Články za máj 2010

MJ Memorial Tribute UPDATE

MJ Memorial Tribute UPDATE

4.5.2010 sa uskutoční tlačová konferencia, na ktorej budú oznámené detaily koncertu v Ríme na počesť Michaela, ktorý sa uskutoční 25.6.2010 na The Olympic Stadium.

Celú šou bude hosťovať Marlon Jackson.

Obrázek

Tlačovky sa zúčastní Tito, Marlon, Brian Oxman a Kathryn Milofsky v multimediálnom oddelení rímskej knižnice - Mondadori Library v Via Del Corso.

Organizátori sľubujú veľkolepú šou s mnohými špeciálnymi efektmi.

Kto bude ako hosť, aké slávne hviezdy vystúpia, to sa všetko dozvieme z tlačového vyhlásenia.

Časť výťažku bude venovaná nadácii - “Foundation San Raffaele”.

Súčasťou programu bude aj udelenie ocenenia the Legend Music Awards, čo je medzinárodná cena hudby v Taliansku.

Oficiálny web - LINK

Špeciál - zberateľské karty

Spoločnosť PANINI prinesie v auguste špeciálne zberaťeľské karty pre fanúšikov.

Klik pre zväčšenie:

Obrázek

Pôjde o sady 12 balíčkov, a v každom bude 5 kariet v cene 3 doláre za kus - balíčka!

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Galavečer TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON

Slavnostní galavečer TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON se bude se konat v Divadle Hybernia v centru Prahy (naproti Prašné bráně) dne 25.6.2010. Od 18:00 hod. ve foyer proběhne krátké uvedení výstavy uměleckých děl inspirovaných osobností M Jacksona, promluví někteří z vystavujících umělců. (Bude i dortová bitva přesně podle Michaela - tedy skoro...) Od 19:00 - 22:00 se koná vlastní představení v hlavním sále.

Zveme Vás na jedinečný program, v němž se o své vyznání či vzpomínku na krále popu podělí účinkující, mezi nimiž nebudou chybět skutečné špičky české kulturní scény:

- Karel Gott!!!

- Jitka Zelenková

- Petr Kotvald

- Qaša a taneční skupina IF

- Richard Pachman

- sólisté konzervatoře Banská Bystrica

Jako skutečné hvězdy budou tančit děti z dětského domova Dolní Lánov a vozíčkáři z taneční skupiny Freedom 4 Leony Kubešové. Nebudou chybět představení imitátorů, taneční choreografie, promítání videoklipů, strhující show, speciální efekty, magická atmosféra... Dále zde zažijete mnoho překvapení (například módní prohlídku ve stylu THRILLERU...a zbytek se dovíte opravdu až přímo na místě).

Vstupenky budou brzy v předprodeji na všech obvyklých prodejních místech, dále v pokladně Divadla Hybernia a prostřednictvím organizátora:

Občanské sdružení

PROJECT: HEAL THE WORLD, o.s.

UPDATE - časť 2 - Michaelov závet - rozbor

Na základe zverejneného závetu, Michael založil koncom roka 1995 MICHAEL JACKSON FAMILY TRUST.

Ide o fond, na základe ktorého sa vykonáva závet, teda peniaze získané všemožnými aktivitami, ktorým sa Michael venoval, inak povedané, všetky jeho príjmy sú rozdeľované podľa závetu, ale spravované v tomto fonde určenými správcami, v tomto prípade John Branca a John McCain.

Obrázek

(takmer) Kompletný závet - LINK

Podľa dokumentu, Michael neodkázal nič:

svojim manželkám – Lise Marie Presley a Debbie Rowe

svojim bratom - Jermaine, Jackie, Tito, Marlon a Randy.

svojim sestrám – Latoya, Rebbie, Janet

svojmu otcovi Joeovi

svojim najbližším priateľom a ani osobnému personálu

Jediná, ktorá má svoj podiel okrem detí, má matka Katherine Jackson, ktorá môže využívať 99 mil. dolárov (podľa autora článku, avšak je to asi nepravdepodobné, pretože podľa mojich zistení, správcovia nemôžu rozdeľovať svojvoľne peniaze)

23 stranový dokument ukazuje, ako je Michaelovo dedičstvo transformované.

Ako už bolo niekoľko týždňov po Michaelovej smrti známe, Michael rozdelil svoj majetok podľa percent: 40 pre deti + 40 pre Katherine + 20 pre charitu.

Ešte pred tým, ako mal Michael deti, navrhol Michael, aby v prípade narodenia mali zaručený podiel, ktorý je dnes min. 33 mil. dolárov pre každé.

Katherine Jackson má zaručený podiel 99 mil. dolárov, ktorý sa neskôr prerozdelí po jej smrti medzi deti, tým sa zvýši ich vlastný podiel.

Deti musia dovŕšiť 21 rokov, aby mali nárok na určitú hotovosť z fondu, a musia mať najmenej 30 rokov, aby mali voľný prístup k tretine ich majetku, v 35 rokoch budú môcť žiadať polovicu svojho majetku a až v 40 rokoch budú môcť mať prístup k celému majetku – ktorý sa dovtedy bude vždy len zvyšovať na základe spravovania MJ Family Trust z podielov predaja všetkého, čo sa týka ich otca Michaela Jacksona.

Podľa expertov na marketing, do 30 rokov, by sa podiel ich majetku mohol dostať na úroveň 300 miliónov dolárov pre každé!!!

Do dovŕšenia 40-tich rokov, keď budú mať plný prístup k majetku, sa môže ich majetok zvýšiť až na 1 miliardu dolárov pre každého, najmä pre Michaela Juniora II (Blanketa, ktorý bude mať 40 rokov v roku 2042).

Zvláštnosťou je to, že Michael vynechal svoje sestry, ktoré mu boli z ostatnej rodiny najbližšie.

Debbie Rowe nemá nárok na žiadne peniaze, Lisa Marie je totálne ignorovaná.

Katherine Jackson má však zatiaľ iba malú hotovosť, nie prístup k celému podielu 99 mil. dolárov, ktoré sú v banke.

Michaelove deti dostávajú mesačne 81 tis. dolárov na úhradu všetkých ich potrieb, vrátane ochranky, avšak ako sa ukazuje, táto suma, ktorú určil súd, nie je dostatočná na všetky výdavky.

Michaelov majetok spravujú John McClain a John Branca, ktorí majú 10 podiel na pokrytie nákladov spojených so správou majetku a riešením právnych problémov.

************

Časť 2:

Fond bol založený aj preto, aby sa doň nielen vkladali peniaze pre budúce Michaelove deti, ale aj možné nepredvídané možnosti, napr. Ak by sa Michael stal neschopným zarábať peniaze, napr. v prípade fyzického alebo psychického postihnutia.

Na základe tohto fondu mal svoj pravidelný príjem aj Michael, ktorý menil jeho obsah podľa potrieb.

