Články za júl 2012

Diana Ross súhlasila s opatrovníctvom Katherine a TJ

Diana Ross údajne dala písomný súhlas, aby sa opatrovníctvo rozdelilo medzi Katherine a TJ-a. Jej súhlas bol potrebný, lebo bola Michaelom určená ako druhá opatrovníčka, ak by sa Katherine nemohla starať o deti. Teraz sa čaká ešte na vyjadrenie Debbie Rowe - matky dvoch Michaelových detí. Objavili sa správy aj o tom, že má byť s ňou odvysielané interview.

Vložila: Zuzcoj

Nastavenie pozadia fóra

Pre tých, ktorým nevyhovuje čierne pozadie diskusie, ak ho máte nastavené (je prednastavené ako východzie - Melankolia), môžete si zmeniť pozadie na 8 verzií!

Možnosť zvoliť si výber tu bol od začiatku (rovnako aj na starom fóre), len niektorí ste si to nevšimli alebo nevedeli nastaviť, a pýtali sa ma, či to nezmeníme.

Ukážky a postup nastavenia v týchto ukážkach v téme na fóre - LINK

Obrázek

Conrad Murray chce dať znova preveriť vzorky liekov

Conrad Murray chce dať znova preveriť vzorky liekov, ktoré podal v osudný deň Michaelovi. Opäť chce presvedčiť verejnosť o tom, že on je nevinný a lieky si pichol Michael sám. Vraj takto by sa pravda preukázala raz a navždy.

Vložila: Zuzcoj

MJ Estate zakázali vstup do domu detí...

Podľa listu Howarda Weitzmana, ktorý reprezentuje Johna McClaina a Johna Brancu, MJ Estate zakázali niektorým členom rodiny Jacksonovcov vstup do domu detí v Calabasas.

Ide o Janet, Randyho, Jermaina a Rebbie a ich rodinných príslušníkov. List bol zaslaný aj Charlesovi Schultzovi právnikovi Katherine. Urobili tak na základe toho, že dom je platený z peňazí MJ Estate.

Naopak vstup majú povolený Paris, Prince, Blanket, T.J., Tito, Marlon, Jackie a ich manželky, ochranka najatá Estate, zamestnanci, Meg Lodise, Michael Kane, Sandra Ribera, Parry Sanders, Trent Jackson, Charles Shultz a každý najatý T.J.-om.

Katherine je vraj v súčasnej dobe v období, keď sa snaží dom odkúpiť/získať, aby Estate nemalo moc a vplyv takto diktovať podmienky.

Zákaz do domu majú v podstat všetci, ktorí podporujú aktivity proti MJ Estate, no napr. v liste sa nespomína Latoya, rovnako aj Joe Jackson má zákaz.

Vložila: Zuzcoj

Videá z koncertu

Viac videí a fotiek z koncertu Jacksonovcvo, na ktorom boli aj deti Prince, Paris a Blanket vc téme - LINK

Obrázek

Debbie Rowe sa zaujíma o dianie okolo opatrovníctva

Debbie Rowe matka Princa a Paris sa aktívne zaujíma, čo sa deje ohľadne opatrovníctva jej detí. Po Michaelovej smrti sa s Katherine dohodla na podmienkach, za akých súhlasila, aby sa Katherine stala ich opatrovníčkou (trvala na tom, aby boli vychovávané mimo vplyvu Joe Jacksona a tiež sa s nimi niekoľkokrát stretla).

Po tom, ako sa dopočula o zmiznutí Katherine ihneď sa vrátila do južnej Kalifornie (bola na nejakej šou s koňmi). Vyjadrila sa, že skôr ako sa rozhodne, či by súhlasila s tým, že opatrovníctvo by bolo delené medzi Katherine a TJ-a sa musí dozvedieť viac detailov. Potom sa rozhodne, či bude súhlasiť/nesúhlasiť. TJ-a vraj pozná od malička a vie, že si s Michaelom boli blízky, no predsa by chcela vedieť viac informácii o situácii...

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

Katherine a Michaelove deti na koncerte Jacksonovcov

Podľa TMZ sa Katherine objavila na koncerte Jacksonovcov v Saratoge minulý večer. Prítomné boli aj Michaelove deti. Podľa prítomných divákov sa deti na koncerte očividne nebavili.

Viac videí a fotiek v téme - LINK

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

MJ Estate - súhrn spravovania

Tu je stručný prehľad aktivít správcov pozostalosti Michaela Jacksona - MJ Estate:

Prehľad k 31.5.2012:

* hrubý príjem - 475 mil. dolárov

Rozpis príjmov:

- 310 mil. za obdobie od Jún 2009 – Október 2010

- 134 mil. za obdobie od November 2010 – December 2011

- 30 mil. za obdobie od Január 2012 – Máj 2012.

Hypotéka na rodinný dom Hayvenhurst v Encine splatená.

Podľa správy od MJ Estate je dom v prestavbe/renovácii, a bude slúžiť v budúcnosti pre rodinu.

Dlh vo vťahu spol. MiJac vo výške 65 mil. dolárov splatený, do konca roka 2012 splatené všetky záväzky.

Katherine Jackson žiada o jednorázovú sumu vo výške 205 tisíc dolárov na splatenie svojich osobných a profesionánych nákladov za rok 2011.

Dodatočne žiada navýšenie mesačnej renty o takmer 35 tisíc dolárov na platby pre právne a účtovné služby, ako aj údržbu jej osobného domu v meste Gary a Las Vegas.

Inventúrna hodnota majetku sa odhaduje na viac ako 50 mil. dolárov.

MJ Estate spravuje/vlastní 50% podiel v Sony/ATV, a 100 podiel v katalógu MiJac, ako aj obchodné značky a logá s menom Michael Jackson.

Obchodné aktivity aktuálne zahrňujú Slnečný cirkus a šou Immortal, videohry od spol. Ubisoft, multi-albumovú zmluvu, komerčné produkty, možný film a dokument o Michaelovi.

V čase smrti, Michael čelil 6 žalobám, po smrti bolo aktívnych 15 žalôv, v súčasnosti sú aktívne 4, zvyšok bol urovnaný v prospech MJ Estate.

MJ Estate čelili 65 veriteľským požiadavkám.

MJ Estate si najalo 19 právnických firiem po celom svete, ktoré riešia ochranné známky a autorské práva.

Michael Jackson/MJ Estate vlastní aktuálne 87,5% podiel na Neverlande.

Do konca roka 2011 bola hodnota hnuteľného majetku 13 mil. dolárov, hotovosť 19 mil. dolárov.

Čistý príjem do konca roka 2011 bol 106 mil. dolárov - za sledovanie obdobie November 2010-December 2011

*

Platby od MJ Estate pre Katherine a deti:

Platby na výdavky detí: 2,139 mil.

Výdavky Katherine: $470.814

Výdavky na dom v Calabasas: 436.187

Údržby domu: 15.569

Dom v Hayvenhurst: 73.962

Dane za domy: 144.605

Poistenie (zdravotné a za majetok): 106.033

Zamestnanci v dome: 658.915

Právnik Katherine: 233.911

Súdny poručník: 54.478

Technické náklady: 53.211

Ochranka: 654.414

Opravy a údržba: 194.127

CELKOVO: $5.205.516

MJ Estate poskytli Katherine niekoľko pôžičiek:

1 $235.000

2 $250.000

3 $75.000

4 $6.000.000 (pre vyplatenie súdneho sporu s denníkom Segye Times)

Celkovo pôžičky pre Katherine $ 6.560.000

CELKOVÉ NÁKLADY: $ 11.765.516 ($5.205.516 + $6.560.000)

MJ Estate zaplatili viac ako 50 mil. dolárov na daniach a licenciách.

MJ Estate vyplatili pre svojich zamestnancov 443 tisíc dolárov.

Náklady na PR boli 442 tisíc dolárov.

1 mil. dolárov stál prenájom skladov.

MJ Estate je zatiaľ pod ochranou/dohľadom súdu, a správcovia chcú požiadať o predĺženie o rok=musia predkladať súdu všetky príjmy, výdavky a žiadosti, aby boli uspokojení veritelia ako prví.

Po skončení dohľadu bude MJ Estate fungovať samostatne.

Celý dokument a detaily v téme - LINK

Randyho verzia problémov v rodine

Randyho verzia problémov v rodine. Toto napísal na Twitter:

1) When TJ asked my mother if he should ask for temporary guardianship, my Mother told TJ NO – twice.

Keď sa TJ spýtal mojej matky, či môže požiadať o dočasné opatrovníctvo, moja matka mu povedala NIE - a to dvakrát.

2) The Estate denied Rebbie, Janet and Jermaine access to the house when they returned to home to Calabasas with a letter written by Howard Weitzman, attorney for the Estate, who is not a resident of the home.

Estate zabránilo Rebbie, Janet a Jermainovi vstup do domu v Calabasas po tom, čo sa vrátili s listom od Howarda Wetzmana z Estate, ktorý nie je (obyvateľom domu?).

3) The Estate is trying to isolate my Mother from her family JUST LIKE THEY DID TO MICHAEL, in order to propagate their lies, financial agendas and to protect a fraudulent will.

Estate sa pokúša izolovať moju matku od jej rodiny PRESNE TAK, AKO TO UROBILI S MICHAELOM, a to preto, aby mohli propagovať ich klamstvá, narábať s financiami a chrániť podvodný testament.

4) The same people that are trying to manipulate my mother are the same people that were involved with my brother when he died.

Tí istí ľudia, ktorí sa snažia manipulovať moju matku sú tí istí, čo boli zapletení s mojím bratom keď zomrel.

5) In order to obtain temporary guardianship, TJ lied to the court. Rebbie, Janet, Jermaine and I would never harm our mother and we are doing our best to protect her and the Estate knows that. I want to know why Perry Sanders would consider a negotiation based on lies.

TJ klamal, aby dostal dočasné opatrovníctvo. Rebbie, Janet, Jermaine a ja sme nikdy neublížili matke ale snažili sme sa ju ochrániť a v Estate to veľmi dobre vedia. Rád by som vedel, prečo Perry Sanders uvažoval na základe klamstiev.

6) It is clear that anyone who stands up against the Executors of the Estate - John Branca, John McClain and their attorney Howard Weitzman - is denied access to my mother.

Je úplne zjavné, že každému, kto stojí proti správcom Estate - Johnovi Brancovi, Johnovi McClainovi a ich právnikovi Howardovi Weitzmanovi - je zabránený kontakt s mojou matkou.

7) It is my fear and belief, that they are trying to take my mother’s life.

To je môj strach a obávam sa, že sa pokúsia vziať mojej matke život.

Vložila: Zuzcoj

Miliardový YouTube

Oficiálny Michaelov účet na YouTube už prekročil 1 miliardu kliknutí na jeho videoklipy...

Obrázek

Prince Jackson Jr. vydal prehlásenie

V pôvodnom znení:

“I would first like to start off this tweet by thanking the fans that have always stood by me and my family, my dad really appreciated your support and I still treasure it to this day. As I am sure everyone is well aware of the events that have been going on. I have not been backing up my sister and her tweets avidly because I was waiting for the time to reveal my side. As long as I can remember my dad had repeatedly warned me of certain people and their ways. Although I am happy my grandma was returned, after speaking with her I realized how misguided and how badly she was lied to. I’m really angry and hurt. The following image is of a group chat I had started to several family members. This group text message I had initially sent was replied to but they didn’t know that I could see the responses. For this whole time, we were denied contact to our grandmother. “If you continue with your lies I will continue with the truth”

- Michael Jackson Jr.

Sudca chce nezávislé vyšetrovanie

Aktuálne, ktorý si preštudoval návrhy na opatrovníctvo, chce zistiť, ako sa teda deti majú, a to majú sociálni pracovníci zistiť, priamym prístupom k deťom a ich rozhovorom.

Ich správa tak rozhodne o jeho konečnom verdikte.

Prehlásenie Perry Sandersa, právnika Katherine Jackson

Perry Sanders vydal oficiálne vyhlásenie, v ktorom popísal stratnutie s Katherine, právnikom TJa, Princom Michaelom a TJom, a dohodli sa na spoločnom postupe úpravy opatrovníctva, ktoré by si mali podelil Katherine a TJ (Tito Jackson Junior má manželku, tri svoje deti a dve nevlastné, ktoré by asi mali žiť spolu s deťmi Michaela v jednom dome, alebo blízko nich).

Do spoločného postupu sa pripojila aj súdom určené právna ochrankyňa deti Margaret Lodise, ktorá súhlasila s podmienkami.

Ostáva už len na súde, ako rozhodne, no neočakávajú sa žiadne problémy s rozhodnutím.

Týmto by TJ získal podiel práv na vedení domácnosti, vrátane finančných záležitostí, ale aj zastupovanie detí v školských záležitostiach, napr. návšteva školy, informácie o štúdiu detí a podobne.

Rovnako tak aj Katherine, ktorá sa môže sústrediť viac na svoje osobné záležitosti.

Súd však rozhodne pravdepodobne až budúci týždeň o detailoch práv.

Katherine Jackson dnes na súde?

Podľa informácií, dnes by mala Katherine Jackson prísť na súd, objasniť situáciu, ktorá nastala, a požiadať súd o opätovné pridelenie opatrovníctva detí.

Údajne bude žiadať o spoluopatrovníctvo s TJom.

Situácia sa upokojuje, Katherine je už oboznámená s celou drámou...

Šokujúco sa vyjadrila speváčka Gladys Knight, ktorá v rozhovore pre reláciu “The Talk” na CBS povedala, okrem iných vecí, že Paris by si mala uvedomiť, kto je, že je "Jacksonová", a že výchova detí by mala byť jasná.

Gladys povedala, že ak by jej 14 ročné dievča odporovalo ako Paris - išlo o video sporu Janet a Paris - v ktorom mali padať vulgarizmi (neskôr ich Paris sama poprela), asi by už nemala žiadne zuby...

LaToya vyzýva na ukončenie sporu

LaToya sa odhodlala verejne prehlásiť, aby rodina konečne prestala s touto verejnou drámou, ktorá ničí meno rodiny.

Rodina by si mala podľa nej problémy riešiť v tichosti a v súkromí.

Podľa niektorých sa ale nepridáva na žiadnu stranu sporu.

LaToya sa po celý čas držala akosi v úzadí, možno aj preto, že už dávnejšie mala pohrozené od MJ Estate, že bude čeliť žalobe, ak bude verejne pokraovať v útokoch a osočovaní členov/správcov MJ Estate.

O opatrovníctve sa rozhodne 22. augusta?

Podľa nepotvrdených správ by sa pojednávanie o stále opatrovníctvo malo konať 22. augusta (dovtedy je dočasným opatrovníkom TJ?). TJ ako dočasný opatrovník má do dnešného dňa predložiť papiere, ak má záujem o stále opatrovníctvo.

Vložila: Zuzcoj

Právnikovi Katherine bolo TJ-om zabránené vojsť do domu

Podľa nepotvrdených správ bolo právnikovi Katherine zabránené vojsť do domu a to TJ-om. "Rodina" sa obáva o jej zdravie.

Perry Sanders Jr. jej právnik má prichystané papiere na podpis pre Katherine, aby mohli požiadať o navrátenie opatrovníctva do jej rúk. TJ údajne mal dať ochranke rozkaz, aby do Katherininho domu v Calababas jej právnika nepustili. Tj mal brániť právnikovi vykonávať si svoju prácu a zabraňoval Katherine hovoriť s jej deťmi (Janet a spol.). Trent Jackson a ochranka, ktorú Katherine po problémoch vyhodila sa odmietli vysťahovať. Tiež neodpovedajú na telefonáty do domu. Členovia rodiny sa obávajú o jej bezpečnosť. Počas telefonátu, keď mala Katherine vyhodiť Trenta jej on údajne odpovedal, že oni nepracujú pre ňu, ale pre MJ Estate a preto neodídu. Zvyšok rodiny si preto myslí, že TJ bol dosadený pre záujmy MJ Estate...

A je to tu...zasa to začína odznova...kolotoč hrania sa na pravdu...

Podľa posledných správ sa už s ňou stretol a bola v poriadku a uvoľnená!!!

Vložila: Zuzcoj

Conrad Murray by chcel hovoriť s Katherine

Podľa CNN si vraj Conrad Murray napísal Katherine na listinu návštev a vraj jej poslal pozvanie, ak by sa chcela s ním porozprávať. Chcel by jej zodpovedať každú otázku, lebo sa vraj dozvedel, že je veľmi smutná a nešťastná a jeho to trápi, lebo mu pripomína jeho vlastnú matku. Ako sa sám vyjadril, vraj nepredpokladá, že ona jeho ponuku prijme, ale aspoň to skúsil.

No...ktovie, čo je na tom pravdy...ten má teda odvahu...zrejme sa chce priživiť na tej vlne záujmu, ktorá sa spustila okolo rodiny...

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

Paris na Twitteri...

Paris potvrdila na svojom účte, že to čo napísal Prince na Twitteri poslednú noc je posledná pravdivá vec čo na jeho účet dal on sám...požiadal ju, aby znova napísala jeho slová: " Ak budete vy pokračovať s klamstvami, ja budem pokračovať s pravdou!"

Zdá sa, že Prince má zasa kontrolu nad svojim účtom...znovu naň zavesil svoje Prehlásenie.

Vložila: Zuzcoj

Twitter účet Princa napadnutý...

Alan Duke z HLN televízie, ktorý sleduje dianie v rodine Jacksonovcov po celý čas potvrdil napadnutie Twitter účtu Princa, zároveň potvrdil aj to, že predchádzajúce správy ale boli písané ním, vrátane vyhlásenia.

Alan si myslí, že v dome sa niečo deje...

Zdá sa, že situácia sa upokojuje...Paris dala na Twitter status: "Dlhý, bláznivý týždeň...potrebujem spať haha".

Vložila: Zuzcoj

Prince reagoval na situáciu v rodine

"Chcel by som začať tým, že poďakujem všetkým fanúšikom, ktorí vždy stáli pri mojej rodine. Môj ocko si vždy veľmi vážil vašu podporu a ja som za ňu tiež vďačný. Som prsvedčený, že všetci už viete, čo sa u nás dialo v posledných dňoch. Ja osobne som sa doteraz k tomu nevyjadroval a zostal som v úzadí, no podporoval som svoju sestru, ktorá často dávala správy na Twitter, ja som sa rozhodol počkať na svoje vlastné vyjadrenie. Môj otec náž už od malička upozorňoval na praktiky a správanie niektorých ľudí. Som síce rád, že moja babička je späť, ale potom, čo som sa s ňou rozprával som si uvedomil, ako veľa jej toho bolo naklamané. Som nahnevaný a ranený všetkým, čo sa udialo. Prikladám nasledujúci obrázok, ktorý ukazuje SMS správu, ktorú som odoslal niekoľkým členom svojej rodiny a tiež je tam odpoveď, ktorá bola odoslaná ako odozva na ňu. Bohužiaľ, alebo našťastie adresáti nepochopili, že tú odpoveď budem vidieť aj ja. Vďaka tomu môžete vidieť pravdu aj vy. Celú dobu nám zabraňovali, aby sme sa kontaktovali s babičkou. Ak niekto bude pokračovať s klamstvami, tak ja budem bojovať s pravdou!"

Michael Jackson Jr.

Preklad SMS:

Prince: "To by stačilo! Píšem vám kvôli jedinej veci: CHCEME HOVORIŤ S NAŠOU BABIČKOU!"

Janet: "Nedovoľte im to, prosím!"

Image and video hosting by TinyPic

Originál jeho prehlásenia z Twitteru:

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

Nadrogovaná Katherine?

Napriek špekuláciám, podľa mnohých ľudí z rodiny, v rozhovore s rodinou a deťmi bola údajne čudne znejúca, akoby pod vplyvom nejakých látok.

Podľa správ, Katherine potom ako sa dozvedela o dočasnom odňatí opatrovníctva, "okamžite" prepustila Trenta Jacksona (synovec Joea Jacksona), ktorého najal pre rokmi samotný Michael, aby pôsobil ako asistent Katherine vo vedení domácnosti, a ktorý pred pár dňami zabránil Janet, Randymu a Jermainovi vstupu do domu, kde bývajú deti, s cieľom odviesť ich...

Podľa zverejneného videa, mal údajne dať facku Jermainovi...

Katherine vraj prepustila aj ochranku, a chce ju nahradiť ochrankou od Janet Jackson.

Vraj.

Samozrejme, Katherine sa nemieni vzdať opatrovníctva, a hneď ako príde do LA, podá žiadosť o zrušenie dočasného opatrovníctva pre TJa, napriek tomu, že nateraz súhlasí s opatrovníctvom pre TJa - podľa súdneho dokumentu, no zároveň v ňom ako dôvod TJ uvádza, že o opatrovníctvo požiadal aj z dôvodu podozrení, že s Katherine Jackson niekto manipuluje a kontroluje ju.

Dokonca tvrdí, že to boli Janet a Rebbie, ktoré mali naplánovať falošného doktora, ktorý by Katherine účelovo dostal do Arizony.

S Katherine hovoril TJ až 24.7.

Vo vyhlásení, ktoré urobila z rekreačného strediska Miraval tvrdí, že jediný dôvod prečo sa neozvala bol, že si išla oddýchnuť, a vzdala sa telefónu, a kontaktov, pričom ale údajne mala zanechať inštrukcie, kto a ako sa má o deti starať.

Vraj podľa nej všetci zlyhali, a dokonca ani kuchárka nevarila pre deti, a tie mali ostať "hladné"... (pozn. myslela to obrazne).

Tvrdí, že nikto ju neuniesol, a jej deti by to nikdy neurobili.

Zničená Katherine

Katherine je zdevastována a zničená z toho , že jí byly odebrány vnoučata. Takto se vyjádřila Katherine pro ABC News.

Exkluzívně celý rozhovor byl zveřejněn na ABC "Nightline."

a zde na foru LINK

FREE photo hosting by Image Hosting CZ , Upload obrázků , Obrázky na profil

více na foru LINK

vložila Helčus

Nové informácie...

TJ sa pred súdom pre novinárov vyjadril: "Poviem k tomu už len tri slová...Prvoradé sú deti".

Image and video hosting by TinyPic

- Tito, Marlon a Jackie vyjadrili súhlas s rozhodnutím sudcu o dočasnom opatrovníctve TJ

Vložila: Zuzcoj

Katherine stratila poručníctvo

DOČASNE!

TJ Jackson, Titov 34 ročný syn, je dočasným poručníkom detí.

Jeho právnici požiadajú o trvalé opetrovnícvo detí!

Pred súdom vypovedal právnik Katherine, že sa stretol v Arizone s janet a Jermainom, ale nie s katherine, lebo údajne mu povedali, že tam nefungujú telefóny, pričom jeho fungoval..., a nemohol si preniesť letefóny do areálu kúpeľov, ale nemyslí si, že išlo o únos.

KJ je na ceste domov.

Samozrejme, snaží sa situáciu upokojiť..., ale niekto tu evidentne klame, lebo napr. kúpele, kde mala byť KJ povoľujú telefóny, v každej izbe, na celom pozemku...

Ak niekto odmietal povoliť KJ telefón, niečo nie je v poriadku.

Súdne pojednávanie pokračuje..., sudca má pochybnosti.

Sudca Mitch Beckloff sa dnes zaoberať návrhom TJa na opatrovníctvo detí, keďže nie je prítomná Diana Ross, ktorá je legitímna nástupkyňa za Katherine Jackson podľa vôľe Michaela Jacksona.

Právnik TJa povedal, že Katherine Jackson nie je momentálne schopná vykonávať poručníctvo, a žiadajú, aby TJ bol dočasne menovaný opatrovníkom, na čo nie je nutné, aby bola prítomná Diana Ross.

Udalosť v dome detí bola len výsledkom eskalácie napätia, a TJ si nie je istý, či Katherine konala dobrovoľne, že odišla.

Právnička Katherine Jackson povedala, že bola v dome niekoľko krát, a myslí si, že bola držaná v Arizone proti svojej vôli.

Sudca nariadil, že deti neopustia štát bez zvolenia súdu.

Sudca povolil, aby TJ požiadal oficiálne o trvalé opatrovníctvo, ale musia to dať na vedomie Diane Ross a aj Debbie Rowe, biologickej matke Paris a staršieho Princa Michaela.

Sudca vyjadril pochybnosť na konaním tretích strán, že Katherine nekonala vedome, a nebude nateraz vyvodzovať dôsledky voči Katherine., ALE

... SUDCA VYMENOVAL TJ-A ZA DOČASNÉHO PORUČNÍKA DETI MICHAELA.

Exkluvízne - TJ je menovaný ako poručník v závete Katherine

Podľa správ je on ten, kto by sa mal o deti postarať, a Katherine by mala prísť na súd, aby vysvetlila situáciu, prečo nebola dostihnuteľná.

Teda v prípade, že by Katherine nebola schopná vykonávať poručníctvo, TJ by mal byť jej následovník.

Deti sú aktuálne v škole, a nie sú potrební na súde.

TJ Jackson už prišiel na súd...

TJ Jackson už je prítomný v súdnej sieni v LA. Bude sa prejednávať opatrovníctvo detí a vraj je pripravený sa ho ujať, ak by to bolo tak určené. Dostaviť sa má aj Katherine, vraj je už na ceste...takže...čakáme čo sa bude diať.

Podľa informácii sa ale nechce vzdať v žiadnom prípade opatrovníctva detí a údajne po telefóne o tom v noci hovorila aj s TJ.

Image and video hosting by TinyPic

- TJ vraj prišiel v sprievode svojho právnika, právnika detí, právnika MJ Estate a právnika Katherine...

Vložila: Zuzcoj

Telefonát s Katherine...podrobnosti

Katherine telefonovala s Paris, Princom a Blanketom. Právnik Katherine Perry Sanders odletel v utorok do Tusconu navštíviť ju do kúpeľov, v ktorých údajne mala byť počas jej "zmiznutia". Údajne tam nemala mať prístup k telefónu a internetu.

Perry išiel do kúpeľov, kde Katherine bývala a nemohol hovoriť s Katherine osobne. Avšak bolo mu umožnené hovoriť s Jermainom a Janet, ktorí tam tiež boli. Právnik vysvetlil, že nedostatok komunikácie viedol k obavám a nedorozumeniam. Perry vyzval Janet a Jermaina, aby ich matka prišla okamžite domov, lebo ráno sa ma dostaviť na rokovanie do súdnej siene v Los Angeles, kde sa budú riešiť problémy ohľadne závetu a opatrovníctva..

Rozhovor Katherine a detí bol extrémne emocionálny a Paris bola veľmi šťastná, že počula babičku. Bolo to veľmi emotívne a Katherine ich uistila, že všetko bude v poriadku. Katherine sa chcela vrátiť domov ihneď v noci, ale žiadne lety neboli voľné. Je vraj veľmi rozrušená z toho, že ju jej deti držali v nevedomosti o situácii celú tu dobu.

Vložila: Zuzcoj

Odkiaľ sa vzal záznam kamier?

Média potvrdili, že videozáznam, na ktorom je zaznamenaná Paris a Janet a Randy, je licencovaný - inými slovami, predaný médiám, a to od Randyho Jacksona.

Deti sú údajne v hotely Hanoi Hilton v Calabasas, a Katherine na ceste domov, pričom s deťmi už telefonicky hovorila z Tucsonu, ale iba krátko, a to po 11 dňoch bez vedomosti, kde je Katherine.

Kto bude novým poručníkom detí?

Napriek špekuláciam, objavujú sa informácie, že TJ Jackson, 34 ročný ženatý syn Tita, údajne čaká s právnikmi na možnosť, že by požiadal o poručníctvo detí, samozrejme, v prípade, že Katherine Jackson s tým bude súhlasiť.

Potvrdená hodnovernosť závetu?

Samozrejme, začínajú sa objavovať dokumenty, podľa ktorých sa dokazuje pravosť závetu Michaela.

Napr. právnik Barry Siegel rezignoval v roku 2003 ako správca - poručníckeho fondu - the Michael Jackson Insurance Trust, ktorý sa v USA vytvára pre deti do 18+ rokov (podľa požiadavky), ktorý má garantovať financie-sporenie pre deti od rodičov.

Je to samostatná entita od závetu, na ktorú nikto iný ako deti nemá nárok.

V tomto prípade bol zverejnený údajný list rezignácie Siegela ako správcu a to priamo Michaelovi, Johnovi Brancovi a Johnovi McCainovi = správcom a vykonávateľom závetu, teda toho závetu, o ktorý ide v tejto dráme, ktorý sa snažia spochybniť Randy, Jermaine a Janet, čo ale znamená, že potvrdzuje jeho pravosť, keďže aktuálny závet je datovaný na rok 2002, a Siegel rezignoval v roku 2003, a zaslal to iba aktérom závetu!

Ukážka dokumentu v téme - LINK

Kto platí za Jermaina? + Katherine je na ceste domov

Aktualita - Katherine Jackson je na ceste domov z Arizony.

Viac v téme vo fóre - LINK

------------

Podľa správ bloggera Rogera Friedmana, Katherine Jackson zaplatila z peňazí od MJ Estate Jermainové nedoplatky na výživnom vo výške 91 tisíc dolárov.

MJ Estate jej dali 80 tisíc na žiadosť Katherine v čase, keď bol minulý rok Jermaine v Afrike a nemohol sa vrátiť do USA bez toho, aby mal zaplatené dlhy.

Nie je to však prvýkrát, čo Katherine zaplatila dlhy synov.

Zaujímavosťou je, že Jermaine a Randy mali tú isté ženu a majú s ňou po dve deti, na ktoré neplatia z času na čas výživné.

Randy Jackson ale najnovšie označil správcov majetku Michaela za kriminálnikov, a tým nepriamo potvrdil akési rodinné sprisahanie proti MJ estate v súvislosti s neformálnym "únosom" matky Katherine Jackson a plánom uniesť aj deti Michaela (subjektívna a rečnícka poznánmka: žeby po ich presune do iného štátu chceli vydierať MJ Estate, a mať ich ako rukojemníkov?).

Tvrdí, že správcovia sfalšovali dokumenty závetu, a vraj to vie dokázať.

Ako sme informovali, aj keby dokázal, že závet Michael v daný deň uvedeného pod podpisom priamo nepodpísal, a bol v inom meste, takéto zmluvy sú často platné "spätne", kde do určitej časovej hranice nerozhoduje samotné miesto a čas, ale priamy a autentický podpis so svedkami na vopred vyhotovenú zmluvu, čo je štandard, ak niekto má svojich právnikov napr. na druhej strane štátov, tí ju pripravia a osoba ju podpíše, ak sa k nej dostane, so svedkami, notárom.

K dráme sa pridali aj Marlon, Tito a Jackie, ktorí sa tiež nevedia skontaktovať s Katherine Jackson.

Bolo im rovnako povedané, že matka je v poriadku, ale nehovorili s ňou, a nemajú s ňou kontakt.

Tito Jackson však verejne prehlásil, že nechce mať nič spoločné s útokmi proti MJ Estate, a ODVOLÁVA svoj podpis na liste proti správcom MJ Estate, ktorý minulý týždeň zverejnili niektorí členovia rodiny.

Samozrejme, stále sa množia všemožné správy, často bulvárneho charakteru, preto je ťažké selektovať, kto čo hovorí, a či je to hodnoverné, napr. o údajnej bitke a vulgarizmoch zo strany Paris a Janet, ktoré sama Paris poprela.

Video o konfliktu

Níže uvedené video je zablokované,nahrazeno jiným

Helcus

...sledujeme dianie...

Stále sa budeme snažiť sledovať, čo nové sa udeje ohľadne detí...prosím berte do úvahy, že toto všetko sú informácie z rôznych médii...malo z nich je z oficiálnych a dôveryhodných zdrojov, takže to tak aj vnímajte.

Ďalšie informácie:

- Joe Jackson a LaToya sa v tejto kauze stále držia bokom

- poslednú noc mali byť prítomní v dome s deťmi Alan Duke, právnička Katherine, opatrovateľka, synovia Tita - TJ, Taj a Tarryl, zamestnanci a sedem ochrankárov

- Janet mala údajne požadovať pasy detí...

Vložila: Zuzcoj

Bude dočasným opatrovníkom detí TJ?

Podľa nepotvrdených správ bude právnička Margaret Lodise sudcu žiadať o to, aby bola Katherine zbavená poručníctva, je možné, že ak by to súd dovolil, dočasným opatrovníkom detí by mohol byť Titov syn TJ. Deti by vraj s tým súhlasili. TJ podporil deti aj prostredníctvom Twitteru, kde Paris napísal: "Je od nich nefér, že sa k tebe a bratom takto správajú. Budem sa snažiť...mám vás rád."

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

Objavilo sa celé video...

Na internete sa objavilo celé video...je zaujímavé si ho pozrieť, lebo je zarážajúce, že ako prídu všetci na autách k domu, tak sa deti zvítajú s Janet a Randym...no a potom príde k tomu "konfliktu"...

Vložila: Zuzcoj

MJ Estate zakročilo

Zástupcovia MJ estate predložia súdu žiadosť, aby boli deti súdom ochránené, pretože sa domnievajú, že Katherine Jackson bola účelovo "unesená", aby deti ostali samé a bez dozoru, čo ich vystavilo nebezpečenstvu tretích strán.

Čo z toho bude vypývať sa uvidí po súdnom príkaze.

Podľa rôznych zdrojov, plán na odlúčenie Katherine od detí bol už niekoľko mesiacov plánovaný.

Napriek tomu, že sa niektorí členovia rodiny snažia spochybniť aktuálne platný závet Michaela z roku 2002, aj keby akokoľvek dokázali, že nie je pravý, pôvodne aktualizovaný z roku 1997/98 ich rovnako vylučuje ako dedičov, a v danom závete je to to isté čo v aktuálnom, iba je doplnené meno Prince Michael II, teda familiárne známy ako Blanket, keďže Prince I a Paris sú v predošlom závete.

Skončí to na súde?

Podľa správ, do prípadu nemožnosti kontaktu detí Michaela, Paris, Prince a Prince II s Katherine Jackson, vstúpila aj ich právna ochrankyňa určená súdom - Margaret Lodise, ktorá dohliada na všetky ich právne záležitosti vyplývajúce zo závetu a súdneho nariadenia (má dohliadať na podmienky, ktoré sú v záujme detí).

Osobne navštívila v pondelok dom, v ktorom deti bývajú, a predpokladá sa, že dnes, alebo zajtra predloží súdu svoje hodnotenie situácie, prípadne požiada súd o určité právne kroky na ochranu záujmov detí=sudcovi popíše podmienky aké zistila, a ak sú podľa nej vážne, môže to znamenať konzekvencie vo vzťahu ku Katherine ako opatrovníčke detí.

Údajne Janet hrozila Paris, aby prestala písať na Twitter informácie zo súkromia, a chcela jej násilím vziať mobilný telefón a dostať sa do domu..., v čom jej mala zabrániť privolaná polícia, a nepustila Janet, Jermaina a Randyho do domu, odkiaľ ich chceli vziať za Katherine , údajne až do Arizony.

Je tu aj možnosť, že nakoniec by museli samotné deti pred súdom a pod prísahou vypovedať, aké boli/sú okolnosti tejto drámy, a až tam by vyšla pravda najavo, kto koho, kde a do čoho nútil.

Deti boli z domu prevezené na iné, bezpečnejšie miesto.

Diskusia v téme - LINK

MJ Estate vydali prehlásenie k situácii - v pôvodnom znení

FROM THE ESTATE OF MICHAEL JACKSON

We thank the fans for their keen interest in the matters that have been reported on recently regarding the Estate and Mrs. Jackson.

We will not comment any further on the letter we received from certain of the Jackson siblings. We think our letter in response speaks for itself.

We are acutely concerned about the welfare of Mrs. Jackson, and most particularly with Michael's minor children. We are concerned that we do what we can to protect them from undue influences, bullying, greed, and other unfortunate circumstances. While we do not have standing to directly intervene, we have monitored the situation and will continue to do so. We believe measures are being put in place that will help protect them from what they are having to deal with.

We take these matters very seriously and will continue to report on them as appropriate.

Sincerely,

John Branca

John McClain

Co-Executors

The Estate of Michael Jackson

-----------

V skratke - všetko zatiaľ len sledujú, a v prípade, že bude nutné, zasiahnu.

Hádky, spory a výtržnosti?

Portál TMZ priniesol fotku, na ktorej "diskutuje" Janet Jackson s bratom Jermainom pred domom, kde žijú deti s Katherine.

Podľa správ nemali byť pustený do domu, resp. na pozemok, v čom im zabránila polícia, ktorá bola zavolaná pre údajne domáce násilie.

Údajne im v tom zabránil bratranec Paris, Trent, ktorý dal pokyn ochranke, aby nevpustila Janet, Jermaina a Austina, syna Rebbie Jackson, ktorý ich doprevádzal.

Niektorí vraj obviňujú Paris, že sa necháva manipulovať, a údajne to robí preto, že nechce ísť do školy...

Stále ale platí, že informácie sú neoverené, a všetko je z 95% len z médií a bulváru, teda hodnovernosť skutočných faktov tu nie je.

Téma vo fóre s aktualitami: LINK

Na fotke je Janet a pravdepodobne Austin.

Image hosting by sdilej.eu - file hosting

Katherine - šťastná a hrajúca karty...

Image hosting by sdilej.eu - file hosting

Táto fotka ako jediná dokazuje, že Katherine Jackson je "v poriadku", ale otázniky vyplývajú z toho, prečo sa robia také tajnosti a dráma okolo jej pobytu.

Jermaine síce na twitteri napísal akési zdôvodnenie, ale odporuje to známym skutočnostiam - jednoducho Paris a bratia nevie, kde je ich stará mama, ktorá sa o nich má úradne starať, a to je celý týždeň preč, bez vysvetlenia a odpovedí kde!

Pričom, ak chcela mať akože pokoj od stresu na predpis lekára, prečo potom hraje karty s deťmi, prečo neodpočíva?

A to ešte chcela ísť na koncert svojich synov?

Paris Jackson mala podľa správ navštíviť koncert bratov Jacksonovcov v nádeji, že sa stretne s Katherine, avšak tá tam nebola, napriek informácii, že tam bude.

Stále platí, že Katherine Jackson je vo Phoenixe so svoju najstaršou dcérou Rebbie, a jej dcérou Stacy a jej rodinou (viď fotka - mimochodom, evidentne im nechutí Pepsi s Michaelovým portrétom...), aj keď oficiálne bývajú v LA .

Podľa zdrojov, v prípade, že by Katherine umrela, napriek závetu a žiadosti Michaela, že by sa o deti mala postarať Diana Ross, s určitosťou sa dá povedať, že starostlivosť nad deťmi a majetkom Michaela preberie práve Rebbie Jackson, oddaná jehovistka, a možno Katherine je tlačená k podpísaniu nejakých dokumentov na prevod práv o starostlivosť nad deťmi a majetkom.

Špekuluje sa o možno vyšetrovania a okolnostiach, prečo vznikla táto dráma, kto za tým stojí a čo je jej cieľom, a údajne by to mala prešetriť FBI, podľa právničky Katherine Jackson, ktorá podľa vyjadrení nemá kontakt s Katherine.

Naopak, podľa zdrojov z rodiny, niektorí členovia obviňujú Paris z vyvolania chaosu, a dokonca o nej tvrdia, že klame celému svetu o Katherine.

... lebo údajne, Katherine povedala rodine/deťom, že opúšťa štát, a dokonca Prince jej pomáhal nakladať batožinu...

Takže kto tu klame?

Katherine: Som v poriadku, nechýbam.

Katherine Jackson sa na žiadosť polície ohlásila a potvrdila, že je v poriadku, a nie je stratená.

Je v Arizone, a polícia zisťuje, aké boli dôvody odchodu do iného štátu a prečo jej vnuk nahlásil polícii Katherine ako nezvestnú, na základe čoho sa rozbehla mediálna nahánačka a vyšetrovanie.

Jermaine na Twitteri napísal, že údajne nikto nebráni hovoriť s Katherine, ale na radu doktora mala oddychovať, mimo telefónov a počítača, a údajne bola o tom rodina upovedomená.

Údajne, podľa Jermaina utrpela nedávno menšiu mozgovú príhodu.

Je ale podivuhodné, že najdôležitejšie osoby, ktoré majú vedieť, kde je Katherine, Michaelove deti Paris, Prince I a Prince II o tom nevedeli, a nikto im o tom nepovedal.

Najziskovejšie turné roka je The Wall, ale...

Druhým najziskovejším turné je Michael Jackson: The Immortal Tour v podaní súboru Cirque du Soleil so zárobkami 68,4 milióna dolárov (asi 55,67 milióna eur).

Toto predstavenie si Slováci budú môcť pozrieť napríklad 1. a 2. decembra vo viedenskej Stadthalle alebo 8. a 9. januára 2013 v pražskej O2 arene.

Top 10 najziskovejších turné na svete (od 1. novembra 2011 do 31. mája 2012):

1. Roger Waters - The Wall (131,4 milióna / 106,94 milióna eur)

2. Michael Jackson: The Immortal Tour by Cirque du Soleil (68,4 milióna / 55,67 milióna eur)

3. Bruce Springsteen - Wrecking Ball Tour (52,4 milióna / 42,65 milióna eur)

4. Jay-Z a Kanye West - The Throne (46 milióna / 37,44 milióna eur)

5. Lady Gaga - Born This Way Ball (44 milióna / 35,81 milióna eur)

----------------

Pôvodná správa je z portálu Pollstarpro, ktorá ale zohľadňuje iba určité obdobie, a teda je nepresná.

Napr. podľa štatistík, turné Michael Jackson IMMORTAL je najziskovejšie v USA, len v USA ho videlo 1,1 mil. ľudí so ziskom 127 mil. dolárov, a to je len turné po USA, ktoré začalo 2.10.2011 a skončí na jeseň, a vydá sa ďalej turné po svete.

Teda, tieto správy o ziskovosti turné, sú zavádzajúce, lebo sa robia v nerovnomernom období, nie za celý kalendárny rok...

S kým je Katherine?

Podľa aktuálnych správ je Katherine Jackson s Jermainom a Randym, ktorí zariadili stretnutie s dr. Allanom Metzgerom v Arizone, ktorý vypovedal v procese s Murrayom.

Ako dôvody uviedli, že chceli, aby ju vyšetril Allan Metzger, napriek tomu, že Katherine Jackson má svojho osobného doktora.

Katherine mala podľa zdrojov odísť minulú nedeľu, a list proti MJ Estate sa objavil v utorok...

Dr. Metzger vypovedal v procese s Murrayom, že Michael mal od neho žiadať kokteil na spanie - údajne chcel Michael vnútrožilové látky..., v čase, keď sa pripravoval na koncerty.

Prečo odviezli Katherine Jackson obaja synovia na vyšetrenie do iného štátu a neumožnili aby komunikovala s deťmi je momoriadne podozrivé, vrátane načasovania... listu a zmiznutia...

Zdá sa, že Jermaine a Randy stoja za týmto plánom obmedziť vplyv Katherine na aktuálne dianie a neumožniť jej reagovať na danú situáciu, o ktorej možno ani nevie.

Napriek tomu sú tu ale deti Michaela, z ktorých Paris už aktívne zisťuje dôvody "zmiznutia" Katherine...

Dokonca celebritný bloger Roger Friedman napísal Paris na Twitter, aby kontaktovala právnika Adama Streisanda.

Ak to už Friedman berie vážne, to niečo znamená...

Oficiálne sa k tomu polícia vyjadrila iba v zmysle, že šetrením sa zistilo, že Katherine Jackson je v opatere príbuzných, a má sa dobre.

Aktuálne vydala právnička Katherine vyhlásenie, v ktorom potvrdila, že deti videli naposledy Katherine Jackson 15.7., pričom bola vo výbornom fyzickom aj mentálnom stave.

Potvrdila, že informácie, ktoré boli počas týždňa o jej zmiznutí, bude prešetrovať úrad vyšetrovateľa.

Michaelova mama Katherine sa "stratila"

Podľa CNN, detí Michaela a právničky Sandry Ribera je Katherine nezvestná. Deti ju už týždeň nevideli a nevedia sa k nej dostať. Naposledy ju videli 15. júla, keď odišla do Albuquerque v New Mexico na koncert bratov Michaela. Odcestovala v spoločnosti dcéry Rebbie Jackson.

Ribera predpokladala, že je s Rebbie, ale keď chcela Paris s babičkou opakovane niekoľkokrát počas týždňa hovoriť cez telefón, zavolala Rebbie a Janet, ale zakaždým jej bolo povedané, že s ňou nemôže hovoriť. Paris niekoľkokrát prejavila svoje obavy aj na Twitteri. Ribera sa obáva, že Katherine nie je v poriadku. Počas troch rokov starostlivosti o deti sa Katherine od nich takto neodlúčila. Ribera podľa doterajších informácii požiadala o pomoc miestneho šerifa.

Podľa správ od Jermaina na Twitteri je matka v poriadku, ale "vraj podľa doporučení lekárov" musí odpočívať.

Image and video hosting by TinyPic

Diskusia na fóre: LINK

Správy s obavami a prosbami od Paris na Twitteri:

Image and video hosting by TinyPic

Stručný preklad: "Paris žiada o pomoc, nechala číslo na ochranku, ak by niekto mal informácie o babičke. Ďalej píše, že vraj o babičku sa stará ten lekár, ktorý na súde svedčil v prspech Dr. Murraya (odsúdeného za Michaelovu smrť) kde vypovedal, že jej otecko bol na liekoch závislý, čo je lož."(...lekár, ktorý sa o Katherine "údajne stará" je Dr. Metzger)

Vložila: Zuzcoj

Zomrel Michaelov bývalý bodyguard

Bývalý Michaelov bodyguard Skipper Nagin v piatok zomrel.

Skipper Nagin bol Michaelovým bodyguardom spolu s bratom Waynom. Obidvaja pre Michaela pracovali dlhé roky a boli zároveň jeho priateľmi. Patrili medzi obľúbených a veľmi známych aj medzi fanúšikmi.

Michael a Skipper

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

MJJsource sa pridáva k otvorenému listu od fanúšikov

MJJsource.eu stojí na strane MJ Estate, a pridáva sa na stranu fanúšikov, ktorí vyjadrujú otvoreným listom podporu správcom majetku Michaela.

Otvorený list môžete jednotlivo posielať na svoje účty na sociálnych sieťach.

Vaše názory v téme - LINK

Otvorený list v plnom znení:

Open Letter On Behalf Of Michael Jackson Fans in Support of MJ Estate

Michael Jackson's fan base is aware of derogatory statements made by certain members of the Jackson family, against the executors of his Estate. We are shocked and saddened that propaganda, rather than seeking avenues to address their concerns legally, have been used to gain sympathy. While we most certainly support the beneficiaries of Jackson's Estate, Katherine Jackson and Michael's children, we equally support the executors, Mr. John Branca and Mr. John McClain.

Jackson's fans understand that the task both Branca and McClain took on when Michael died was staggering. Weighted in nearly $400 million in debt, with an overwhelming amount of pending lawsuits, the Executors took the reins of the Estate and went to work.

Posthumously, the Executors have ensured the highest grossing music documentary of all time, This Is It, two successful albums, the number one tour in the world, Cirque du Soleil's IMMORTAL, sold millions of Michael Jackson The Experience video games, and are planning a huge release for the 25th anniversary of Jackson's legendary Bad album. Although every fan does not agree with all decisions the Estate has made, we agree that overall, the Estate has done well in preserving Michael's legacy. In addition, we agree with the Estate, that "false and defamatory accusations grounded in stale Internet conspiracy" do nothing to promote the positive ethic Michael Jackson espoused while alive.

In three years, Jackson's Estate is thriving, nearly debt free and Michael Jackson's music is still at the forefront of the music industry. We wholeheartedly support Michael Jackson's final wishes; that he trusted both John Branca and John McClain to continue his message through his music. The Michael Jackson fan base thanks the Executors for continuing to do just that, with grace and dignity.

Sincerely,

MJJCommunity, MJJUnderground, MJJJusticeProject, United4MJsLegacy, MJ Fans of NYC, MJ4Justice, Justice4MJ, TributoMJ, MJTruthNow, MJNation, SOMJ, Canadian MJ Fan Club, The Jam Café, Michael Jackson Vindication 2.0, Stop Global Airwave Abuse, Michael Jackson fans of Montreal, MJHellas.gr , MJFSC, JacksonVillage, MJJsource.eu, MJJUniverse, Jackson Québec, One Rose For Michael J. Jackson.

---------------------

Note to fan groups: Please sign the letter and post it at your websites,blogs, forums, facebook and twitter accounts. Notify us and we'll add your name to the list.

Note to individual fans: Please post the letter at your blogs, facebook and twitter accounts and help with circulation of it.

Paris reaguje na Twitteri

Paris Jackson, ako sa zdá, sleduje situáciu a informácie o členoch rodiny, ktorí spochybňujú určité záležitosti, a ... reaguje prostredníctvom Twitteru, že by ocenila, ak by nerozširovali správy, ktoré nie sú pravdivé, a pokiaľ majú nejaké informácie o podvodoch, mohli by jej o tom aj povedať...

Spochybňovanie závetu Michaela

Jedna bulvárna stránka zverejnila údajný list, v ktorom niektorí členovia rodiny Jacksonovcov: Janet, Rebbie, Tito, Randy a Jermaine Jackson , spochybňujú vedenie MJ Estate, ktoré koná na základe údajne falošného závetu Michaela.

Závet, ktorý je podpísaný 7.7.2002 je podľa nich v tomto liste falošný a podvodný, a teda vykonávatelia závetu, ktorý odobril súd, John Branca a John McCain nelegitímne konajú v mene Michaela a jeho pozostalosti, a to len pár dní po informáciách, ktoré MJ Estate predložili súdu o správe pozostalosti, z ktorej vyplýva, že zisky MJ Estate z doterajších projektov dosiahli 475 mil. dolárov, a podlžnosti Michaela sú takmer splatené, naopak, podľa signatárov, MJ Estate okráda Michaelove deti a Katherine Jackson, jediných právoplatných dedičov majetku.

Členovia Jacksonovcov sa už krátko po smrti Michaela snažili spochybniť závet, no neuspeli.

Teraz opätovne chcú dokazovať, že podpis Michaela na závete nie je jeho, resp. tvrdia, že Michael bol podľa nich dokázateľne na inom mieste ako je miest podpísania závetu - Michael bol v New Yorku, a závet mal byť podpísaný v LA.

Otázne ale je, prečo nie sú podpísaní v toto liste proti MJ Estate aj ostatní členovia rodiny, napr. LaToya, ktorá vždy v médiách podporovala konšpiračné teórie.

Hodnovernosť takmer každého člena rodiny je rovnako pochybná pre ich vlastné, osobné ciele, ktoré sú mediálne známe, aj v súvislosti, že ani jeden člen rodiny okrem matky Katherine nemá právo na Michaelov majetok, keďže ich Michael "vydedil"=nikomu nič neodkázal.

V liste sa odvolávajú aj na Katherine Jackson a jej žalobu proti AEG Live, ktorá má trpieť tým, ako sa žaloba a proces vyvíja, že ju okrádajú o peniaze a podiely zo ziskov,

MJ Estate k tomu medializovanému listu vydali vyhlásenie, v ktorom jasne deklarovali svoj postoj odvolávajúc sa na súdne rozhodnutie spred dvoch rokov, v ktorom sudca Mitchell Beckloff potvrdil pravosť závetu.

Naopak, sú rozčarovaní nad postojom členov Michaelovej rodiny, ktorí podporujú a prihliadajú na internetové konšpiračné teórie a bludy.

MJJSOURCE.EU nebude podporovať tieto konšpiračné bludy a nezmysly, a bude prihliadať iba na súdne rozhodnutia a verdikty.

Téma na diskusiu vo fóre - LINK

Michael Jackson siblings letter to John Branca, McClain, Randy Phillips, Perry Sanders, Trent Jackson, Lowe...

Podporte petíciu za 25. jún - Deň Vitiliga

Prosím podporte celosvetovú petíciu za stanovenie 25. júna za deň choroby Vitiligo, ktorou trpel aj Michael. Je to veľmi dôležité z pohľadu Michaela, aby verejnosť konečne pochopila, že farba jeho kože sa zmenila chorobou a nie jeho pričinením. Zároveň na svete žijú milióny ľudí postihnutých týmto ochorením a treba verejnosť upozorniť na to, že by nemali byť v spoločnosti utláčaní, odstrkovaní a znášať posmech okolia. Táto choroba postihuje dospelých, ale veľmi často už deti a pre tie je to veľmi ťažké sa vyrovnať s negatívnym prístupom verejnosti.

Petícia tu (ja som tiež podpísala...podporte to prosím, zaberie to tri minútky možno): LINK

VITILIGO (Leucopathia acquisita) je ochorenie, pri ktorom sa zastaví tvorba melanínu v koži a tvoria sa biele, nepravidelné, presne ohraničené škvrny. Vitiligo postihuje kožu, oči a sliznice tým, že zničí príslušné funkcie v bunkách, ktoré produkujú pigment. Presná príčina vzniku vitiliga dodnes nie je známa, aj keď sa zdá byť výsledkom kombinácie genetických, imunologických, biochemických a neurogénnych faktorov. Rozsah postihnutia býva rôzny, najčastejšie sa však objavuje na rukách, prstoch, na krku, v podpazuší, na tvári, v okolí očí alebo úst. Rozširovať sa môže počet týchto bielych ložísk, ako aj ich plošný rozsah, často i na takmer celé telo. Skôr vzniká u mladých ako u starých, v históri rovnako aj dnes, u všetkých ľudských rás, i u zvierat, na všetkých kontinentoch. Michaelovi bolo diagnostikované približne v 1983 roku.

Túto kampaň podporil aj známy televízny moderátor Lee Thomas postihnutý týmto ochorením:

Vložila: Zuzcoj

Michael Bush v rozhovore pre írsku tv

Pozrite si zaujímavé videá z rozhovoru s Michaelom Bushom, osobným kostýmovým dizejnérom Michaela, ktorý vytvoril väčšinu kostýmov a oblekov a ich doplnkov pre Michaela.

Rozhovor je súčasťou putovnej výstavy v Írsku (správa - 29.6.).

Obrázek

Michael Bush vydal aj knihu o tvorbe pre Michaela:

Obrázek

VIDEÁ v téme na fóre - LINK

Image hosting by sdilej.eu - file hosting

MJ Estate - žiadny hologram

MJ Estate vydali správu, v ktorej zamietli informácie o údajnom holograme, ktorý mal byť prezentovaný v NYC.

Obrázek

Tu je prepis odpovede:

"Recently, there was an item on an international Pepsi affiliate's social media page regarding a "Michael Jackson Hologram Concert."

This item is not accurate and there are no such plans in place by Pepsi, the Estate of Michael Jackson or anyone else.

We regret any confusion that may have been caused in the MJ fan community by this incorrect post, which is being taken down."

The Official Online Team of The Michael Jackson Estate™

-----------

Teda, išlo o nepresnú informáciu, skôr dezinformáciu, a niečo také ako hologram nie je v pláne.

Hologram Michaela 29.8.2012 v New Yorku???

Podľa facebookovej stránky Pepsi Jamaica LINK sa na koncerte pri príležitosti nedožitých 54 narodenín Michaela objaví jeho hologram.

Prepis ich správy: "Chcete dostať šancu vidieť Kráľa Popu vystupovať naživo? Navštívte KOP Sweepstakes a môžte vyhrať výlet Snov pre dve osoby na vystúpenie hologramu Michael Jacksona naživo v New Yorku!"

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj

Michaelove dlhy - takmer vyrovnané (?)

Podľa aktuálnych správ, MJ Estate predložili súdu dokumenty, v ktorých uvádzajú, že do mája 2012 dosiahli zisky od smrti Michaela 475 miliónov dolárov.

Podľa dokumentov, všetky podlžnosti sú údajne už vyplatené, okrem pohľadávok vo vzťahu ku katalógu Sony/ATV, ktorý slúžil ako finančná záruka, no aj tie budú vyplatené podľa správcov majetku do konca roka 2012.

Výdavky na právnikov však dosiahli takmer 14 mil. dolárov.

Ostávajú tu ale aj tvz. "veritelia", ktorí si po smrti Michaela začali uplatňovať údajné nevyplatené účty a podiely... z pofidérnych obchodných aktivít, údajne s Michaelom....

Obrázek

Záznam koncertu The Jacksons

Tu si môžete pozrieť záznam koncertu The Jacksons z ich Unity tour 2012. Pod videom je zoznam piesní, po kliknutí na čas znázornený za nimi posunie video na danú pieseň.

A tu lepšia kvalita...chýba len Gone too soon, lebo to autor videa nezvládol s emóciami...

Vložila: Zuzcoj

Spike Lee pracuje na dokumente o albume BAD

Spolupracovník a priateľ Michaela, Spike Lee pripravuje dokument pri príležitosti 25 výročia vydania albumu BAD.

"Máme zábery, ktoré nikto nikdy nevidel. Mali sme kompletný prístup k trezorom Michaela..., našli sme mnoho vecí zo zákulisia natáčania albumu. Na BAD bolo nahraných 60 demo nahrávok, ale na album sa dostalo len 11. Bolo zážitkom si tie veci prezerať."

Leeho dokument, ktorý ešte nemá oficiálny názov, bude súčasťou oslavy 25. výročia vydania "BAD" albumu. Reedícia albumu bude uvedená na trh 18. septembra 2012 spolu s bonusovými materiálmi. Dátum vydania dokumentu je zatiaľ neznámy.

Okrem umenia Michaela, bude dokument zobrazovať viac jeho osobnú, súkromnú stránku. "Mal veľký zmysel pre humor, bol zábavný - takže aj o tom nájdete v ňom veľa vecí."

Lee pripravil aj rozhovory s ľuďmi ako Kanye West, Mariah Carey, LA Reid a Sheryl Crow (ktorá bola Michaelovou vokalistkou na turné "Bad").

"Dokument ukáže dva pohľady na Michaela - od umelcov, ktorých Michael ovplyvnil (a ovplyvňuje i dnes) až po ľudí, ktorí pracovali po jeho boku - hudobníkov, skladateľov, technikov, skrátka spolupracovníkov."

Okrem dokumentu, Lee plánuje aj usporiadanie každoročnej výročnej narodeninovej pocty Michaelovi v Prospect Park v Brooklyne v New Yorku, 25. augusta.

"V tomto roku sa budeme sústrediť na album BAD a jeho 25. výročie, ale zároveň budeme hrať jeho kompletný katalóg, vrátane Jackson 5 a Jacksons skladieb. Bude to ešte väčšia a krajšia spomienka ako v minulých rokoch."

Image and video hosting by TinyPic

Diskusia na fóre: LINK

Napísala: Zuzcoj

Súťaž s turné IMMORTAL v Európe

Cirque du Soleil prináša pre severoamerických fanúšikov Michaela a turné IMMORTAL exkluzívnu súťaž, v ktorej jeden výherca bude mať jedinečnú šancu zažiť koncert all-inclusive.

Jeden výherca získa dva lístky na akékoľvek vystúpenie v Európe, a kompletne zaplatený výlet s cestovným, ubytovaním a 500 dolárovým vreckovým!

Žiaľ, súťaž sa týka len USA a Kanady!

Viac na FB - LINK

Image hosting by sdilej.eu - file hosting

Pred tromi rokmi sme sa rozlúčili s Michaelom...

Presne pred tromi rokmi sme sa navždy verejne rozlúčili s Michaelom. Verejná rozlúčka sa konala v losangeleskom Staples Center s kapacitou 20-tisíc ľudí približne dvanásť minút po devätnástej hodine večer SELČ.

Ako prvý predstúpil pred publikum muzikant Smokey Robinson, ktorý prečítal listy od speváčky Diany Ross a nositeľa Nobelovej ceny za mier Nelsona Mandelu. Členovia rodiny Michaela o niekoľko minút neskôr priniesli rakvu vyrobenú zo 14-karátového zlata a bronzu a vyzdobenú červenými kvetmi. Prejavom sa následne prezentoval pastor Lucious Smith, ktorý vzdal hold Michaelovi, keď ho označil za brata, syna, otca a priateľa.

Počas dva a pol hodinového obradu sa na pódiu vystriedalo viacero známych muzikantov. Prvou bola speváčka Mariah Carey, nasledovali muzikant Lionel Richie, hudobník Stevie Wonder, basketbalová legenda tímu Los Angeles Lakers Magic Johnson, speváčka Jennifer Hudson, pesničkár John Mayer, herečka Brooke Shields, spevák Usher. Koniec ceremoniálu tvorili balady 'We Are The World' a 'Heal The World' v podaní mladých interpretov.

Na záver sa pred rakvou s telom Michaela zhromaždila jeho rodina. Vôbec po prvý na verejnosti prehovorila jeho 11-ročná dcéra Paris. "Chcela by som len povedať, že odkedy som sa narodila bol môj ocko ten najlepší ocko na svete. Chcem len povedať, veľmi ťa ľúbim,".

Vložila: Zuzcoj

Pepsi pre Turecko + koncert v NYC

Reklama a súťaž pre fanúšikov:

Obrázek

Obrázek

V rámci súťaže, výhercovia získajú nielen vstupenky, ale aj cestu s ubytovaním, promo darčeky a sprievodný program: LINK

Podmienkou je poslať video, na ktorom bude súťažiaci tancovať a uvedie - "I can dance like Michael Jackson".

Zároveň sa chystá koncert v NYC v spolupráci s Pepsi, Wal_mart a rádiom KISS počas dvoch dní 28-30.8.2012 s názvom:

"Michael Jackson Tribute Concert"

Obrázek

Hlasovanie

Britská tv ITV skompletizovala TOP10 skladieb, z ktorých majú fanúšikovia vybrať svoj najväčší HIT storočia.

Do desiatky sa dostal aj Michael a skladba BILLIE JEAN.

(samotný výber ostatných skladieb je aburdný, až smiešny, aké skladby sa dostali do top10)

Hlasovanie za skladby bude trvať do 14.7.2012, takže opakovane, najlepšie cez rôzne emaily, vyberajte Billie Jean.

Hlasovanie tu - LINK

Obrázek

MJ Estate nepotvrdili novú kampaň

MJ Estate oznámili, že nové vyobrazenie Pepsi v kampani BAD25, nie je oficiálna a nemá ich autorizáciu.

Znamená to, že tieto plechovky sa predávať (zatiaľ) v takejto podobe nebudú.

Nová reklamná kampaň pre BAD25

V USA sa začala prezentovať nová reklamná kampaň:

Obrázek

Podľa informácií by mala byť súčasťou kampane pre MTV Music Awards a American Music Awards, teda jedni z najsledovanejších šou v USA.

Nové siluety na plechovkách:

Image hosting by sdilej.eu - file hosting

Taxík:

Obrázek

Billboard:

Obrázek