Transitional Investors a Michael dosiahli dohodu

14.7.2008 dosiahli na Kalifornskom súde dohodu, v ktorej sa ruší celá žaloba na civilnom súde na 29,7 mil. dolárov, ktoré požadovala firma od Michaela.

V ozname je uvedené, že obe strany boli zaujaté, preto sa museli dohodnúť mimosúdne, detaily nie sú známe.

Týmto bolo zrušené aj oficiálne pojednávanie s porotou, ktoré sa malo začať 29.9.2008.

Obrázek