Horoskop

Horoskopy

Moderátori: Brandon, Správci

Jana

Horoskop

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:17

ZNAMENIE BARAN
od 21.marca do 20.apríľa

Vládcom je Mars. Slnko vstúpi každý rok 21. marca do znamenia Barana a zostane v ňom do 21. apríla. Osoby, ktoré sa vtedy narodili, patria do znamenia Barana. Poznávacie znaky: Postavu majú títo ľudia vysokú, ale nie až takú ako plat. Krok majú istý, dopredu i dozadu. Vlasy majú blond, v opačnom prípade sa ich radšej vzdávajú. Členky majú panovačné, tak isto lopatky, rebrá i kožu, dokonca aj hlas, pretože o častiach platí to, čo o celku a oni sú panovační. Povaha: Riadia sa zásadou "vždy vpred". Veľmi ľahko sa za niečo zanietia, ale v záujme bezpečnosti hneď aj zhasnú, aby nezhoreli, čo dobre urobia. Vieme, že len nedopatrením sa im dajaká vec aj vydarí. Vtedy svitne, že práve tú vec nezačali oni. Majú takú ohromnú zásobu pevnej vôle, že ju sami ani nestačia zúžitkovať a zvýši im na export, t.j. uplatňujú svoju vôľu aj na iných ľuďoch. V prípade, keď sa títo ľudia k moci nedostanú, sú vyhľadávanými priateľmi, ktorí vedia pri pive výdatne a nenútene nadávať na všetko okolo seba. Osud lásky: Z túžby po samostatnosti sa rýchlo vymaňujú z vplyvu rodičov a ženia a vydávajú sa fakt mladí. Je to zároveň ich posledný zisk v tomto smere. Neskôr po príchode domov zo zamestnania, prekročením rodinného prahu odkladajú svoju vodcovskú halenu do najskrytejšieho kúta, starostlivo založia kuframi a stávajú sa tými najúbohejšími poddanými, akých si ľudská predstava vie vytvoriť. Zamestnanie: Títo ľudia sú predurčení viesť iných, sú rodení vodcovia, vedúci alebo v krajnom prípade vodiči. Keďže radi rozkazujú, výborne sa hodia za vojakov, už pre zdatný hlas, ktorým vyvažujú všetko ostatné. Choroby: Silná telesná konštrukcia ich dokonale chráni pred chorobami, ale doženú to na nehodách.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:18

ZNAMENIE BÝK
od 21. apríla do 20. mája

Býk je ženské, čiže záporné, zemské a fixné znamenie. Vládne mu Venuša, ktorá má v druhom dekane za spoluvládcu Merkúra a v treťom Saturna. Typ Býka symbolizuje človeka so silnými sklonmi a vzťahmi k prírode. K rozhodovaniu a konaniu dochádzajú vždy pomaly, po rozbore situácie a zvážení augumentov pre a proti. Prijatého zámeru alebo rozhodnutia sa však veľmi húževnato pridržiava. Takýmto spôsobom dosahuje mnohé, náročné ciele, pravda, neraz až o dlhý čas. Pomalosť sa u týchto typov prejavuje aj vo vnímaní a chápaní. Učia sa ťažko, ale vedomosti a poučky, ktoré si už osvojili, nezabúdajú. Ľudia typu Býka bývajú zvyčajne starostlivými hospodármi, dobrými priateľmi, pokojnými a svedomitými pracovníkmi. Idey, ktoré prijali za svoje, kamarátstva, ktoré uzavreli a lásku, ktorú si vyvolili, neopúšťajú ani nerušia. Majú veľmi dobrý vzťah k svojmu okoliu, predovšetkým k zvieratám, deťom, stromom, ale aj k rodine. Starajú sa o ne sústavne a obetavo. Zmeny nemajú radi, predovšetkým náhle a neočakávané. Bývajú skromní, netúžia po sláve ani po spoločenskom úspechu, i keď ich ocenenie a pochvala poteší. Ak sa dostanú do konfliktu, či sporu, správajú sa pokojne, neútočia na svojich nepriateľov, bránia sa však veľmi energicky a húževnato. V konfliktných situáciách si zachovávajú chladnú hlavu a zbytočne sa nerozčuľujú. Aj v láske a manželstve sa prejavujú pokojne, rozvážne, pomaly. Dvoria dôsledne a húževnato. Sľubom a ľúbostným záväzkom ostávajú verní. Znamenie ovláda hrdlo, šiju a priedušky. Stravovať by sa mali striedmo, konzumovať veľa zeleniny, ovocia a minerálnych vôd, alkohol v stredných dávkach im neškodí. Priaznivým dňom je piatok, harmonickými znameniami Panna a Kozorožec.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:18

