Video: Today SHOW - Thriller Tribute

K správe z 25.4. o vysielaní v Today Show, kde prezentovali Thriller.