Michael Jackson in Prague 1996

Pozrite si všetky 4 časti z dokumentu o návšteve Michaela v Prahe, 3.9.1996.

Časť 2: LINK

Časť 3: LINK

Časť 4: LINK

Plus články o udalosti koncertu na Letnej (aj keď v predstihu):

LINK

+

LINK