ZNAMENIE BLÍŽENCI
od 21. mája do 20. júna

Blížence predstavujú veľmi zvláštny a zložitý typ ľudskej bytosti, pretože sú v nich dve povahy, dve prirodzenosti, ktoré stále spolu zápasia a raz dvíhajú človeka hore, inokedy ho tlačia dole. Ich veľkou prednosťou je pohyblivosť, sú rýchli ako vietor a živí ako ortuť. Bleskove chápu, majú ostrý, kritický um, zdravú logiku, veľkú predstavivosť a citlivosť. Vynikajú obrazotvornosťou a intuíciou. Sú technickí, umeleckí, organizačne i obchodne nadaní. Bývajú vynikajúcimi partnermi v spoločnosti, dobrými tlmočníkmi a majú porozumenie pre problémy a ťažkosti iných a vždy im ochotne pomôžu. Rozumové založenie Blížencov spôsobuje, že o každom probléme uvažujú. Tempo, ktoré iným škodí, znásobuje ich silu, energiu a vynachádzavosť. V styku s inými aj voči sebe, sa neraz správajú protichodne: vedia byť mäkkí, súcitní, ohľaduplní ale aj tvrdí, neúprosní a brutálni. Ich hnev je prudký, búrlivý, no krátky. Vedia ľahko odpúšťať svojim nepriateľom, nie sú pomstychtiví a uznajú kritiku podloženú argumentom. Aj v láske sa riadia - okrem obdobia vzplanutia - rozumom a rozvahou. Preto ich city nebývajú hlboké, ani dlhotrvajúce, takže mávajú prechodné ľúbostné vzťahy. Medzi negatívne vlastnosti tohto typu patrí predovšetkým nevyrovnanosť, prudké reagovanie a priveľká škála záľub a záujmov, ktorá prekáža získať si hlbšie a špecializované znalosti z vybraného úseku a vedie k povrchnosti a nedôslednosti. Znamenie Blíženci dáva veľa vlastností: originalitu, umelecké, vedecké a obchodné schopnosti. Preto z ľudí tohto typu je veľa vynálezcov, vedcov, básnikov, spisovateľov, redaktorov, obchodníkov, manažérov, rečníkov, diplomatov, cestovateľov a štátnikov, ale aj podvodníkov, falzifikátorov, špekulantov, sobášnych podvodníkov, hochštaplerov - zvyčajne veľmi úspešných.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:18

ZNAMENIE RAKA
od 22.júna do 23. júla

Znamenie symbolizuje trpezlivý, veľmi jemný a citlivý typ s úprimným srdcom. Ľudia patriaci k nemu sa často menia: prechádzajú z jednej kvalitatívne odlišnej do druhej, celkom odlišnej nálady. Táto vlastnosť im dáva výraznú prispôsobovaciu schopnosť, ale aj veľkú uzavretosť. Napriek uvedenému nadaniu sa vedia rýchlo rozhodnúť, trvajú na svojom stanovisku a bránia ho neústupčivo. Ľudia v znamení raka sa zvyčajne riadia rozumom, pričom však často medzi ich citom a rozumovým záverom niet väčších rozdielov, hoci ich emotívne podnety, sympatia alebo antipatia, sú mocným motorom rozhodovania. Majú dobrú pamäť, umelecké nadanie a magnetické schopnosti. Rodinu zbožňujú a keď treba sú pre ňu schopní prinášať najväčšie obete. K ďalším kladným vlastnostiam patrí pracovitosť, pohyblivosť, silná vôľa po vyniknutí, spojená s túžbou učiť sa, zbierať skúsenosti a poznatky. Tieto schopnosti nájdu zvyčajne dobré uplatnenie v praxi, málokedy v teórii. Človek typu Raka je nanáročný, súcitný, dobroprajný a vie sa tešiť s cudzej radosti, predovšetkým vtedy, ak ju sám vykonal. Pritom je skromný, neraz hanblivý a ostýchavý, svojimi činmi sa nevystatuje, pretože sa najlepšie cíti v tichu, úzadí, čo je v určitom protirečení sa s jeho túžbou po spoločenskom uplatnení a úspechu. Vzhľadom na veľkú citlivosť a rodinné založenie, bývajú veľmi vhodní na manželský život, hoci sú citovo prelietaví a uzavierajú viac manželstiev. Majú veľmi radi deti a usporiadaný rodinný život, pokoj a pohodu. Aj ženy spomínaného typu sú dobrými manželkami. Ak si s manželmi rozumejú, ich hlavnou náplňou života je starostlivosť o rodinu a šťastný domov. K negatívnym vlastnostiam tohto typu patrí, že si potrpí na verejnú mienku, preto priam chorobne dbá o to, aby sa nedostal do smiešnych alebo trápnych situácií. Pomerne často sa preceňuje a namýšľa si, že druhí ľudia ho veľmi potrebujú. Pokiaľ ide o povolania, uplatňujú sa v poľnohospodárstve, v úradoch, v politickej správe a vo všetkých povolaniach kde prichádzajú do styku s vodou alebo tekutinami. Typ Raka má značnú náchylnosť k chorobám a labilné zdravie. Z vrodených vlastností typu vyplýva chronický nedostatok tukov a preto má jesť maslo, olej, tučnejšie mäso, slaninu, teplé, ostré, korenené jedlá a v priemerných dávkach môže piť liehoviny a víno. Jeho priaznivým dňom je piatok, harmonickými znameniami Škorpión a Ryby, súhlasnou farbou biela alebo zelená a šťastným kameňom karneol.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:19

