Tarot

Horoskopy

Moderátori: Brandon, Správci

Jana

Tarot

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:00


Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:00

Tarot jako zrcadlo duše a řeč archetypů - díl 1.

tomto seriálu se budeme věnovat tarotu jakožto nástroji osobní transformace a „sebe-terapie“, při které nejde o to, dozvědět se něco o své budoucnosti, ale dozvědět se něco o sobě samém, naučit se více spoléhat na svou intuici, věřit svým úsudkům. V konkrétních životních situacích mohou vyložené karty přinést vhled do problému a naznačit další cestu.

„O jasnovidcích a vědmách nám vyprávějí už ty nejstarší báje a pověsti. Dnes je jasnovidců i vědem snad ještě více než tehdy, jen se jejich zřivost bohužel vztahuje často pouze na to, jak ze svých lehkovážných a nekritických bližních vytáhnout peníze pomocí předpovědí velkého dědictví či jiných podobných záležitostí. O takto ´nadaných´ lidech by tu řeč být neměla, neboť každý z nás se s nimi ke své škodě již jistě do styku dostal. U nás takovíto lidé sice zatím bydlí ve čtvrtých patrech předměstských činžáků, v Paříži však vlastní vznešené budoáry a v Anglii inzerují v Occult Review. Peníze tuším vydělávají všichni, někdo více, jiný méně, podle hlouposti svých zákazníků. Nezáviďme jim ale, neboť hoden je dělník mzdy své. – Smutné je přitom jen jedno jediné: nesou vinu na tom, že vše, co nám připadá tajemné, okultní mystické, či tak podobně, je ocejchováno znamením pověry, klamu, podvodu a šálení všeho druhu – tedy špatností v tom nejhorším slova smyslu.“

Historii máme prý proto, abychom se z ní mohli poučit. Že tohoto daru dějepisců málo využíváme, vem čert. Citovaná slova Gustava Meyrinka bychom mohli tesat do kamene i dnes, situace s „esoteričnem, jasnovidectvím a vědmami“ je stále stejná, neb se i dnes najdou řady důvěřivců schopných uvěřit komukoli cokoli, aniž by se ptali, odkud informace má, kde si je lze ověřit nebo jakou metodou pracuje a jak daná metoda funguje.

Ale esoterické nauky mají své ověřitelné metody a vycházejí z nauk předávaných po generacích tisíce let podobně jako jiné obory lidského bádání. Jen jsou zahaleny mlhou tajemnosti a nadpřirozena, protože byly známy jen úzkým okruhům zasvěcenců. Že mohou být praktickým pomocníkem v každodenním životě chce ukázat tento článek, a to konkrétně na práci s tarotovými kartami.


Protože tenhle zeširoka načatý seriál se chce věnovat tarotu neboli tarotovým kartám, budeme v dalších odstavcích hovořit převážně o nich.

Předem předesílám, že tarot lze používat několika způsoby – my se o nich zmíníme, a pak se budeme věnovat tarotu jakožto nástroji osobní transformace a „sebe-terapie“, při které nejde o to, dozvědět se něco o své budoucnosti, ale dozvědět se něco o sobě samém, poznat sebe sama, naučit se „více spoléhat na svou intuici, věřit svým úsudkům, jak říká spoluautor našeho seriálu článků o tarotu, Milan Jedlička, který se výkladem tarotu ale také astrologií a psychosomatickou diagnostikou zabývá mnoho let.

Podle něj nejde o to poznat z karet co osud přinese, ale v konkrétních životních situacích člověku mohou vyložené karty přinést vhled do problému a naznačit další cestu. A k tomu potřebujete jen sami sebe, tarotové karty a základní informace o jednotlivých kartách, které v našem seriálu najdete.

Co je to tarot a jaký je jeho původ?
U zrodu tarotu stáli mágové a alchymisté, kteří studovali zákony fungování vesmíru, říká Milan Jedlička. Obrazy na kartách v symbolické podobě znázorňují duchovní cestu člověka – archetypy, nebo chcete-li zásadní situace, s nimiž je člověk během života konfrontován: dětství, mateřství, zamilovanost spravedlnost, pokušení harmonii a další.

Jestli tarot pochází ze starověkého Egypta nebo jiné oblasti není doložitelné, ale ani zásadně důležité: archetypy jsou společné všem. Ať už Eskymák nebo ekonom, všichni je máme společné, říká Milan Jedlička.

„Zabývám se výkladem tarotu. Na úvodním setkání člověka většinou i diagnostikuji. Hodně mi to řekne i o jeho psychosomatickém stavu. K tomu používám energetickou růžici – zobrazuje se stav meridiánu a energetických drah. Upozorním člověka, kde může být nějaká orgánová porucha. Poradím mu pak třeba nějaké alternativní možnosti léčby, například pomocí kamenů.

Dále se snažím rámcově vyhodnocovat osobnost. Všímám si při tom spíše negativních stránek člověka. O těch dobrých je nesmysl hovořit, spíše nás brzdí negativa. Záleží na klientovi, na co se ptá – může to být situace v rodině, vztahová situace, finanční, prognostika firmy.Vyhýbám se jen tématům při němž by se porušoval morální kodex. Neodpovídám na otázky ze zvědavosti a též, pokud vidím nějaký silně negativní vztah k osobě, na níž se dotyčný ptá.

Dělám rovněž horoskopy, jak prognostické, tak co se týká struktury osobnosti. Pracuji na jiné bázi než tradiční astrologie. Používám metody, při níž se vytváří specifická matrice člověka, ze které se dá určit o jakou osobu se jedná, jaký je její zdravotní vztah a osudový potenciál.

Dělám i energetické vylaďování prostoru – pomocí krystalů a zářičů mohu dané místo harmonizovat. Dále karmické pročišťování – snižování počtu karmických impresí – přenos energie a informace na člověka.

Při tom všem vycházím zejména z lamaistického buddhismu a dále z metod, které používali psychotronik Karel Kožíšek, František Bardon a profesor Ignatěnko.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:02

Tarot jako terapie - karta Blázen

První kartou Velké arkány je karta Blázen. Je na ní mladík stojící na pokraji útesu. Přes rameno má raneček, jeho hlava i oči směřují vzhůru – do nekonečna. Nad ním září bílé Slunce, pozadí je žluté. Blázen se řídí vlastní intuicí. Prosazuje vlastní vůli, i když se mu okolí vysmívá.

Karta Blázen

Blázen symbolizuje duši připravenou k inkarnaci. Entitu, která se vrací zpátky do hmoty. Slunce bílé barvy souvisí s kabalistickým stromem a jeho korunou Keter. Povahu této koruny byli kabalisté schopni definovat pouze jako něco v ničem – jako nulu, potenciál, který nemá tvar, rozměr a barvu. Blázen znamená vyzáření veškerého potenciálu, co ve vesmíru je, veškeré kreativní energie, od minerálů až po lidskou. Karta je rovněž symbolem dětství. Podle esoterické tradice se člověk se vrací na Zemi dobrovolně proto, aby získal nové zkušenosti, integroval další poznatky, zůstal individuem a přitom splynul s makrokosmem. Cílem je zůstat individuální jednotkou a přitom se stát plně integrovaným.

Musíme projevit svou pravdu
Na hlavě má Blázen pero – odkaz na egyptskou bohyni pravdy Maat. Podstata spočívá v tom, abychom byli schopni projevit nejen univerzální, ale i svou vlastní pravdu. Abychom se nestali v průběhu evolučního procesu pouhým sériovým výrobkem, ale naopak, v jedinečnosti demonstrovali dokonalost.

Všichni si neseme svůj náklad
Na holi, kterou drží Blázen v ruce, je brašna, symbol nákladu, který si duše nese z minulých inkarnací, karmický potenciál. Jsou to zkušenosti, které jsme učinili, které nás budou podněcovat k dalšímu vývoji, nedokončeným pracím a budou nás znovu inspirovat.
Brašna je svým způsobem Pandořina skříňka. Důkaz toho, že jakmile se inkarnujeme, začíná se skříňka otevírat, karma uvolňovat a nějakým způsobem se v našem životě projevovat. Jak se s tím vyrovnáme, to už je otázka našeho rozumu, naší intuice a znalostí, které jsme si v průběhu minulých životů osvojili.
Blázna obyčejně kouše do nohy pes. Můžeme to vysvětlovat tak, že minulá karma nás ať tak, či onak vždy dostihne a my máme šanci se posunout dál a zvládnout to, co jsme v minulé inkarnaci nedokázali.

Nenechme se ničím zastavit
Symbol psa na kartě také symbolizuje něco, co se za každou cenu snaží zastavit náš růst. Pokud nejsme božími blázny, pokud si necháme namluvit od rodičů nebo kohokoli jiného, co máme dělat, tak se potom často stáváme nešťastníky. Naopak, jsme-li schopni své vlohy rozpoznat, je náš život šťastný. Postava Blázna vypovídá o zápasu mezi vlastní identitou a zavděčením se okolí. O schopnosti skočit do prostoru, udělat bundgee jumping, přestože nám okolí háže klacky pod nohy.

Na košilce na krku má blázen napsané hebrejskou abecedou „JVHV“, což je nejvyšší jméno boží. Je to apel na to, že všichni v sobě nosíme boží jiskru a pokud jsme schopni nechat se jí vést, tak nás povede správnou cestou. Ovšem s rizikem, že společnost nás odsoudí. Že se staneme z hlediska konzumní společnosti outsidery, lidmi, kteří dělají věci, nad kterými všichni ohrnují nos nebo se jím podivují. Pokud se vydáme na cestu ducha, je to mnohdy i za cenu takových věcí. Klasickým příkladem jsou mnozí jogíni a mystici, kteří se chovají velice výstředně a dělají věci, které se nám zdají prapodivné. Mystikové byli vždy nepřátelé církve, neboť církev je stádo a jakmile se člověk stane bláznem, jde si svou cestou a od stáda se odpojuje.

„Staňte se celistvými!“ říká Blázen
Hebrejské písmeno alef popisuje býka, který vede stádo. Je to symbol Boha vedoucího člověka. Jde o to, abychom různé osoby a role (roli syna, rodiče, zaměstnance) v sobě dokázali integrovat a vytvořili homogenní osobnost. Jinak hrozí, že budeme stínovou bytostí, která bude hrát různé role.

Počátek a konec zvěrokruhu
Blázen má na opasku dvanáct uzlů. Symbolizují, že každá duše musí projít během inkarnace celým zvěrokruhem. Všichni se musíme inkarnovat postupně v jednotlivých znameních. Není tím myšleno, že by nějaké znamení bylo vyšší nebo nižší. Každé je důležité a umožní jedinci osvojit si určité vlastnosti, které potřebuje. Například znamení Blíženců je o komunikaci, osvojování znalostí a schopnosti je předávat. Znamení Vah je třeba o harmonii nebo o tendenci vyrovnávat protiklady, atd.
Jinak astrologicky je Bláznovi připisována planeta Merukur. Je to energie, která osvobozuje od rigidních vzorů jednání - obrazoborec, revolucionář, osoba, která kašle na konzumní společnost.

Karta důvěry
Blázen vypovídá o pradůvěře v ducha, který je schopen přeměňovat a transformovat hmotu. Důvěru ve své vyšší vedení projevíme například tehdy, když se zúčastníme kurzu chození po žhavém uhlí. Máme-li alespoň základní vzdělání, tak se ve fyzice dozvíme, že chodidla pravděpodobně dostanou třetí stupeň popáleniny. Pokud jsme ale v souznění s duchem, tak se aktivují takové energie, které popálení zabraňují. Skutky svatých, kříšení mrtvých – to vše vychází z energie Blázna a znamená totální popření hmotných zákonů.

Důležité – najít svůj protipól
Z hlediska esoteriky je důležité, že pokud nejsme schopni najít doplňující polovinu, nikdy se nestaneme dokonalou bytostí. Během inkarnací procházíme různými vztahy a i když nejsou vždy ideální, tak čím citlivěji a inteligentněji se ke svým partnerům chováme, tím více se svému skutečnému protějšku přibližujeme. Na úrovni keter jsme před inkarnací se svou spřízněnou duší spojeni. Jak se však postupně noříme do hmoty, ztrácíme s ní kontakt. Na fyzické úrovni se to pak může projevit hledáním nových vztahů, věčnou nespokojeností, promiskuitou. Ve skutečnosti je to jen hledání naší druhé poloviny a tu pokud nenajdeme, nikdy nemůžeme být celiství.

Otázky na Blázna
Kromě toho, že na kartu před spaním hledíme a necháme si o ní v noci zdát, s ní můžeme pracovat i tak, že si klademe následující otázky:
Co chci překonat? Jaké překážky jsou mi kladeny? Co si přeji změnit? Co mě blokuje v tom, abych byl šťastný? Abych byl tím, čím jsem? Co chci vyřešit? Kam směřuji? Tancuji, jak někdo hraje nebo jak bubnuje? Zpívám cizí písničku nebo zpívám svou vlastní písničku?

Pro inspiraci
Carl Gustav Jung: „Aby se člověk stal člověkem, musí nechat zemřít své rodiče.“
(Tím myslel to, že pokud příliš dáme na hlasy svého okolí, tedy nejen rodičovské, které nám říkají, co máme a co nemáme dělat, tak se dostaneme k tomu, že nežijeme život svůj, ale život někoho jiného.)

Albert Einstein: „Člověk má býti být sám sobě vzorem, i kdyby tento vzor měl být vzorem strašlivým.“

Lao´c: „Kdo ví, co je v něm mužského a co je v něm ženského a je schopen to realizovat, stává se širokým řečištěm života.“

Integrovat do sebe energii Blázna znamená kráčet ve vlastním rytmu a dostat se k vnitřnímu dítěti, které vnímá účel, se kterým přišlo na tento svět.

