Čo sa deje...?

Podľa informácií, spoločnosť Financial Title Co., ktorá podala žiadosť o aukciu na Neverland tvrdí, že nedostali žiadne oznámenie o tom, že by bola dohodnutá nejaká nová zmluva, ktorou by sa refinancoval dlh voči ranču.

Nateraz sa však posúva termín aukcie na 14.5.2008.