ZNAMENIE LEVA
od 23.júla do 23. augusta

Toto znamenie symbolizuje presvedčivé, rozhodné a zvyčajne dôstojné vystupovanie, silne vyvinuté sebavedomie, vnútornú inteligenciu a mimoriadny optimizmus. Človek tohto typu sa rád a akosi samozrejme ujíma vedúcich funkcií alebo úloh. Zaujíma sa o všetko a ku každému problému alebo udalosti sa chce vyjadriť. Je bojovný, smelý, štedrý, i veľkodušný. Rád pracuje, je výkonný, vytrvalý a húževnatý. Svoje postavenie, názory i záujem bráni neústupčivo a dôsledne. Má v sebe aj určité brzdiace sily nie síce výrazné, ale postačujúce, aby sa aspoň občas správal zdržanlivo a pred útokom na nejaký cieľ uplatnil aj taktické postupy. Jeho hnev je mocný, rýchly, výbušný, ale krátky. Vie odpustiť aj zabudnúť na krivdu alebo urážku. Voči nepriateľom sa správa dôsledne a čestne, bez zákernosti. Rozhoduje sa rýchlo, v konfliktoch je statočný, jeho vystupovanie a počínanie však častejšie usmerňuje cit ako rozum a logická úvaha, takže si spôsobuje zbytočné komplikácie. V láske a v sexuálnom živote očakáva partnerov obdiv a zbožňovanie, hoci jeho vlastné city sú premenlivé. Medzi negatívne vlastnosti typu patrí aj to že dosť často konajú neuvážene, intuitívne, impulzívne. Podliehajú snom a ilúziám a z nich prameniacim konštrukciám. Pri odpore sa rýchlo nazlostia, vybuchnú tak intenzívne, že sa neovládajú. Človek tohto typu má sklon hazardovať, skočí do každého dobrodružstva rovnými nohami. Škodí mu, že často preceňuje svoje vlastnosti, príťažlivosť i sily. Znamenie Leva ovláda srdce, chrbát, rebrá, boky, pečeň, bránicu, ako aj choroby, čo s nimi súvisia. Z vrodených vlastností typu vyplýva, že jeho organizmus trpí na stály nedostatok uhľohydrátov a preto má jesť múčne jedlá, hodne cukru, vyhýbať sa ostrým jedlám i liehovým nápojom. Často sa má kúpať alebo sprchovať v studenej vode, mierne športovať a piť hodne vody. Jeho priaznivým dňom je nedeľa, harmonickými znameniami Baran a Strelec, súhlasnou farbou žltá a zlatočervená, šťastným kameňom chryzolit.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:19

ZNAMENIE PANNA
od 24. augusta do 23. septembra

Znamenie symbolizuje človeka vynikajúceho vedomosťami, ale aj pedantnosťou, pracovitosťou, spojenou s veľkou rozvahou, ktorej však nikdy nechýba srdečnosť a porozumenie pre iných. Rozum a logická úvaha skoro vždy vládnu nad citmi a určujú zameranie jeho činnosti. Chápe a účí sa veľmi rýchlo, bez ťažkostí, má vynikajúcu pamäť, srdečný vzťah k literatúre a k zberateľstvu rozličných predmetov (známky, mince...) Pretože považuje prácu za hlavný zmysel svojej existencie, je usilovný, pedantný a poriadkumilovný. Osobitne výrazne má vyvinutý cit pre jemné druhy prác a pre detaily. Pedantnosť a pracovitosť robia z človeka patriaceho k typu Panna dobrého hospodára, uvažujúceho nad tým, aký zisk mu prinesie podnikanie a akými spôsobmi môže zvýšiť svoj úspech. Má rád pokoj, tichú pracovňu, rovnováhu vecí a vzťahov. Na krivdu ťažko zabúda, ak mu však niekto dobromyselne vyčíta nedostatky, neurazí sa, chybu si prizná a napraví ju. Je to predovšetkým preto, že je prísny k sebe ako aj k iným. Ženy typu Panna majú podobné vlastnosti ako muži, sú však trochu citlivejšie. Vášnivosť v láske im však chýba. Na manželstvo sa nepozerajú ako na nevyhnutnosť, považujú ho však za určitú spoločenskú a materiálnu istotu. Okrem spomínaných vlastností, majú ženy tohto typu značný sklon k romantike a k tajomstvám. Medzi negatívne vlastnosti tohto typu patrí okrem iného aj to, že ich pedantnosť zvádza často k malichernosti a pre detaily nezbadajú podstatné veci. Sú nedôverčivé, majú premenlivé nálady a priveľmi sa zaoberajú vlastnou osobou. Pokiaľ ide o zamestnanie, uplatňujú sa ľudia typu Panna v rozličných povolaniach. Veľmi vhodné sú pre nich zamestnania v zdravotníctve, vede, obchode, hospodárstve, jemnej mechanike, chémii, ale aj v oblasti umenia: literatúra, hudba, divadlo. Ich priaznivým dňom je streda, harmonickými znameniami sú Býk a Kozorožec, súhlasnou farbou biela a purpurová, šťastným kameňom beryl.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:20

ZNAMENIE VÁHY
od 24. septembra do 23. októbra

Znamenie symbolizuje typ človeka, ktorý si cieľavedome udržuje duševnú rovnováhu a usiluje sa o ňu, má rád pohodlie a pokoj, čo nemusí urobiť hneď, odloží na zajtra. Napriek týmto sklonom, je človek veľmi vnímavý a chápavý. Dobre sa učí, je inteligentný, vie správne uvažovať a má hohotový a bystrý postreh. Býva obdarený aj veľkým estetickým citom a zmyslom pre harmóniu farieb, zvukov, tvarov. Preto je zvyčajne nielen dobrým umelcom, ale aj pohotovým kritikom. K priateľom má dobrý srdečný vzťah, rád im poradí a pomôže, pravda, nesmú ho zaťahovať do búrlivých konfliktov. Má rád okolo seba krásu, a to doma i v spoločnosti. Už s menším nadšením sa zúčatňuje na prácach spojených s takouto úpravou. Vie sa prispôsobiť rozličným druhom spoločenského prostredia aj rozličným životným podmienkam a existenčným okolnostiam, a to ho robí obľúbeným, ale predovšetkým nenápadným, čo je zase výhodné pre jeho zámery ovplyvňovať iných ľudí. Pretože je inteligentný a dobre sa učí, je škála jeho záujmov veľmi široká, zvyčajne však nepreniká k podstate veci, k čomu prispieva aj jeho netrpezlivosť, nedôslednosť a potreba stálych zmien. Mnohé práce začne, málokedy dokončí. Jeho temperament je zaujímavý, prejavujú sa v ňom dva protichodné vplyvy: pokoj a výbušnosť. V povahe má veľa ušlachtilého, nie je sebecký a vo funkcii kladie dôraz skôr na ideové ako hmotné hodnoty. Medzi negatívne vlastnosti typu patrí predovšetkým kompromisníctvo, sklon k pohodlnosti, nedostatok dôslednosti, vytrvalosti, povahová rozkolísavosť, nerozhodnosť v činoch a túžba po pôžitkoch. Medzi povolania, v ktorých človek spomínaného typu vynikne, patria: diplomacia, politika, herectvo, básnictvo, výtvarníctvo, rečníctvo, obchod, vyššie úradnícke funkcie. Znamenie Vám ovplyvňuje obličky, močový mechúr, krv, zadok a choroby týchto orgánov. Z vrodených vlastností typu vyplýva, že má v tele stály nedostatok bielkovín, a preto ich musí konzumovať vo zvyšenej miere. To znamená, že má jesť ryby, syry, vajcia, chudé mäso, nie však vajcia na tvrdo ani veľmi zrelé syry. Ďalej má piť minerálne vody a vyhýbať sa kapustným jedlám. Liehovín sa má zdržiavať, škodia mu ťažké vína i tuhé nápoje. Jeho priaznivým dňom je piatok, harmonickými znameniami sú Blížence a Vodnár, súhlasnou farbou zelená a modrá, šťastným kameňom topas.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:20