Charita, ktorá má podiel 20%, bude vybraná na základe rozhodnutia Brancu, McCaina a Katherine Jackson. Svoje označenie má ako IRS code, a ide o podporu pre vzdelávanie, podporu umenia, a prevenciu boja proti týraniu detí a zvierat.

Michaelov zámer je v dokumente opísaný ako – podporovať deti, čím by mohli správcovia vybrať detskú charitu.

Fond predpokladá aj založenie samostatnej charitatívnej organizácie, a cez ňu dotovať a podporovať deti.

Okrem podielu pre charitu, musí fond platiť aj federálne dane.

V dokumente sa uvádza aj možnosť, že deti Michaela dostanú 50% a matka 50% majetku + pre charitu, v prípade, že by nemal deti, všetko by získala iba matka, a v prípade, ak by jeho matka už nežila, celý Michaelov majetok by získali jeho synovci a netere.

V prípade úmrtia matky Katherine, jej podiel dostanú Michaelove deti, prípadne jeho vnuci a vnučky, teda ich deti.

Rovnako platí prerozdelenie, ak by jedno z detí zomrelo, jeho časť patrí pozostalým súrodencom rovným dielom, prípadne ich deťom, (ak by ich mali), a to podľa výšky rokov, podľa ktorých budú mať právo na postupné získanie podielu z majetku(vyššie uvedené prerozdelenie).

Ak by MJ Estate, teda správcovia nemali dostatok peňazí, ktoré by mali pokryť ich náklady, môžu si nárokovať na istinu – v tomto prípade je to 33 mil. dolárov pre každé dieťa.

Rovnako môžu žiadať o dodatočné peniaze, napr. Na kúpu domu, vzdelanie, manželstvo alebo začatie podnikania (správcovia musia zhodnotiť, či ich podnikanie má perspektívu..., po určení peňazí, ak by obchod zlyhal, nie sú deti zodpovedné za straty).

Zaujímavá položka je, že ak by sa udial nepravdepodobný scenár, že by ani jeden člen dedičov neprežil – Katherine, deti, ich deti=vnuci, synovci a netere alebo ich deti – Michaelov majetok by sa podľa zákona rozdelil medzi jeho súrodencov podľa postupu.

Vykonávatelia závetu môžu dať priamo peniaze deťom, a nie ich opatrovateľom, a to podľa ich uváženia. Ak dávajú peniaze opatrovníkom, môžu žiadať dokumenty, na čo tieto peniaze minuli.

Správcovia majetku majú bežnú, zákonom určenú právomoc.

V prípade, ak by sa nedožili správcovia majetku, a neurčili by svojich nástupcov, správcom Michaelovho majetku a fondu sa stane americká banka - NATIONSBANK – inými slovami BANK OF AMERICA.

V tomto prípade by deti po dovŕšení 18 roku života mohli zmeniť banku ako správcu ich majetku.

Správcovia majetku majú právo na podiel odmien, a musia prekladať ich účtovníctvo na čo používajú peniaze.

Aké dedičstvo zanechal Michael deťom?

Nuž, vzhľadom na to, že info priniesol najhorší britský bulvár NewsOfTheWorld, budem musieť byť zdržanlivý, ale... sú tu udajné kópie Michaelovho závetu... na založenom fonde - MICHAEL JACKSON FAMILY TRUST 1.11.1995

Výstava výtvarných děl věnovaná Michaelu Jacksonovi

Výstava výtvarných děl věnovaná Michaelu Jacksonovi spojená se slavnostním galavečerem - Praha, Divadlo Hybernia 25.6. - 29.8.2010

Ve dnech 25.6. - 29.8.2010 v centru Prahy, ve foyeru Divadla Hybernia (naproti Prašné bráně a Obecnímu domu) se bude konat výstava děl profesionálních i amatérských výtvarných umělců a fotografů inspirovaných uměním, osobou a duchovním odkazem M. Jacksona. Výstava bude doplněna faktografickou expozicí, předměty sběratelského zájmu a pracemi dětí ze škol a dětských domovů.

Slavnostní zahájení 25.6. proběhne formou galavečera v hlavním sále divadla, kde vystoupí řada profesionálních i amatérských umělců - zpěváků, hudebníků, tanečníků aj., kteří vzdají hold této mimořádné osobnosti. Na závěr výstavy se dne 29.8. uskuteční dobročinná aukce některých vystavených prací ve prospěch dětí z dětských domovů a další slavnostní představení v duchu MJ a jeho odkazu.

Pokud si přejete se uvedených akcí účastnit aktivně, tj. vystavit kresby, básně nebo jiné příspěvky, případně máte návrh, jak se zapojit do některého ze slavnostních večerů (v průběhu zahajovacího večera bude možné veřejně přednést své krátké vyznání MJ a přinést mu osobní dárek, který se stane součástí výstavy), máte poslední příležitost se neprodleně nahlásit na některý z níže uvedených kontaktů!

Za pořádající občanské sdružení PROJECT: HEAL THE WORLD, o. s.

Daniela Kartáková, akademická sochařka

Captain EO aj v Tokiu

1.7.2010 odpremiéruje tokíjsky Disneyland obnovený film Captain EO s Michaelom v hlavenj úlohe.

Nové kvety pred hrobkou

Slnečnice pre Michaela - takto je nazvaná ďalšia "akcia", ktorou fanúšilovia priniesli pre Michaela ďalšie kvety a pozdravy od fanúšikov.

Tu sú obrázky zo včera:

Obrázek

Obrázek

Obrázek

MJ Estate zamietlo žalobu

A to od AllGoodEntertainment (AGE), ktorá tvrdila, že cez Fraka DiLea, údajného Michaelovho manažéra v tom čase (2008), Michael podpísal koncom roka 2008 súhlas na koncertovanie s rodinou (The Jacksons, vrátane Janet a LaToyi), ale o niekoľko mesiacov v roku 2009 ohlásil návrat londýnskymi koncertmi, avšak so spoločnosťou AEG Live.

AGE žiadali odškodné pôvodne 30, neskôr zvýšili "straty" až na 300 mil. dolárov.

MJ Estate zamietli ich žiadosť a žalobu trdiac, že nikto v tom čase nezastupoval Michaela oficiálne a preto nemohol ani podpisovať žiadne dokumenty v Michaelovom mene.

O ďalšom osude bude rozhodovať súd, ktorý určí už len oprávnenosť žaloby AGE.

Update - predaj opaskov

Spoločnosť Bravado, ktorá má oficiálny kontrakt s MJ Estate na predaj vecí s obchodnými značkami Michaela, s najväčšou pravdepodobnosťou požiada súd o zastavenie predaja opaskov (až kým sa nevyjasnia oficiálne podmienky predaja s licenciou)

Producent opaskov tvrdí, že Katherine Jackson údajne vyjasnila MJ Estate zmluvu pre predaj opaskov, ktoré navrhol a produkuje Simon Tavassoli.

UPDATE - nelegálny predaj opaskov?