Poznámka: Při výkladu vycházíme ze symboliky více druhů tarotů. Může se tak stát, že se v průběhu seriálu zmíníme i o symbolech, které se přímo na kartách Rider Wite Tarotu nevyskytují.

„Zabývám se výkladem tarotu. Na úvodním setkání člověka většinou i diagnostikuji. Hodně mi to řekne i o jeho psychosomatickém stavu. K tomu používám energetickou růžici – zobrazuje se stav meridiánu a energetických drah. Upozorním člověka, kde může být nějaká orgánová porucha. Poradím mu pak třeba nějaké alternativní možnosti léčby, například pomocí kamenů.

Dále se snažím rámcově vyhodnocovat osobnost. Všímám si při tom spíše negativních stránek člověka. O těch dobrých je nesmysl hovořit, spíše nás brzdí negativa. Záleží na klientovi, na co se ptá – může to být situace v rodině, vztahová situace, finanční, prognostika firmy.Vyhýbám se jen tématům při němž by se porušoval morální kodex. Neodpovídám na otázky ze zvědavosti a též, pokud vidím nějaký silně negativní vztah k osobě, na níž se dotyčný ptá.

Dělám rovněž horoskopy, jak prognostické, tak co se týká struktury osobnosti. Pracuji na jiné bázi než tradiční astrologie. Používám metody, při níž se vytváří specifická matrice člověka, ze které se dá určit o jakou osobu se jedná, jaký je její zdravotní vztah a osudový potenciál.

Dělám i energetické vylaďování prostoru – pomocí krystalů a zářičů mohu dané místo harmonizovat. Dále karmické pročišťování – snižování počtu karmických impresí – přenos energie a informace na člověka.

Při tom všem vycházím zejména z lamaistického buddhismu a dále z metod, které používali psychotronik Karel Kožíšek, František Bardon a profesor Ignatěnko.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:04

Tarot jako terapie – karta Kouzelník

Kouzelník neboli Mág nese číslo jedna, a je tedy prvním krokem vpřed. Jestliže se Blázen navzdory všemu a všem rozhodl jít, pak Kouzelník dostal do vínku něco, co mu umožní právě ten nejodvážnější krok do neznáma udělat. Je totiž nepřekonatelným mistrem komunikace, a to komunikace na všech myslitelných úrovních.

A nejen to, Kouzelník také často postrádá svědomí, takže si můžeme být jisti, že své umění nebude váhat použít za jakýchkoli podmínek a za jakýmkoli účelem.

Kdo je Kouzelník
S Kouzelníkem se můžeme setkat v nejrůznějších podobách – je to čaroděj, umělec, je ztělesněný třeba v Merlinovi i Merkurovi, je to šarlatán a žonglér nebo samotný vykladač Tarotu. Ať působí v jedné či druhé podobě, vždy dokáže přesně a perfektně načasovat každý svůj čin, takže výsledek je mu v každém případě ku prospěchu. Jeho charisma přitahuje všechny kolem něj, má neustále nadšené a tleskající publikum (a to dokonce i tehdy, je-li jím podváděno).

Kouzelník je ideální osobou pro prodej čehokoli, umí začít důležité projekty, napsat divadelní hru nebo zkomponovat operní árii. Právě tím, že Kouzelník náleží planetě Merkur, je předurčen k tomu, aby skvěle ovládal umění komunikace. Je to také ten mytologický Merkur, posel bohů a člověk, který bez problémů řídí a ovládá svůj osud, nebo se to přinejmenším za krátkou dobu jistě naučí.

Symboly napoví o Kouzelníkově vlivu
Kouzelník bývá na kartě vyobrazen jako muž stojící za stolem (symbol hmotného a reálného světa), na němž má položeny předměty představující jednotlivé přírodní živly, zároveň symboly Malých Arkán. Vždy má tedy k dispozici pohár (voda), hůl (oheň), minci (zem) a meč (vzduch). Tyto předměty nám mají napovědět, že Kouzelníkovo působení se děje na úrovni citové, energetické, hmotné i myšlenkové.

Symbolů kolem Kouzelníka můžeme v dalších řadách Tarotu najít i více. Často s ním bývá vyobrazován ještě šíp směřující k Horovu oku jako přímočará a jasná komunikace s dokonalým načasováním, okřídlené oko Hora s holubicí jako vize vyjádřitelné slovy, okřídlené vejce jako připomenutí toho, že vše vychází z naší podstaty, pohár s hadem jako transformace způsobená tím, že dokážeme mluvit o svých pocitech a opice jako důležitost pružně reagující mysli.

Nevypočitatelná je mysl Kouzelníka
Kouzelník sám je nejčastěji oděn do červeno-bílého hávu, čímž je demonstrována rozporuplnost jeho povahy – vášeň naráží na duchovní čistotu. Stejně tak nás tyto barvy upozorňují na to, že Kouzelník velice snadno a velice rád přechází od bílé magie k černé a naopak, od pravdy ke lži, od reality ke snům, od jasných formulací k prázdným slovům, od výroků, které ukazují cestu k těm, které matou a poblouzní. Působení karty Kouzelník je velice ošemetné právě pro tuto hravost a nevypočitatelnost, která se často proměňuje ve škodolibost. I zde se projevují aspekty planety Merkur – pokud se objeví ve své záporné podobě, z poctivého obchodníka se stává zloděj, ze skvělého řečníka pomluvač. A aby toho nebylo málo – Kouzelník tyto záměny provádí buď s úsměvem na tváři, nebo naprosto nevinným výrazem, takže odhalit jej je skutečně nesnadné.

Výklad karty Kouzelník
Hůl v Kouzelníkově ruce symbolizuje moc a umění „vykouzlit si“ vše, co je právě potřeba. Zároveň svým směřováním vzhůru představuje spojení s Vesmírem, Bohem nebo čímkoli, co každý z nás nahoře vnímá. I proto je postava Kouzelníka spojována se sedmou čakrou (Korunou), protože právě ta nás spojuje s vyšším Já a veškerými energiemi pocházejícími z Universa. Toto je na kartě podtrženo i ležatou osmou nad Kouzelníkovou hlavou – obraz nekončících možností seberealizace, neomezených hranic jeho chápání a pochopení (někde může být nakreslen klobouk právě ve tvaru ležaté osmy).

Chceme-li dojít ještě k další úrovni, můžeme směr vzhůru chápat i jako most mezi naším vědomím a podvědomím. Druhá Kouzelníkova ruka, mířící k zemi, nedává zapomenout, že mimo duchovního cítění je nutné také realisticky smýšlet, mít dostatek hmotného zajištění a dbát na své zdraví (právě to je vyjádřeno živlem země).

Za Kouzelníkem je jakási brána tvořená z květů, a ty samé potom rostou i před jeho stolem. Poukazují na rozkvět a hojnost, která bude Kouzelníkovi odměnou za to, že se rozhodl projít branou nejistoty, vydat se vpřed. Ovšem jejich trny varují před pocitem snadné cesty, před snahou vyhnout se řešení potíží.

Využití karty v umění komunikace
Tato karta je skvělým pomocníkem pro vizuální afirmace, jelikož tříbí naši schopnost komunikovat a jasně formulovat nejen vyslovené myšlenky, ale i naše představy, sny a vysněné cíle. Meditace nad kartou se doporučuje v případě, že nás čeká pracovní pohovor, ústní či písemná zkouška, pokud musíme jednat s úřady a vůbec ve všech situacích, kdy jsme nuceni komunikovat se svým okolím.

Jestliže budeme přijímat Kouzelníkovo umění s čistým svědomím a rozhodnutím, že chceme jednat nezištně a tak, abychom nikomu neublížili, pak se nemusíme bát toho, že něco „špatně řekneme“, že něčemu nebudeme rozumět, že vše podáme tak, jak to ve skutečnosti je a že v celé záležitosti nezůstanou žádné nejasnosti. Stejně tak můžeme kartu využít v případě, že nám chybí motivace s někým komunikovat nebo když s někým dlouho nejsme schopni nalézt společnou řeč. Čeká-li nás vážný, složitý nebo i nepříjemný rozhovor, učme se od Kouzelníka.

Lidé, kteří jsou pod kartou Kouzelníka zrozeni a ti, kteří „nasáli“ jeho energii, vynikají právě v oborech zaměřených na komunikaci. Jsou skvělými učiteli, právníky, obchodníky či poradci. Přitahují je sdělovací prostředky, v dnešní době perfektně ovládají internet nebo cizí jazyky. Často tato karta přináší inspiraci i k umělecké tvorbě, nejvíce k hudbě, dále se týká například fotografování a literatury. Kouzelník učí diplomatickým schopnostem, takže je dobré se jím nechat vést třeba ve funkci tiskového mluvčí.

Negativní aspekty
Protože o dualitě zobrazené na kartě jsme již mluvili, je jasné, že mimo těchto pozitivních stránek Kouzelníka se mohou objevit i negativní. Kouzelník umí díky svým schopnostem velice zranit. Nic, co vyšleme do okolí (ať už ve formě mluveného slova, řeči těla nebo jakékoli jiné formy komunikace) už nelze vzít zpět, a proto je potřeba mít na paměti, že Kouzelník dokáže být zlý, lživý, škodolibý a sprostý. Slovem lze zranit, ukrást sebevědomí, zkreslit pravdu, slovo je možné také nevyřknout, a tím zatajit důležité skutečnosti. To vše dokáže Kouzelník v případě opomenutí, že černá magie je sice rychlá a spolehlivá, avšak nebezpečná pro všechny strany.

Pro inspiraci
Sofokles: „Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.“

Menandros: „Charakter člověka se odhaluje při řeči.“

Thákur: „Když růže šeptá slunci, „Nikdy tě nezapomenu,“ plátky jejího květu padají do prachu.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:05

Tarot jako terapie – karta Velekněžka

Jakýkoli výklad karty Velekněžka je velice obtížný, protože je to karta intuice. Záleží na vykladači, jak ke kartě přistoupí, jak ji sám pochopí a jaké asociace v něm vyvolá. Zcela jinak bude Velekněžka vnímána ženou a mužem, stejně tak ji jiným způsobem pojme vdaná matka a svobodná bezdětná žena. Vlastní intuice je pro práci s touto kartou důležitější než rozum.

Kdo je Velekněžka
Synonymem nebo druhým jménem pro Velekněžku může být Papežka Johana, delfská kněžka Pythia, Sfinga, Isis či Panna Maria. Velekněžka je spojena s Měsícem a Saturnem, což ji vede ke snaze stírat hranici mezi snem a realitou, noření se do svého podvědomí a otevírání cest k intuici. Je také spojována se šestou čakrou (Třetí oko), která plní funkci mimosmyslového vnímání, intuitivní síly, duchovního prozření a telepatie.

Pokud bychom se snažili určit směr, jenž Velekněžka reprezentuje, pak je to směr dolů. Její síla se projevuje pasivním způsobem, pouze vyzařováním energií, Velekněžka nepoužívá slova. I to je důvodem, proč své znalosti a zjištění nepředává dál, pouze čeká, až ji někdo poprosí o radu a pomoc. Potom ji samozřejmě ráda poskytne.

Intuice silnější než rozum
Žena zobrazená na kartě působí vždy ženským, avšak rozhodně ne vyzývavým dojmem. Celá je jakoby zahalená do tajemství, je jemná, éterická, těžko pochopitelná a při prvním setkání neproniknutelná. Velekněžka má zájem o ezoterické záležitosti, nadpřirozené jevy, tajemství a záhady. Bezchybně a samozřejmě používá svou intuici. Ačkoli dokáže brát věci z rozumového hlediska, nepotřebuje to, protože na svůj šestý smysl se může beze zbytku spolehnout. Její mysl je ponořena do světa snů a tušení. V praktickém životě se s Velekněžkou můžeme setkat v roli duchovně založeného člověka, studujícího či bádajícího.

Vývojem k dokonalosti
Je to také jedna z karet pro mateřské záležitosti, konkrétně pro těhotenství. Je zrcadlem celého procesu, kdy se zvláštním, tajemným a fascinujícím způsobem stane z jednoho malého vajíčka živá lidská bytost. V přeneseném smyslu nás upozorňuje na to, že určité věci je třeba nechat projít vývojem, také takovým „těhotenstvím“, aby byly schopny vlastního života. A také, že vše má svůj čas a není dobré věci uspěchat, nebo naopak nesmyslně zdržovat - vše se má „narodit“ v pravou chvíli. Velekněžka nás mimo jiné učí, že ne vše je třeba (a také možné) pojímat rozumově, že lze na svět pohlížet i z čistě duchovního hlediska, oddat se svému podvědomí i nevědomí. Vnáší k nám vyrovnanost, harmonii a přináší uzdravení.

Ve spojení jin a jangu
Když se blíže podíváme na jednotlivé symboly s Velekněžkou spojené, je dobré povšimnout si dvou sloupů, mezi nimiž sedí. Jejich černobílé zbarvení představuje protiklady (například život a smrt, dobro a zlo, muž a žena), mezi nimiž je potřeba udržovat neustálou rovnováhu. Černá zastupuje také hutnou a energickou sílu země, bílá jas osvícení a duchovna. S vyjádřením duality se můžeme v některých vyobrazeních setkat s tím, že ji symbolizuje přímo Velekněžčino tělo. Tehdy bývá ztvárněna jako oboupohlavní bytost, přičemž její horní polovina těla působí jemně a žensky, zatímco dolní polovina je pevná, mohutná a budí dojem spíše mužského těla.

Za podrobnější prozkoumání stojí také dvě písmena na oněch sloupech. B a J jsou iniciály dvou jmen – Boas a Joachim, legendárních dvou pilířů starého chrámu v Jeruzalémě. Tato jména lze přeložit jako „v něm je síla“ (Boas) a „on upevní“ (Joachim nebo také Jákim, Jákin či Jachin). Tyto sloupy dal postavit král Šalamoun a mohou být zástupci principů jin a jang. Budeme-li hledat další souvislosti, pak narazíme i na staroněmecká slovíčka „Jut“ neboli „Gut“ (dobro, dobrý) a „Böse“ (zlo, zlý).