ZNAMENIE ŠKORPIÓN
od 24. októbra do 22. novembra

Znamenie symbolizuje čudnú, až nezvyčajnú povahu, ťažko pochopiteľnú, pretože je zložená z dvoch protichodných elementov. Na jednej strane možno vidieť aktivitu, bojovnosť, hrdosť, neprístupnosť a snahu ovládať iných, čo pramení z ohňovej planéty Mars a jej pôsobenia. Na druhej strane zase stoja vlastnosti ovplyvnené príslušnosťou k vodnému živlu: precitlivelosť, pasivita, opatrné, váhavé reagovanie a prispôsobivosť. Ku kladným vlastnostiam typu treba rátať predovšetkým vytrvalosť, usilovnosť, pracovitosť a húževnatosť. Pri sledovaní vlastných cieľov alebo obrane svojich záujmov sa nevyhnú nijakému boju a nebezpečenstvu, zápasia húževnato a neústupne. Silná vôľa im umožňuje prekonať aj najväčšiu bolesť bez väčších otrasov. Zvláštnosťou typu je mimoriadne dobrý spánok, vedia spať skoro neobmedzene dlho, pravda tento spánok je pre nich potrebný, pretože bez neho sú malátny a unavení. Vystupovanie človeka spomínaného typu je hrdé a sebavedomé. Vidieť, že chce konať podľa vlastnej vôle. Má veľkú inteligenciu, kritický rozum a široký rozhľad. Je všestranne tvorivý a plodný človek a pritom sa vie dobre koncentrovať. Typu patrí aj viac negatívnych vlastností, ktoré sú pri zlej planetárnej konštelácii alebo u nižších typov veľmi výrazné a majú trvalú prevahu. Medzi ne treba rátať: veľkú citlivosť až precitlivenosť, striedanie nálad: plač - smiech - histéria. Z precitlivenosti vyrastá až priveľká hrdosť a sklon k mysticizmu. U všetkých typov sa prejavuje hlavatosť a hašterivosť. Na nepriateľov a na odplatu si títo ľudia vedia počkať a pomstiť sa im. Odpúšťajú málokedy. Osobné vlastníctvo si veľmi cenia, chránia si ho rovnako urputne ako svoju pozíciu. Keďže sa považujú za veľmi dokonalých, chcú rozkazovať všetkým okolo seba a stávajú sa z nich tyrani a diktátori. Pre svoju húževnatosť a pracovitosť sa osvedčujú v najrozličnejších povolaniach. Dobre sa uplatnia ako lekári, chirurgovia, lekárnici, fyzici, úradníci, diplomati, štátnici, ďalej v práci, kde prichádzajú do styku s kovom, vínom, pivom, chémiou a elektronikou. Jeho priaznivým dňom je utorok, harmonickými znameniami: Rak a Ryby, súhlasnou farbou červená a špinavozelená, šťastným kameňom je chryzopras.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:21

