Thriller Cast 10

Ďalším z hostí, ktorí hovorí o albume Thriller a jeho vplyve je skladateľ, hudobný redaktor a filmár Nelson George.

Get this widget!