Šaty jako symbol
Na Velekněžčině hávu najdeme bílou a modrou barvu. Bílá zde zastupuje neposkvrněnost, zárodky nápadů a idejí, které budou teprve zpracovány a využity. Modrá je pak moudrostí a duchovním nábojem, s nimiž bude s tímto potenciálem nakládat. Šaty jsou u země bohatě nařasené, takže asociují vodu a citovost i citlivost s ní spojenou. Často drží v otevřené dlani granátové jablko na znamení slibné budoucnosti a také plodnosti. Jinde můžeme vidět u jejích nohou hojnost ovoce a drahokamů.

Dalším důležitým symbolem je půlměsíc, který jde do úplňku. Velekněžka tedy přichází v době nových začátků, nového tvůrčího období, nabývající měsíc je podobenstvím i pro rostoucí břicha těhotných žen.

V čem Velekněžka pomůže
Z Velekněžky je dobré čerpat sílu tehdy, získá-li člověk pocit, že mu chybí vyrovnanost buď mezi ženským a mužským principem, nebo rovnováha jako taková, tedy v jakékoli životní oblasti. Stejně tak cítí-li, že se oddaluje od vlastního duchovního principu, že ztrácí schopnost intuitivního chování, nebo ho příliš zahlcuje materiální svět a potřebujete načerpat energii právě skrze vlastní tělo a duši. Karta může pomoci i v těhotenství, naučí ženu vnímat každičký aspekt jako přirozený a s těhotenstvím „splynout“. A nejen to, kartu by u sebe měli nosit ti, kteří neudrží jazyk za zuby a je u nich problém uchovat tajemství.

Negativní aspekty Velekněžky
Pokud se projeví negativní aspekty této karty, pak jde nejvíce o neschopnost fungovat v reálném světe, řešit materiální záležitosti a žití pouze ve vlastním imaginárním světě. Člověk, který na sebe nechá tento negativní náboj působit, se buď stává sobeckým a sebestředným, neumí se vcítit do druhých, nebo prožívá opačný extrém, tedy je přecitlivělý a jím nabízená pomoc je často zneužívána. Skrze Velekněžčino mlčení může také docházet k tomu, že se člověk záměrně vyhýbá věcem, které musí řešit či je zkrátka přechází mlčením a nezájmem. Přílišné zaměření na duchovní stránku zase hrozí neschopností začít skutečný vztah se vším všudy, veškeré kontakty končí pouze platonickým vztahem.

Pro inspiraci
Victor Hugo: „Duše napomáhá tělu. Je to jediný pták, který klec podpírá.“

Nikolaj Vasiljevič Gogol: „Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli?“

Paul Eluard: „Sen a skutečnost - růže a růžový keř.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:06

jako terapie – karta Císařovna

Tarotová Císařovna je v podstatě Velekněžkou, která přivedla na svět dítě. Je pečlivou a starostlivou Matkou, jež nezapomíná, co to znamená být Ženou. Zastupuje archetyp animy a učí nás, jak přijmout své ženské fyzické aspekty, aniž by byly opomíjeny ty duševní a duchovní. Velmi často se Císařovna spojuje s mateřstvím a jeho důsledky.

Kdo je Císařovna
Císařovnu známe jako bohyni Afroditu nebo Venuši, je to Isis, Artemis nebo samotná planeta Země. S tím souvisí i spojení s řeckou Demeter, bohyní přírody, která darovala lidstvu úrodnou půdu. Císařovna je matka, manželka, milenka i dobrá přítelkyně, která umí vždy dobře a moudře poradit. Tam, kde Velekněžka tajemně klopila oči a pouze naznačovala, otevírá Císařovna svou náruč a se zářícím úsměvem říká: „Podívejte, co jsem vytvořila!“ Je lidským aspektem Panny Marie, zároveň představuje naše vědomí.

Z astrologického hlediska můžeme Císařovnu přiřadit planetám Venuši, Jupiteru a Zemi, ve znamení zvěrokruhu pak náleží Panně. Ve východní filozofii je principem jin a je spojována se zelenou barvou, která je symbolem plodnosti, zrození, nových sil a začátků. Císařovna souvisí se čtvrtou čakrou (srdeční čakra), takže působí v oblasti lásky, důvěry, míru, bezpečí, jednoty a odevzdanosti. Směr, který Císařovna zastupuje, je východní a budeme-li chtít využít Císařovny v aromaterapii, pak zvolíme vůni myrty.

Císařovna jako symbol mateřství a nových začátků
Karta působí na první pohled velice jemně, elegantně a vyrovnaně. Vždy ohlašuje čas růstu, nových tvůrčích nápadů a čas, kdy můžeme realizovat své sny, dovést všechno potřebné k úspěšnému konci. Může dokonce symbolizovat nový pevný svazek, třeba svatbu, nebo již zmiňované mateřství. Pro Císařovnu je péče o potomky primární a samozřejmá, nedělá jí problém ujmout se i cizích dětí. Protože ztělesňuje samotnou mateřskou lásku a péči, není pro ni důležité komu a za jakých okolností se malé dítě narodilo. Jejím úkolem a posláním je o něj pečovat s neutuchající a upřímnou láskou.

Ať tak či tak, vždy je předzvěstí nějakého vývoje, většinou vědomého a plánovaného. Pokud potkáte Císařovnu v reálném životě, pak bude nejspíše tanečnicí, kuchařkou, úspěšnou nakladatelkou nebo se bude věnovat zemědělství či zahradnictví. Její praktické dovednosti i teoretické znalosti a vrozená inteligence jí umožňují angažovat se ve velkém množství různých oborů. Snad nejčastěji se ujímá role pečovatelky obecně, tedy péče o nemocné, nemohoucí či jinak potřebné.

Zároveň často poukazuje na nutnost vnímat svou ženskou stránku, objevit v sobě ženské aspekty a umět je využít. Císařovna si dobře uvědomuje, že je žena a dokáže s tímto faktem perfektně a precizně pracovat, ale nijak toho nezneužívá. Možná proto, že vše, co má, získala svou poctivou a tvrdou prací, svým vlastním snažením a sama také sklízí plody své činnosti. Není totiž jen fyzicky krásná, ale oplývá i rozsáhlými znalostmi a bystrým intelektem. V rozhodování je rezolutní a odhodlaná, pokud se rozhodne něco uskutečnit, pak se svého plánu drží.

Výklad jednotlivých symbolů
Císařovna je většinou zobrazována jak mladá žena sedící na pevném místě, často trůnu. Symbolizuje to její schopnost plodit děti (mládí) a zároveň „vládnout“, mít vše pod kontrolou a umět se rozhodnout (trůn). Často je zobrazena jako těhotná nebo ve splývavých šatech, které budí dojem, že se pod nimi skrývá břicho těhotné ženy. Šaty jsou také symbolem cudnosti, protože ačkoli je Císařovna velmi krásná, tak je ve volném oděvu její postava celá zahalená. Její píli demonstrují obilné klasy ve spodní části karty a vzrostlé stromy kolem. Často jsou u ní zobrazovány například ovocné plody, vše jako znamení toho, že po tvrdé práci Císařovna vždy sklidí úrodu. Zároveň se tím poukazuje na to, že jako matka musí myslet na zajištění svých dětí – je třeba je nejen milovat a vychovávat, ale také je hmotně zabezpečit. Tyto symboly mají ještě další rozměr – jsou i jejím vnitřním bohatstvím, protože Císařovna svou houževnatostí pracuje i na svém duchovním růstu.

Na její hlavě je koruna s dvanácti drahými kameny, což je dvanáct měsíců v roce, často mívá také náhrdelník se čtyřmi kameny – zástupci čtyř světových stran, čtyř ročních období a čtyř přírodních živlů. Těmto řádům podléhá veškerý život na zemi a Císařovna je s těmito jednotlivými cykly úzce spjata. Žezlo v její ruce opět upozorňuje na moc, schopnost vládnout a organizovat. Vedle trůnu je kámen ve tvaru srdce, který nese ženský znak – Císařovna dokáže milovat celým svým srdcem, dokáže být ženou, v případě potřeby je však tvrdá a neústupná právě jako zobrazený kámen. Velkou citovou angažovanost napovídá i nedaleký vodopád, protože právě voda je živlem, který s city souvisí.

Obličej Císařovny je obrácen dopředu, neboť současný okamžik je pro ni nejdůležitější. Může mít také hlavu mírně otočenou doprava, takže se také dívá do budoucnosti, kterou je potřeba připravit pro své děti, ovšem nikdy nehledí do minulosti – vše z ní je pro ni uzavřenou kapitolou a nezabývá se jí. I přesto, že je spjata se zrozením, novými začátky a vůbec událostmi, které přinášejí radost, má její obličej posmutnělý výraz. Je to budoucí smutek z toho, že jak bylo vše začato, tak to bude i dokončeno, že děti od svých matek vždy odcházejí. Díky svému nadání ale tuto skutečnost zvládne Císařovna bez problémů.

V čem Císařovna pomáhá
Císařovna bude velkou pomocnicí hlavně pro ženy, neboť řeší většinou veskrze ženské záležitosti. Je nad ní tedy dobré meditovat nebo ji nosit u sebe v případě, že si žena není jista (z jakéhokoli důvodu) svou rolí matky. Chce-li více podnítit nebo naopak potlačit a usměrnit své mateřské pudy. Karta je také dobrým rádcem v řešení problémů s vlastní matkou či matkou kohokoli jiného (pokud problémy s ní pocházejí právě skrze tuto roli).

Dále je možné díky Císařovně naleznout svou ženskou sexualitu a ženskost jako takovou. Pomáhá i vytrvat ve vytyčených cílech, dodává chuť do práce a podporuje nás v houževnatosti.

Negativní aspekty
Náboj této karty ve své negativní podobě nese riziko až fanatického či přehnaného přístupu k otázce mateřství, žena může dojít do bodu, kdy je „matkou za každou cenu“. Protože Císařovna je pečovatelka, často je možné zapomenout na péči o svou vlastní osobu, což může vést až ke ztrátě identity.

Samozřejmě lze docílit i pravého opaku, bohužel také negativně zabarveného. Císařovna oplývá neskonalou fyzickou krásou a přitažlivostí, což často svádí k jednostrannému zájmu o fyzickou krásu a celkové fyzické vzezření.

A jako poslední – u nohou Císařovny jsou často zobrazovány různé plody a cennosti. Jednak je to duševní bohatství, ovšem i hmotné věci potřebné k praktickému zajištění. Pozor tedy na hromadění často jen zdánlivě potřebných věcí.

Pro inspiraci
Charles Baudelaire: „Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen.“

William Shakespeare: „Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.“

Anglické přísloví: „Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:06

Tarot jako terapie – karta Císař

Dosavadní karty byly plné fantazie, jemnosti, rozverných a nadějných začátků, měly jistý tajemný nádech. Nyní tento svět na chvíli opustíme a půjdeme vstříc pevným rozhodnutím, rozumnému vládnutí, striktní disciplíně a zásadovosti. To vše v sobě skrývá karta Císaře a naučí nás, jak dobře a spravedlivě vládnout svému životu.

Čtverka – symbol bezpečí a respektu
Tato karta je vyjádřením principu moci a vládnutí, zároveň představuje archetyp muže. Je tedy doplněním protikladu žena x muž, anima x animus. Jestliže Císařovna představovala matku, Císař je otcem se všemi aspekty této role. Ono vládnutí je zde zdůrazněno hned několika symboly, v první řadě číslem karty – čtyřkou. Ta je zástupcem například čtverce, uzavřených čtyř stěn, v nichž je bezpečno a nedostanou se za ně nepřátelé. Stejně tak číslo odkazuje ke čtyřem ročním obdobím, čtyřem světovým stranám, což je zase neměnnost a řád, který se dá nazvat „vyšším“, protože člověk jej není schopen měnit, musí se podle něj řídit a respektovat jej.

Císař jako zástupce materiálního světa
Karta se týká všeho, co nějak souvisí s materiálními záležitostmi. Jsou to finance, nemovitosti, různá dědictví, koupě a prodeje, neboť k těmto je třeba Císařovy rozhodnosti a logického myšlení. Císař se dokáže správně rozhodnout tak, aby měly užitek obě strany, vždy však o trošičku více myslí na ty, jimž vládne a jejichž blaho je na prvním místě. Je v každém směru ochranitelský. Je to ale také dobyvatel nových území, je to bojovník, který se neváhá být se za své názory a ideje, za svůj lid. Rád rozšiřuje svá území, vždy však v zájmu ostatních.

Právě pro to dobývání a objevování karta často značí nové začátky, které se týkají zaměstnání, nejrůznějších projektů přinášejících zisk, slávu či moc. Je dobrým znamením pro uzavírání obchodních smluv, předpovídá pozitivní výsledek politických i obchodních jednání. Nesmíme ale zapomínat ani na to, že karta může projevit svou negativní stránku, a potom může varovat zejména před spory s nadřízenými či obecně spory v pracovní oblasti

Symboly moci
Z karty již na první pohled sálá velice hutná energie, kterou zde představuje červená a oranžová barva. Císař je usazen na pevném trůnu, jenž je symbolem světské moci, na jehož opěrkách i zadním opěradle jsou zobrazeny beraní hlavy. Poukazují na Císařovu touhu dobývat, na jeho vytrvalost a odhodlání, na neústupnost a tvrdošíjnost. Zajímavé je směřování těchto hlav – dvě horní se dívají každá na jinou stranu, mají tedy přehled o všech činech z minulosti, a proto se druhá může beze strachu otočit směrem k budoucnosti, protože ta bude plánována na základě zkušeností. Další dvě hlavy se dívají přímo před sebe, takže ví o veškerém současném dění.