Image and video hosting by TinyPic

K opaskom, ktoré budú na predaj s podpismi Michaelových detí (správa nižšie):

Na veľké prekvapenie, MJ Estate neautorizovalo podľa vyjadrení právnika pozostalosti Howarda Weitzmana žiaden predaj opaskov (ručne vyrábanými a vykladanými kryštálmi Swarowsky), a evidentne ide len o samostatnú zmluvu medzi Katherine a Joeom Jacksonovcami s výrobcom.

Celý predaj tak môže byť ilegálny - pokiaľ ide o predaj licencovaných lôg a označení obchodných značiek, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, ktoré spravuje MJ Estate.

Podľa právnika, MJ Estate by nikdy nevyužilo deti na propagovanie predaja vecí so značkou Michael Jackson.

Zatiaľ nie je známe, kto je za webovou stránkou a kto je pôvodcom tejto novej situácie pre MJ Estate.

Podľa informácií to bol Joe Jackson, ktorý celý obchod pripravil a uzavrel s cieľom získať peniaze pre múzeum Michaela Jacksona.

MJ Estate o tomto pritoprávnom kroku nebolo informované!!!

Kliknite pre zväčšenie + oficiálna stránka - LINK

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

ENIGMA

17.6. výjde nové číslo mesačníka ENIGMA, na ktorého titulke bude Michael.

Obsahom budú iba údajné nevyjasnené úmrtia slávnych.

(kupujem si tento časopis, budem vás informovať o obsahu)

LINK

Obrázek

Aukcia opasku podpísaného Michaelovými deťmi

Image and video hosting by TinyPic

CNN priniesla informáciu, že do aukcie sa dostane opasok, ktorý podpísali Prince I, Paris a Prince II (Blanket), ako aj Katherine a Joe Jacksonovci, ktorí dohliadali - na pohovke - na to, aby ich podpisy boli autentické...

Cieľom je zbierka na múzeum v rodnom meste Michaela v Gary.

Podľa správy mala rodina a MJ Estate autorizovať predaj celkovo limitovanej edície 7000 kusov opaskov, ktorý navrhol Simon Tavassoli s cenou 1,500 dolárov.

Podpísaný opasok bude dražený len vo štvrtok.

Ostatné budú bez podpisov!

Kliknite pre zväčšenie:

Obrázek

Hlasujte za Michaela - LKL Top 25

Za najlepšiu reportáž Larryho Kinga za ostatných 25 rokov, keď oslavuje svoje vysielanie.

Tu je zoznam, hlasujte za Michaela (alebo podľa vlastného uváženia), teda info o Michaelovej smrti:

- najprv kliknete na obrázok PICK s témou Death of Michael Jackson, tam bude č.1, potom aj ďalšie, podľa vášho poradia.

Hneď na to sa načíta upútavka na reportáž o Michaelovi, a vedľa je stĺpec s poradím, a potom SUBMIT.

Aktuálne je Michael na 3 mieste za Obamom, a útoku na dvojičky 9/11

LINK

Image and video hosting by TinyPic

Nové, oficiálne PUZZLE

Pre USA, UK, EU a Kanadu bude dostupné nové puzzle s vyobrazením Michaela, ktoré prinesie firma University Games, pod licenciou Bravado:

48X48 cm, 500 dielov.

Obrázek

Obrázek

Live album Jackson5

The Jackson 5 Live @ The Forum - toto je názov nového dvojalbumu z koncertov zaznamenaných v the Los Angeles Forum v Júni 1970 a Auguste 1972, ktorý výjde 22.6.2010.

Obrázek

Záznam z roku 1970 na prvom disku je z prvého celonárodného turné skupiny a záznam z roku 1972 na druhom disku obsahuje aj Michaelove sólo nahrávky z jeho prvého albumu!

Obsah albumu na diskusii v téme, v NEWS.

Obrázek

Obrázek

Génération Moonwalk

V Paríži, 27.6. sa uskutoční akcia spomienkovej slávnosti na Michaela, a zároveň tanečné podujatie na počesť Michaela.

Ako špeciálny hosť vystúpi Jennifer Batten, dvorná Michaelova gitaristka na jeho všetkých turné.

Videa v téme - LINK

Obrázek

INFO - nevydané skladby

Podľa existujúcich dohôd, skladby, ktoré boli nahrané do roku 2003, budú vydané pod značkou SONY, skladby po tomto roku majú vo vlastníctve/správe správcovia majetku - MJ Estate, a teda ich možnosti sú ovorené pre všetky vydavateľstvá, ktoré prejavia záujem.

(nevydané) Skladby z éry Jackson5 budú vydané na labely Universal.

K nevydaným skladbám patria aj tieto:

Adore You, Boy No, Changes, Days In Gloucestershire, Don't Be Messin', Hollywood, I Am A Loser, Innocent Man, Jungle, Just Remember, Light The Way, Neverland Landing, Pray For Peace, Rocker, Thank Heaven, World Of Candy.

Who Do You Know, Verdict, Seven Digits, Man In Black, Pressure.

Televízny maratón v Japonsku

Japonsko si priam až hystericky uctieva Michaela ako umelca, a tomu prispôsobujú organizátori aj rôzne akcie, ktoré pripomínajú Michaela.

Obrázek

V Japonsku, ako jedinej krajine bude opätovné premietanie dokumentu This Is It v kinách, napriek tomu, že bude dostupný aj v televízii (samozrejme tv premiéry sa už chystajú po celom svete v najbližších mesiacoch).

Okrem toho, je megaúspešná aj výstava predmetov patriacich Michaelovi v Tokyo Tower, a v starších správach ste sa dočítali o možnosti prespať vo výstavnom priestore...

Pokiaľ ale ide o televíziu, v Japonsku sa chystá od 25-26.6 "televízny maratón" na televízii WOWOW, počas ktorého budú odvysielané mnohé dokumenty, konkrétne:

Legend of The King Of Pop

HIStory Tour in Munich

30th Anniversary Celebration

Ghosts

The Making Of Ghosts

This Is It

Best Hits

Legends

Oficiálna stránka: LINK

Obrázek

Súhrn noviniek

Ide o súhrné info zo súdnych spisov:

Obrázek

V prípade žaloby Raynome Bain, ktorá požadovala 10% podiel zo ziskov Michaela a jej tvrdenia v nej:

Obrázek

- Bain trvala na tom, že Michaelove účty boli v roku 2006 celkom prázdne, a ona musela zabezpečiť-požičiavať si peniaze z rôznych zdrojov na uhradenie hotelov, leteniek.. a ostatné položky.

- V roku 2007 Michael spolupracoval s LaVelle Smithom, ale nezaplatil mu za jeho služby, preto je táto osoba na zozname veriteľov žiadajúcich vyplatenie od MJ Estate (jeho meno až doteraz takmer nikto nepoznal, išlo o manažovanie niektorých obchodných aktivít)

- Bain tvrdila, že 27.12.2007 sa jej cez telefonát vyhrážal Londell McMillan, vtedy právnik Michaela. Ako svedkovia incidentu boli 4 ľudia, keď sa to McMillan dozvedel, že nie je sama, zúrivo položil.