ZNAMENIE STRELEC
od 23. novembra do 21. decembra

Znamenie symbolizuje typ s dvojakou povahou, raz s veľmi materialistickou, inokedy nezištne idealistickou. V práci i v spoločnosti sa človek tohoto typu snaží dosiahnúť dobré výsledky a uplatniť maximum svojich znalostí nadania. Veľmi úspešne vykonáva práce spojené s praktickou činnosťou a kontrolovateľnými výsledkami. K úspechu mu pomáhajú dobrý vzťah k ľuďom a intuitívne schopnosti, pomocou ktorých vie rozoznať dobré od zlého, pravdu od klamstva a krivdu od spravodlivosti. Hoci vzruchy človeka typu Strelec sú veľmi rýchle a prudké, vie sa ovládať. Človek spomínaného znamenia je celým svojim založením optimista, verí vo svoje sily, v úspech a vie sa radovať z každého dňa, ktorý prežije. K hmotným záležitostiam a majetku má triezvy vzťah: majetok ho neurobí ani márnotratným, ani lakomým. Má však značný sklon zakladať si na svojich morálnych zásadách a to ho núti žiť v hraniciach spoločenskej normy. V láske a v manželstve býva náruživý, prudký, pričom vyniká ako milenec i partner. Jeho cit však restie priveľmi rýchlo a teda aj priskoro vyhasína. Preto sú jeho citové vzťahy napriek dvornosti a galantnosti nestále a iba povrchné. Medzi negatívne vlastnosti typu patrí sebectvo, snaha vládnuť, odpor k odlišným názorom a prílišné podliehanie emóciám. So záľubou zveličujú, chýba im vytrvalosť a tak mnohé veci nedokončia. Radi sa preceňujú, rozprávajú priveľa, takže neraz sa iný v ich spoločnosti nedostane k slovu. Menšie urážky vedia odpustiť, zabudnúť, za väčšie sa pomstia. Ich premenlivá povaha a večný nepokoj ich robia nevypočítateľnými. Pokiaľ ide o zamestnanie, pracujú v rôznych profesiách. Dobre sa uplatňujú ako úradníci, inžinieri, športovci, mäsiari, kníkupci, spisovatelia, redaktori a štátnici. Mali by jedávať mäso, občas hladovať, piť veľa vody, umývať sa v studenej vode a robiť pravidelné dychové cvičenia. Alkoholické nápoje aj v miernej forme im škodia. Ich priaznivým dňom je štvrtok, harmonické znamenia sú Baran a Lev, súhlasná farba karmínovočervená a šťastný kameň hyacint.
Naposledy upravil/-a Jana v 01 Feb 2008, 15:23, upravené celkom 1 krát.

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 01 Feb 2008, 15:21

ZNAMENIE KOZOROŽEC
od 22. decembra do 20. januára

Toto znamenie symbolizuje pomalý, ale uvážený a cieľavedomý pohyb vpred i hore, bezhraničnú vôľu, praktické a materiálne chápanie života a jeho javov, ako aj stálosť, aktívne úsilie a činnosť zameranú na dosiahnutie postavenia a slávy. Typ býva do konca života aktívny, pracovitý s dobrými koncepčnými vlastnosťami a vrodeným nadaním vycítiť alebo rozlúštiť, čo je v danej situácii či úlohe podstatné a čo nie. Táto schopnosť mu v pracovnej i v spoločenskej sfére umožňuje orientáciu na hlavné a kľúčové problémy. Jeho praktická činnosť, triezvosť a účelný realizmus hrajú veľmi závažnú úlohu v celom živote. Svoje postavenie a šance posudzuje reálne, nepodlieha utópiám, romantizmu, snom ani prenáhlenosti. Prv než sa do nejakej práce pustí, uvažuje o rozličných možnostiach, ako ju vykonať, hodnotí i zápory jednotlivých riešení a potom si vyberie najoptimálnejší variant. Jeho láska k práci sa prejavuje v určitom lipnutí na pracovných návykoch, vlastných nástrojoch a pod. Táto povahová črta spôsobuje, že nové veci a návrhy prijíma opatrne a snaží sa zachovať maximálny pokoj a nezávislosť. Dobrou vlastnosťou je, že sa vie ovládať, dobre vníma i chápe a vynikajúco si pamätá ľudí, udalosti či deje. Kto si získal jeho náklonnosť, môže s ním rátať za všetkých okolností, je diskrétny, neklebetí a nerozpráva ani o svojich osobných záležitostiach. Ak ho napadnú, alebo hania jeho zásady, prácu či postoje, bojuje húževnato, i keď sa mu to neoplatí. Zvláštnosťou typu je, že v mladšom veku vyzerá dospelejšie a v staršom zase mladšie. Medzi nedostatky typu patrí predovšetkým pomalosť, váhavosť, pesimizmus, utiahnutosť, lakomstvo, tvrdosť a ohľad voči iným ľuďom. Ďalej nedôverčivosť, konzervatívnosť, podozrievavosť a sklon k vypočítavosti. Takýto človek často viac oceňuje význam bohatstva a spoločenského postavenia ako mravné a morálne hodnoty. Pokiaľ ide o zamestnanie, môžeme tieto typy nájsť vo všetkých profesiách. Najlepšie sa uplatnia ako úradníci, živnostníci, robotníci, typografi, lekári, výtvarníci, fyzici, prírodopisci a hodnostári vo významnejších funkciách. Jeho priaznivým dňom je sobota, harmonickými znameniami Býk a Panna, súhlasnou farbou tmavozelená a čierna a šťastným kameňom ametyst.


Návrat na "Astrológia, veštenie"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný