Články za september 2011

Ďalší svedkovia vypovedajú - deň 4

Sudca vydal zákaz informovania o prípade!!!!

Ide o vyjadrenia do médii o prípade, ktoré mal urobiť jeden z advokátov Murraya!

Sudca chce zabrániť tomu, aby sa vynášali akékoľvek informácie, ktoré sú mimo záznamu priameho prenosu!

Platí to pre všetky strany a ľudí zahrnutých v tomto prípade!

Za porušenie sú prísne tresty.

Vypovedajú záchranári:

Viac na fóre v téme a pridávate aj vlastné komentáre a popisy procesu - LINK

* Martin Bloun

Obrázek

- prestávka 15 min.

- na dotyk bola Michaelova pokožka chladná

- na Michaelovom tele videl tubu na penise/kateter na odvod moču

- popisuje, ako vzali Michaela na nositká, a kde bol Murray v izbe, v sanitke bol pri hlave Michaela, a počul Murraya, ako do telefónu hovorí niekomu, že s Michaelom je zle.

- počas oživovania nevidel žiadnu známku života

- Murray mu nehovoril, nepočul, že by Murray nahmatal pulz, on ho nenašiel, napriek tomu prestali so stláčaním

- opisuje, že na zemi boli 3 prázdne fľaštičky látky Lidocaine, o ktorej Murray nič mu nehovoril, pričom ide o silnú látku, rovnako nehovoril ani o propofole, ani žiadnej látke

- prezentujú sa fotky izby a Bloun popisuje, na ktorom mieste boli jednotlivé osoby

- poznámka: v pojednávacej miestnosti zvoní alarm, sudca upokojuje prítomných, že sa nič nedeje, pokračujú

- popisuje postup oživovania, odpovede na otázky sú väčšinou áno/nie

- počul, ako sa jeho kolega pýtal na zdravotný stav pacienta a na lieky, počul, ale Murray odpovedal, že Michael bol dehydrovaný zo skúšok

- nevidel žiadnu aktivitu monitora, na sledovanie srdca

- všimol si, že v izbe boli nejaké zariadenia a pomôcky na dýchanie, na Michaelovom tele videl pripojenú cievku na nohe pripojenú na stojan s vakom s tekutinou

- v čase, keď poskytova prvú pomoc, si myslel, že Michael bol už mŕtvy

- Michael nedýchal, oči otvorené a priame

- popisuje ako poskytoval prvú pomoc, akým spôsobom a čo pri tom použil

- hneď ako vošiel, spoznal, že ide o Michaela Jacksona

- v spálni videl pacienta na posteli, celkovo ležať na posteli.

- opakujú sa otázky, ktoré boli položené prvému záchranárovi Senneffovi, popisuje v podstate to isté.

- predstavuje sa, čo robil a robí.

****************************

* Richard Senneff:

Obrázek

Odpovedá na otázky obhajoby, ktoré sú obdobné ako žalobcu, obhajca chce detaily.

- koniec vypočúvania

- záchranár si nebol vedomý toho, že by došlo k poškodeniu hrudného koša/prasknutiu rebier pri oživovaní, ale že takéto prípady sa stávajú

- prestávka skončila, pokračuje obhajoba v detailnom sumáre otázok.

- zaoberájú sa látkou Lorazepanom, oživovaním, kto čo robil.

- poznámka: sú tu rozpory či Michael ležal na posteli alebo na podlahe, alebo či mohol byť premiestnený z podlahy na posteľ a potom zase na podlahu...

Ochrankár Alvarez tvrdil, že s Murrayom dali Michaela na podlahu predtým, ako prišli zácharnári.

Senneff tvrdil, že keď vošiel do izby, obaja sa snažili dať Michaela z postele na zem.

Nezrovnalosti sú aj v tom, že Alvarez tvrdik, že vak s tekutinou dal dole zo stojana, Sanneff, že tam bol, rovnako, že jeden tvrdí že Michael nemal zapojenú cievku v nohe, zachranár, že ju tam mal.

- nevidel žiadne zariadenie, ktoré by bolo potrebné na sledovanie zdravotného stau pacienta, Murray tvrdil, že liečil Michaela na dehydratáciu a vyčerpanie, a nikdy mu nespomenul žiaden propofol, okrem Lorazepanu.

- spolu bol asi 42 min. v prítomnosti Michaela pri oživovaní, nejavil žiadne známky života.

- Murray išiel s nimi do nemocnice. Senneff bol v sanitke pri Michaelovej hlave, videl, že jeho pokožka bledne a modrie, aj tam sa pokúšali oživovať Michaela látkami/adrenalínom, zmena nebola žiadna, a ani do príchodu do nemocnice nejavil známky života, Murray v sanitke mal telefonovať, nevie presne, či volal alebo prijal hovor.

- Michaela premiestlini z izby do sanitky všetci 3 záchranári, počas prenosu sa snažili pumpovať kyslík, keďže nie je možné robiť úkony, videl ako Murray zbieral do ťašky nejaké fľaštičky látok zo zeme.

- prezentuje sa formulár o zázname pacienta a vykonaných úkonoch a výsledkoch.

Obrázek

- Senneff tvrdí, že Murray žiadal o priame oživenie (injekčne do) srdca, ale oni na to nemali oprávenie a skúsenosť, ani vybavenie, rovnako ani Murray nemal k dispozícii nič na oživovanie.

- prezentuje sa dôkazový materiál - audio nahrávka volania záchranára do nemocnice.

- popisuje svoje poznámky, ktorými si zapisoval, čo vie o pacientovi, a napr. že je Michael alergický na nejakú látku, a odvoláva sa na jeho informovanie pre nemocnicu, že pacient je mŕtvy.

- Murray údajne nahmatal pulz, Senneff sa pozrel na monitor prístroja/EKG, pokračovali v oživovaní, ale žiadna zmena, plochá čiara neukazovala žiadnu aktivitu srdca. Pokúšali sa to overovať niekoľko krát.

- Michaelova kondícia sa nijako nemenila po mnohých pokusoch, žiaden tlkot srdca, pulz, ale neustále sa snažili resuscitovať, podávať átky na oživovanie, napriek tomu, si myslí, že v tom čase už bol Michael mŕtvy.

- na tele sa snažili nájsť nejaký pulz/krčnú žilu, aby mohli pichnut ihlu, nemohli nahmatať.

- podľa jeho pozorovania oživovania, stav pacienta nezodpovedal času ich príchodu, pacient bol chladný, oči mal otvorené a suché

- potom, ako urobili základné oživovanie, volali nemocnicu v LA, podali informáciu o pacientovi, koľko má rokov, v akom je stave a čo urobili, nemocnica mu dala inštrukcie ako postupovať.

- kolega dal prístrojom priamo do pľúc cez ústa/hrdlo kyslík

- Murray mu v tom čase tvrdil, že pacienta liečil na dehydratáciu

- podľa neho, v nohe mal zapojené pripojenie od dávkovača látok, ale dali mu látky na oživenie, nejavil známky života, spýtal sa, čo mu bolo podávané predtým, aké lieky, ale Murray mu povedal, že Michael dostal lorazepam na spanie, a že nič viac.

- po otázkach, on a jeho kolega začal oživovať pacienta (ale nevšimol si, kto presne to bol, nespoznával ho, až neskôr) spolu s respirátorom na ústach a prístrojom na oživovanie, ktorý sleduje tlkot srdca, ktorý ukazoval, že pacientovi nebije srdce, .

- keď prišli bol Michael na zemi, na koberci pred posteľou, pri okraji.

- podľa neho, mal pocit, že osoba, ktorá bola v bezvedomí, mala šancu prežiť, mal taký pocit, keď si uvedomil, čas od volania do príchodu, asi 5 minút.

- pýtal sa, v akom stave bol pocient, Murray mu tvrdil, že Michael nereaguje, ako dlho bol pacient v takom stave, odpovedal, že krátko predtým ako prišli.

- popisuje, čo videl, že bolo v miestnosti, aké vybavenie pre pacienta.

- potom požiadal, či majú nemajú oživovacie prístroje, niekoľko ktár to opakval, odpoveď Murraya bola že nie.

- popisuje izbu, a kde boli jednotlivé osoby.

- v tom čase keď prišli, im popísal, že Murray sa správal hekticky, zúfalo.

- keď vošli do spálne, videli Murraya, a michaela, ktorého popísali, že mal pyžamo, vrchnú časť otvorenú, pripadal im podvýživený, nižšej váhy, rebrá mu vyčievali.

- keď prišli, vošli do domu, a boli tam bodyguardi, a jeden z nich ich uviedol na poschodie s vybavením, ktoré majú pre prípady pomoci

- popisuje jeho poznámky, ktoré urobil v súvislosti s volaním na vytlačený list od operátora, jednotlivé časti, číslo volaného...

- popisuje, že vzdialenosť od ich stanice do domu je asi 1,5 míle, teda blízko.

- okrem toho, je team leader a zapisuje všetky postupy

- zbalili si veci, ktoré majú v sanitke, a s Martinom Blounom, ktorý riadil, a vyrazili.

- o 12,22 dostali volanie na zásah.

- začína popisovať 25.6.2009, kde sa od rána nachádzal, a že mali volanie, že na danej adrese sa udialo niečo, čo mu operátor popísal ako pacienta, ktorý nedýcha...

- najprv popisuje odkedy je záchranárom, bol jedným z dvoch zavolaných do domu Michaela z čísla 911

------------------

Aktuálne vypovedajú:

* vypovedá ďalší svedok pán Robert Russell:

- výpoveď skončila.

- Russelovi prišlo čudné, že Murray sa nechcel viac starať o jeho zdravie, a prečo ho odkazuje na ďalšie osoby ako doktorov, a že jeho srdce je už opravené, po sdrcovom záchvate, ale jeho liečenie považoval za dobré až excelentné.

- Murray hovorí o jeho plánoch, krátko popisuje jeho/Russellov stav, že nebude praxovať vo Vegas, a že keď bude niečo potrebovať, nech sa ozve, alebo navštívi stredisko...

- je predložený dôkazový prepis odkazu Murraya na telefón Russela, a samotný audio záznam.

