984 proměnil tři nominace v cenách MTV a později byl zvolen nejlepším hudebním videoklipem všech dob.

VIDEO komentár tu LINK

K ďalším linkám pridávame slovenskú wikipédiu - LINK

Animácia Minecraft

Tu je malá animácia Minecraft vytvorená spoločnosťou Emigê Animation Studios. Animovaný MJ spieva "Human Nature" z This Is It. No nie je to podarené? :)

"We are the World" na 14. mieste

Americký časopis Billboard umiestnil na 14. miesto vo svojom rebríčku najlepších vystúpení z odovzdávaní cien American Music Awards skupinové vystúpenie umelcov so skladbou "USA for Africa: We are the World" z roku 1986.

Skladba sa stala Skladbou roka a zároveň aj najpredávanejším singlom roka, ktorého spoluautorom je aj Michael Jackson (s Lionelom Richiem).

Pripomeňme si vystúpenie hviezd, ktorí prišli na pozvanie Diany Ross na pódium po tom, ako ocenili zakladateľa charitatívneho projektu na boj proti chudobe a hladu, aktivistu Harry Belafontea.

Obrázek

Ďalšie lži...

Americký špinavý bulvár Radar Online zverejnil článok, v ktorom v umiestnenom videu hovorí nejaký neznámy "producent" Ed Meyer o tom, že bývalá detská hviezda Corey Haim mu mal údajne povedať, že bol údajne "atakovaný Michaelom Jacksonom."

Vo videu tvrdí, že nevie ako presne, lebo to mu Corey nepovedal, či išlo o nejaký sexuálny útok, to však stačilo na to, aby z toho Radar urobil kauzu.

Pritom, podľa dostupných informácii, Corey Haim sa s Michaelom stretol osobne až v roku 1993, pritom v tom čase mal už 22 rokov, keďže Haim sa narodil v roku 1971!!!

Avšak, Corey Haim zomrel v roku 2010 na zápal pľúc, a bol aj závislý na drogách.

Obrázek

Meyer vytvára udalosť, že by Corey Haim mal byť nejako atakovaný v roku 2007....

V roku 2007 spolu s hercom Corey Feldmanom vytvorili dokument o sexuálnom zneužívaní The Two Coreys, pretože obaja boli ako mladí sexuálne zneužití, a na tomto sa naviazal aj teraz Radar, ktorý už po miliónty krát deformuje realitu, prekrúca fakty a vytvára bulvárnu špinu, o to viac, že Corey Haim nikdy nebol súčasťou žiadneho vyšetrovania Michaela v rokoch 1993-2005, a ani jeho matka, ktorá sporadicky poskytuje rozhovory na tému súčasných obvinení voči mnohých hollywoodskym predátorom, že by jej syn mal byť "objektom záujmu" Michaela Jacksona.

Bola to len otázka času, kým Radar v časoch čakania na súdne rozhodnutie o pár týždňov, či sudca povolí proces alebo zamietne obvinenia Wadea Robsona, vytvorí nejakú mediálnu špinu, ako to robí v spolupráci s Robsonom, ktorému robí mediáne PR.

Zatiaľ ide len o bulvárnu špinu fiktívnej obete, no je možné, že sa na tom bude chcieť niekto znova ryžovať, a Robson sa určite chytí možnosti....

"Neverland Ranch" ako obchodná značka....

Takto nechali správcovia pozostalosti MJ Estate zaregistrovať ako obchodnú značku názov Neverland Ranch, ktorej sa tak otvárajú nové možnosti využitia tohto názvu napr. aj možným zriadením múzea - čo bolo uvedené aj v žiadosti alebo nejakej krajinnej oblasti, vrátane predmetov súvisiacich s týmto názvom, čo je de facto priama súvislosť s rančom Michaela Jacksona Neverland, napr. aj pre akékoľvek video a audio záznamy (ide o nielen súkromné nahrávky Michaela), využitie portfólia pre televíziu, online média, kultúrne podujatia, vzdelávacie programy, tanečné a umelecké projekty a pod.

Táto obchodná značka spadá do portfólia oficiálnej spoločnosti Triumph International, ktorá ako jediná licencuje všetky predmety s názvami a menami, ktoré má ako obchodnú značku, napr. samotné meno Michael Jackson.

Plány na múzeum priamo na pozemku Neverlandu sú nateraz iba v rovine teórie, pretože MJ Estate samotný pozemok už nevlastní, a teda akékoľvek úvahy by museli byť mimo tohto priestoru, o to viac, že kalifornské zákony aktuálne neumožňujú vytvoriť z bývalého Neverlandu ani turistickú atrakciu.

Avšak už dávnejšie bola predstava vytvoriť akoby repliku ranča a následne ho využívať v nejakých častiach ako samostatnú atrakciu, uvažuje sa aj o nejakom zábavnom parku s témou Neverlandu.

Aktuálne sa ranč stále predáva za 68 mil. dolárov.

Obrázek

Nové zábery z dokumentu

Nové, niektoré nezverejnené zábery z dokumentu, ktorý zatiaľ ešte nevyšiel, a čaká sa naň už 10 rokov...., prinajmenšom asi 4 roky, odkedy MJ Estate blokuje jeho oficiálne vydanie (z doteraz neznámych dôvodov)

Obrázek

COREY FELDMAN REAGUJE

Vo víre súčasných obvinení zo zneužívaní rôznymi osobami vo svetovom šoubiznise, poskytol herec Corey Feldman rozhovor pre americkú tv NBC, ktorej znova hovoril o obvineniach z toho, ako on sám bol zneužitý hollywoodskymi magnátmi v čase, keď bol ako tínedžer a dlhodobo poukazuje na pedofilné skupiny, ktoré operujú v šoubize.

V tomto rozhovore znova hovorí o svojich skúsenostiach, o ktorých napísal aj knihu no čo je dôležité, v mladosti bol blízkym kamarátom Michaela Jacksona a dodnes ho príležitostne imituje a neustále obhajuje, a urobil to znova, v rozhovore sa od 5:09 začína časť, v ktorej hovorí o Michaelovi, a kde ho verejne obhajuje a tvrdo útočí na médiá a mnohých ľudí, ktorí vedia pravdu a poznajú skutočné mená...., a to napriek tomu, že on sám už v roku 1993 vypovedal v prospech Michaela, ale vyšetrovatelia chceli, aby čokoľvek našli na Michaela, a zaujímali sa len o to, a nie o skutočných pedofilov, napriek tomu, že Feldman vyšetrovateľom poskytol skutočné mená, nikto sa o to z vyšetrovateľov nezaujímal, pretože páchatelia sú chránení, a on sám, ak by podal žalobu, silné lobistické skupiny by ho zničili, ako hovorí....

ALBUM "SCREAM" ZNOVU V TOP 20!

Kompilácia hitov s halloweenskou témou nazvaná "Scream" je späť v Top 20!

Aktuálne pokročila na #19 miesto z # 99, pretože jej dopomohol predaj špeciálnej 2LP svietiacej v tme.

5 týždňov a Michael Jackson je stále v Top 100!

TANCUJÚCA DIGITALIZÁCIA

Čínska spoločnosť s názvom "Bitone" vytvorila podobný vzhľad digitálneho MJ, ako čínsky fanclub pre Halloween, a je to celkom dobré. Keen Zhang, prezident MJJCN, uverejnil videoukážku umeleckých diel s niektorými verziami Michaela z klipu "Thriller", "Ghosts" a "Remember the Time", kde jeho digitálne verzie dokonca tancujú konkrétne prvky z jednotlivých choreografií.

Nie je isté, či bola spoločnosť Bitone poverená prácou na digitalizovní priamo od Estate alebo inou spoločnosťou v Číne (keďže licencia nie je regulovaná v Číne) alebo či to nebola práca fanúšikov pracujúcich v spoločnosti Bitone!

FORBES 2017: najlepšie zarobil Michael

V rebríčku najlepšie zarábajúcich zosnulých umelcov za rok 2017 je..., samozrejme, Michael Jackson na prvom mieste ....

Celkové zisky dosiahli 75 miliónov dolárov.

V celkovom poradí zárobkov osobností za rok 2017 je Michael Jackson oproti minulému roku, kedy zarobil rekordnú sumu, najvyššiu akú kedy osobnosť v zábavnom priemysle zarobila - 825 mil. dolárov, až na 17. mieste spolu s hudobníkom Bruceom Springsteenom.

Na ďalších miestach (na 3. mieste) sa umiestnil aj Elvis Presley s 35 mil. dolárov, a Prince až na 12. mieste s 18 mil. dolárov.

Najlepšie zarábajúcou osobou šowbizu za rok 2017 je Sean Combs/P.Diddy, so ziskom 130 mil. dolárov....

Podľa časopisu Forbes, Michael Jackson od svojej smrti zarobil už 2 miliardy dolárov, celkovo od svojej profesionálnej kariéry takmer 4 miliardy.

Obrázek