Michael s deťmi na večeri...

... a to v reštaurácii Planet Hollywood, kde podľa novín Vegas Confidential/Las Vegas Review-Journal, boli videní 26.3. v obchodnej sieti the Miracle Mile Shops v Planet Hollywood Resort, Las Vegas.

Naposledy bol Michael s deťmi videný na večeri 20.1.08

Obrázek