Obrázek

- 3.12.2007 bol rozposlaný list-email jedným z Michaelových právnikov pre ľudí, ktorí mali na starosti manažovanie, a teda aj Bainovej, v ktorom stálo, že sa vybralo 25 ľudí, ktorým budú prednostne vyplatené podlžnosti, medzi nimi boli mená ako Thomas Mesereau, Roberto Hernandez (paparazzi, ktorého mal Michaelom bodyguard napadnúť, a žiadal 50 tis. dolárov ako odškodné), Debbie Rowe, Randy Jackson.

- v Júly 2006 poslal Michael mailovú správu svojim (aj bývalým) zamestnancom a partnerom, v ktorej ďakoval za ich pomoc a ťažkú prácu, ktorú robili v jeho najťažších časoch. Zároveň im odkázal, že nezaplatené účty budú čoskoro vyplatené (Susan Yu, Thomas Mesereau, Robert Sanger, Brian Wolf.)

- v Auguste 2006 prepustil Michael niektorých svojich dlhoročných zamestnancov, pričom odovodnením bola zmena jeho manažmentu a impéria, a niektorým ponúkol nové pozície ako napr. pre Evvy Tavasci, Muhammeda Bashira (bodyguard).

- v rovnakom čase (August 2006) začal Michael spolupracovať s Petrom Lopezom (ktorý nedávno spáchal samovraždu)

- v 2006 Michael vypovedal v prípade žaloby Sydow McDonald, v ktorej tvrdil, že nikdy nenajal túto firmu.

*****************************

Žaloba voči Melisse Johnson.

- MJ Estate zažalovalo túto ženu z dôvodu porušenia registrovaných obchodných značiek (Heal The World) a domén nemúsich Michaelovo meno (išlo o rôzne názvy web stránok, ktoré registrovala s cieľom zisku - podľa MJ estate)

Ona tvrdila, že chcela zachovať Michaelov odkaz.

- Napriek tomu, že tvrdila, že bola v kontakte s Michaelovým manažmentom, z dokumentácie vyplýva, že poslala iba niekoľko mailov pre Al Malnika, Van Alexandera a Stuarta Backermana.

Beckerman v odpovedi, keď už nebol zamestnanec Michaela písal, že Michael je blázon, pretože ho celkom ovláda Nation of Islam (pozn. Jermaine Jackson bol tým, kto poskytol Michaelovi "ochranu" počas procesu, pretože úzko spolupracuje s touto organizáciou, sám je moslim.)

Backerman vyjadril radosť, že už nie je súčasťou tohto šialeného domu.

- Melissa Johnson v roku 2003 predala za 25 tisíc dolárov MJJ Productions všetky domény, ktoré ona registrovala.

- 14.7.2009 sa Michaeloví právnici zhodli, že nebudú obnovovať nadáciu a názov Heal The World, pretože sa zhodli, že Michael by to už nechcel.

- Evvy Tavasci pracovala pre Michaela od roku 1991 zväčša ako osobná asistentka, po Michaelovej smrti pracuje pre MJ Estate.

- jeden hudobný producent vypovedal, že poskytol peniaze pre nadáciu HTW, pričom Johnosová ho zavádzala, že ide o pôvodnú nadáciu založenú Michaelom.

- jej právnik požadal o odvolanie z prípadu.

***************************

Spoločnosť Bravado zažalovala min. 5 spoločností, ktoré porušili ochranné známky registrované na Michaelovo meno, a predávaním vecí bez osvedčenia sa tak nezákonne obohatili.

Spol. The First Commemorative Mint Inc. zažalovala Bravado a Triumph International, že odmietli propagovať pamätnú mincu s Michaelovým vyobrazením, a žiada kompenzácie za straty.

Bravado sa ale bráni, že licenciu síce dali, ale MJ Estate si neželalo žiadnu reklamu.

20.8.2009 zaplatila The First Commemorative Mint Inc. 750 tisíc dolárov za licenciu na 12 mesiacov spol. Bravado (je oprávená na vydávanie licencií na predaj vecí s registrovanými značkami Michael Jackson, King Of Pop), pričom sa doteraz neuskutočnila žiadna promo akcia predaja.

Bravado podpísala zmluvu na predaj oblečenia s témou štýlu Michaela Jacksona so spol. Rubie's Costume Company.

Neskôr ale zažalovala spoločnosť Smiffy's firmu Rubie's tvrdiac, že iba oni vlastnia liceniu.

Prípad bol vyriešený tak, že Smiffy's, ktorá mala samostatnú licenciu od MJ Licensing Llc., bude naďalej vyrábať takéto oblečenie.

Bravado licencovali aj Playmates Toys, Hot Toys, alebo Pyramid, ktorej kalenáre, postery a odznaky sa predali v náklade viac ako 1 milión kusov, čo pre spoločnosť znamenalo najvyšší podiel od založenia v roku 1992.

MJ Publishing Trust a MJ-ATV Publishing riadi právnická spoločnosť Ziffren Brittenham LLP.

Bola založená aj spol. New Horizont Trust, ktorá mala spravovať Michaelove dlhy voči bankám a vydavateľské práva.

MJ-ATV Publishing bola zlúčená do NHT II (zabezpečená bankou Wells Fargo Bank), a MJ Publishing do NHT III (zabezpečená do banky HSBC, Plainfield Gaming II.)

30.12.2009 bola MJP predaná NHT III ako súčasť refinancovania dlhov, MJ-ATV musí byť rovnako refinancovaná do konca Septembra tohto roka.

17.11.2009 John Branca a John McClain podpísali zmluvy s BMI (Broadcast Music, Inc.) a Warner Music (správca všetkých Michaelových skladieb) (BMI Agreement, Warner Agreement, Stewart Agreement).

Aukcia vecí

“Hollywood Memorabilia Auction“, takto znie aukcia, na ktorej budú dražené v LA okrem iných vecí, aj Michaelove, ako napr. klobúk, ale aj tento podpis Michaela s venovaním.

Oficiálna stránka - LINK

Image and video hosting by TinyPic

Jackie Chan kúpil Michaelovu rukavicu

Na charitatívnej aukcii v Hong Kongu kúpil Jackie Chan za 250 tisíc dolárov bielu rukavicu vykladanú kryštálmi, ktorú nosil Michael na koncertoch.

Fanúšikovia zažijú noc s Michaelom

V Japonsku, v Tokyo Tower, kde sa koná výstava predmetov patriacich Michaelovi, sa organizátori po obrovskom úspechu výstavy (od 1.5.2010 navštívilo výstavu viac ako 300 tisíc ľudí) rozhodli, že vybraní fanúšikovia budú môcť stráviť noc z 25 na 26 Júna priamo vo výstavnej ploche! (budú pripravené aj postele na zem pre prípadne spanie, až do 8 hodiny ráno)

Budú mať tak možnosť stráviť s predmetmi, ktoré Michael nosil alebo používal, a zažijú tak magickú noc výstavy the Neverland Collection.