Císařovu neohroženost zde nedemonstruje jen jeho pevný trůn, ale také masivní skály v pozadí, a ač má na sobě měkký plášť, vykukují zpod něj nohy v brnění. Často bývá zobrazován se překříženýma nohama tak, aby připomínaly již zmiňovanou číslici čtyři, překřížení nohou tedy symbolizuje neústupnost a obranu, zároveň zastupuje expanzi a dobývání nových území. Aby byla jeho váženost, síla a vláda ještě podtržena, samozřejmě mu nechybí ani žezlo s jablkem a koruna na hlavě. Ta stejně jako u jiných karet klade důraz na osvícení, rozšířené vědomí, napojení se na vyšší moc, spojení s Vesmírem či Bohem.

Symboly respektu
Máme-li uvažovat o Císaři jako o vládci, je nutné, abychom zmínili jednu důležitou věc. Je to Císařův soucit s těmi, jimž vládne. S tím souvisí nutnost kompromisů, zdržení se jakéhokoli direktivního jednání. Velmi často je proto u Císaře vyobrazen malý beránek s bílou vlajkou jako symbol nevinnosti, soucitu a touhy po míru. Na této kartě sice beránek není, ale prostor před Císařem je volný, takže ten je evidentně ochotný přizvat k sobě partnery na jednání, je přístupný cizím názorům a přijímání zkušeností ostatních.

Na jeho vládě je totiž nejdůležitější to, aby probíhala v zájmu jeho lidu, nikoli v zájmu vlastním. V opačném případě se z něj stává diktátor, který musí svou zemi udržovat pohromadě pomocí násilí a výhrůžek. Císař musí projevit pokoru před kosmickými zákony, svou vůli musí podřídit celku, jemuž vládne a při svém vládnutí musí projevit dostatek soucitu a empatie.

Zde je také nutné podotknout, že hovoříme-li o Císaři jako o vládci, je zapotřebí tuto roli chápat symbolicky. Císař je nejen vládcem země, ale také otcem, manželem, může být vedoucím pracovníkem. Tento archetyp zkrátka zastupuje vše, co souvisí s řízením, rozhodováním, s jakoukoli vedoucí funkcí. Ve zcela jiné rovině můžeme jeho vládu chápat jako ovládání vlastního života či schopnost sebeovládání a sebekontroly.

Kdy Císař pomůže
Nad kartou Císaře je dobré meditovat tehdy, chybí-li člověku vůle a disciplína, v případě strachu, nejistoty a obav z toho, že není možné zvládnout zadaný úkol. Císař je také skvělým pomocníkem pro ty, kdo zastupují nebo mají v budoucnu zastupovat nějaké vedoucí místo, kdy je nutné rozhodovat a vést lidi. Stejně tak je karta užitečná pro budoucí i stávající tatínky a manžele. Císař je partnerem Císařovny a otcovství a manželství je jeho druhé jméno.

Císař dodá potřebnou energii a rozvahu i tehdy, čeká-li kohokoli obchodní jednání, uzavírání smluv a podobné záležitosti. Veškerá jednání pak budou probíhat s jistotou, logikou a tak, aby všichni měli nějaký prospěch a později se neobjevil nějaký nečekaný či opomenutý zádrhel.

Negativní aspekty karty Císař
Jelikož Císař vždy projevuje notnou dávku síly, vůle a moci, je samozřejmě možné, že situaci „nezvládne“ a bude touto silou pohlcen a ochromen. Skvělým příkladem jsou diktátoři, kteří projevili dostatek odvahy a průbojnosti k tomu, aby se dostali na vedoucí místo, ovšem bez ohledu na celek, pouze ve svém vlastním zájmu. A není nemožné, že se jistá forma diktatury může objevit v rodině či v práci.

Pokud totiž Císař opomene přibrat do hry toho beránka u svých nohou, nebude dělat nic jiného, než potlačovat vzpoury a nespokojenost, což může vést pouze k dalším vzpourám a nespokojenosti a vznikají války, boje a nespokojenost. Pozor tedy na přílišné prosazování se za každou cenu, nepřiměřené používání síly a radikalismus.

Také je snadné přes vše fyzické a materiální, co musí Císař zajišťovat, zapomenout na citovou oblast a na to, že člověk se může a musí realizovat také v oddechových činnostech a že je nutné odpočívat. Workoholici jsou také jistým „selháním“ Císařových aspektů. Skrze neustálé budování a pohyb vpřed nelze mít radost ani z jediného výsledku nebo z činnosti jako takové, vše se stává stereotypem a návykem.

Pro inspiraci
Konfucius: „Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.“

Goethe: „Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.“

George Orwell: „Cílem moci je moc.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:07

Tarot jako terapie – karta Velekněz

našem povídání o tarotu se dostáváme k jedné z dalších veskrze duchovně založených karet. Je jí Velekněz, vyjadřující to, čemu říkáme duchovní osvícení či hledání smyslu života. Tento muž je doplněním Velekněžky a zároveň představuje duchovní aspekty Císaře. I přes své duchovní založení je však Velekněz úzce spjat s materiálním světem – náleží totiž zemskému znamení Býka a je představitelem církve.

Kdo je Velekněz
Na kartě je Velekněz většinou zobrazován jako starý muž s vážným výrazem ve tváři. Je to táž osoba, jako je například Papež, Dionýsos, Hierofant či Hermes Trismegistos. Z astrologického hlediska náleží Jupiteru a díky spojitosti se znamením Býka obsahují jeho energii kameny avanturin, růženín a karneol. Je zajímavé, že tyto kameny jsou vesměs čistícími, přinášejí úlevu od očních potíží a dodávají energii a schopnost láskyplného pohledu na svět. Velekněz je zároveň archetypem Moudrého muže.

V životě se s Veleknězem můžeme setkat buď jako s knězem skutečným, nebo s někým, kdo pro nás tuto roli zastupuje. Je to zkrátka guru, učí nás, ukazuje cestu, rozšiřuje obzory, radí ve složitých situacích a zanechává stopy v našem myšlení. Samozřejmě, že nejlepší je, pokud člověk objeví Velekněze sám v sobě, což v postatě není nijak složité. Stačí přistoupit na fakt, že k duchovní velikosti a poznání člověk musí dojít zkušenostmi, dlouhým vývojem vlastní osobnosti, studiem a podobně. Zároveň musí mít své srdce otevřené a přijímat okolí i sebe sama se vším všudy a bez výjimek.

Velekněz jako „praktický“ aspekt Velekněžky
Duchovno, ke kterému dochází Velekněžka svou neomylnou intuicí, získává Velekněz z životních lekcí, z knih, ze zkušeností předávaných z generace na generaci. Je typickou ukázkou mužského principu v této záležitosti – i když dojde ke stejnému výsledku jako Velekněžka, má svůj postup více podložený, ať už fakticky či prakticky. Touha poznávat a začínat nové věci se ale ani u Velekněze netýká jen ryze duchovních záležitostí. I v této kartě je brán zřetel na všestrannost a rozhled. Zahrnuje i vůdcovské schopnosti, které má Císař, jen se je snaží uplatňovat jiným způsobem.

Symboly na kartě
Jako vždy se musíme blíže podívat na jednotlivé symboly, které vždy řeknou úplně nejvíc. Velekněz sedí na pevném trůně, stejně jako všechny předchozí postavy, jimž náležela vláda a moc. Tento trůn je bílý, značí proto naprostou duchovní čistotu. Bílé barvy je na kartě opravdu hodně, neboť Velekněz jako vůdce věřících nesmí mít se svou ohromnou mocí žádné postranní úmysly. Jeho jistá nadřazenost je symbolizována i papežskou holí, jíž žehná svým dvěma poddaným – věřícím. Papež byl vždy nazýván Pontifexem, tedy stavitelem mostů. Tím je i Velekněz, protože je pomyslným stavitelem mezi usilováním a cílem, mezi člověkem a Bohem, mezi nebem a zemí.

Spojitost s Bohem, nebem či Vesmírem vyjadřuje i tiára na Veleknězově hlavě. Ta totiž plní stejnou funkci jako třeba u Císaře koruna – je potvrzením jeho moci a také toho, že tato moc mu byla dána shůry a on respektuje vyšší řád, jemuž je podřízeno vše, tedy i on sám. Tiára i hůl mají zlatou barvu, což je barva slunce, celkové transformace a osvícení. Na šatech se pak střídají tři barvy – červená, modrá a bílá. Červená je barva energie a síly, která je v každé víře, jež dokáže člověka vést vpřed. Modrá pak znamená moudrost, umírněnost a inteligenci, bílá je barvou čistoty, nezištnosti a bezelstnosti. Stejné barvy najdeme i na šatech dvou mužů stojících před Veleknězovým trůnem.

Vláda trojky
Hermes Trismegistos, o němž už jsme se také zmínili, byl nazýván třikrát veliký. Ovládal totiž astrologii, alchymii a magii. Číslo tři je pro kartu důležité číslo, ačkoli karta sama nese číslo pět. Tři jsou postavy vyobrazené na kartě, dva silné sloupy a trůn ze stejného materiálu tvoří další trojici, na Veleknězových šatech jsou tři kříže a třikrát přetnuta je jeho papežská hůl. Při kazatelském gestu má Velekněz vztyčeny tři prsty. Všechny tyto trojky jsou symbolem jeho vlády na třech úrovních – fyzické, intelektuální a božské. Můžeme tyto trojice chápat jako Tělo, Duši a Ducha, dokonce jako trojici Panna Marie, Josef a Ježíš či Otce, Syna a Ducha svatého. Trojku lze chápat i zcela symbolicky v rámci duchovního vývoje jedince. Můžeme si ji vysvětlovat tak, že k duchovnímu růstu potřebujeme sílu, odhodlání a touhu studovat a učit se (náš mužský aspekt), musíme věřit ve svou vnitřní sílu a intuici (náš ženský aspekt) a také věřit v lidskou nevinnost a hledět na svět bez předsudků (dítě v nás).

Kdy Velekněz pomáhá
Meditace nad kartou pomůže zejména těm, kteří chtějí začít něco nového, co potřebuje duchovní vhled nebo co vede k duchovnímu růstu. S ním je možné uskutečnit vše, co považují za důležité. Pokud člověk cítí, že slábne jeho víra (v cokoli), Velekněz ho zase vrátí na tu správnou cestu.

Karta je také dobrým prostředníkem pro skloubení materiálních a duchovních potřeb každého z nás. Učí nás, jak najít mezi těmito sférami rovnováhu a vše využívat tak, abychom měli prospěch a nikomu neublížili. Jestliže kdokoli z nás stojí před situací, v níž je potřeba udílet rady, vést, přijímat a dávat informace, učit i učit se, opět najde ve Veleknězi toho nejlepšího pomocníka.

Negativní aspekty
Stejně jako Císař má občas snahu příliš prosazovat svou moc, může Velekněz sklouznout k sektářství, bezhlavému obhajování víry či náboženství, které bude v tomto případě považovat za jediné správné. Při negativním působení jeho vlivu se hromadí církevní majetek a zapomíná se na víru samotnou, odpustek je důležitější než odpuštění samotné.

Velekněz také může, podobně jako Velekněžka zapomenout, že existuje i hmotný, naprosto reálný svět, ve kterém je třeba fungovat. Působením negativních aspektů může Velekněz přivolat upjatost, netoleranci a neschopnost změnit se a přijímat nové věci. Častá je také pověrčivost a konformita.

Pro inspiraci
Blaise Pascal: „Nevěrec věřiti musí nejvíce.“

Jan Neruda: „Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.“

John Ruskin: „Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:09

Tarot jako terapie – karta Milenci

Karta Milenců je kartou životních křižovatek, důležitých rozhodnutí i milostných trojúhelníků. Ať se však ve výkladu objeví v jakémkoli z těchto významů, vždy si klade za cíl pomoci nám ve sjednocení a přijetí protikladů, jež se nám dosud mohly jevit jako překážka. Milenci jsou kartou lásky, přitažlivosti, sjednocování i rozdělování, rozhodování a uvědomění si sebe sama prostřednictvím vztahů.

Paris i Adam
Synonymem pro to, co vyjadřují Milenci, může být například Paridův soud či biblický příběh Evy a Adama. Paris rozhodoval při několika žen a naklonil se na stranu té, která mu nabízela lásku krásné Heleny. Na Adamovi bylo též rozhodnutí, zda zůstat v blaženém nevědomí nebo spolu s Evou ochutnat jablko ze stromu poznání. Karta totiž často vyjadřuje nutnost nebo touhu rozhodnout se, přidat se na tu či onu stranu. I když název karty by neměl příliš zavádět, v tomto případě se rozhodování opravdu často týká vztahů (v nichž jsme více či méně zamilovaní). Ovšem vztahů na všech úrovních, takže nejen vztahů muž-žena, ale vztahů rodič-dítě, sluha-pán, vztahů přátelských, nebo třeba přísně tajených.

Z astrologického hlediska náleží tato karta znamení Blíženců, v němž se všechny aspekty Milenců slučují. Všichni Blíženci jistě dobře znají ty neustálé popudy se mezi něčím rozhodovat, neboť vše se zdá tak lákavé, tak zajímavé a je přece škoda o něco přijít. Svojí pestrostí vyjadřuje karta nespoutanost, která je důležitá v každém fungujícím vztahu. Tímto jednáním samozřejmě rozšiřujeme své schopnosti komunikace. Karta nás učí, že naše rozhodnutí činíme na základě zrcadlení. To, co nás přitahuje na druhých, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme nějakým způsobem vypořádat. Všechno má totiž podobu duality, vše má svůj protiklad.

Slučování dualit
Ve většině řad jsou na kartě zobrazeny tři postavy, z nichž dvě směřují ke vzájemnému spojení, třeba ke skutečnému sňatku. I tím je demonstrováno sloučení protikladů, neboť sňatek dvou lidí představuje přijetí protikladů „na druhou“ – muž a žena jsou protikladem sami o sobě, a navíc v sobě každý z nich nese své vlastní duality. Takže sloučením, které se uskuteční navenek, dochází i k vnitřní harmonii. Tato karta se týká bilancování ohledně našich vztahů, domácností, pracovišť a podobně. Protože je ale na kartě tolik zdůrazňována dualita, je těžké z hlediska vykládajícího určit, zda dotyčný chce daný vztah opustit, nebo naopak prohloubit. Jisté je, že nějaký proces je na pochodu. Samotné vztahy zde však nejsou chápány jako cíle, ale jako milníky na naší cestě k cíli, tedy jako zdroje inspirace, poznání, zkušeností a samozřejmě i kroků zpět.

Jestliže jsou Milenci principem rozhodování, samozřejmě je kladen důraz i na následky, které takový proces bude mít. Vždy se totiž jedná o důsledky velice zásadní, které se projevují v našich osobních životech. Určitě nemusím připomínat, že v záležitosti našeho konání bychom nikdy neměli zapomínat na Vesmír a jeho zákony a zákonitosti. Pokud by snad na to někdo zapomněl, nebo chtěl tuto skutečnost třeba obejít, je v každé tarotové řadě nějaký symbol toho, že vše je zaznamenáno „nahoře“ a že základ všeho leží mimo náš hmotný svět, naše všední chápání a intelekt (nejčastěji postava Poustevníka, andělské bytosti či samotné nebe).

Ve znamení protikladů a vztahu muže a ženy
Symboly zobrazené na kartě Milenců jsou opravdu bohaté na formy výkladů. Ve spodní části jsou dvě postavy, které nejvíce připomínají Adama a Evu. Oba jsou nazí, což je jednak znamením toho, že oba před svým rozhodnutím zatím stojí, nejsou nijak „poskvrněni“ tím, že jej již učinili a jednak jsou zosobněním samotného mužského a ženského principu, odhaleného a prapůvodního. Za ženou - Evou - stojí strom poznání s jablky, kolem nějž se obtáčí had. Ten zde není jen tím, kdo Evu svede k něčemu, co podle stanovených pravidel neměla dělat, ale je i symbolem transformace, rozsáhlé přeměny. Právě snědením jablka se Eva stala někým jiným, novým. Za mužem - Adamem je pak strom života, na němž hoří dvanáct plamínků. Je to dvanáct měsíců v roce, dvanáct znamení zvěrokruhu – ve všech měsících může Adam po stejné transformaci jako Eva zplodit dítě, které se může narodit v jakémkoli slunečním znamení. Evina schopnost plodnosti je demonstrována jablky.

Nad postavami se vznáší veliký anděl Slunce, který jejich svazku žehná, chrání je a zároveň dohlíží na to, aby veškeré jejich jednání nenarušovalo vyšší, kosmický řád. Jeho křídla jsou sytě rudá, což může být odkazem na jiného anděla, Amora a je tím vyjádřeno právě milostné vzplanutí, síla sexuální energie, která je mezi dvěma lidmi. Červená barva je však zároveň i varováním a upozorněním, že vše má své meze a svá pravidla.

Sytě zelená tráva, tekoucí voda a výrazné pohoří, připomínající falický symbol, jsou připomínkou toho, že lidské bytosti jsou stvořeny k životu na zemi a nikde jinde. Obrovské Slunce, které zaplňuje celý hořejšek karty je vždy symbolem života, spokojeného svazku a rodinného štěstí. Obloha je na obrázku ve většině krásně čistá, průzračně modrá, jen těsně nad postavami se ještě vznáší zbytek mraku neznalosti, jenž se však rozpouští a postupným nabýváním vědomostí a zkušeností se úplně ztratí.

Milenci pomohou při rozhodování
Milenci by se měli stát meditačním prostředníkem pro ty, kteří stojí před jakýmkoli důležitým rozhodnutím. Jejich energie každému dodá sílu rozhodnout se tak, jak je v dané chvíli nejlepší a samozřejmě i sílu nést všechny důsledky s tímto rozhodnutím spojené. Karta je určena i pro ty, kdo mají problém s komunikací ve svých vztazích či v komunikaci obecně. Náboj, který karta nese díky znamení Blíženců jim tuto schopnost dodá a budou ji moci stále vypilovávat.

Velkým pomocníkem jsou Milenci i v případě, že se potřebujeme vyrovnat s určitými protiklady v našich životech. Ať jsou to protiklady, které nás obklopují nebo ty, které si neseme uvnitř sebe. Dodá také sílu těm, kteří se cítí osaměle a chtějí začít nějaký vztah. V neposlední řadě jejím prostřednictvím každý pochopí princip všech svých stávajících, minulých a snad i budoucích vztahů.

Nezapoměňte však na důslednost
U karty Milenců je největším rizikem jistá rozervanost, neschopnost usadit se a neustálé poletování od jedné varianty řešení k druhé. Tím, že je tato karta o procesu rozhodování, se její negativní vlivy mohou projevit právě neschopností dotáhnout toto do konce. Častá bývá i zaslepenost a lpění na jediném řešení situace, nebo naprostá rozvláčnost, váhavost a strach z toho, co konečné rozhodnutí může přinést.

Pro inspiraci
Čínská moudrost: „Ve stovce lidí je zastoupen každý typ člověka.“

Voltaire: „Bůh stvořil ženu jen proto, aby ovládl muže.“

Byron: „Strom poznání není stromem života.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:09

Tarot jako terapie – karta Vůz

Po rozhodujících se Milencích přichází na řadu karta, s níž se dávají věci do pohybu. Vůz, nesoucí číslo sedm, je obecně spojován s jakýmkoli pohybem, cestami, stěhováním, změnami míst působení. Málokterá z karet v sobě nese takovou kombinaci dynamiky, pohybu, očekávání a odhodlání vykročit vpřed. Je to karta, kterou v sobě utišujeme neskonalou rozháranost tím, že si vytvoříme vizi nějakého pokroku, a tu pak uskutečníme.

Vůz - symbol promyšleného pohybu
Vůz je karta plná změn. Ovšem i pře vší té pohyblivosti a síle to nejsou změny impulsivní, ale právě naopak - dobře promyšlené. Změny vyvolané Vozem v sobě nesou jistotu, ačkoli pocházejí z velkého vnitřního neklidu. Rytíř na kartě totiž ví, že spuštěním změn rozjede vůz, na kterém sedí. A zvládnout zvířata, která jej táhnou, to není tak jednoduché. Vůz je také kartou velkých konfliktů a bojů s okolím, které je nutné vyřešit a nastolit tím mír. Synonymem pro tento archetyp je nejvíce Platonův obraz duše, Ezechielův kočár, Osiridův kočár a Apollo.

Astrologicky bývá Vůz přiřazován hned k několika znamením zvěrokruhu. A to k Blížencům, Raku a Skopci. Je to pochopitelné, neboť vášeň a smysl pro změny zde dodávají Blíženci, ovšem Rak krotí jejich neopatrnost a obezřetně se vyhýbá možným komplikacím, neúspěchům, nikdy se nevrhá do něčeho nepromyšleného. Skopec přispívá svou průbojností a vytrvalostí. Opět nalezneme spojitost i s léčivými kameny. Energii Vozu v sobě nese například achát, pomáhající při odstranění neklidu či apatie, sardonyx jako pomocník proti melancholii, tygří oko, posilující sebevědomí a odvahu, chalcedon, který posiluje organismus a spolehlivě zažene deprese a únavu a potom třeba jaspis, což je obecně velký „dodavatel“ energie. Lidé narození pod vlivem karty Vozu mohou být úspěšní v nejrůznějších vedoucích pozicích nebo v oboru jakkoli spjatém s cestami, přesuny a pohybem jako takovým.

Umění proměn i kompromisů
Karta předpovídá nové začátky, cesty, nové projekty, vztahy. A to vždy takové, ze kterých nelze couvnout zpět, nelze se vrátit, nic už nezastavíme, pokud dovolíme vozu rozjet se. Právě proto je zde kladen důraz na zvážení všech možností a variant, neboť cestu, jakou si tímto zvolíme, musíme projít až na konec. A nezapomeňme na to, že k tomu, aby něco začalo, musí cosi skončit, a tak se tato karta často objevuje i tam, kde můžeme očekávat konec nějakého procesu. A to zejména pokud ji objevíme v kombinaci s kartami, které v sobě obsahují podobný vnitřní neklid a souboj. Pod vlivem Vozu se stěhujeme, ženíme i rozvádíme, dáváme výpovědi nebo návrhy na inovace a nové projekty.

Kompromis je další výraz důležitý pro výklad karty Vůz. Kvůli vnitřní vyrovnanosti, nutnosti rozhodnout se mezi dvěma možnostmi, musíme často přistoupit na nějaký kompromis. Teprve tehdy se nám cesta uvolní a my můžeme pokračovat. Kompromis je umění skloubit několik činností dohromady, což je pro působení této karty typické. Neméně důležité je pravidlo příčiny a důsledku. Rytíř si dobře uvědomuje, že uvedením vozu do pohybu spustí i řadu událostí, které budou důsledkem jeho jednání. Podobně se toto projevuje právě v tom neklidu této karty - pokud naše činnost nenese plody (tedy přímo viditelné plody), připadá nám marná a zbytečná. Ten, koho pohltí energie Vozu, chápe činnost (tedy probíhající změnu) jako prostředek k získání nějakého užitku.

Symboly na kartě
Jako vždy je dobré prozkoumat jednotlivé symboly na kartě. Této kartě vévodí muž v pevném voze. Bývá interpretován buď jako Rytíř či Král z dvorních karet, nebo také jako muž představující Ego. Tento vozataj má na hlavě korunu (spojení s Vesmírem, rozšířené vnímání) s osmicípou hvězdou, která představuje vysokou duchovní vyspělost. Srpky měsíce na jeho ramenou jsou symbolem duchovní ochrany a vnitřní síly, která jej vede ke sloučení a přijetí životních protikladů. Celkem nenápadný, avšak důležitý je čtverec na vozatajově brnění (na hrudi). Ten zde představuje pevnost a rozhodnost, nemožnost couvnout od svých cílů a ustoupit od důležitých požadavků. Jakýkoli uzavřený čtyřstěn vždy symbolizuje něco pevného, neohroženého. I vůz sám o sobě má hranaté a uzavřené tvary, působí velice pevně a téměř nerozbitně. Je to nejen prostředek k cestě, ale i útočiště a místo jistoty.

Na baldachýnu a vozatajově opasku i oblečení jsou hvězdy a astrologické znaky. Mají být upozorněním na to, že pokud chceme dorazit k nějakému cíli, musíme ctít a respektovat vyšší zákony, vše musí být v souladu s fungováním celého Vesmíru. Znak křídel a vřetena v čele kočáru vyjadřuje potřebu skloubit Ducha s rozumem (křídla) a nacházet klid i v bouřlivém tvůrčím procesu (vřeteno). Za povšimnutí stojí i vozatajovy ruce. V jedné totiž drží kopí, tedy symbol boje, ochoty si svůj cíl vydobýt a překonávat překážky. Druhá ruka je ale volná, takže ochotná přijímat pomoc, je přístupná podnětům a energiím zvenčí. Zároveň jí může vozataj i pomoc poskytnout.

Velmi důležitým znakem jsou zde dvě sfingy, které mají kočár táhnout. Reprezentují schopnost spojit protiklady, udržet se na cestě a neustoupit. Vše svádí k tomu, abychom řekli, že jedna sfinga je černá a druhá bílá. Ale ono to tak úplně není. Vždyť obě mají na sobě i barvu té druhé, takže dualita je zde přijata a barvy jsou vzájemně vyměněny pro schopnost pomoci si, táhnout kočár společně, předat si zkušenosti a vložit do záležitosti to, co tam chybí. Sfingy představují i vozatajův vnitřní svět, neboť i ten je plný protikladů už v tom, že je nutné se rozhodnout, zda se na cestu vůbec vydávat. Zvířata svou dualitou upozorňují i na to, že při každé cestě je potřeba odpočívat, každá bouře musí odeznít, aby mohl nastat klid.

Kdy Vůz pomáhá
Nechme na sebe Vůz působit v případě, že potřebujeme najít rovnováhu mezi usilovnou činností a odpočinkem. Vůz vám pomůže načerpat síly a pořádně promyslet další kroky, přičemž dodá i potřebnou energii. Dále je dobrým pomocníkem v případě, že nás nebaví či nějak zatěžuje naše stávající situace a my toužíme uskutečnit změny. Jistě jej ocení i ti, které trápí nějaký vnitřní boj, svár, se kterým si neví rady. Energie Vozu pomůže využít veškerou vnitřní sílu k tomu, abychom dosáhli svých osobních cílů.

Negativní aspekty Vozu
U této karty je velké riziko naprosté rozháranosti, neschopnosti usadit se, chvíli setrvat na jednom místě. Pokud na sebe necháme Vůz působit jednostranně, můžeme se třeba stále dokola stěhovat a na žádném místě nebudeme schopni nalézt nic, co by znamenalo „doma“.

Stejně tak může nastat přímý opak - protože je kladen důraz na řádné promyšlení všech změn, hrozí nám, že neuskutečníme ani jednu z nich, neboť rozvláčným rozhodováním se staneme pouze nerozhodnými a neschopnými se pohnout z místa.

