Michael zrušil žalobu proti svojim účtovníkom

Podľa dokumentov vydaných 14.4.08, Michael zrušil svoju žalobu proti účtovníkom - Bernstein, Fox, Whitman, Goldman a Sloan-novi.

Dokumenty nehovoria, či Michael dosiahol nejakú dohodu, alebo mal na to iný dôvod.

Išlo o prípad, keď v decembri 2006 Michael prostredníctvom svojej spoločnosti MJJ Production žaloval spomínaných účovníkov za porušenie pracovnej a dôvernej zluvy a nedodržiavanie svojich povinností.

Jednotlivé firmy vraj vtedy nevyplatili jednotlivých zamestnancov, neplatili dane, a vypracovali zmluvy a najímali osoby pre tretie strany bez vedomia Michaela, ale v jeho mene počas rokov 2004-05.

Tieto účtovné firmy následne na druhý deň zažalovali Michaela, s tvrdením, že dlhuje viac ako 1 milion dolárov na nezaplatených daniach.

Ich podanie bolo zrušené.

Obrázek