Nový singel Michaela a Ushera ????

Posúďte sami, či je to nový singel, ktorý "unikol" na internet....

Je tam zmienka o Michaelovi, ale akosi ho nepočuť, naproti tomu, je tam cítiť beati z - Off the Wall.., zjavne však ide o demo, prezentované Michaelovi ako možná spolupráca....