Pro inspiraci
Caesar: „Kostky jsou vrženy.“
Paolo Coelho: „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
T.G.Masaryk: „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:10

Tarot jako terapie – karta Síla

Karta Síly, o níž bude v tomto díle řeč, nese v řadě Rider Waite Tarotu číslo osm, ovšem můžeme se setkat i řadami (například Crowleyho Tarot), kde došlo k jisté záměně a Síla se nachází až na pozici jedenácté, přičemž ji „předběhla“ karta Spravedlnosti. Zde už záleží na každém zvlášť, jaká posloupnost mu více vyhovuje a jak chápe jednotlivé karty v kontextu celého souboru.

Síla nepotřebující fyzično
Ať nám pro Sílu přijde příhodnější osmička či jedenáctka, její význam zůstává stále stejný. Je to karta, se kterou můžeme vyhrát silný vnitřní boj, která nás naučí disciplíně a vytrvalosti, se kterou se zbavíme spousty předsudků a dokážeme spoustu věcí navzdory velkému množství nejrůznějších dogmat. A co víc – vlivem této karty se neposiluje síla fyzická, nýbrž síla vnitřní, síla ducha, vášně, touhy a lásky. Energií této karty lze podnítit silu vlastní osobnosti.

Síla je spojována se žlutou barvou, představitelem světla, přívětivého tepla a duchovnosti. Máme-li ji spojit s funkcí lidského těla, pak její princip odpovídá trávení. Synonymem pro Sílu je archetyp Statečnosti nebo pevnost (ve všech smyslech, jež jsme schopni s tímto slovem spojit). Astrologicky se tato karta řadí nejvíce ke znamení Lva a Býka a planetám Slunci a Marsu. Opět můžeme působení karty posílit i kameny, v tomto případě je dobré zvolit třeba růženín – kámen dobra, zdraví a lásky, který navíc pomáhá při střevních chorobách (na něž působí i karneol), potom onyx pro zvýšení odvahy a v neposlední řadě křišťál jako univerzální čistící kámen, s jehož pomocí lze vyrovnat všechny energie v těle.

Boje jako vyústění starých dogmat
Nejčastěji se tato karta ukazuje tehdy, jestliže velice toužíme něco vykonat, získat nebo něčeho
dosáhnout a z různých důvodů se ostýcháme, bojíme, máme zkrátka pocit, že "bychom neměli" nebo "nesmíme". Býváme naučeni a přesvědčeni, že některé věci mohou vyvolat negace okolí a proto je lépe s nimi vůbec neoperovat, že jakékoli vyčnívání z řady bývá bráno velice nelibě a proto se raději neprojevujeme. V tomto případě dochází k bouřlivým vnitřním bojům a rozporům, které často ústí v boje vnější. Pochopíme-li ale poselství Síly správně, pak dokážeme veškeré boje zažehnat a pokud již probíhají, vyjít z nich vítězně.

Karta Síly se snaží naučit nás bojovat za své cíle, učí nás vytrvat na cestě, kterou jsme si vytyčili na začátku. Kdykoli se ve výkladu objeví, je zřejmé, že bude potřeba hodně sil, velká disciplinovanost a odhodlání od svého záměru neuhnout za žádnou cenu. Jsme-li vnitřně přesvědčeni, že věc, pro kterou jsme se rozhodli, má pro nás význam, pak nás Síla nabádá, abychom ji uskutečnili. Je osvobozující silou, která překonává strach projevit se.

Ještě jednou zmíním řadu Crowleyho Tarotu, která nám pomůže doplnit si celkový náhled na tuto kartu. V té je totiž pojmenována jako Chtíč a poukazuje tak na další význam, jenž nese. Umí totiž zkrotit našeho vnitřního démona, vyhrává souboj s těmi nejzákladnějšími pudy a předsudky, které jsou s nimi spojené. Síla se totiž objevuje i tam, kde jsou blokovány prožitky týkající se sexuálního života z důvodu strachu či obav, tam, kde se bojíme naplno prožít a pochopit všechny své emoce, opět proto, že všechno tohle je spojeno s často zastaralými názory a svazujícími mravními poučkami.

Vlivem této karty bychom měli dosáhnout toho, že od již zmiňovaných formulací typu "toto se nedělá", "toto není správné", "toto je správné", "toto je dobré a toto není dobré" a dalších podobných je třeba se distancovat, že je třeba uchopit tyto pojmy po svém a najít je ve svém vlastním nitru. Protože s touto kartou posilujeme vlastní osobnost, jsme pak schopni čelit nejrůznějším problémům a překážkám, aniž bychom pociťovali jakoukoli negativní emoci. Naopak, překážky vítáme, neboť je dokážeme proměnit v příležitosti skýtající nedocenitelné životní zkušenosti. Nemáme jediný důvod uhnout, byť jen „o píď“. Princip bojování je v této kartě jednoduchý – nepřátele není nutné zabít, je lépe z nich udělat své spojence a vtisknout jim alespoň část své pozitivní energie.

Důležité symboly
A co nám prozrazují jednotlivé symboly na samotné kartě? Jejímu středu vévodí dívka krotící velkého lva. Na první pohled se zdá, že její ruce svírají zvířecí rozevřenou tlamu, při bližším pohledu však zjistíme, že dívka rukama na zvířeti spíše spočívá, nepotřebuje fyzickou sílu k tomu, aby lva udržela. To je právě důkazem nezměrné a nepochybovačné lásky, kterou dívka vysílá do svého okolí. Právě v této lásce, v tomto nenásilném přístupu tkví její největší síla a schopnost prosadit sebe a své názory a potřeby. Lev tento postoj oceňuje a je vidět, že dívce olizuje ruku tak, jak to dělá třeba pes, považovaný za nejvěrnějšího a bezelstného člověčího partnera.

Dívčinu laskavost reprezentuje i její bílý šat a květy kolem pasu a na koruně. Lehce se usmívá, takže její konání nevyžaduje žádnou zvláštní námahu. Symbol ležaté osmy jsme mohli vidět již třeba na kartě Kouzelníka a i zde vyjadřuje nekonečnou energii, nekonečnou sílu Duchu, s níž může lva zkrotit. Koruna na hlavě je znakem rozšířeného vědomí a vědění, takže díky tomu si dívka je jistá, že lva není potřeba zabít nebo někam zavřít, ale že se musí stát jeho paní, kterou bude zvíře respektovat a ctít.

Samozřejmě i lev samotný je zde důležitým symbolem. Je zvířetem v nás, vyjadřuje prapůvodní pudy, vlastní každému člověku a představuje démonickou stránku naší osobnosti, kterou je potřeba přijmout, aby se neprojevil její negativní aspekt. Tento lev je vším, čeho jsme se dosud báli z důvodu neznalosti věci, obav zakořeněných z vštěpování pravd ostatních, nikoli našich vlastních, vytvořených zkušeností. Někdy se můžeme setkat s tím, že jsou na kartě zobrazovány postavy anděla, světce, básníka, cizoložnice, satyra, ze zvířat potom ještě hada. Tyto symboly jsou všechny spojeny s mnohými mýty a představami, které máme tak zafixované, že jsme jen ztěží schopni vidět je z jiného úhlu pohledu, udělat si na ně vlastní názor, který není poznamenaný předsudky.

V čem je síla Síly?
Tato karta může pomoci každému, kdo stojí před nějakým rozhodnutím a jeho bytost je rozpolcená a neví, která z možností je vlastně správná. Stejně tak, pokud potřebuje načerpat sílu na cestu, o které ví, že bude úmorná a vysilující, že na ní čekají překážky, jež by mohly z cesty svést nejednoho z nás.

Vždy, když se bojíme jít za svým cílem pro to, že nám někdy někdo řekl, že "to se nemá", že nás někdy někdo přesvědčoval o tom, že toto není správná cesta nebo že zrovna tento cíle je nesmyslem a my i přesto celým svým bytím cítíme, že to tak není, pak je určitě na místě čerpat energii Síly, protože ta nám pomůže za svým cílem jít bez zbytečných výčitek svědomí. Karta Síly je dobrým rádcem i tomu, kdo se bojí projevit a ukázat, co v něm dřímá, kdo se bojí vyjádřit svoji osobnost a raději ji potlačuje.

Negativní projev Síly
Negativní aspekty Síly spočívají většinou v tom, že člověk může začít (a zejména chce) prosazovat svou osobní svobodu na úkor ostatních. Nezřídka pro něj přestává platit pravidlo, že "moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého".

Také může dojít k naprostému pomíjení morálky a úplnému potlačení vlastního svědomí, člověk ovlivněný negativní energií Síly nejeví sebemenší známky studu a nechává působit své vnitřní zvíře, o němž byla řeč, právě v té agresivní formě. V tomto případě se člověk stává sobeckým, arogantním a dokáže jít za svým cílem "přes mrtvoly".

Pro inspiraci
Henry Ford: „Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.“

Ovidius: „Je vhodné nechat se poučit i od nepřítele.“

Jan Neruda: „Člověku neschází síla, ale vůle.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:11

Tarot jako terapie – karta Poustevník

Součet čísel, které nese letošní rok, je devět. A devítka je číslo karty Poustevníka, o níž si nyní něco řekneme. Mnohým může pomoci nejen k tomu, aby si urovnali své myšlenky, priority a tiše se zamysleli, ale také aby pochopili souvislosti událostí, které se jim v letošním roce staly, neboť Poustevníkova vláda ho činí rokem bilančním a hlavně časem, kdy více než jindy pociťujeme potřebu být sami a oddávat se tichým meditacím.

S Poustevníkem se čas zastavuje a dochází k naprostému ztišení, často k odloučení. Není náhodou, že Poustevník se nachází zrovna pod číslem devět, neboť desítka je u každé z karet zlomem a postupem, získáním nových informací, které člověka postrčí vpřed. Ovšem před každým stupínkem směrem vzhůru je nutné se ohlédnout a zhodnotit uplynulé, načerpat síly a pochopit a přijmout každý náš dosavadní krok.

Hledání duchovna
Tato karta je vyjádřením archetypu Starce, moudrého a laskavého. Je to mudrc, pomyslný otec času a svou podstatou je velmi podobný Sv. Antonínu. Lidé narození pod vlivem karty Poustevníka bývají samotářští, často se setkávají s nepochopením svého okolí, neboť pro ně nehrají roli klasické hodnoty, ale zakládají si na něčem naprosto jiném. Ve všem hledají duchovní smysl, vše se snaží uchopit z hlediska nějakého vyššího principu. Nicméně ti, kdo Poustevníka přijmou bez výhrad a se všemi jeho vlastnostmi, zvyky a zálibami, budou mít vždy skvělého a ochotného rádce, protože Poustevník pomoc bližnímu neodmítá nikdy.

Astrologicky se tato karta nejčastěji řadí ke znamení Panny, můžeme se ale i setkat i s výkladem, který ji dává do spojitosti se Lvem. Více v sobě nese však asi Panny, protože je u ní kladen velký důraz na detail, což umožňuje soustředit se na jednotlivé části života, vedoucí k jeho zdokonalení. Poustevník má také jako Panna skvělé organizační schopnosti (vždy vede skupinu svých přívrženců) a je milovníkem umění a vůbec všeho krásného. K této kartě najdeme i léčivé kameny – její síla je skryta například v sardonyxu, citrínu, jaspisu či křišťálu. S Poustevníkem se samozřejmě můžeme setkat i osobně, lidé mající v sobě jeho princip bývají historikové, archiváři, léčitelé nebo třeba průvodci.

Poustevník není misionářem ani soudcem
Svým silným duchovním založením nám může Poustevník připomínat Velekněze, je však mezi nimi zásadní rozdíl. Poustevník sám od sebe nikdy neosloví dav, jeho role nespočívá v řešení náboženských dogmat nebo obracení ateistů na víru. Pouští k sobě jen ty, z nichž cítí skutečnou touhu po pravdě, nikdy se nesnaží vkládat svou energii tam, kde by mohla přijít vniveč. Dá se tedy říci, že lidé vyhledávají spíše Poustevníka, aby se od něj něco naučili, on rozhodně není typem misionáře.

Tato karta v sobě nese také ohromnou disciplinovanost a přísnost. Je však dobré vědět, že tato přísnost spočívá v tom, že jsme přísní sami k sobě, nikoli k ostatním. Kdo správně přijme Poustevníkovu energii ví, že soudit ostatní je nepříslušné, že je nutné soudit nejdříve sám sebe a tím dojít k poznání, že i ostatní tak musí učinit, že žádný jiný soud či soudce na to nemají právo. Karta vybízí k samostatnosti a nezávislosti, učí nás, že nejlépe si pomůžeme sami, protože ač je nám pomoc okolí nabízena, nemusí přijít včas a proto je dobré spolehnout se na vlastní sily. Dvojnásobně je v tomto ohledu kladen důraz na řešení osobních problémů, které nelze řešit skrze nikoho dalšího.

Umění být sám
Již jsem zde zmínila samotu. Ta je pro Poustevníka velmi důležitá, ale je potřeba správně pochopit její význam. Tato samota není osaměním, je to pouze vyhledávání klidu k meditaci, přemýšlení a rozjímání. V praxi to může znamenat, že se častěji potřebujeme sami procházet, rádi se zavíráme do svého pokoje nebo máme potěšení z kávy, kterou si vypijeme bez společnosti v útulné kavárně. Kdykoli však můžeme z této samoty vystoupit a zapojit se do života kolem, pokaždé se máme kam vrátit a plně si to uvědomujeme. K samotě přistupujeme jako k prostředku, který nám umožní srovnat si myšlenky, dá nám čas a prostor, abychom zvážili svou situaci.

Karta je o vstupování do svého vlastního nitra, neboť právě tam jsou odpovědi na veškeré naše otázky. Buďme si jistí, že kdykoli se s touto kartou setkáme, není řešení naší situace na nikom jiném, než na nás. Právě k tomu Poustevník vyzývá - abychom se obrátili do sebe a hledali své vlastní vnitřní světlo, které nás na naší cestě povede. Samozřejmě, že toto není lehké, neboť každý musí projít všemi stránkami své osobnosti, tedy i těmi stínovými, s nimiž není jednoduché a často ani příjemné se setkat. Ovšem Poustevníkova síla je tak mocná, že s ní je každý schopen své stíny přijmout.

