Michael je žalovaný svojim bývalým právnikom

Michael je tentoraz opäť žalovaný ďalším právnikom, ktorý tvrdí, že mu Michael dlhuje peniaze za jeho zastupovanie v prípade žaloby Dariena Dasha a Prescient Capital v hodnote 48 mil. dolárov.

Brent Ayscough, ktorý zatupoval Michaela aj v prípade žaloby Marca Schaffela, teraz vedie konanie v prípade žaloby právnika Michaela Sydowa, ktorý podal žalobu na Michaela v Houstone, že mu Michael dlhuje minimálne 250.000 dolárov.

Sydow zastupoval Michaela v prípade žaloby Prescient Capital v zastúpení Dariena Dasha, že im Michael nevyplatil 48 mil. dolárov zo sumy, ktorú mala firma získať pre Michaela na pôžičku v hodnote 500 mil. dolárov, ktoré mala poskytnúť firma FORTRESS INVESTMENT, ktorá namiesto 270 mil. dolárov na vyplatenie dlhu banke, poskytla 500 mil. a ako zábezpeku si mala vyžiadať aj Michaelov podiel v SONY/ATV, čo mal v zastúpení Michaela vyjednať a podpísať jeho brat Randy, ktorý aj podpisoval zmluvy s Prescient a kde jej mal prisľúbiť 9 % u vypožičanej sumy = 48% z 500 mil.