Vytvorenie novej aliancie fanúšikov !!!

Ešte minulý rok začali dve najväčšie fanúšikovské organizácie kampaň pre vytvorenie The "Unbreakable" Fanclub Alliance.

Britská fanúšikovská základňa - MJ News Online a Americká - MJJ Forum, spojili svoje sily, na vytvorenie veľkého klubu fanúšikov, aby podporili nielen Michaela, ale aj fanúšikov navzájom, ukázali svoju jednotu a priateľstvo.

"Sme veľmi vzrušený z tejto myšlienky vytvoriť toto spojenie, a tešíme sa na mnoho skvelých vecí vo svete Michaela Jacksona, vrátane podieľania sa na jeho comebacku" - povedala Patricia Brown, prezidentka a spolu-zakladateľka MJJ Forum.

"Podľa predstáv MJJ forum a MJ News Online o vytvorení tejto aliancie, je našim cieľom, aby podpora Michaela a jeho fanúšikov bola oveľa účinnejšia. Máme v pláne mnoho vzrušujúcich projektov a stretnutí v oveľa väčšom, celosvetovom rozsahu."

Paul Akinbanjo, prezident a zakladateľ Mj News Online povedal: "Všetko, čo sme doteraz pre fanúšikov urobili, aby sme ich uspokojili, bude teraz zdvojnásobené. Naše spojenie nám prinesie nové možnosti. Spolu máme zdroje a možnosti, ktoré mám umožnia urobiť to, čo si môžeme predstaviť, a našim cieľom je poslúžiť fanúšikom, a poskytnúť im kvalitné služby na počesť Michaela Jacksona, a táto aliancia určite prinesie mnoho nových a vzrušujúcich vecí."

The "Unbreakable" Fanclub Alliance - je základné partnerstvo, ktoré sa snaží spojiť dva kluby, aby spojilo viac ľudí, ako kedykoľvek predtým. Takáto kombinácia zdrojov prinesie cez tieto kluby najdôležitejšie informácie pre fanúšikov, hneď ako sa stanú dostupné a prepojiť Michaela Jacksona a jeho fanúšikov celosvetovo.

Spojením týchto dvoch klubov sa vytvára partnerstvo s viac ako 20.000 členmi, na ktorých webové stránky sa prihlasujú mesačne stovky tisíc fanúšikov. Sú uznaný aj medzinárodnými mediáln&mi organizáciami, ktorým poskytovali rozhovory ako sú - BBC, Sky, CBS, NBC, ABC, Fox, The Santa Maria Times, The Guardian Observer... ako aj pre nespočet rádio staníc po celom svete, a boli prezentovaní aj v mnohých printových médiách.

Práve tieto dva kluby usporiadali fanúšikovské stretnutia v Londýne a Las Vegas, ktorých cieľom bolo podporiť Michaela Jacksona a jeho rodinu, ako aj mnohých zainteresovaných a prominentných osôb vo fanúšikovskej komunite.

Súčasťou tohoto spojenia je aj fanúšikovská stránka MJEOL, ktorej populárne reportážne správy poskytujú priame a ostré a často dráždivé komentáre o problémoch dôležitých pre fanúšikovskú komunitu. Poskytuje aktuálne videá, ktoré sa týkajú širokých aspektov spojených s Michaelom.

Zakladateľka MJEOL, K. Shere Williams dodáva: "Je nádherné byť súčasťou takejto vzdelanej a talentovanej komunity ľudí, a teším sa na pomoc v našich plánoch, ktoré sa stanú našou radosťou."

Odkazy na jednotlivé stránky:

MJ News Online - www.mjnewsonline.com

MJJ Forum - www.mjjforum.com

MJEOL - www.mjeol.com;

- community.mjeol.com