Album HIStory oslavuje

Dokonalý článok a analýzy skladieb albumu HIStory, ktorý oslavuje 25. výročie od svojho vydania.

#HIStory25

A Track-By-Track Synopsis of Michael Jackson’s History 25 Years Later - LINK

25