- vypovedal, že Murray mu pred operáciou/liečením povedal, že je ťažko chorý, a môže umrieť

- 22.6. bola zrušená ďalšia kontrola u Murraya/doktora-kardiológa.

- 19 júna 2009 zrušil Murray jeho kontrolu ako pacienta, na dátum 15.6. dostal ako pacient list domov, že Murray ruší svoju prax vo Vegas, ale bude k dispozícii na diaľku, ak bude potrebné.

- Murray mal okrem postupov liečení, občas predpísal nejaké lieky, ponechať jeho liečenie na ďalšie osoby/personál, po liečení sa citil uzdravený, a "týmto mu mal zachrániť život".

- ako pacient dr. Murraya, keď mal problémy so srdcom, žije v Las Vegas.

Popisuje svoju operáciu (Marec 16), starostlivosť lekára a personálu, a čo si pamätá z času, keď mal byť pri vedomí, aj keď pod vplyvom omamných látok. Tvrdí, že po operácii žiadal Murraya, aby ho prepustil z nemocnice, ale Murray trval, že sa musí riadiť jeho inštrukciami a tie boli, že musí byť na pozorovanie v nemocnici, inak je v ohrození života.

Tvrdí, že Murray ho liečil výborne. Murray mu povedal počas ďalších konverzácii v nemocnici, že musí odísť do Británii za zahraničným klientom, neskôr priznal, že to bude Mchael Jackson, a bude sa oňho starať, pričom mal nazbačiť, že už sa oňho a jeho deti staral. Údajne sa na to tešil.

Murray mu poradil ďalšie postupy jeho liečenia, a ako postupovať.

Popisuje svoje ťažkosti so srdcom a krvným tlakom, a čo je nutné pre liečenie, chodil na pooperačné ošetrenia a terapie denne.

* Robert Johnson, predajca/odborník na zariadenia na kontrolu tlaku, dávkovanie látok, pacientov..., prezerá si jednotlivé dôkazové materiály, ktoré predkladá žalobca, a vysvetľuje na čo slúžia a ako fungujú.

Murrayov otec, doktor, mal podobné problémy

Biologický otec Conrada Murraya, obvineného lekára Michaela, s ktorým sa stretol prvý krát vo svojich 25 rokoch, mal podobné problémy s predpisovaním návykových liekov, ako jeho syn.

Dr. Rawle Andrews z Houstonu, v rokoch 1994-1999 bola jeho lekárska licencia pod dohľadom úradov a obmedzená potom, ako bez nutnosti a odborných príčin predpisoval dvom pacientov 4 silne návykové látky (Stadol - na silné migrény, podobný Demerolu, Nubain - dávkuje sa vnútrožilovo, silno návykový podobný morfiu a je doplnkom k anestéze, Talwin - narkotikum pred operáciami, Phenergan - liek proti bolesti, svrbeniu a opuchlinám, antihistaminikum).

Úrady ho disciplinárne potrestali.

Obaja, otec a syn, sú absolventi Nashvillskej Meharry Medical College.

Ďalší svedkovia procesu

(až) Dnes by mali vypovedať aj dvaja záchranári, Richard Senneff a Martin Bloun, ktorí priamo oživovali Michaela v dome a cestou do nemocnice...

Obrázek

Ich výpovede budú kľúčové, v akom stave sa už vtedy nachádzal Michael a ako postupovali od príchodu do domu...

Na horké křeslo useda Kai Chase

Image and video hosting by TinyPic

na křeslo usedla Kai Chase- kuchařka. Popisuje jak dloho pracovala pro Michaela, jaký měla a vztah k dětem. ]*24.6.2009 Kai Chase byla odpovědna za přípravu snídaní, obědy a večeře. Pracoval 6x týdně na plný úvazek. Nepřipravovala, co se jim nechutnalo a starala se o děti. marketing neměl vstup. Ráda pracovala pro Michaela a děti. Nosila profesionální rondon ... Rondon má kapsy na přední části zástěry – nezbytná součast pro os. kuchaře. Podle společenského protokolu tam nosí hodinky k vuli dodržování časové harmonogramu, mobilní telefon stále má v přední kapse zástěry.Ppřijela v 8 hodin ráno-8: 30 hodin na přípravu snídaně pro děti před domácí studium em... Zdravá strava granola mandlového mléka, vaječných bílků, atd.. Poté se příprava na snídani granola Michael s mlékem mandlí, čerstvý pomerančový džus mrkev, omelety se špenátem zdravé výživy je pro Michaela a děti podle Michaela. Připraveno pro oslavu narozenin Paris považuje za irelevantní ..

Takto také připravuje přírodní šťávy ve svém volném čase. Před 12 hodin viděla Murraye v prostoru kuchyně a identifikuje Murray v soudní síni. Často viděla Murray ráno, přichází do kuchyně když opouští bydliště nebo aby Michaeli donesl snídani. To byl typický denní režim. Kdyby rozhovoru uvedl, že k ní byl Michael je se brzy koupání a chtěl na oběd se svými dětmi a odešel kuchyňskou linkou se nevzpomíná, kam odešel poté. Debrah Brazíl ukazuje pro identifikaci schéma kuchyne v Carolwoodu .. Murray vstoupil kuchyň od točitého schodiště. To bylo normální pro něj sestoupit po schodech, stejné jako bylo běžné vyzvednout šťávy. Připravuje oběd pro děti a hovoří s Michaelemm před obědem řekl, že vypadala dobře a byla ráda, že ho vidí . Oběd byl ve 12 hodin. Říká, že on byl šťastný, a miloval obědy s rodinou stolu v jídelně. Připravovala mu na přání salát, který si Michael chtěl vzít s sebou na zkoušku.. 24.června připravila Michaelovi večeři - toskánské bílou fazolovou polévku. To bylo normální připravovat večeře pro Murray a další osoby.Murrayvé jídlo bylo připravené a zabalené na později. také připravila večeři pro děti . Její úkoly jsou hotové, když je všechno čisté a uklizené., tak teprve může opustit rezidenci cca v 10pm večer cca.

další podrobnosti si můžete přečíst na foru LINK

Image and video hosting by TinyPic

Helcus

Kto sedí v porote? Kto je vlastne kto na súde?

Tváre porotcov zostávajú kvôli lepšiemu priebehu procesu utajené. Zopár informácii o nich ale preniklo do médii. Tu sú niektoré z nich...posúďte sami.

Image and video hosting by TinyPic

Porotca číslo 1:

51-ročný muž mexickej národnosti, ktorý pracuje ako poštár. Je ženatý, má 5 detí a je fanúšikom Michaela. Policajti, hasiči a lekári sú podľa neho vždy dôveryhodní.

Porotca číslo 2:

Nezamestnaná žena(57) španielskej národnosti. Už päťkrát pôsobila ako porotkyňa a pozorne sledovala prípad O. J. Simpsona. Nepovažuje sa za fanúšičku Michaela.

Porotca číslo 3:

Štyridsaťpäťročný Američan, ktorý pracuje v poradenskej firme. Jeho žena pracovala ako zdravotná sestra a dvaja jeho švagrovia sú lekári. Už dvakrát bol v porote, v roku 1994 v prípade vraždy.

Porotca číslo 4:

Tridsaťdvaročný Američan, ktorý pracuje ako predajca kníh a pokladník. Slúžil v národnej garde. Jeho primárnym zdrojom informácií je internet.

Porotca číslo 5:

Koncipientka (48), ktorá sledovala prípad Casey Anthony, ale podľa jej slov

to neovplyvnilo jej vnímanie právneho systému.

Porotca číslo 6:

Kubánec s mexickými koreňmi vo veku 39 rokov, ktorý pracuje ako manažér. Z času na čas číta spravodajstvo na internete. Považuje sa za Michaelovho fanúšika a má viacero jeho albumov.

Porotca číslo 7:

Američanka (57) mexického pôvodu, ktorá pracuje v poradenstve zákazníkom. Sledovala prípad Casey Anthony a myslí si, že k bohatým a slávnym sa právny systém správa odlišne.

Porotca číslo 8:

Štyridsaťdvaročný Mexičan, ktorý pracuje ako vodič autobusu. Verí, že hollywoodske celebrity sa vyhnú trestu za zločin vďaka svojej sláve. Nepovažuje sa za Michaelovho fanúšika, ale má naňho pozitívny názor.

Porotca číslo 9:

Afroameričan vo veku 54 rokov, ktorý pracuje ako technický riaditeľ v televízii. Je Michaelovým fanúšikom a v minulosti pôsobil v porote.

Porotca číslo 10:

Štyridsaťtriročná Angličanka. V minulosti pracovala v biochemickom laboratóriu a na patológii.

Porotca číslo 11:

Tridsaťšesťročná Hispánka, ktorá pracuje na oddelení pomoci zákazníkom. Číta magazín People a server TMZ.com. V roku 1993 ju na ulici postrelil neznámy útočník.

Porotca číslo 12:

Američan vo veku 54 rokov, ktorý pracuje ako učiteľ. Michaela považuje za nadaného umelca a vlastní viacero jeho albumov.

Doktor Conrad Murray - obžalovaný (vpravo)

Image and video hosting by TinyPic

Ide o 58-ročného kardiológa s praxou v Las Vegas a Houstone. K Michaelovi prišiel niekoľko mesiacov pred jeho smrťou ako osobný lekár. Ak ho uznajú za vinného, hrozia mu štyri roky za mrežami a strata lekárskej licencie.

J. Michael Flanagan, právny zástupca Murraya (na fotke hore s obžalovaným)

Ide o odborníka na trestné právo, ktorý sa špecializuje na prípady alkoholu za volantom. Vyhral prípad sestričky, ktorá podala liek Propofol pacientovi, ktorý zomrel.

Ed Chernoff, advokát Murraya

Image and video hosting by TinyPic

Ide o prvý veľký prípad pre tohto advokáta z Houstonu. Právnym zástupcom doktora Murraya sa stal krátko po po Michaelovej smrti. Zastupoval ho už počas jeho výsluchu, keď ho obvinili, že podal spevákovi liek Propofol. Chce dokázať, že Murray nepodal Michaelovi žiadny liek, ktorý by viedol k jeho smrti.

Deborah Brazil, zástupkyňa štátneho žalobcu

Image and video hosting by TinyPic

David Walgren, štátny žalobca

Image and video hosting by TinyPic

Je hlavným žalobcom v procese s doktorom Murrayom. Tvrdí, že Murray sa snažil zakryť, že Michael dostal liek Propofol a nepodal mu prvú pomoc. Vystupoval aj v prípade vydania režiséra Romana Polanského do Los Angeles v prípade obvinenia zo znásilnenia starého 30 rokov.

Michael Pastor, sudca

Image and video hosting by TinyPic

Rešpektovaný sudca v Los Angeles, ktorý tento post zastáva od roku 1983. Je jedným z niekoľkých sudcov, ktorí majú na starosti najväčšie kriminálne prípady. Mal na starosti napríklad prípad opitého herca Jasona Priestleyho.

Zuzcoj

Zdroj: Voľne upravené podľa Čas.sk

Thomas Mesereau je rozhořčen

Thomas Mesereau tvrdí je Murray je vinny, uvedl v rozhovoru pro TMZ: "Conrad Murray porušil veškerou etickou povinnost jako lékař, když dal Michaelovi Propofol. ... když je pacient na pokraji smrti či zemřel a zapřete paramadikum i policií, kteří se snaží zachránit jeho život a zapřete fakt, že jste podal propofol. Potom, když jdete do nemocnice a lidé v nemocnici se snaží oživit a zachránit tento život a je pravda že se to někdy i podaří. Tak to není v pořádku!!! "

Mesereau dál jasně najevo: "Já jsem na straně obžaloby. Jsem pobouřen, co udělali Michaelovi. Myslí, že to nebylo nutné.Podle mého je Murray chamtivý a sobecký a falešný člověk Snažil se, aby zakryl stopy a on se zmýlil! "

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Helcus

Slnečný cirkus - Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour

Už o tri dni začína svetová šou Slnečného cirkusu, Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour, a to v nedeľu 2.10.2011 v Montreale, v Kanade-

Obrázek

Koncom roka, 21.11. vyjde soundtrack, a pre rok 2012 sú naplánované aj ďalšie projekty, nielen v súvislosti s týmto predstavením, celkovo v severnej Amerike pôjde o 60 vystúpení (jedno vystúpenie v Detroite bolo zrušené pre technické problémy)

Obrázek

V máji 2012 vyjde aj reedícia albumu BAD, ktoré oslávi 25 výročie od svojho vydania, a bude obsahovať novinky a špeciálne verzie, podobne ako album Thriller25!

Obrázek

Alberto Alvarez vypovedá

Image and video hosting by TinyPic

Poznámka: ďalšie podrobnosti sledujte/pridávajte do témy na fóre - LINK

* po smrti Michaela, neskôr poskytol niekoľko rozhorov, z toho mu asi 8-9x ponúkli peniaze, od 200 tisíc až do 500 tisíc, ale odmietol, až na malé sumy, nemá stále zamestnanie a nemá peniaze.

* potom ako prišli záchranári, prevzali pomoc oni, a vyniesli Michaela z domu, Alvarez bol s deťmi, a snažil sa, aby deti nevideli, čo sa dialo medzitým. Potom išiel do nemocnice, spolu s ochrankármi. Bol prítomný, keď vykladali Michaela, a snažil sa zabrániť reportérom, aby snímali Michaela. V nemocnici ostal do poslednej chvíle, až do vyhlásenia Michaela za mŕtveho, krátko potom hovoril s Murrayom, a povedal, že sa snažili urobiť to najlepšie. v tom čase nepochyboval, že by Murray pochybil. V tom čase s Murrayom viedol "miernu" diskusiu. To bolo naposledy, keď videl Murraya, neskôr následoval presun Michaela do márnice, neskôr do domu, nie priamo doň. Neskôr mal vyzdvihnúť psa detí, a doviesť do do rodičovského domu v Encine, kde už boli deti.

* Murray sa mal pýtať, či niekto vie dávať prvú pomoc/masáž srdca, dýchanie z úst do úst/CPR, a Alvarez vykonal prvú pomoc, ale nevidel žiadne známky života.

* Alvarez popisuje, ako s Murrayom asistovali pri Michaelovi pri jeho prenose z postele na zem, Muray kontroloval Michaelovo napojenie na nejaký klip na prste, a že mal Michael napojenú nejakú cievku na nohe.

* prezentuje sa nahrávka volania na 911, volá Alvarez.

* žalobca popisuje porote jednotlivé ampulky, vaky na tekutiny a iné dôkazové materiály.

* popisuje čo videl na stojane pre vak s látkami na vnútrožilové dávkovanie. Bol tam vak s nejakou tekutinou, ktorá mu pripomívnala mliečny kokteil.

Obrázek

Obrázek

* Alvarez tvrdí, že v tom čase nespochybňoval Murrayovu spôsobilosť a mysel si, že koná v najlepšom záujme.

* Murray mu povedal, aby dal do tašky nejaké fľaštičky/ampulky, ktoré boli aj na zemi, ako aj respirátor.

* Alvarez videl, že na Michaelovom penise bola nejaká plastická vec, niečo na kontrolu/zachytávanie moču/katéter, ako aj iné zariadenie používané pre injekčné podávanie.

V izbe neboli kamery, žiadne zariadenie na kontrolu krvného tlaku, iba respirátor ale nespomína si, či aj kyslíkové bomby.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

* Alvarez stál pri posteli, a Murray mu tvrdil, že Michael mal nejakú zlú reakciu.

* Murray povedal, aby im nedovol aby to videli, a povedal im, aby sa nebáli.

* Murray mu povedal, že musia Michaela previesť do nemocnice a zavolať záchranku, a v tom vošli deti, Prince a Paris. Nazerali do izby a paris kričala "daddy" a plakala.

* popisuje ako Murray dával jednou rukou masáž srdca, pravou rukou.

* popisuje pohľad do izby Michaela, vošiel dnu a na pravo videl Murraya ako dáva Michaelovi "prvú pomoc" na posteli, s hlavou na vankúši, na chrbte, s otvorenými rukami, s otvorenými očami a ústami.

* Prezentujú sa fotky z miesta v dome, kde popisuje detaily ako a kade sa dostal do izby a ako boli miestnosti rozmiestnené, a kde bol Murray.

* Amir mu povedal, v telefonáte, aby išiel na poschodie, a zistil čo sa deje, pritom videl Prina Michaela na druhom poschodí, a smeroval k nemu. Videl tam aj Murraya, ako vošiel do izby.

* Murray stál za zábradlím s rukami na ňom, a pozeral sa dole do haly, popisuje ako boli jednotlivé osoby rozmiestnené a čo asi robili.

* v dome videl opatrovateľku, kuchárku, deti a Murraya na poschodí z haly.

* popisuje záznami rozhovorov, ktorá mal od času po 12,15, pričom volal s Michaelovým asistentom, Michaelom Amirom... niekoľko sekúnd v niekoľkých intervaloch.

Ten mu nakoniec povedal, aby sa postaral o bránu pred domom, a pritom volal s Amirom, ktorý mu dal nejaké inštrukcie, aby otvoril predné dvere domu, boli zatvorené, musela ich až opatrovateľka otvoriť. Nemal eobiť rozruch.

* o 10,15 skontroloval, či je všetko v poriadku podľa postupu ochranky, nič zvláštne sa nedialo.

* v tu noc, keď prišli domov po skúškach, bol to posledný čas, kedy videl Michaela naživo, a zaželal mu len dobrú noc. Alvarez potom odišiel domov. Vrátil sa späť ráno o 10 ráno.

* popisuje jeho pozíciu ako bodyguarda a jeho činnosť, a že bol väčšinu času za pódiom, ale videl čo sa deje, väčšinu času bol Michael v poriadku.

* popisuje posledný deň skúšok - 24.6., ako chodili s Michalom na skúšky, ako kontrolovali, či tam nie sú novinári, opisuje Green Room, čo bola miestnosť, kde sa Michael prezliekal.

Podľa neho, Michael bol väčšinu nadšený zo skúšok.

Dom sa nebude predávať

Rodinný dom Hayvenhurst v Encine, sa nebude predávať, rozhodla tak Katherine Jackson, ktorej žiadosti vyhoveli správcovia pozostalosti a stiahli zo súdu žiadosť o povolenie predaja domu, potvrdil to právnik MJ Estate, Howard Weitzman.

Údajne chce kúpiť vilu v Calabasas, kde teraz býva spolu s deťmi.

Tretí pojednávací deň

Dnes by mali vypovedať: Michaelov bodyguard Alberto Alvarez, a dvaja záchranári, ktorí prišli v sanitke po Michaela, Richard Senneff a Martin Bloun.

Live (neprerušovaný) prenos - LINK

Deti sa s plačom prizerali, ako ich otec umiera!

Videli, ako otec zomiera! Dve staršie deti Michaela boli svedkami scény plnej hrôzy ako zo zlého filmu.

Prince Michael (14) a Paris (13), ktorí mali pred dvoma rokmi 12 a 11 rokov, sa prizerali ako sa lekár Conrad Murray márne snaží oživiť ich otca vo svojej vile v Los Angeles. Hrozivú scénu opísal najvyššiemu sudcovi Michaelov hlavný bodyguard Faheem Muhammed.

Obrázek

"Prince a Paris stáli v osudnej chvíli vo dverách izby svojho otca a plakali", odznelo na procese s obvineným lekárom.

Muhammed dodal, že dcéra Paris sa zvierala na zemi od žiaľu a syn

Prince Michael stál v šoku a ticho plakal.

Keď Muhammed zbadal, že Michaelové deti sú svedkami tejto hrôzostrašnej scény, poslal ich preč z izby. "Všimol som si, že Michaelove dve staršie deti stáli vo dverách jeho izby v šoku", hovorí Muhammed.

"Zobral som ich do inej miestnosti, odkiaľ nemohli vidieť, čo sa deje." Bodyguard dodal, že keď vošiel do izby, videl Murraya pri Michaelovom tele na zemi.

Dodal, že doktor bol nervózny a potil sa. Michael mal otvorené oči a ústa mal mierne otvorené. Opýtal sa na to najhoršie – či je Michael mŕtvy.

Murray mu odpovedal: „Áno“.

Dr. Murray na záznamu z nemocnice 25.6.2009

Dr. Conrad Murray byl zachycen na videu jak netrpělivě přecházel po čekárně vMedical Center ... poté, co Michael Jackson zemřel 25. června 2009 ... tuto stopáž ukazali u soudu. Prokurátoři tvrdí, pásku ukazuje Murray propuštění z nemocnice kolem 16:36 toho dne - dvě hodiny po MJ byl prohlášen dead.Obhjaoba toto tvrzení vyvrací a ukázala další záběry - což vypadá, že Murray byl v nemocnici do sedmnácti hodin.

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

helčus

Přelíčení pokračuje

Nyní vypovídá Faheem Muhammad - šéf bezpečnosti

Image and video hosting by TinyPic

Vypovídá o tom , že Michael byl plný energie v posledních dnech...

* Muhammad řekl, že viděl Murray stříbra 645 BMW zaparkované u domu MJ každou noc, ale nevěděl, na co vlastně Michaela Murray léčil ...

* Mohamed byl na cestě do banky, když mu volal jeho asistent , že je Michael na tom špatně. On okamžitě volal Derricku Clevelandovi strážný ve službě a spěchal zpět do domu. * Když vešel dovnitř spatřil bodyguarda Alberto Alvarez v místnosti. Viděl MJ nohy a Murraye - a zdálo sel, že bude dávat Michaelovi CPR. * Když přistoupil k posteli viděl Michaela, který vypadal, že je mrtvý. Pak si všiml, Paris a Prince ve dveřích. Pařris byla schoulená v pláč a Prince plakal také. * Vzal Paris a Prince a odvedl pryč z místnosti. * TKdyž se vrátil ptal se Murray jestli někdo ví, jak se používá CPR. Alvarez mu přišel na pomoc.

* Poté, co dorazil do nemocnice, byl Prince, Paris a Blanket v místnostii.

* Jakmile byl Michael ​​prohlášen za mrtvého, Murray řekl MJasistentovi at jde vrátit krém, který předtím nechal odvézt z domu........".

*Mohammad se byl pak podívat na video z bezpečnostní kamery UCLA, kde je Dr. Murray viděn jak jde směrem k východu. *Mohammad byl dotázán, zda viděl Murray po tom. Mohammad řekl, že ne.

postupně aktualizujeme

Helčus

Vypovedá osobný asistent Michaela

(bez jazykovej korektúry)

Michael Williams vypovedá o dni, keď Michael zomrel a aké súvislosti a okolnosti predchádzali smrti a po nej, čo robil Murray a ako sa udiali ďalšie rozhodnutia...

Obrázek

Murray ho nemal žiadať, aby zavolal záchranku 911, mal mu povedať, iba to, že Michael dostal nejakú zlú reakciu..., pričom Williams bol v centre mesta, a Murray nevolal 911 ale najskôr jeho...

Willimas komentuje aj fotky miestnosti, kde bolo zariadenie na užívanie a kontrolu užívania propofolu.

Podľa jeho výpovede, nikto okrem Michaela a jeho detí nesmeli na druhé poschodie vily kde bývali.

24.6.2009 bol Michael na posledných skúškach a tie mali byť podľa neho úžasné, a Michael mal byť v dobrom zdravotnom stave, keď sa vrátili domov, Williams mal odísť a nebol tam už prítomný do smeti Michaela.

Následujúci deň dostal odkazovú správu od Mutrraya, ktorý bol v panike, čo sa s Michaelom stalo, pričom počul v telefonáte od bodyguarda Alberta Alvareza Murrayov hlas, pričom mu krátko po zavolaní bodyguard zložil telefón.

Williams popisuje tiež, ako sa uzatváral dom, a kto mal doň vstup.

Potom, ako Michael zomrel, Murray od neho chcel, aby ho z nemocnice odviezol do vily, aby "získal krém", o ktorom Michael nemal chcieť, aby to svet vedel. (išlo o akúsi narážku na nepovolené látky)

Keď prišli k vile, ochranka ich nepustila dnu.

Williams ale nemá podľa výpovede žiadne vedomosti čo presne sa stalo v deň smrti Michaela, lebo nebol prítomný v dome.

Fitness tréner - Michael pôsobil fajn

Lou Ferrigno - Michaelov osobný tréner tvrdí, že Michael trénoval 2-3x do týždňa asi po jednej hodine min. 2 týždne pred smrťou.

Podľa Loua, Michael cvičil pravidelne kardiocvičenia a strečing.

Podľa neho, Michaelová úroveň energie bola veľmi dobrá, iba sa sťažoval, že ma problémy so spaním....

Pre TMZ povedal, že Michael sa asi niečoho bál, že sa niečo stane, lebo naposledy, keď Lou odchádzal z domu, kde Michael býval a kde trénovali, ho Michael niekoľko krát odzdravil... aby si dával sa sebe pozor....

Postupné informácie na fóre

V sekcii o procese môžete nielen čítať, ale aj pridávať informácie o priebežnom dianí na pojednávaniach, ako aj fotky a videá.

Sekcia procesu - LINK

Doteraz vypovedalo niekoľko svedkov, od Kenny Ortegu cez zástupcov spol. AEG Live.

Obrázek

Právnička AEG, Kathy Jorrie, vypovedala, že Murray v zmluve o zastupovaní Michaela ako osobného lekára požadoval zaplatenie 150 tisíc dolárov ako svoj honorár a to aj v čase, keď by sa nekoncertovalo, a bola by plánovaná prestávka(=dve časti turné) vo vystúpeniach.

Požadoval aj zariadenie na sledovanie životných funkcií s odôvodnením, že Michael mal svoj vek, a chcel, aby bolo zabezpečené, že všetko je v poriadku.

Kathy Jorrie tiež povedala, že Murray jej osobne deň pred smrťou Michaela volal a ubezpečil ju, že osobne bol na skúškach a Michael bol v dobrej kondícii.

Obrázek

Vypovedal aj riaditeľ AEG, Paul Gongaware, ktorý tvrdí, že Murraya chcel najať samotný Michael, ale Murray žiadal až 5 mil. dolárov, a to bolo priveľa, preto mu ponúkli 150 tisíc mesačne, podľa inštrukcií Michaela.

Potvrdil, že Michael chcel odohrať min. 31 koncertov. Po 10 oznámených, pridal ďalších 21 v O2 Arena, tým chcel prekonať umelca Princa.

Další svědkové v procesu

vypovídá Kenny Ortega

Image and video hosting by TinyPic

Ortega – režisér This Is It" – vypovídá , že Michael byl velmi rád a těšil se na show a byl přesvědčen, že je správná doba pro jeho děti a jeho fanoušky.

* že při nacvičování na "This Is It", viděl Michaela 3 až 4 krát týdně.

* Zkoušky se téměř vždy konaly v pozdních odpoledních a večerních hodinách 7 hodin denně.

* Ortega identifikovál Conrad Murray v soudní síni, řekl, že se setkal Murray v domě Michaela Carolwoodu v dubnu nebo květnu roku 2009.

* Ortega řekl v polovině či koncem června 2009 Michael vynechall několik zkoušek.

* V pátek 19. června si Ortega všiml, že Michael není v pořádku", a že se něco děje. Ortega řekl, že "ho to trápí.", že se zdálo, že Michael je "nesouvislý."

* že seděl s Michaelem, když sledovali zkoušky a Michael si třel nohy, protože mu byla zima. Michael brzy odešel ze zkoušky.

* Ortega uvedl, že měl velké starosti o Michaela, a proto poslal e-mail AEG Live Randymu Phillipsovi CEO (viz níže) – kde uvádí , že Michael potřebuje psychologickou pomoc.

* dále uvedl, že se setkal s Murray během návštěvy v domě Michaela. Murray nebyl jejich přítomnosti nadšený a byl naštvaný, když Ortega řekl, že by měl Michael odpočívat. On mu na to odvětil, je Michael schopný zvládnout zkoušky

* Ortega řekl na to Murrayovi, že by se měl chovat jako lékař, ale ten mu odpověděl, že Michael je fyzicky a psychicky schopný zvládnout všechny své povinnosti… Ortega s tím ale nesouhlasil.

* Ortega vypověděl,, že 23. června, sotva čtyři dny na to, co byl Michael nemocný, přišel na zkoušky plný energie. "To byl úplně jiný Michael."

* Další den Ortega dostal telefonní hovor od výrobce Paul Gongawareho, lterý mu sdělil, že Michaela odvezla ambulance do nemocnice. Paul později volal Ortegovi a řekl mu "Ztratili jsme ho."

Image and video hosting by TinyPic

AEG - Paul Gongaware ... řekl státnímu zástupci, že Michael byl ten, kdo požadoval 21extra show. * Gongaware prohlásil, že prvních 10 koncertů bylo vyprodáno téměř okamžitě a Michael chtěl přidat dalších 21 až 31 .* Dále uvedl, že Michael byl posedlý porazit Prince qa jeho 21shows v O2 areně. * Řekl, že i po prodeji všech 50 koncertů stále stále 250.000 čekalo na vstupenky ... To by znamenalo dalších 50 představení vyprodaných...

Helcus

Aktualizujeme

Pojednávanie už začalo!!!!

+ diskusia na fóre - LINK

Obrázek

Obrázek

OBHAJOBA PREDSTAVUJE ÚVODNÚ REČ

* sudca nariadil prestávku, pojednávanie sa opäť začne o hodinu a pol.

- o. tvrdí, že propofol sa používa ako omamná látka, ale v nepomerne menších množstvách, kde nehrozí nebezpečenstvo smrti zzastavenia srdca, aj bez anestezioológa.

- o. predvolá odborníkov na propofol, ktorý vysvetlia čo je propofol, že sa používa vnútrožilivo pre pacientov počas ťažkých operácii, a že množstvo, ktoré požíval Michael bolo nebezpečné, nad mieru.

- o. tvrdí, že Murray znižoval dávky a kontroloval pulz a že všetko bolo v poriadku, aj keď nedal Michaelovi žiaden propofol, a po porote chce, aby počúvala odborné výklady a chápala odborné fakty.

- o. tvrdí, že Michael mal tvrdiť Murayovi, že nespavosť na Michaela pôsobila tak, že viac tvoril, pracoval, že ak nebude môcť spať, nebude schopný dokončiť skúšky a koncerty a sklame fanúškov, a preto potrebuje propofol na spanie. Aj preto údajne nebol na jednej skúške, čo majú potvrdiť svedkovia a video, že na ďalší deň bol v perfektnej forme.

- o. predloží lekárske záznami, podľa ktorých mal aj dr. Klein spôsobiť závislosť Michaelovi na demerole, ako aj iní lekári, s ktorými Michael uzatváral dohody o získavaní rôznych látok.

- o. popisuje čo budú hovoriť ľudia ako svedkovia a ako vypovedali pre políciu, čo mali vedieť, čo robil alebo nerobil Michael, keď nebol na skúškach, odvolávajúc sa na dermatológa dr. Kleina a časté návštevy Michaela v jeho ordinácii, kde mohol Michael dostávať rôzne látky ako demerol, napr. aj počas kozmetických procedúr...

- o. popisuje deň, dva, keď sa Michael mal prebrať bez užitia propofolu, a Michael ho znova žiadal, aby opäť zaspal.

- o. tvrdí, že Michael umrel potom, ako mu Murray prestal dával celkom propofol, znižovaním dávok, a inými látkami ako propofol.

- o. popisuje čo bude počuť porota, čo žiadal Michael od Murraya, v súvislosti s jeho neschopnosťou spať, ako mal Michael popisovať propofol, napr. ako mlieko, ale aj iné prezývky..., Murray mu povedal, že mu pomôže, ale Michael mal tvrdiť, že jediný spôsob ako mohol spať je vziať propofol, ale Murray chcel liečiť Michaela, aby spal normálne, bez látok ako propofol.

- popisuje čo bude porota počuť ako výpoveď Murraya ako svedka.

- o. tvrdí, že Michael netrpel nespavosťou, netrpel insomniou, ale mal absolútnu a totálnu neschopnosť spať a trpel úzkosťou.

- obhajca popisuje Murrya ako dobrého človeka, ktorý liečil aj ľudí, ktorí na to nemali peniaze, aj Michaela a jeho deti niekoľko rokov pred tým, ako boli prápravy na turné + k tomu vypovedia svedkovia, ale nemal vedomosti o skutočných problémoch Michaela.

- PS - vyšetrovatelia nepredvolajú Michaelove deti ako svedkov, no vypovedať môžu, ak by chceli.

- PS - LaToya píše na twitteri, že ju to desí čo počúva a že Murray vedel, čo robí...

- o. predstavuje Murrya ako doktora s praxou

- obhajca popisuje Michaela v pozíci nadšeného na koncerty, ale že sa Michael obával, že by sa nepredali lístky, ale údajne súhlasil, že sa zváši počet koncertov pod dvomi podmienkami, že zbezpečia dom pre neho a rodinu, a že rekord predaja, potom ako sa vypredalo 50 koncertov, bude zapísaný do knihy rekordov.

- obhájca popisuje dôležitosť príprav na koncerty a účasť lekára, aké bolo zainteresovanie Michaela v šou, že boli veľké plány na ďalšie koncerty a projekty za stovky miliónov dolárov.

- údajne Michael zomrel náhle a tak rýchlo, že nestihol ani zavrieť oči, a že prístroje by ho nezachránili, čo majú dokázať odborné dôkazy.

- obhajca začína obviňovaním Michaela z toho, že bez vedomia Murraya si sám aplikoval dávky propofolu. Bez jeho prítomnosti, čo má dokazovať obsah látok v jeho tele a tým si spôsobil smrť.

***********************

- sudca dal prestávku.

- prokurátor po súhrne žiada vinu za neúmyselné zabitie, za neetické a neodborné zaobcháduanie s Michaelom, ktorému privodil smrť a išlo mu len o peniaze.

- OPRAVA - nezrozumiteľný a ťažko pod vplyvom omamných látok, hlas na iPhone bol Michaela, čítaj nižšie.

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

<

- AKTUALITA - agentúra AP napísala, že obrázok ležiacej osoby je mŕtvy Michael na lehátku zo sanitky!!!!

Image and video hosting by TinyPic

- PS: na projektore je pri popise štandardov lekárskych postupov čudný obrázok osoby ako Michael, ležiaci bezvádny na stole..., neviem, čo to je, asi len vyobrazenie, nie skutočný obrázok.

- p. predstavuje úroveň starostlivosti, kde sa odvoláva na stupne ohrozenia, porovnáva nemocničné prostredie, a Michaelovu izbu a vybavenie prístrojmi, čo bolo a nebolo v izbe ako súčasť monitorovania.

- p. popisuje množstvo, ktoré mal Murray Michaelovi dávkovať, a v deň smrti zároveä volať niekoľkým ľuďom, pričom predkladá čas, kedy mal volať ochrankár záchranku.

- p. prezentuje Murrayov výpoveď, v ktorej tvrdí, že Michael od neho žiadal propofol, lebo bez neho nemôže spať a normálne fungovať, a nutne ho potrebuje, lebo bez spánku nie je schopný pracovať, a Michael by bol odhodlaný zrušiť skúšky.

- p. v súhrne popisuje úlohu Murraya ako lekárka a ako často dával propofol michaelovi, podľa jeho slov, 2 mesiace, s presnými dávkami, kedy a koľko.

- p. popisuje prehladku domu, v ktorom sa našli zvyšky propofolu a ostatných látok, knihy o kardiólógii, niektoré osobné veci Michaela, na ktorých boli nájdené zvyšky propofoulu a a lodocainu.

- p. popisuje príchod do nemocnice, doktori sa presne pýtali, čo bolo podané Michaelovi, Murray nespomenul propofol. Neskôr bol Mihael yhásený za mŕtveho.

- p. popisuje čo zabavil Murray do šatníka, na jeho pokyn konal jeden z ochrankárov. potom volal záchranku, ktorá a odohrala po čase, keď Murray volal cez telefón.

Popisuje postup, ako sa ďalej veci odvíjali po príchode záchranky. Murray in NIKDY nespomenul Propofol. V tom čase bol Michael pravdepodobne už mrtvy.

- p. prezentuje popis rozhovoru s Murrayovou priateľkou, jeho čas a dátum, ktorý má byť v čase umierania Michaela. Popisuje postup, keď mal Murray zisťiť, že sa deje niečo zlé, a ako aktivoval ochranku, a aký postup volil Murray keď zistil, že Michael je bezvládny.

- p. prezentuje prepis emailov z Murrayovho iPhonu a záznamov, v ktorom uisťuje o dobrom zdrave Michaela, aj zo dňa keď Michael zomrel, a komu kde volal.

- p. na časovom kalendári prezentuje jednotlivé dni, a poposije kto čo mal robiť v dané dni, a popisuje dom, v ktorom Michael žil s deťmi, pričom Murray mal byť väčšinu dní v dome s nimi. Sú prezentované fotky miestností z dňa, keď Michael zomrel.

- p. hovorí o Kenny Orgetovi, ktorý ma potvrdiť, ako sa mal Michael v deň skúšok, pár dní pred smrťou. opisuje stavy, raz horšie, raz lepšie, svedkovia majú vypovedať práve o jeho stave, ako ho videli oni v týchto dňoch.

- p. popisuje a detailne počíta množstvo použitého propofolu, ktoré mariadil zvíšiť Murray

- p. prezentuje hlas MICHAELA, ktorý je extrémne pod vplyvom omamnej látky!!!!!!

Ako opitý NEZROZUMITEĽNE popisuje nadšenie z príprav na šou

- p. sa odvoláva na iPhone, naktorom sú odkazy Murraya a hlas Michaela, ktoré dokumentujú údajne vplyv Murarya na Michaela, ktorý ho ma kontrolovať a mať vplyv nad Michaelom.

- p. detailne popisuje dávky propofulu pre jednotlivé mierky, a upozorňuje, že si Murray zaobstaral tieto dvky zo súkromnej lekárne, pričom Murrya mal tvrdiť, že má kliniku, ktorá nexistovala, látky boli distribuované do bytu jeto priateľky.

-p. popisuje čo je propofol, na ktorý odkazuje, že bude súčasťou celého procesu, a musia sa oboznámiť s jeho účinkami. (všetko prezentuje na projektore). Upozorňuje na jeho smrtiace účinky, ak sa nedodržuje monitoring.

- p. popisuje odbornosť Murraya, ktorú zároveň spochybňuje pre jeho problémy s licenciami.

- p. popisuje dr. Murraya ako osobného lekára, nie anesteziológa, ktorá tiež "liečil" jeho deti z nádchy, od roku 2006 do 2009. Popisuje aj ich stretnutie a ich vzťah ako lekára pre koncerty v Londýne, ze čo dostal 150 tisíc dolárov, ako honorár + výhody z pobytu, popisuje jeho status ako lekára a za čo bol zodpovedný podľa zmluvy. Podľa zmluvy Michael osobne nepodpisovaô zmluvu.

- p. popisuje deň smrti Michaela, obviňuje Murraya zo zabitia z nedbanlivosti, čo predchádalo smrti - príprav na turné, a popis miesta, kde sa pripravoval, kde žil.

- prokurátor hovorí o zabití Michaela liekmi a látkami, ktoré menuje. Popisuje udalosť, ktorá sa mala stať v deň smrti, a na čo predložia dôkazy.

- prokurátor predstavuje na projektore s prejavom časovú os úmrtia Michaela a dôvody.

- obžaloba začína otváraciu reč, prejav pred porotou, ktorú nie je vidno.

- sudca hovorí o možnostiach prestávky, ak budú mať akékoľvek problémy porotcovia, nech sa ozvú.

Sudca im dáva inštrukcie čo znamenajú otváracie reči, že si môžu robiť poznámky, ale reči nie sú dôkazy.

-sudca sa ospravedlňuje za oneskorenie pre premávku a "problémy v bude"

- svedkovia sú už v miestnosti, sudca sa pripravuje na pojednávanie

- porotcovia ešte nie sú v pojednávacej miestnosti, otváracie reči začnú každú chvíľu

- takmer celá rodina Jacksonovcov (nie deti) je už v miestnosti

Obrázek

- pojednávacia miestnosť je na 9 poschodí, a malý incident sa stal na jednom z nich, kde sa istá žena pokúšala násilne prejsť cez ochranku a dostať sa na pojednávanie.

- fanúšikov je tam, pre súdom extrémne málo!!!, zopár s bannermi a poskytujúci nejaké rozhovory, ktorú sú skôr subjektívne a prehnané. (je tam aj niekoľko modliacich sa podporovateľov dr. Murraya)

- kamery pred súdom a média - LINK

dr. Conrad Murray ako prišiel na súd.

Obrázek

PROCES LIVE - sledujte online

Sledujte s MJJsource live prenos z prvého oficiálneho dňa pojednávania.

Na oživenie okna načítajte stránku... pokiaľ nebude online prenos.

Medzi 12-timi porotcami bude 6 belochov, 5 hispáncov, a 1 černoch, rozhodovať budú cca. 5 týždňov.

Diskusia na fóre - LINK

ONLINE

LINK

Soudní proces dnes začíná-první svědek K.Ortega

Choreograf Kenny Ortega bude první svědek dnes u soudu. Oznámila to v pondělí obhajoba Dr. Murraye.

Při ústním jednání u soudu, na začátku tohoto roku, Ortega prohlásil, že Michael byl zdráv.

Mezitím v Los Angeles vrchní soudce Michael Pastor rozhodl, že právníci Dr. Murraye nebudou moct použít v procesu záznam Michaela na jeho konferenci novinářů v Londýně 2009.

Image and video hosting by TinyPic

Helcus

Prince o cieli na BAMBI

Chcú vydražiť texty k piesňam Billie Jean a BAD + podpísanú knihu od Katherine Jackson.

Preklad rozhovoru, ktorý mal Prince s moderátorkou o svojej účasti na Bambi nájdete na fóre.

Raritné video

Bolo zverejnené raritné video Michaela na skúškach pre koncertné turné Dangerous (92) na skladbu “Working Day Or Night”.

Porota vybrána

V pátek 23.9.2011 bylo vybráno 12 porotců v procesu s Dr. Murrayem - sedm mužů a pět žen.

Jeho seznam můžete shlédnout na fóru

Image and video hosting by TinyPic

Helčus

LINK

+

Sedem mužov a päť žien bude rozhodovať o tom, akú úlohu zohral Conrad Murray v prípade Michaelovho smrteľného predávkovania liekmi. Súdne pojednávanie sa má začať v utorok.

Výber poroty bol pomerne zdĺhavý. Z pôvodného počtu 370 uchádzačov zostalo po vyplnení rozsiahleho dotazníka 84 kandidátov na porotcov. Z nich počas piatkového vypočutia vzišla konečná podoba poroty.

Pri hľadaní vhodných porotcov sa súd vždy snaží nájsť ľudí, ktorí nie sú oboznámení s detailmi príslušnej kauzy a môžu rozhodnúť čo najobjektívnejšie. V prípade Michaela to však bola veľmi náročná úloha, preto tiež prvý pokus o výber poroty, ktorý sa odohral tento rok na jar, stroskotal.

Murray opakovane prehlasuje, že sa necíti byť vinný z neúmyselného zabitia. Jeho advokáti argumentujú tým, že Michael si liek vzal sám, zatiaľ čo lekár nebol v miestnosti. Ak bude Murray odsúdený, hrozí mu až štyri roky väzenia.

LIVE prenos procesu - linka na sledovanie

Do témy na fóre - LINK - pridávajte linky, ktoré nájdete na sledovanie procesu, ak ich bude viac.

Napr.:

CNN & HLN Live Stream - LINK

Nezabudnite, že v utorok 27-9. začína proces úvodnými otváracími prejavmi.

Obrázek

Prince Michael na udeľovaní cien BAMBI

Prince Michael mal svoju prvú verejnú premiéru na udeľovaniach cien Bambi v nemeckom Berlíne, ako súčasť charitatívneho večera, v ktorom sa vydraží ručne písaný text ku skladbe BAD.

Obrázek

Ako vidno, Prince dostal aj špeciálne Bravo Legend s Michaelom.

Podľa správ, s Princom na Bambi nebol nikto z rodiny, ale do Berlína nepriletel sám...

Detaily aukcie a vyvolávacia cena textu tu - LINK

Viac v téme - LINK

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Aká podoba s Michaelom...???

Obrázek

Nová reklama pre PEPSI

PEPSI pre americkú verziu súťaže X-Factor vytvorila reklamu, v ktorej prezentuje niekoľko ikon, ktoré ju prezentovali, a medzi nimi je samozrejme aj Michael.

Obhajoba Dr. Murraye požaduje shlédnutí oznámení This is it

Los Angeles (CNN)21.9.2011 - právníci zastupující Dr. Conrada Murraye požadují, aby porota viděla video Michaela, kde oznamuje své turné "This Is It" v Londýně pár měsíců před svou smrtí.

Image and video hosting by TinyPic

Soudce Larry Seidlin/připad Anny Nicol/ v reportáží pohoří o tom, že Murray je v průšvihu:

Helčus

Sony/ATV vytvorila alianciu pre indický trh

Sony/ATV Music Publishing Llc., ktorej 50% vlastníkom je aj Michael/MJ Estate, vytvorilo novú spoločnosť, ktorou rozširuje svoje pôsobenie na obrovskom indickom trhu!

Nová spoločnosť Sony Music Entertainment India Pvt. Ltd. bude spravovať vydavateľské práva umelcov pre krajiny ako India, Sri Lanka, Bangladéš a Nepál.

Indický zábavný priemysel na obrovský potenciál, a každý rok narastá o 20%.

Z tohto vyplývajú aj potencionálne obrovské zisky nielen zo spravovania, ale aj predaja hudby na tomto obrovskom trhu.

Jermaine vysvetľuje, prečo je proti koncertu v UK

V skratke - na oslavu Michaela a zachovávania jeho hudobného odkazu, je podľa neho čas.

Najprv je podľa neho vyriešiť spravodlivosť v procese a aby sa zodpovedali všetky otázky, čo sa vlastne stalo pred dvomi rokmi.

Koncert bude v protiklade toho, aké zlé veci sa budú na pojednávaniach hovoriť...

Murray proces: stratený svedok sa našiel

V pondelok oznámili vyšetrovatelia, že stratený svedok, majiteľ lekárne, ktorý dodával uspávacie látky, Tim Lopez, a ktorý je kľúčovým svedkom v obvineniach proti dr. Murrayovi, sa našiel, a bude schopný vypovedať pred súdom.

Sudca Michael Pastor zatiaľ nerozhodol, či bude vypovedať aj Michaelova maskérka a asistentka Karen Faye, ktorá opakovane po Michaelovej smrti tvrdila, že Michael nebol zdravý a fyzicky slabý.

Vyšetrovatelia ale tvrdia, že jej tvrdenia sú podložené vo väčšine iba na základe toho, čo jej bolo povedané, a nie jej osobné skúsenosti s kontaktu s Michaelom.

Ďalšie pojednávanie bude v stredu, kedy sa obe strany budú snažil zmeniť obsadenie možnej poroty, ktorá sa aktuálne vyberá na základe dotazníka, a to priamymi otázkami, z ktorých potom vyberá 18 členov poroty.

Otváracie úvodné reči procesu sa začne podľa plánu 27.9.2011. Proces by mal trvať asi mesiac.

Stratégia obhajoby - Michael sa predávkoval sám

Podľa správ, ktoré sa množia s dátumom otvoreného procesu, obhajoba dr. Conrada Murraya bude viesť svoj prípad obvinení smerom, že Michael bol tak závislý na dávkach uspávacích látok, že sa sám krátko pred smrťou predávkoval - vypil silnú dávku propofolu.

Obrázek

Údajne sa opierajú na správu z pitvy, že sa v Michaelovom žalúdku mali nájsť stopy po látke propofol - čo má naznačovať, že bola užitá vypitím látky.

V každom prípade, Michael mal byť podľa obhajoba ten, kto sa predávkoval sám.

Koľko látok používal Michael, ktorý ma byť podľa obhajoby doktora silno závislý, že mal občas abstinenčné príznaky, by mal osobne zodpovedať aj Tim Lopez, ktorý dodával litre tejto látky Murrayovi.

Lopez ale odišiel bez stopy do Thajska.

Update - právne spory

Niekoľko aktualizácií právnych sporov, ktoré majú prebiehajúce prípady:

MJ Estate od roku 2009 dokázala vyriešiť mnoho žalôb a sporov=žiadosti veriteľov o zaplatenie, z ktorých mnoho bolo neoprávnených...

Tu je prehľad najzaujímavejších:

- Michael Jackson Estate vs. Howard Mann:

Nič mimoriadne sa neudialo napriek zainteresovaniu súkromného detektíva, okrem toho, že MJ Estate žaluje Manna za neoprávnený predaj produktov s menom Michael Jackson ako obchodnej značky. Pojednávania sú priebežne naplánované na september.

- John Landis a Ola Ray vs. Michael Jackson Estate:

Proces v ich prípade žalôb voči MJ estate sa začne 24.10., a to v súvislosti s údajným nevyplatením ziskov a honoráru za videoklip Thriller, Landis ako 50% majiteľ práv na video, a Rayová údajne za nezaplatený honorár.

- Nederlander Presentations vs. Michael Jackson Estate:

Spol. Nederlander Presentations zažalovala MJ Estate za neuskutočnenie projektu muzikálu Thriller, pojednávanie bude v novembri.

- First Commemorative Inc. vs. Bravado International Group:

Žaloba spol. First Commemorative Inc., ktorá chcela predávať pamätnú mincu s vyobrazením Michaela, ale obchod zlyhal, údajne aj preto, že Bravado neurobila dostatočnú propagáciu a nedodržala údajne niektoré body zmluvy.

Dobrá správa je, že údajne sa obe strany dohodli, a prípad bude vyriešený mimosúdne. Pojednávanie bude 12.10.

MJ Publishing Trust and Bravado Merchandising Group ako jediné entity na predaj licencií pre produkty s logo a nemom Michael Jackson, vedú niekoľko súdnych sporov pre nelegálny predaj tretích strán, s ktorými nemajú žiadne obchodné zmluvy a ide tak o nelegálny predaj.

Kľúčový svedok zmizol bez stopy

V prípade obvinení dr. Conrada Murraya, jden z kľúčových svedkov, Tim Lopez, údajne zmizol bez stopy.

Vyšetrovatelia tvrdia, že odišiel mimo krajinu, a nevedia, kde sa momentálne nachádza.

V januári Lopez vypovedal, že Murrayaovi dodal 15 litrov propofolu.

Práve propofol v kombinácii s liekmi spôsobil Michaelovu smrť.

Budúci týždeň sudca rozhodne, či jeho výpoveď bude uznaná v procese ako relevantná.

Sudca Pastor povedal, že vyšetrovatelia musia dokázať, že urobili všetko preto, aby našli Lopeza.

Kompletná aktualizácia knihy

V téme o knihe Jermaina Jacksona je už kompletná aktualizácia rozboru obsahu knihy, súmár o čom Jermaine píše, aj keď v angličtine, snáď vám pomôže nejaký prekladač, alebo ak má niekto chuť, môže to preložiť, napr. celý text, a vložiť ho tam.

Kompletný rozbor - LINK

Detailný osobný pohľad na knihu - LINK

Image and video hosting by TinyPic

MJ Estate potvrdili predaj domu

Správcovia majetku Michaela potvrdili, že podali na súd žiadosť o predaj rodinného domu známeho ako Hayvenhurst v Encine.

Obrázek

Katy Perry: Rozhodnutie prekonať Michaela

Spol. EMI Music/Capitol Records, ktoré vydávajú albumy a single Katy Perry sú rozhodnutí vydať šiesty singel z jej ostatného albumu, ktorým chcú dosiahnúť, aby sa dostal na prvé miesto, a poraziť tak Michaela v rekorde počtu prvých miest na vrchole americkej singlovej hitparáde.

Obrázek

Podľa manažmentu, jej nový singel "The One That Got Away" sa začne vysielať na budúci mesiac.

Cieľom teda je umelá snaha získať rekord a prekonať Michaela, čo je očividná snaha o mediálny boj, pozornosť pre Katy v médiách v súvislosti s Michaelom, = zadarmo reklama pre Katy, keďže média sa budú snažiť vsugerovať čitateľom a divákom tento nezmyselný boj a snahu zviditeľniť Katy Perry.

Dom v HAYVENHURST/Encino, nie je na predaj

AKTUALITA - Dom v HAYVENHURST/Encino, nie je na predaj.

Toto vydal ako správu Jermaine Jackson.

Údajne Katherine Jackson nevie o tom, že by chcela predať tento dom, a nevie, kto túto falošnú správu vydal pre agentúru AP.

Obrázek

Katherine Jackson predáva rodinný dom

Podľa aktuálnych správ, Katherine Jackson chce predať dom, v ktorom celá rodina Jacksonových bývala od začiatku 70 rokov Hayvenhurst v Encine, CA.

Katherine chce predať dom za približne 4,5 mil. dolárov, a pre Michaelove deti kúpiť nový, väčší... napr. aj ten v Calabasas, kde práve bývajú, ktorý má hodnotu 10 mil. dolárov.

Obrázek

MJ Estate, ako správcovia pozostalosti požiadali súd o možnosť predaja domu.

Zároveň, podľa súdnych dokumentov, rodina dostala zhruba 30 mil. dolárov ako časť z peňazí, ktoré Michael zarobil, ku koncu roka 2010 to bolo viac ako 310 mil dolárov.

Napriek tomu, že Michael bol v čase smrti značne v dlhoch, podarilo sa im od jeho smrti úspešne refinancovať dlhy a uspokojiť veriteľov.

Súhrn z knihy - You Are Not Alone

V téme na fóre je anglický prepis súhrnov z jednotlivých kapitol knihy (celkovo ich je 22) Jermaina Jacksona, dopĺňam ich priebežne!

Téma - LINK

Obrázek

Thomas Mesereau - Jermaine tvrdí nezmysly

Ako správna reakcia, prišla aj od právnika Michaela, ktorý ho zastupoval počas procesu v roku 2004-2005, Thomasa Mesereaua.

Obrázek

Podľa neho, polícia mu po niekoľkých rokov potvrdila, že boli extrémne pripravení na možné násilie zo strany fanúšikov, ale obávali sa aj skupiny Nation Of Islam, ktorú najal Jermaine ako ochranku pre Michaela (NOI je extrémna strana, ktorá mala v minulosti mnohé násilné akcie...), ak by došlo k tomu, že by Michaela odsúdili, a nebola by žiadna šanca na to, aby sa Michael akokoľvek pokúsil o útek.

Michaela by okamžite eskortovali do väzenia v Lompocu, CA.

Mesereau potvrdil, že Michael sa vždy počas procesu podriaďoval zákonom a nikdy nehovoril o nijakých možných verziách ... čo by bolo keby...

Budú vypovedať aj deti?

Podľa nových správ, na zozname svedkov, ktorí by mali vypovedať, sú aj deti Michaela, Prince I, Paris a Prince II.

Vzhľadom na to, že pojednávania budú vysielané v TV, zrejme sudca rozhodne, že ich verejné výpovede, ak budú musieť, pričom Prince I s najväčšou pravdepodobnosťou áno, budú zamietnuté.

Podľa doteraz známych skutočností, Prince I a Paris boli prítomní v čase smrti Michaela v jeho izbe, keď ich zavolal dr. Murray, aby mu asistovali, resp. videli ako sa snaží Michaela, ich otca, oživovať.

Deti by mohli vypovedať aj v súvislosti so zdravým Michaela za posledné týždne/mesiace, ktoré obhajoba využije ako dôkaz chatrného zdravia Michaela, čo malo značne prispieť k jeho smrti.

Medzi svedkami, ktoré chce obhajoba predvolať sú aj všetci ostatní členovia Michaelovej rodiny.

Psychopat Jermaine Jackson

Konvertovaný moslim Jermaine Jackson v rozhovore pre London Times, ktoré citovali úryvky z jeho knihy o Michaelovi, "odhalil", že v roku 2005, po procese, keď mal byť vynesený verdikt bola rodina pripravená na "únos" Michaela, ak by ho porota uznala vinným z obvinení zo zneužívania.

Podľa jeho bludov, mali údajne pripraviť lietadlo, a uniesť Michaela a previesť ho Bahrainu, kde by bol "v bezpečí", keďže táto krajina nevydáva Spojeným štátom obvinených alebo odsúdených ľudí v USA.

Ako dodal, Michael o tomto pláne nevedel, ale Jermaine veril, že by ho presvedčili, aby odletel preč z krajiny, ktorá by si Michael nezaslúžila a ukrižovala ho..., lietadlo zaplatil nejaký rodinný priateľ, a o krajine sa Jermaine vyjadril ako o zasľúbenej, slobodnej zemi, kde vládne spravodlivosť a sloboda....

Tieto bludy "odhalil" práve v čase, keď sa vyberá porota v procese s dr. Murryaom, a v čase, keď sa chystá tribute koncert.

Je toto podľa neho vhodný čas?

Na koncert ako tvrdí nie, ale aby svet opäť diskutoval a špekuloval nad nezmyslami, to asi áno.

Obrázek

Výstava v Číne

Čínski fanúšikovia majú možnosť prezrieť si niektoré predmety patriace Michaelovi na výstave v čínskom Pekingu.

Výstava viac ako 30 predmetov Michaela bola otvorená vo štvrtok v the New World Department Store.

Výstava je putovná, a bude pokračovať po ďalších mestách Číny. K predmetom patria aj kúsky od Marilyn Monroe, Madonny, princezny Diany, Elvisa...

Zrušila či nezrušila?

Chaos v príprave tribute koncertu pre Michaela pokračuje.

Potom, ako sa objavili informácie, že Beyonce nevystúpi na koncerte v Cardiffe (predajca lístkov Ticketmaster informuje len o špeciálnom video odkaze), naopak, usporiadatelia koncertu trvajú na tom, že Beyonce vystúpi...

Tak čo onak..., o lístky nie je veľký záujem....

Všetci o prípade vedia...

Sudca sa na včerajšom pojednávaní, kedy mala byť vyberaná porota pre súd s dr. Conradom Murrayom, každého pýtal, či počul alebo nepočul čokoľvek o prípade smrti Michaela.

Samozrejme, každý o tom vedel a poznal nejaké informácie, napriek tomu jedna žena tvrdila, že o prípade nepočula a nehovorí ani po anglicky.

Sudca všetkých varoval, aby sa vyhýbali informáciám z internetu a médií o prípade, práve kvôli obrovskému záujmu médií, avšak neumožnil, aby bola budúca porota izolovaná od médií prítomných v súdnej sieni, a ani aby bola porota inkognito, budú však denne prepravovaní z neznámeho miesta na súd a späť, nebudú môcť opustiť súdnu budovu počas dňa a preto budú mať zabezpečené aj obedy a občerstvenie priamo na súde.

Súdne pojednávanie bude verejné a bude vysielané na kanáloch určených pre súdne jednania.

Zo všetkých 187 predvolaných ľudí, takmer polovica odmietnutá, pre ich osobnú časovú náročnosť procesu.

72 ľudí vyplnilo dotazník, v ktorom odpovedali na otázky súvisiace s ich postojom, znalosťami a schopnosťou byť nezaujatý v procese.

Beyonce zrušila svoje vystúpenie!!!

Podľa nových informácií, Beyoncé zrušila svoje vystúpenie na koncerte pre Michaela v Cardiffe, avšak, podľa zdrojov, by mala zanechať video odkaz...

Dôvodom má byť jej tehotenstvo!

Obrázek

Lístky na koncert sa "nepredávajú" podľa očakávaní

Spol. Global Live Events, ktorá organizuje koncert v britskom Cardiffe zlacnela zo svojich požiadaviek, a lístky na koncert pre Michaela ponúka v akciovej ponuke - ak si kúpite 1, druhý dostanete zdarma.

Obrázek

Zároveň zlacneli všeobecné ceny o cca. 20 libier od najlacnejšieho.

Zatiaľ sa nepredalo ani 50% lístkov, no nové ceny nahnevali už tých, ktorí si ich kúpili za pôvodné ceny.

Spol. Global Live Events však odkazuje, že rozdiel cien preplatia!

