Novinky zo súdnej siene

Právnici Robsona stiahli zo žaloby, podľa súdnych dokumentov, obvinenia zo sexuálneho zneužitia, a nechali iba fádne obvinenia zo zanedbania povinnosti starostlivosti a dohľadu nad maloletými - právny výraz "negligence", čo znamená v tomto prípade, že spoločnosti Michaela Jacksona, ktoré žalujú Robson a Safechuck, mali byť zodpovedné, že ich neochránili pred zneužitím v čase, keď podľa nich mali byť zamestnaní v jeho spoločnostiach, keďže Michaela Jacksona nemôžu obviniť, čo samozrejme, nie je pravda, a aj preto bol ich prípad v roku 2017 kompletne zamietnutý.

Tým sa celý prípad dostáva na úroveň snahy o zastrašovanie pozostalosti MJ Estate a uzatvorenie akejkoľvek dohody o finančnom vyrovnaní, keďže toto je cieľom ich civilnej žaloby, presne na spôsob Jordana Chandlera, ktorý v zastúpení svojho otca Evana, v mimosúdnej dohode nijako a z ničoho neobvinil Michaela Jacksona, že by došlo k sexuálnemu zneužívaniu alebo akémukoľvek sexuálnemu kontaktu!!!! = išlo iba o to, koľko peňazí za dohodu dostanú.

Aj v tomto prípade sa Robson a Safechuck snažia "zjemniť" prípad, aby bol pre prípadnú porotu priechodnejší a jednoduchšie presvedčivejší (ak vôbec by k procesu došlo), že síce možno mohli byť zneužití niekedy nejako niekým, ale za všetko mohla spoločnosť MJJ Productions, a tým by im porota akože dala možnosť žiadať peniaze ako odškodné.

**************************

Wade Robson's lawyers have dropped the sexual abuse charges against Michael Jackson's Estate and are now trying to extort money out of a broader claim of "negligence".

This proves that it was never about "victims" but about finding a way to claim damages money.

Vince Finaldi doesn't care whether the abuse allegations are true or false. He'd rather not focus on that part of his lawsuit.

He freely withdrew causes for CSA, Assault & Battery in 4th complaint.

Finaldi will argue that regardless of whether the allegations of abuse can be proven, the businesses MJ owned & their managers were negligent in supervising kids that were over & should had taken steps to prevent it.

He thinks he can weasel out with some money any way possible.

He left only "negligence" to argue businesses are responsible for whatever MJ may do.

Jordan/Evan Chandler got millions of $ because of negligence, it´s pretty sure, Finaldi's looking exactly for the same cause.

#WadeRobsonisafraud