V japonskej kultúre je pripomínanie si mŕtvych zosobňovaním cez predmety, ktoré im patrili, tradičné.

(vybraní) Šťastlivci však budú musieť zaplatiť 1000 dolárov vzhľadom na obrovský počet uchádzačov, čo svedčí aj o spirituálnej hodnote pre japonských fanúšikov, z ktorých niektorí trávia až 6 hodín na výstave.

Obrázek

Sneddonové klamstvá a podvody

Toto nepotrebuje komentár, ale ak viete po anglicky ide o poukazovanie na podvody a klamtsvá Thomasa Sneddona, prokuratóra, ktorý prenasledoval Michaela roky s vykonštruovanými obvineniami proti nemu 1993-1994/2003-2005

William Wagerer, moderátor na lokálnej tv LIVE TV v Santa Marii bol "podporovateľom" Michaela na základe faktov a skutočností, ktoré videl a počul na súde zo strany prokuratúry, ktoré ukazovali Sneddonovu zaujatosť a podvody s cieľom dostať Michaela za každú cenu...

World Music Awards 2010

Michael nezískal žiadnu cenu ani nebol nomonivaný, napriek tomu, že celkovo bol najpredávanejším umelcom roka 2009, nemal žiadny nový album s novou hudbou, rovnako ako single, preto sa nedostal ani do nominácie.

Všetky hlavné kategórie vyhrali Lady GaGa, a Black Eyed Peas.

Prehľad víťazov:

LINK

The Real Michael Jackson

David Gest, ktorý sa s Michaelom poznal od detstva a preslávil sa nielen ako producent, ale najmä manžel Lizi Minneli, pripravil 4 hodinový dokument o Michaelovi, ktorý bude odvysielaný 14.6.2010, a bude obsahovať nové, doteraz nezverejnené rozhovory s Michaelom, ako napr. rozhovor z roku 2001, v zákulisí koncertov 30th Anniversary, ktoré Gest produkoval.

V ňom Michaela vidieť smiať sa a robiť si žarty...

Rovnako tam budú rozhovory aj s mnohými ľuďmi, ktorí Michaela dobre poznali, vrátane matky, Katherine Jackson.

Podľa Gesta ide o najkomplexnejší dokument, ktorý ukazuje Michaela skutočného, takého, aký bol v súkromí.

Randy chce fanúšikov do mauzólea

Podľa komentárov Twitteri, Randy Jackson chce, aby fanúšikovia mali jedinečnú možnosť navštíviť Michaelov hrob v mauzóleu vo Forest Lawn.

Podľa doteraz platných pravidiel, nikto okrem rodiny nemôže priamo navštíviť hrob umiestnený v mauzóleu.

Randy chce urobiť všetko preto, aby mali fanúšikovia možnosť 25.6. navštíviť Michaela, ale nie je isté, či dostane povolenie minimálne od rodín iných zosnulých v danom mauzóleu, návštevu odmieta vnuk Clarka Gablea.

MichaelZine 2

Image and video hosting by TinyPic

Na diskusii si môžete stiahnúť špeciálny fanúšikovský časopis MichaelZine - vo francúzštine - a jeho druhé vydanie (prvé som už prezentoval, a je na stiahnutie na diskusii tiež)

Image and video hosting by TinyPic

BET Awards 2010

Dokument THIS IS IT je nominovaný v kategórii najlepší film, avšak spolu s Avatarom...

Prenos bude odvysielaný 27.6.2010

Obrázek

Lisa Marie poďakovala za kvety

Potom ako vyburcovala fans, že pri Michaelovej krypte nie sú kvety, a následnému zaplneniu stovkami slnečníc, teraz nechala poslať svoje kvety s poďakovaním kvetinárstvu, že to pre Michaela urobili.

Image and video hosting by TinyPic

Flashback

Sledujte tie ladné a pritom rýchle pohyby...

Randy Jackson na Twitteri o tribute koncertoch

Podľa jeho vyjadrení, je znepokojený tým, ako organizátori pristupujú k ich organizovaniu v Ríme 25.6.

Obrázek

Údajne nevie, kam pôjde výťažok z koncertu (ak sa uskutoční), a je zdesený nad tým, že organizátori tvrdia, že Michael žije, a príde na koncert v preoblečení!, čo živí najmä jedna HOAX stránka, ktorá má podľa niektorých správ až 1 mil. klikov denne.

-------

Čo je to HOAX:

Hoax - je anglické slovo pre podvod, teda niečo, čo sa snaží presvedčiť ľudí, že je pravdivé napriek tomu, že nie je.

(Hoax je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému. Jednoduchosť a prakticky nulová cena a námaha pri preposielaní spôsobila ich veľký rozmach.)

+

Čo je vlastne konšpiračná teória? Nesprávne sa často domnievame, že je to teória, ktorá nie je a nemôže byť pravdivá.

Sprisahania však, samozrejme, existujú, tak ako existujú aj teórie o sprisahaniach, ktoré sa ukázali pravdivé, napríklad aféra Watergate.

Podstatou konšpiračnej teórie preto nie je nepravdivosť, ale to, že nie je overená. Spolu s klebetami či domnienkami patrí medzi fámy.

Fáma je neoverená informácia, ktorá chce pôsobiť presvedčivo. Týka sa aktuálnych udalostí a je si vedomá svojej spoločenskej hodnoty („viem viac ako druhí“). Spravidla nahrádza nedostatok oficiálnych správ.

Ucelená teória, ako fámu zastaviť, však nevznikla: „Niekedy treba vytiahnuť argumenty, inokedy je lepšie zostať ticho, aby sa fáma neživila ďalšími vyhláseniami.“

Typom fám sú aj predstavy o sprisahaní. Ako to, že im veríme? „Svet je pre mnohých príliš zložitý a konšpiračná teória môže pomáhať sa v ňom orientovať. Vytvára plochý obraz, kde je jasne definované dobro a zlo.“

Nohavice zo skúšok na predaj

Do aukcie sa dostane niekoľko vecí, ktoré boli súčasťou skúšok a plánovaných koncertov This Is It.

Medzi nimi aj oranžové nohavice, ktoré mal Michael na sebe pri skúškach.

Aukciu organizuje Nate D. Sanders Inc., a očakávajú sa rekordné ponuky, aukcia sa bude konať 20.5.

LINK

Podľa oficiálnej stránky ponúka tieto nohavice Michaelov bodyguard, ponuka začína na cene cca. 1500 dolárov, a podľa jeho priloženého listu, potvrdujúci autenticitu nohavíc je poznámka:

"This letter is to certify that the orange pants that I am consigning to you were worn by Michael Jackson in the movie, 'This is It'. I was employed as one of Michael Jackson's personal bodyguards from June 2, 2009 until the day of his passing on June 25, 2009. He personally gave me the pants during this time period."

Obrázek

Obrázek

Conrad Murray "zachránil" život

Murray asistoval pri prvej pomoci žene (mala viac ako 20 rokov), ktorá počas letu z Houstonu do Phoenixu omdlela a mala slabý pulz.

Murray bol "náhodou" v tom čase v lietadle tiež, a ako lekár využil dostupné zariadenie lietadla na poskytnutie prvej pomoci.

Cestujúci opísali jeho konanie ako profesionálne...

Žena na jeho konanie údajne odpovedala: "Thank you so, so, so much. Thank you for all your help. Thank you for helping me even without knowing me. Thank you."

Hlasujte za Michaela

Na FaceBook-u je anketa, kto je skutočný Kráľ; Michael alebo Elvis?

Who is the ultimate KING - Michael or Elvis?

(pridajte aj svoje komentáre o Michaelových rekordoch a úspechoch, ak sa na to cítite, a viete o nich, samozrejme v angličtine)

LINK

Obrázek

Video detí získal hacker

Podľa tvrdení bývalej manželky Jermaina Jacksona, Alejandra Jackson je presvedčená, že videá Michaelových, ale aj jej detí, ktoré sa dostali na YouTube, sú výsledkom hacknutia jej počítača, a následnej krádeži súkromných videí, čo už údajne vyšetruje aj polícia.

O videu, kde mal udrieť starší syn Jafaar mladšieho brata povedala, že niekto sa snaží vykresliť jej deti v zlom svetle, aby boli prince I, prince II a Paris odlúčaní od ostatnej rodiny.

Odkúpil niekto podiel v Sony/ATV?

Podľa záznamov AlacraStore, ktorá informuje o obchodných správach, údajne podiel v Sony/ATV Music Publishing LLC (Sony/ ATV) plánovala odkúpiť Colony Capital LLC, ktorá vlastní nárok dlhu voči Neverlandu...

Zaujímavý je ale dátum - 20.7.2009, teda iba necelý mesiac po Michaelovej smrti...

Obrázek

Joe Jackson príde do Cannes

22.5.2010 bude v Cannes tlačovka, na ktorej bude oznámený plán na vybudovanie múzea Michaelovej kariéry, a pri tejto príležitosti bude aj Joe Jackson ako jeden zo zakladateľov.

Podľa správ z Jackson Family Foundation, ktorá organizuje návštevu, budú zodpovedné všetky otázky na plány pre vybudovanie centra kultúry a tanečného umenia nesúceho Michaelovo meno.

Viac na oficiálnej stránke Jackson Family Foundation: LINK

Obrázek

2000 slnečníc pre Michaela

Podľa správ, bolo k Michaelovej krypte doručených 2000 slnečníc do Great Mausoleum vo Forest Lawn Memorial Park, Glendale, kde Michael odpočíva.

Fanúšikovia tak urobili na výzvu Lisi Marie Presley, ktorý na svojom blogu na MySapce upozornila, že pri Michaelom hrobe nie sú žiadne kvety a len pár pozdravov od fans.

Hneď na to sa fans na blogoch sociálnych sieťach spojili, a kúpili slnečnice v hodnote 3000-5000 dolárov (podľa ich správ je darcom majiteľ kvetinárstva, ktorý si tak robí reklamu), ktoré podľa Lisi mal Michael najradšej.

Obrázek

Video:

LINK

Hlasujte za Michaela

Koho by mali prezentovať v USA na známkach?

Obrázek

Medzi vybranými v hlasovaní je Michael, Patrick Swayze, a Paul Newman.

LINK

(aktuálne Michael vedie)

Michael Jackson - Obrazová encyklopedie 1958-2009

Známy fanúšik, bývalý vydavateľ časopisu OffTheWall a blízky priateľ Michaela, Adrian Grant, ktorého knihy autorizoval v minulosti samotný Michael, pripravil minulý rok novú knihu - encyklopédiu, ktorá výjde v Júny 2010 v českom jazyku.

Predobjednávky a popis - LINK

Cena - €19,90

Obrázek

PLUS

Lacnejšiu knihu Legenda Michael Jackson zo správy z 10.5. v cene 26,97 EUR nájdete s náhľadmi tu - LINK

Obrázek

APOLLO uviedlo Michaela do siene slávy

Apollo Walk Of Fame uviedol včera Michaela na svoj chodník slávy, ku ktorým už patria: Quincy Jones, Patti Labelle, James Brown, Smokey Robinson, a Ella Fitzgerald. (ďalšie info priebežne)...

Obrázek

World Music Awards 2010

18.5.2010 sa uskutočnia ceny World Music Awards v Monte Carle.

Michael bol minulý rok najpredávanejším umelcom nielen v USA, ale na celom svete, a preto logicky podľa kritérii WMA by len podľa predajnosti mal dostať min. dve ceny, či skutočne bude ocenený, uvidíme, ale prinajmenšom sa očakáva aj tribute vystúpenie...

LINK

Obrázek

Paris videá

V sekcii VIDEO sú dve nové videá Paris Jackson...

LEGENDA Michael Jackson

Na slovenskom trhu je nová kniha Legenda Michael Jackson - kráľ popu v dokumentoch a fotografiách - v slovenskom jazyku.

Kniha je obrazový sprievodca Michaelovou hudobnou kariérou na 176 stranách.

Michael Jackson je osobnosť, ktorá nezmazateľným spôsobom zasiahla do ďalšieho vývoja hudby. Kniha Legenda Michael Jackson prináša podmanivý príbeh tohto človeka a umelca pretkaný unikátnymi fotografiami a zberateľskými predmetmi, ktoré dokresľujú jeho fascinujúci, zložitý život. Vďaka svojej koncepcii, ako Múzeum v knihe, prináša publikácia mnoho vzácnych vložených predmetov, vrátane napr. vybraných stránok z ročenky strednej školy, ktorú Jackson navštevoval, patentu na antigravitačné nakláňacie topánky z klipu „Smooth Criminal“ alebo fantasticky tvarované masky z turné Dangerous. Ide naozaj o pokladnicu pôsobivých obrazov a zábleskov zo života skutočnej svetovej superhviezdy.

Cena - € 33,98 (1 023,68 Sk)

Objednávka - LINK

+ ďalší výber kníh LINK

Image and video hosting by TinyPic

Právnici Murraya asi požiadajú od odklad

A to o odklad vypočúvania z dôvodu, že údajne nedostali všetky dokumenty a spisy od prokuratúry a nemajú dostatok času na prípravu.

Podľa hovorkyne právnika Conrady Murraya, Miranda Sevcik tvrdí, že ide o tisíce strán, a oni nedostali všetky.

Vypočúvanie je naplánované na 14-teho júna.

Neverland Lost

Fotograf Henry Leutwyler mal možnosť vstúpiť do depozitu v LA, kde boli uskladnené predmety z Neverlandu, a najzaujímavejšie kúsky vyfotil, a urobil z toho katalóg - Neverland Lost. A Portrait of Michael Jackson

Image and video hosting by TinyPic

Jeho verziu predstaví na výstave od 15.5. do 20.6. v Paríži v Salon André Esselte

Zároveň je daný katalóg na predaj za €31

Obrázek

Aukcia vecí Julien's Auctions

Na diskusii som vytvoril tému, do ktorej pridávajte niektoré zaujímavé kúsky, ktoré sú teraz na predaj, a ktoré by ste si kúpili, ak by ste mali možnosť...

LINK

Obrázek

Bodyguardi prehovoria po druhý krát

... aby popreli tvrdenia, že Michael bol gay a mal milenca, za ktorého sa vyhlasuje Jason Pfeiffer.

Bill Whitfield, Javon Beard a Mike Garcia by mali vydať čoskoro knihu - "In Defense of the King," o troch rokoch práce pre Michaela a ich zážitkov s ním.

Podľa správ by mali poskytnúť ešte jeden rozhovor pre ABC, kde by mali jednoznanče poprieť tvrdenia, že bol gay a mal spomínaného milenca tesne pred smrťou.

Podľa nich mal Michael, naopak, dve priateľky (počas času, keď preňho pracovali) a jedna s európsky prízvukom...

Reedície albumov

V Japonsku výjdu od 23.6. reedície albumov Michaelovej kariéry ako aj skupiny The Jacksons vo formáte CD Paper Sleeve (Limited release):

Off The Wall, Thriller, BAD, Dangerous, HIStory, Invicible, Essential Jacksons, The Jacksons, Goin' Places, Destiny, Triumph, The Jacksons Live, Victory, a 2300 Jackson Street.

Žiadosť Raymone Bain zamietnutá

Sudca definitívne zamietol žiadosť Raymone Bain, bývalej manažérky a poradkyne Michaela o vyplatenie podielu zo ziskov vo výške 10%, na ktoré si nárokovala údajne ako podiel zo zmlúv od roku 2006, ktoré mala zabezpečiť, v rámci Michaelovho comebacku, ktoré jej mal údajne prisľúbiť.

Raymone ale nedokázala presvedčivo preukázať svoje nároky, navyše, originálna zmluva hovorí niečo iné.

V roku 2007 podpísala dohodu o vyplatení 448 tis. dolárov ako odstupné s tým, že si nenárokuje žiadne ďalšie peniaze, a záväzky voči nej sú vyrovnané.

Celkovo žiadala 44 mil. dolárov.

Rozhodnutie súdu - LINK

Obrázek

„Naša pocta Michaelovi Jacksonovi“

Dňa 15.5.2010 o 20:00 sa v Modrom Kameni na Hrade uskutoční koncert na počesť Michaela Jacksona, ktorý organizuje konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Vstup je voľný.

Obrázek

Na nádvorí sa o 20:00 hod. začne koncert pod názvom „Our tribute to Michael Jackson“ („Naša pocta Michaelovi Jacksonovi“).

Vystúpenie pozostáva z prezentacie tvorby Michaela Jacksona v podobe sólovych speváckych vystúpení, sprevádzanych hudobníkmi konzervatória. Štyri skladby zazneju aj so sprievodom speváckeho zboru konzervatória, sóloveho a skupinovych tanečných vystúpení v podaní študentov tanečného odboru konzervatoria.

Detaily - LINK

LINK

Spracovala: janemichael

KALIFORNIA 2010

Fanúšikovský projekt cesty našich členov - Danka, Evula, Bibi, Petka - za Michaelom....

Téma tu - LINK

Obrázek

UPDATE

Keďže som si nevšimol, Helcus1 pridala 25.3. článok - Michael mi říkal Helína - zážitok Heleny Kadlčíkovej.

Tu je update aj s novými obrázkami a článkom z novín.

Image and video hosting by TinyPic

LINK

Obrázek

Exkluzívne: Michael Jackson Day

Image and video hosting by TinyPic

24.6. bude na nemeckej tv PRO7 deň s Michaelom Jacksonom. (je to štvrtok)

Obrázek

Okrem toho, že budú odvysielané špeciálne relácie (napr. TAFF), o 20:15 bude odvysielaná nemecká televízna premiéra dokumentu THIS IS IT, a nový dokument Gone Too Soon o 23:15, ktorý pripravil Ian Haplerin.

Obrázek

INROCK

V Japonsku výjde špeciálne vydanie časopisu INROCK, ktorého značná časť bude venovaná Michaelovi a jeho kariére.

Magazín výjde 15.5.

Image and video hosting by TinyPic

Helena Kadlčíková a jej zážitok s Michaelom

"Jako jediná Češka pronikla na delší čas do soukromí zesnulého krále popu Michaela Jacksona. Rodačka z Prostějova, výtvarnice Helena Kadlčíková, prožila tři měsíce na jeho pohádkovém ranči Neverland. S Jacksonem si povídali o umění, večeřeli spolu a hrála si s jeho dětmi. Svůj příběh, který se teď vůbec poprvé dostává do médií, svěřila magazínu Práva."

Celý článok - LINK

Obrázek

Nový dokument o Michaelovi

V Japonsku bude vydaný dokument Marca Schaffela, bývalého producenta charitativnej skladby What More Can I Give, ktorá nebola nikdy vydaná pre škandál, keď sa zistilo, že Schaffel produkoval gay porno.

Tentoraz chce vydať dokument zo súkromnými zábermi Michaela od roku 2000 až 2003 - INSIDE THE PRIVATE WORLD

Na niektoré videá má Schaffel oprávnenie, na niektoré dostal údajne povolenie...

Video dokument by mal byť dostupný od 25.6.2010

Image and video hosting by TinyPic

UPDATE - Blanket - video

Na nete je video Blanketa - Michaela II Juniora, z cam chatu, exkluzívne si ho pozrite tu ako UPDATE - LINK

Obrázek

Disneyland už robí promo

... pre film Captain EO, ktorého pravidelné premietanie bude od 12.6.2010, a to cedz plagáty, ktoré budú vysieť v zábavných parkoch... až do 12.6.

Image and video hosting by TinyPic

Aukcia vecí Julien's Auctions

Julien's Auctions House pripravil ukážku vecí, ktoré sa dostanú do aukcie s cenami a min. ponukou a presným popisom

Obrázek

Aukcia začne o necelých 52 dní!

Tu je prehľad ponúkaných vecí, ktoré môžu patriť aj vám..., a ktoré boli Michaelove...

LINK

Obrázek

The MJFanvention2010

Oficiálna stránka projektu výročia Michaelovej smrti, ktorý sa bude konať od 26 do 29 augusta 2010 - LINK

Obrázek

Michael nahral nový album v roku 2007?

Podľa správ, Michael nahral nový album - skladby, ktoré boli určené na nový album už v roku 2007.

Michael mal nahrávať v štúdiu s Ediem Casciom v New Jersey, (kde v tom čase pobýval v dome rodiny Cascio), známym ako Angel, a medzi nové skladby, ktorých malo yť asi 12 patria napr. “Water” , “This is It”, “Breaking News,” a “Burn Tonight.”

Podľa zdroja, Michaelov hlas bol perfektný.

Či sa skladby dostanú aj na verejnosť, nie je známe, pretože rekordná zmluva, ktorú podpísal MJ estate pred niekoľkými týždňami, zahrňuje iba skladby, ktoré boli nahranú počas obdobia predtým platnej zmluvy so Sony, ktorá vypršala práve v roku 2007.

To by znamenalo, že o skladby by sa mohli uchádzať aj iné vydavateľstva, a to by znamenalo aj rôzne ponuky na vydanie.

Obrázek

Arnoldovi Kleinovi sa vyhrážajú smrťou

Dermatológ, ktorý bol "dlhoročným priateľom" Michaela, tvrdí, že dostáva výhražné listy o zabití, za jeho tvrdenia, že Michael bol gay, a že mal vzťah k jeho asistenom Jasonom Pfiefferom (správy z 29.4), ktorý v rozhovore pre EXTRA, ktorý bol odvysielaný práve v deň odvysielania dokumentu od Aphrodite Jones tvrdí, že bol Michaelov milenec, a dr. Klein tvrdil, že to bol jediný Michaelov homosexuálny vzťah.

Obrázek

Jason tvrdil, že ho Michael miloval, avšak dr. Kleinovi a aj jemu sa za tieto tvrdenia fanúšikovia (neznáme osoby) vyhrážajú smrťou.

Tvrdí, že kontaktovali FBI a najali si bodyguardov.

Dr. Klein, ktorý je tiež gay ako Jason, sa necíti byť zradaca tým, že o Michaelovi "vyzradil" jeho tajomstvo.

Tvrdí, že Michael neskrýval svoju sexualitu, len ju nechcel verejne prejavovať.

Tvrdí, že týmto chcel len poukázať na to, že nebol pedofil (teda akože nie na malé deti, ale na dospelýh mužov).

--------

Je zaujímavé, ako sa Dr. Klein snaží od Michaelovej smrti akosi často prejavovať v médiách o Michaelovi, ak ako lekár celý čas "dodržiaval" tajomstvo lekára, a aj ako rodinného priateľa, keď posledné vianoce strávil Michael s deťmi v jeho dome. (o.i. tvrdil, že je možným otcom Paris, nato to isté trdil aj Mark Lester, brit, ktorý tiež bol Michaelov rodinný priateľ, a tiež predal médiám svoj príbeh o Michaelovi, napriek tomu, že s ním nemal kontakt celé roky...)

Obrázek

Je zaujímavé, že ako priateľ odhaľuje tieto intímne a súkromné záležitosti Michaela v čase vyšetrovanie jeho smrti, odvysielania dokumentu o skutočnostiach sprisahania proti Michaelovi v jeho procese, alebo po najväčších úspechoch Michaela - predajnosť nahrávok, This Is It film, rekordná zmluva, Slnečný cirkus...

Prečo sa tieto správy objavujú náhle teraz, 10 mesiacov po Michaelovej smrti, pričom podobné správy tu boli aj v minulosti, napr. Ian Haplerin tvrdí vo svojej knihe, že Michael mal min. 2 milencov, s ktorými údajne aj hovoril, a ktorí mu prezadili ich niekoľko ročný vzťah k Michaelovi (pričom dr. Klein tvrdí, že Michael mal iba 2 mesačný vzťah s Jasonom a to až do svojej smrti...), a naopak, sú v ostrom protiklade tvrdení troch bodyguardov, ktorí pre am. tv ABC pred niekoľkými mesiacmi tvrdili, že Michael bol heterosexuál, a mal milenky (čo popísali aj ako žážitok z auta)...

Tieto tvrdenia evidentne účelovo slúžia na manipuláciu a odvrátenie pozornosti, tak ako tomu bolo vždy, reakcie ľudí na diskusiách k článkom, ktoré sú už všade na nete jasne ukazujú názory ľudí, ktorí sa len "utvrdzujú" v tom, čo si mali doteraz myslieť, a naopak, všetky úspechy a rekordy Michaela sa dostávajú do úzadia, predovšetkým teraz, keď sa blíži prvé výročie Michaelovej smrti, a keď sa logicky Michael už nemôže brániť, a nikto iný to nerobí... (zatiaľ)

Dá sa očakávať, že v najbližšom období, keď sa pripravuje aj nový album a nové projekty, sa budú podobné správy šíriť médiami, aby odvrátli poroznosť od pozitívnych vecí a (mega)úspechov, ktoré Michael aj posrmtne dosahuje, a neustála mediálna kampaň konkrétnych "novinárov a médií" proti Michaelovi bude ešte silnejšia...

Rozhovor s bodyguardom

Bill Whitfield, ktorý spolu s ďalšími dvomi bodyguardami urobil rozhovor pre am. televíziu ABC, odpovedal na otázky fans cez FaceBook.

Anglický originál na diskusii, preklad neskôr, alebo ak niekto má čas, môže pridať...

LINK

Obrázek

Národné múzeum tanca uvedie Michaela do siene slávy

14 a 15 augusta sa bude konať v Saratoga Springs slávnostné uvedenie Michaela so siene slávy tanca.

Michael bude prvým umelcom zo sveta hudby, ktorý bude takto poctený.

Múzeum tanca a sieň slávy boli založené v roku 1987 a dodnes je tam 43 umelcov.

Či sa niekto z rodiny zúčastní, nie je známe, lebo MJ Estate ešte neodpovedali na pozvanie.

Thriller: The Musical Life of Michael Jackson

8.6.2010 bude vydaná nová kniha od Nelsona Georga, autora niekoľkých kníh o hudobnej kultúre.

Tentoraz o období vydania albumu Thriller, vplyvu Michaela na pop kultúru, a významu ako umelca a človeka, a to práve z pohľadu kritika a žurnalistu, ktorý "bol pri tom."

Kniha má 256 strán.

Predobjednávky tu - LINK

Image and video hosting by TinyPic

Výstava v Tokyo Tower

Od štvrtka je v tokijskej veži výstava takmer 300 predmetov patriacich Michaelovi.

Ide o putovnú výstavu, ktorá začala v Londýne pred veľkou aukciou.... (viď staršie správy)

Image and video hosting by TinyPic

Výstava bude trvať 8 týždňov, a organizátori tvrdia, že výťažok z výstavy bude predaný MJ Estate a Michaelovým deťom.

Niektorí fanúšikovia nezvládli svoje emocionálne zážitky a omdlievali.

Oficiálna stránka akcie - LINK

Obrázek

ŠOK: Michaelov právnik zomrel!!!

Peter Lopez, ktorý bol dlhoročným právnikom Michaela (okrem iných umelcov) vo veciach v hudobnej oblasti, podľa všetkého spáchal samovraždu vo svojom dome v Encine!

Príčiny zatiaľ nie sú známe.

Obrázek