Respekt k času
Poustevník nám také napovídá, že nastala situace, kdy není na místě mladický a energický přístup, ale naopak stařecká rozvážnost a smysl pro to, že vše má svůj čas a uspěchané věci stejně nefungují. S tímto nás učí i respektovat a smířit se s koloběhem času, s tím, že určité věci odcházejí a jsou nahrazovány jinými, stejně tak s tím, že i my jednou odejdeme (a to nejen z tohoto světa, ale učí nás jakýmkoli odchodům). Karta přináší čas rozjímání, nikoli čas činů. Můžeme tím získat velice mnoho - pokud přistoupíme na Poustevníkův klid, pak dojdeme velkého duchovního rozvoje, okolní svět již nebude tak zásadní a hrozivý a naše problémy nahlédneme ze zcela jiného úhlu, takže se pak nebudou zdát tak tristní.

Významy jednotlivých symbolů
Karta je velice jednoduchá a její pojetí je čisté, bez jakýchkoli vysvětlujících prvků, bez zbytečností a příkras. Přesně takový je totiž Poustevník. Na svou cestu potřebuje v podstatě jen oděv, který ochrání tělo a lucernu, aby bylo vidět na cestu. Mnišský oděv symbolizuje odříkání a duchovní cíl cesty. Zem je zasněžená a v pozadí není nic než čistá obloha, což je odkazem na jistý útlum, který vyžaduje každý vhled do vlastního nitra, zároveň se potvrzuje, že Poustevníkova cesta skutečně není lehká a v dosahu není žádná pomocná ruka. Poustevník má navíc zavřené oči, takže je zřejmé, že se oddává meditaci a modlitbám.

Důležitá je lucerna, která sama o sobě symbolizuje světlo, jenž Poustevník hledá sám v sobě. Oheň lucerny je zobrazen šesticípou hvězdou, kterou můžeme chápat jako spojení tří atributů nižšího Já (fyzické, emocionální a duševní) a vyššího Já (vyšší vědomí, intuice, láska). Spojením těchto atributů dochází k ucelení osobnosti a my jsme tak schopni vnímat svět na vyšší duchovní úrovni než dosud. Čím více budeme duchovně růst, tím silnější bude pomyslné světlo Poustevníkovy lucerny.

Kdy Poustevník pomáhá
Meditujte s Poustevníkem tehdy, stojíte-li před důležitým rozhodnutím, které potřebuje skutečnou rozvahu doplněnou moudrostí a objektivitou. Poproste jej o pomoc, potřebujete-li se ztotožnit sami se sebou, najít správný směr, začít důvěřovat vlastní osobě, napojit se na svou Duši, své Já. Myslete na kartu i tehdy, máte-li pocit, že jste nepochopeni, že se nemáte na koho obrátit a potřebujete toho nejlepšího přítele najít sami v sobě. Rozjímejte s Poustevníkem kdykoli, kdy je potřeba zhodnotit situaci, ocenit a pochopit bývalé kroky, slova, činy. Máte-li problém se svými stinnými stránkami, opět je Poustevník tou pravou kartou a také, bojíte-li se možnosti, že jednou můžete zůstat sami.

Negativní aspekty
I tak rozvážný a moudrý Poustevník se může stát zdrojem trápení. Jeho negativní aspekty se projevují naprostým odcizením, nulovou komunikací s okolím. Stejně tak se mohou odrazit na negativistickém postoji ke světu - nic není dobře, jen já sám se sebou jsem spokojený. Pozor také na tendence k mentorství a na negativní stranu stařeckého uvažování.

Pro inspiraci
J.A.Komenský: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“

Victor Hugo: „Duše napomáhá tělu. Je to jediný pták, který klec podpírá.“

Moliére: „Samota děsí dvacetiletou duši.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:11

Tarot jako terapie – Karta Kolo Osudu

Jsme téměř v polovině karet Velkých Arkán a ta dnešní nejlépe vystihuje poselství tohoto seriálu. Celé tajemství tví v tom, že tarot je nejlépe brát jako prostředek sebepoznávání a meditace. Karta Kola Osudu nám totiž říká, že nelze žehrat na osud a nelze mu dávat za vinu vlastní smůlu, neštěstí a bolest. A že i když nám karty mohou v mnohém napovědět, konečný výsledek je pouze na nás – na naší vůli, snaze, na tom, co si za své činy zasloužíme.

Astrologické přiřazení
Po sérii karet, které neměly přímou souvislost s některou ze sedmi čaker, je Kolo Osudu tou, u které najdeme spojitost s čakrou třetí, což je Solar plexus. Tato čakra v sobě nese odvahu prosadit své Já, je centrem našeho sebevědomí, sebejistoty a umění prosadit se. Astrologicky karta koresponduje s Jupiterem, planetou štěstí, příležitosti a bohatství, můžeme najít také spojitost se znamením Panny a Kozoroha. Jako pokaždé doporučuji umocnit energii karty kameny, z nichž se pro tuto nabízí třeba obsidián, jakožto kámen posilující víru ve vlastní schopnosti, dále onyx pro zvýšení odvahy, citrin, s nímž lze snadno překonat únavu, deprese a nervozitu, nebo jaspis, který nás chrání před zlými sny a celkově dodává hodně energie.

Název může být zavádějící
I když je tato karta nazývána Kolem Osudu, byla bych v doslovném chápání velice zdrženlivá, je třeba vysvětlit si, jakou roli osud vlastně hraje. Celý význam karty by se zcela jednoduše dal vystihnout větou: „Jaké si to udělám, takové to budu mít.“ A téměř o ničem jiném karta nevypovídá. Pokud se totiž Kolo Osudu ve výkladu ukáže, naznačuje nám, že nastal vhodný okamžik k téměř čemukoli. Můžeme začínat a končit, učit se, odpočívat, stavět i bořit, mluvit či mlčet, můžeme všechno, co nás jenom napadne. Musíme mít ale na paměti jednu věc - ačkoli nám karta předpovídá, že štěstí bude stát na naší straně, stane se tomu jedině tehdy, budeme-li řádně připraveni a budeme-li ochotni za své jednání nést plnou zodpovědnost.

V některých interpretacích se můžeme setkat s tím, že je karta prezentována jako předzvěst daru, většinou náhlého a nečekaného, přičemž si jej ani nemusíme zasloužit. Opět si dovolím polemizovat, už pro výše uvedené spojitosti s konkrétní čakrou nebo planetárním přiřazením, protože to, co tyto významy obsahují, vyžaduje vždy alespoň minimální přičinění. Myslím, že v celém systému karet nese zrovna tato opravdu velké poselství, zejména těm, kteří by se mohli domnívat, že za své problémy a nechtěné situace může jejich osud, nikoli oni. Toto se vztahuje i na pozitivní zážitky, nepřicházejí k nám „jen tak“, ale přitahujeme je energií, kterou vysíláme. Dále nás Kolo Osudu upozorňuje, že i když nám karty mohou mnohé napovědět, nic z toho není definitivní, vše je v naší vůli a vše závisí na našem jednání. Samozřejmě, že nečekané štěstí přijít může, podmínkou je ovšem naše ztotožnění se s možností, že se to může stát, že jsme otevřeni pozitivnímu a že je v našem životě vítáno. Už to se počítá jako snaha, ačkoli nám to může připadat nicotné nebo tak, že v podstatě nic neděláme.

Rozpoznat příležitost je cestou ke štěstí
Kolo Osudu nás učí, že je přirozené být jednou nahoře a jednou dole. Po časech blahobytu přichází hlad a po časech radosti přijde smutek, protože bez prožívání duality nejsme schopni ocenit a poznat přínos ani jednoho. Jen nesmíme ani na vteřinu zmírnit svou pozornost, protože okamžik jakéhokoli zlomu může přijít kdykoli a štěstí přeje opravdu jen těm připraveným. Role osudu je v tomto kolotoči taková, že nás přivádí do situací, kdy toto můžeme a hlavně měli bychom pochopit. Proč má někdo neustále smůlu? Protože má špatný osud? Nikoli. Protože ještě nepochopil, že smůla jej upozorňuje na nepřipravenost a na to, že je nutné, aby on svůj osud změnil, nikoli aby osud změnil jeho.

Zároveň nás tato karta upozorňuje, že máme žít tak, jako kdyby mělo neustále přicházet nějaké nečekané štěstí, nekončící potěšení. Pokud se s touto myšlenkou ztotožníme, pak budeme takové situace opravdu přitahovat. Je třeba žít s otevřeným srdcem a s dobrou vůlí něco investovat do toho, aby nás v životě potkávalo štěstí. Římská bohyně Fortuna projevovala svou náklonnost pouze těm, kteří se o ni nějakým způsobem zasloužili. A ne nadarmo mají často štěstí i ti, kteří jsou z morálního hlediska "nečistí", ale právě kvůli své snaze (ať nám připadá jakkoli vlezlá, nepříjemná či naprosto nepřijatelná) štěstí na svou stranu opravdu získávají. Z hlediska Fortuny - proč ne, neboť zde se cení ta ochota štěstí mít.

Jednotlivé symboly
Symboly na této kartě jsou obsaženy v nejrůznějších filosofických a náboženských směrech. Uprostřed karty je obrovské kolo představující znalost starých řeckých mystérií. V kruhu jsou dvě čtveřice písmen, z nichž čtyři hebrejská – „YHVH“ znamenají svaté jméno Jahve (Jehova). Ta, která dávají dohromady slovo „TORA“, jsou prezentací prvních pěti knih Mojžíšových, což je hebrejský Zákon správného žití. S těmito písmeny si lze hrát a jejich přesunem tak dostat slovo „taro“, tedy výraz pro tarot, dále pak získáme slovo „rota“, což je latinský výraz pro kolo.

Tři zvířecí symboly přímo na kole mají dvojí význam. Jednak je každé zvíře otočené jiným směrem – sfinga, která je na vrcholu, se dívá přímo před sebe, had směřuje po kole dolů, šakal naopak nahoru. Je to odkaz právě na skutečnost, že tak je to i v životě – jednou jsme na vrcholu, jindy se z něj řítíme dolů, ovšem pak opět přijde příležitost vyšplhat se vzhůru. Další významy se týkají přímo jednotlivých zobrazení. Sfinga je symbolem zvířecí síly a instinktu, který nás může dovést na vrchol, ve spojení s kruhem pak upozorňuje na to, že je třeba respektovat čas. Had je vrozená sexualita a tvůrčí energie, šakal (egyptský šakalí muž) zase naším nedostatkem nechat se zmást svým fyzičnem, myslí a touhami, upnutím se na náš materiální a viditelný svět.

Ve všech čtyřech rozích jsou další živé bytosti, z nichž každá reprezentuje jedno astrologické znamení, jeden ze čtyř základních živlů a jedno ze čtyř evangelií Nového zákona. Konkrétně je to člověk, představující celé Lidstvo, znamení Vodnáře, živel Vzduchu a Matouše. Orel se nese ve znamení Štíra, živlu Vody a Janova evangelia. Býk je zároveň i týmž astrologickým znamením, představuje živel Země a evangelium sv. Lukáše, poslední Lev je opět i znamením zvěrokruhu, dále živlem Ohně a Markovým evangeliem.

Kdy Kolo Osudu pomáhá
Je to skutečně jednoduché - pokud si myslíte, že nemáte štěstí, že neumíte zareagovat v situacích, které by bylo možné šťastně využít. Velmi důležitou je tato karta pro ty, kteří si myslí, že si štěstí a přízeň osudu nezaslouží. Jestliže nechcete začít s nějakým projektem pouze z toho důvodu, že očekáváte smůlu v dané oblasti, pak opět čerpejte energii z Kola Osudu. Stejně tak v případě, že nejste schopni převzít zodpovědnost za svůj vlastní život a spoléháte se na to, že vás osud zkrátka někam zavane.

Negativní aspekty
Pokud se projeví negativní aspekty Kola Osudu, pak člověk snadno může propadnout iluzím, spoléhat se jen na to, že "to nějak dopadne" a vrhá se do čehokoli, aniž by předtím zvážil možné důsledky. Dále je možné hůře snášet prohry, neboť předpoklad toho, že se mi vše daří, je velmi zavazující.

Pro inspiraci
Seneca: „Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.“

Dostojevskij: „Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.“

Josef Čapek: „Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 30 Nov 2007, 21:12

Tarot jako terapie – karta Spravedlnost

O kartě Spravedlnosti jsem se již malinko zmínila, konkrétně u karty Síly, neboť tyto dvě si mohou občas svá místa „vyměnit“. Tvůrce této řady – okultista Arthur Waite – učinil tuto záměnu jako první, a to na počátku dvacátého století. Důvodem byla podle něj lepší numerologická výstižnost obou karet. Já to opět nechám na každém, jak kartu pochopí a na jakou pozici jí v celé řadě bude chtít sám zařadit.

Váhy, Venuše a Maat
Z astrologického hlediska vyjadřuje karta princip znamení Vah. Ten je založen na rovnováze, vyrovnání a absolutní spravedlnosti. Jednoduše můžeme říci, že zastupuje archetyp pravdy, a tím i veškeré aspekty, které v sobě to, co chápeme jako pravdu, zahrnuje. Tento princip vyžaduje, aby vše, co se započalo, bylo také dokončeno, aby nezůstávaly žádné nejasnosti a každá věc aby měla své místo. Vahám vládne Venuše – bohyně harmonie a fyzické i vnitřní krásy a protože Váhy jsou vzdušným znamením, nese v sobě karta i umění lehce a jasně komunikovat. Spravedlnost je totéž, co Boží zákon nebo třeba egyptská bohyně vesmírného řádu Maat. Energii, již tato karta nese, můžeme načerpat třeba z vůně máty, zelené barvy nebo kamenů, konkrétně ze záhnědy, citrínu a jaspisu. Vyznavači léčivých bylin si v tomto směru mohou pomoci jitrocelem.

Ve Spravedlnosti je klíč k řešení
Karta vždy napovídá, že jsme blízko řešení, na které jsme dlouho čekali. Zároveň je však i jakýmsi varováním, že ačkoli se situace vyřeší, nemusí to být zrovna podle našich představ, neboť ty nejsou pro konečný výsledek určujícím faktorem. Tím je jedině spravedlivé vyrovnání všech zúčastněných stran, takže každý dostane jen to, co si za své jednání zaslouží. Tím Spravedlnost beze zbytku naplňuje princip příčiny a důsledku, kdy není možné, aby dobré nebylo odměněno a špatné potrestáno. Zároveň je díky ní možné naučit se přebírat plnou zodpovědnost za své činy, chování, slova či gesta.

Další aspekt, který tato karta v sobě nese, je nutnost logického myšlení a jednání, potřeba objektivního pohledu na věc a nezaujatosti. Právě proto je na většině karet ústřední postava zobrazena se zavřenýma nebo zavázanýma očima, to na důkaz toho, že jako spravedlnost „je slepá“ a nedělá rozdíly. V řadě, o níž si zde povídáme, tomu tak není, ale postava nese mužské i ženské rysy, takže ani ona není přikloněna k žádné straně, její rozhodování je objektivní a nezaujaté. Tato nevidomost či obojakost nám mimo jiné navíc připomíná, že skutečného poznání a celkové vyrovnanosti dosáhneme pouze v případě, obrátíme-li svůj zrak dovnitř sebe, zbavíme se všech dosavadních postojů a předsudků, čímž přestaneme vnímat nicotnosti vnějšího světa.

Všudypřítomná dualita
Jelikož je zde kladen velký důraz na nutnost rozvahy a vyrovnanosti při jakékoli činnosti, je třeba zvážit všechny možnosti, a zejména vzít v potaz dvě strany, které nese každá záležitost (dvě misky vah, někdy dva sloupy, mezi kterými postava na kartě sedí). A na co v tomto případě nesmíme zapomenout - ukáže-li se nám tato karta ve výkladu, je více než pravděpodobné, že nastalou situaci, na níž se ptáme, si z nějakého důvodu zasloužíme a je spravedlivé, že ji musíme řešit. Karta jako by nám říkala: emoce stranou, zkus to nyní rozumem!

Ráda bych ještě zmínila další funkci karty Spravedlnosti, kterou je nesmírné pročištění, takový jarní úklid. Protože karta vnáší do života harmonii a vyrovnání (v některých řadách nese právě toto označení), je neocenitelným pomocníkem tehdy, chceme-li udělat pořádek ve svých myšlenkách, vztazích, ale třeba přímo i bytě nebo domě. S její pomocí se nám podaří vše sladit tak, aby nic nenarušovalo působení celku a často k tomu karta při výkladu i nabádá.

Jednotlivé symboly
Ze symbolů zobrazených na kartě jistě stojí za zmínku dva těžké sloupy v pozadí, které jsem již zmiňovala v souvislosti s nutností přijmout dvě stránky věci. Vyjadřují ale i další aspekty – jsou pevností rozhodnutí, sílou, neústupností a neúplatností. Trůn je nám znám také z několika předchozích karet a prezentuje opět autoritu. Meč, směřující nahoru, zastupuje moc a sílu, která ale v každém případě respektuje vyšší řád a zákony, ruka držící váhy je naopak mírně spuštěna k zemi, neboť soudy musejí být reálné a realistické. Barva vah je zlatá, stejně jako koruna na hlavě postavy a pozadí. Touto barvou se do záležitostí spravedlnosti vnáší Slunce, neboli Duch.

Váhy samy o sobě jsou důležitým symbolem pro rovnováhu mezi zákony lidstva a zákony nebeskými. Jsou spjaty s orgánem ledvin, dále s močovými cestami a vylučovacím ústrojím. Význam těchto vnitřních orgánů se přenáší i na funkci spravedlnosti – vylučuje ze života ty formy, které brání nebo znemožňují harmonické řešení jakéhokoli problému.

Kdy Spravedlnost pomáhá
Určitě využijte energie karty Spravedlnosti v případě, že cítíte nestabilitu v jakékoli oblasti života. Může jít jen o výkyvy nálad, ale také o neschopnost zharmonizovat své denní činnosti, předměty v domácnosti. Stejně tak s její pomocí můžete řešit nerovnováhu ve vztazích (i v případě, že ji způsobuje třeba věkový rozdíl, odlišný stupeň vzdělání či názory na určité věci) nebo situace, kdy je třeba spravedlivě a objektivně rozhodnout. Pomůže vám oprostit se od jakýchkoli vazeb k jednotlivým stranám, takže budete moci rozhodovat skutečně nestranně. Navíc je zde velkorysá možnost pochopit, proč se člověku v životě dějí jisté věci, ať příjemné či nepříjemné.

Negativní aspekty
Negativní stránka Spravedlnosti je v projevech předsudků, zaujatosti a zneužívání spravedlnosti, manipulaci s ní. Dále je to nesmyslné omezování zákonem nebo křivé obviňování, které buď činíme sami nebo je vedeno směrem k nám.

Pro inspiraci
Ovidius: „Odňat může být trest, vina však trvá dál.“

Sartre: „Spravedlnost je lidská záležitost. Nepotřebuji žádného boha, aby mne o ní poučoval.“

Seneca: „Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“

Jana

Príspevokod užívateľa Jana » 14 Jan 2008, 08:05

Tarot jako terapie – karta Viselec

Po kartách sršících energií se dostáváme k Viselci, který vypovídá o nutnosti zastavení se a přemýšlení. Tato karta často znamená nutnost uvolnění našich postojů, neboť se kvůli nim často nemůžeme hnout z místa. Viselec mnohdy vypadá jako negativně nabitá karta, záleží však jen na nás, jak využijeme její potenciál. Výsledky mohou být velice pozitivní a také mohou nést podobu zisku.

Viselec - karta číslo dvanáct
Jedním z nejdůležitějších znaků a projevů této karty je zastavení se, stagnace, nehybnost, zkrátka stav, kdy se my, ani věci kolem nás nehýbou směrem vpřed. Zajímavé je, že astrologicky je Viselec spjatý s vodou, přičemž dostaneme-li se k hebrejské kultuře, zjistíme, že v ní je princip Viselce spojovaný s písmenem „M“ a slovem „Mem“, znamenajícím také „voda“. I když zde již byla řeč o pojmech jako stagnace či nehybnost, je jasné, že voda stále klidná nezůstává, takže už z toho lze od Viselce očekávat silný potenciál v podobě tvůrčí a pohyblivé energie. S živlem vody je ke kartě přiřazována i modrá barva, také vůně myrhy, přičemž jí nenáleží žádný z kovů či chemických prvků. V celé řadě Velkých Arkán jsou jen dvě takové karty – Viselec a Soud (někde Poslední Soud).

Změňme naše postoje
S tím, že je tato karta spojena s nutností zastavit se, často opravdu až stagnovat, jsou samozřejmě spojené určité "symptomy" - pod Viselcovým vlivem můžeme být unavení, podráždění, nervózní. Výjimkou není stav, kdy nabýváme pocitu, že před námi nejsou žádné vyhlídky, že nás nic hezkého již nečeká a že být zde nemá smysl. Zároveň si nerozumíme se svým okolím a připadá nám, že nejsme pochopeni. Nicméně si za tento stav vesměs můžeme sami, protože Viselec sám je často přibit na kříž svých strnulých postojů a názorů. Opomíjí nové myšlenky, nové podněty, příležitosti k transformaci. Dochází ke ztrátě ve vlastní intuici. Buďme však za to rádi, neboť prohlubování tohoto nás nakonec donutí, abychom v zájmu „přežití“ svůj postoj změnili.

Přesně o tom totiž karta Viselce je. Jde o to, že musíme situaci obrátit ve svůj prospěch - proměnit čas strnulosti a nehybnosti v čas meditace, využít ticho, které nás obklopuje, k zamyšlení a plánování, najděme v tom, co nám vadí, příležitost ke změně. Na obrázku je zobrazen muž, který je zavěšen hlavou dolů. Tato pozice je velice důležitá, protože pokud ji správně využijeme, můžeme nahlédnout na všechny záležitosti zcela novým pohledem, z nového úhlu. Někteří mniši se takto prý nechávali zavěsit schválně, lépe se jim meditovalo a vůbec jim tato poloha přinášela daleko větší duchovní zážitek i růst. Zaměříme-li se vyloženě na polohu hlavou dolů, pak nám ji většina výkladů předloží jako potřebu nahlížet na sebe ze zcela nové perspektivy. Zastavení fyzické schránky je těsně a nutně spjato se zastavením mysli, což je krásně obsaženo ve starém posvátném jazyce Indů (sanskrt) – slova „člověk“ a „mysl“ jsou jedno a totéž.

Viselec chce zvažování i oběti
Asi největším poselstvím karty Viselce je to, abychom si uvědomili, že i když zdánlivě máme vše hotovo, je dobré se přece jen zastavit a popřemýšlet, zvážit vše ještě jednou. I když se nám zdá, že nás již nemůže nic překvapit, Viselec je jakýmsi upozorněním, že člověk opravdu pouze míní a že věci mohou mít nejrůznější a nečekané průběhy. S touto kartou je zároveň pomoc velice blízko – muž má kolem hlavy svatozář jako symbol přicházejících lepších časů, vyjasnění mysli i všech osobních záležitostí. Navíc - všimněte si jeho nohou. Má je ve stejné pozici jako Císař, takže schopnost a možnost ovládnout situaci samozřejmě má, jen ji v tuto chvíli nevidí. Celková poloha těla připomíná ukřižování a některé výklady této karty hovoří přímo o ukřižování ega.
Osvobození z tíživého pocitu stagnace znamená jediné - je nutné vše zvážit, promyslet a o vytouženou změnu se ze všech sil snažit. Je ale potřeba pamatovat na jednu věc: změna vyvolaná vlivem Viselce je většinou spojená s nějakou obětí. Je nutné se něčeho vzdát, abychom dostali to, co právě potřebujeme. Zároveň počítejme s tím, že záruku dobrého konce zde nemáme. S touto kartou je spojené požehnání pro snahu uskutečnit změnu, nikoli pro to, co se po spuštění změn bude dít. Mnohem důležitější je tady naše víra a chtění, touha změnu provést a vymanit se tak z dlouhodobého ztuhnutí. Jestliže se v nás všechno tohle najde, pak tu zaručení úspěchu samozřejmě je, nelze na něj ale spoléhat "jen tak".

Symboly na kartě
Už samotná pozice hlavou dolů zde byla zmiňována jako symbol možnosti nahlížet věci ze zcela nového úhlu. Viselcovy šaty jsou v barvě vody (o níž také byla řeč), která nám často napovídá, abychom se svými emocemi a city zacházeli s rozvahou. Červená barva kalhot svědčí o dostatku energie k uskutečnění potřebných změn. Důležitý je i výraz v mužově tváři. Ačkoli je zavěšen hlavou dolů a na první pohled působí jako trpící, jeho tvář je klidná, téměř spokojená. I to zde symbolizuje možnost vidět věci nově, což vede ke spokojenosti každého.

Kříž, na němž je Viselec upoutaný, sám o sobě prezentuje číslo čtyři, tedy naši fyzickou podobu. V horní části je tento kříž obrostlý listy a vínem, takže možnost zisku ze stávající situace je samozřejmě velice blízko. Pozadí je, lidově řečeno, nijaké – vybledlá a nevýrazná barva zde prezentuje tu stagnaci, kterou můžeme silně pociťovat. Syté barvy jsou jen na postavě na kříži, potenciál k vyřešení situace je tedy pouze v dotyčném člověku, jehož se toto týká.

Kdy Viselec pomáhá
Kartu použijte v situaci, ze které nevidíte východisko. Meditujte nad Viselcem tehdy, nevíte-li, jak dál a on vám napoví, jak se na věc podívat z pohledu, který vám vše vysvětlí a pomůže pohnout se z místa. Poproste Viselce o pomoc, když potřebujete něco ve svém životě změnit, neboť vás to přikovává na místo a nedovoluje vám to osobní rozvoj. A pokud jsou některé vaše názory a pohledy "staré", jsou zatížené dogmaty a názory, jež jste nebyli dlouhá léta schopni změnit, bude Viselcova cesta i cestou vaší.

Negativní aspekty
Negativní aspekty Viselce se mohou projevit naprostou nečinností - člověk je schopen ve své strnulosti tak dlouho vyčkávat a tak dlouho přemítat, až propásne všechny šance i síly na změnu. Toto vede ke ztrátě chuti žít, k neschopnosti radovat se a k neustálým únavám, smutku a beznaději. Zároveň se může ukázat i potřeba měnit vše, aniž by toho bylo zapotřebí. Někdy je dobré určité věci prožít. Pokud budou převažovat negativní síly karty, pak se může projevit nespokojenost za každých okolností, ať se bude dít cokoli, nic nebude vyhovovat, vše bude působit jako zbytečné zdržení a ztráta času. Viselec je o nutnosti rozvahy, nikoli o uspěchanosti či rozvláčnosti.

Pro inspiraci
Matti Kurjensaari: „Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš.“

Gabriel Laub: „Dialog se sebou samým není snadný. Ale věčně naslouchat vnitřnímu monologu - to je šílená nuda.“

Aldous Huxley: „Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo.“


Návrat na "Astrológia, veštenie"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný