Nový proces...

29.9.2008. o 9:30 ráno, zasadne porota, ktorá bude rozhodovať v prípade - Transitional Investors vs. Michael Jackson, kde bola podaná žaloba proti Michaelovi na 29 mil. dolárov.

Ide o civilný proces, ktorý bol pojednávaný už v Júly minulého roka.

Tento prípad následuje po urovnanom prípade s firmou Prescient, ktorá sa s Michaelom vyrovnala mimosúdne na 5 mil. dolárov. Išlo o známy prípad, kde firma žalovala Michaela na 10% podiel zo sumy asi 560 mil. dolárov, ktoré mali zabezpečiť ako pôžičku pre Michaela od finančnej skupiny Fortress.

Obhajoba predpovedá, že proces by mal trvať asi 10 dní, Transitional Investors hovoria o dlhšom prípade.

Ale vzhľadom na to, že ide len o civilný proces, kde rozhoduje vybraná porota, je možné, aby sa obe strany (ešte) dohodli mimosúdne do 29.9.

V vrámci všeobecných podmienok civilného procesu, sa dva týždne pred začiatkom (11.9.) uskutoční urovnávacia porada, na ktorej môžu obe strany prijať spoločnú dohodu, a neísť do prípadu.