Držitelia lístkov nemusia urobiť nič, keďže do 14 dní sa automaticky refundujú platby za lístky na účet, z ktorého boli peniaze zasielané.

Potom musia zákazníci len potvrdiť refundáciu, že peniaze dostali späť.

Viac detailov na oficiálnej stránke - LINK

Nové ceny:

Restricted View (stará cena) &#163;55.00 (nová cena) &#163;35.00

Standard Seated (old) &#163;87.00 (new) &#163;45.00

Standard Upper Tier (old) &#163;97.00 (new) &#163;55.00

Premium Upper Tier (old) &#163;137.00 (new) &#163;75.00

Standard Middle Tier (old) &#163;175.00 (new)&#163;95.00

Premium Middle Tier (old) &#163;240.00 (new) &#163;125.00

Pitch Standing (General Admission) (new) &#163;97.00 &#163;55.00

Golden Circle (Standing) &#163;195.00 (new) &#163;95.00

Larry Nimmer: aktualizované video

Bývalý Michaelov kameraman, Larry Nimmer, aktualizoval svoje video s komentárom k procesu s dr. Conradom Murrayom, ku ktorému robí z pojednávacích dní svoje video komentáre:

Spomienka: 7.9.1996 - HIStory World Tour

Práve dnes je to už 15 rokov, odkedy Michael navštívil Prahu so svojim koncertným turné ku komerčne úspešnému dvojalbumu HIStory, z ktorého sa doteraz, a aj vďaka tomuto turné, predalo viac ako 25 mil. setov (=cca.50 mil. jednotlivých kusov CD/MC), a ktorý je v knihe rekordov zapísaný ako najpredávanejší dvojalbum na svete.

Obrázek

Turné HIStory začalo v Prahe, a celkovo bolo odohraných 82 koncertov v 32 krajinách sveta, v mnohých v tom čase prekonal rekordy návštevnosti (napr. v Nemecku koncerty prekonali vystúpenia Rolling Stones, neskôr opäť prekonali návštevnosť.)

Obrázek

Turné bolo rozdelené na dve časti, prvá sa začala 7.9.1996 druhá 31.5.1997.

Zaujímavosťou je, že počas turné iba jeden koncert bol zrušený pre nízky predaj vstupeniek, a to v tom čase nepokojnom regióne, v Slovinskej Ljublane.

Obrázek

Druhý koncert bol zrušený 3.9.1997, počas pohrebu princezny Diany.

Obrázek

Komerčne nebol koncert oficiálne nikdy vydaný, iba limitovaná edícia v Južnej Kórei, a to koncert z 11.10.1996.

Počas turné bola vystavovaná aj nadživotná socha, ktorá sa objavila v každom meste, kde Michael koncertoval:

Obrázek

Kompletný súhrn a zaujímavosti o koncertnom turné si prečítajte na Wikipédii - LINK

Téma na diskusii, kde môžete pridať svoje fotky a fotky z turné a raritné fotky - LINK

6 nových skladieb registrovaných v BMI

Asociácia hudobníkov, umelcov a skladateľov, BMI (Broadcast Music, Inc.), ktorá spravuje autorské práva umelcov, zaregistrovala 6 nových skladieb pod menom Michael Jackson, ktorých spoluautorom je aj Eddie Cascio

Obrázek

Tu je nový zoznam na oficiálnej stránke:

LINK

#12951980: ALRIGHT

#12951981: BLACK WIDOW

#12951983: FALL IN LOVE

#12951984: SOLDIER BOY

#12951985: ALL I NEED

#12951987: WATER

Obrázek

Michael Jackson: The Life of an Icon [DVD/BR]

Oficiálne bol predstavený obal 2DVD/BR dokumentu o Michaelovi, ktorý pripravil a produkoval David Gest (viď staršie správy).

Dokument bude vydaný 31.10.2011 za cenu &#163;12.99, v ponuke budú aj české titulky.

Objednávka - LINK

Image and video hosting by TinyPic

“A Jackson Named Michael”

"Jackson zvaný Michael", asi takýto názov by mala mať nová séria vystúpení, ktoré pripravuje bývalý Michaelov blízky priateľ a manžel Lizy Minneli, David Gest, ktorý produkoval aj nové DVD Life of an Icon (viď staršie správy).

Pôjde o "komornejšie"´vystúpenia, v ktorých vystúpia David Gest, Tito Jackson, Rebbie Jackson a Deniece Williams.

Turné by malo byť usporiadané po Británii buď koncom toho roka alebo v Marci budúceho roka 2012, a okrem niekoľkých skladieb, ktoré naspieval Michael, je cieľom šou vizuálne prostredníctvom video zostrihov prezentovať Michaelov život tak, ako ho ľudia doteraz nevideli - z pohľadu blízkej rodiny a priateľov - pred očami návštevníkov sál.

Nové nevydané skladby ako súčasť šou?

Ako sme informovali včera, šou Slnečného cirkusu budu nielen okázalá a výpravná, ale súčasťou by mali byť aj nevydané skladby, ktoré by mali byť prvý krát verejne spracované práve pre túto šou MICHAEL JACKSON IMMORTAL WORLD TOUR.

Producenti šou údajne dostali povolenie vybrať niekoľko nikdy verejne neprezentovaných skladieb, ktoré sú uložené v trezoroch správcov pozostalosti MJ Estate a Sony Music.

Michael Jackson sa zrodil z plechoviek

Image and video hosting by TinyPic

Umelec Seaton Brown zvečnil kráľa popu pomocou 1680 plechoviek od pitia. Nadživotný portrét meria až 144 stôp. K vytvoreniu tohto veľkolepého diela použil plechovky v hodnote 600 dolárov v recyklačnom centre.

Investícia sa tomuto umelcovi vráti. Jeho dielo odkúpilo múzeum Ripley&#39;s Believe v Hollywoode.

Tento portrét bol vyrobený ako pocta kráľovi popu. Nástenné dielo je z rôznych značiek šumivých nápojov, napríklad ako Dr. Pepper, Pepsi a Cocoa Cola. Seaton začal vyrábať toto umelecké dielo v jeho kuchyni, než zistil, že dielo je priveľké a tak ho musel presunúť do garáže.

Na prvý pohľad vyzerá obraz veľmi jednoducho. Autor sa s ním však musel poriadne natrápiť. Výber rôznych farieb si musel najprv poriadne rozmyslieť.

Takto vyzerala výroba portrétu.

Zdroj: profimedia.sk/

15 ročná zmluva so Slnečným Cirkusom - 160 miliónov?

Kanadský magazín Canoe napísal pred týždňom článok, v ktorom popisoval prípravy na veľkolepú šou MICHAEL JACKSON IMMORTAL WORLD TOUR, a v popise uviedol, že zástupcovia Cirque du Soleil a MJ Estate podpísali 15 ročný kontrakt, ktorého investičná hodnota dosahuje až 160 mil. dolárov.

Obrázek

Podľa plánov sa 50 miliónov investuje do príprav na šou, 40 mil. na javisko a ďalších 50 mil. do príprav druhej časti šou.

LINK

Obrázek

Julien's auction Katalog - Dražba vecí Michaela

Spol. Julien Auction House predáva ďalšie predmety patriace Michaelovi, prípadne tie, ktoré Michael kedysi niekomu venoval, aj s podpismi.

Obrázek

V téme na fóre si pozrite ukážku niektorých zaujímavých kúskov, no na stránke JAH je kompletný zoznam s prehľadom cien a presného popisu!!!

Téma na diskusii - LINK

Obrázek

Obrázek

Podvodná stránka na Facebooku

Na Facebooku je stránka s názvom - I LOVE MICHAEL JACKSON - ktorá svojim členom-fanúšikom posiela podvodné linky, ktoré ak na ne kliknú s cieľom reklamy, obsahujú vírusy, trójske kone a iné nebezpečné nákazy pre váš počítač!!!

Obrázek

DOWNLOAD - Spike Lee ponúka 2CD kompiláciu zadarmo

J.PERIOD, DJ SPINNA & SPIKE LEE PAY TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON WITH NEW “MAN OR THE MUSIC 2” MIX!

Toto je názov novej kompilácie venovanej Michaelovi, resp. fanúšikom, ktorí by boli počuli tieto upravené skladby na koncerte v Brooklyne, ktorý bol pre hurikán Irene preložený.

Na diskusii v téme si môžete kompiláciu 2011 ako aj 2010 ZADARMO stiahnuť - LINK

Obrázek

2012 - chystá sa veľké prekvapenie?

Podľa (zatiaľ) neoverených a neoficiálnych správ, sa na budúci rok, teda v roku 2012 chystá veľký projekt.

Podľa informácií, budúci rok bude 25-tým výročím vydania albumu BAD, a údajne sa chystá nielen jeho znovuvydanie s upravenými skladbami a bonusmi, ale dokonca aj prvé oficiálne vydanie DVD z turné BAD!

V najbližších týždňoch by sa mali prezentovať konkrétne informácie..., nechajme sa prekvapiť.

DVD - Michael Jackson Commemorated - celý dokument

Na YouTube je dostupný celý 2 hodinový dokument - Michael Jackson Commemorated, ktorý produkoval Marc Schaffel, a ktorý bol/je určený len pre Japonský trh.

Ide o zostrih dokumentov z rokov 2002-2003.

Nájdete tam aj návštevu Michaela v rodnom meste Gary, alebo oslavu narodenín na Neverlande.

Michael súhlasil, že počas nahrávania bude mať zapnutý mikrofón...

Celý film je v téme na fóre - LINK

Obrázek

Právníci C. Murraye podali návrh na přerušení procesu!

Právníci Conrada Murraye podali v pátek 2.9. návrh na okamžité přerušení procesu, který má začít příští pátek.

Reagují tak na rozhodnutí ze dne 25. srpna 2011, kdy soudce M. Pastor zamítl žádost izolovat porotu během celého procesu. Soudce Pastor dále zamítl Murray žádost o odstranění televizních kamery ze soudní síně.

Image and video hosting by TinyPic

Murray chce, aby odvolací soud toto rozhodnutí zvrátil, a aby byla porota izolováná, odstraněny kamery v soudní síni během procesu. Jeho právníci žádají okamžité přerušení řízení až do odvolacího soud!.

zdroj CNN, ABC News

Helcus fórum LINK