Kauza Sony a falošné skladby

AKTUALIZOVANÁ téma kauzy SONY a údajne falošných skladieb na albume Michael.

FAKT: spol.Sony Music NIJAKO nepotvrdila, ani nepriznala, že by použili falošné nahrávky!

Už vo štvrtok sa objavili titulky nielen hudobných portálov, ktoré tendenčne písali o tom, že údajne sa mali zástupcovia Sony Music priznať k tomu, že spol. Sony použila falošné skladby na album Michael s falošnými vokálmi, ktoré nespieva Michael.

Zia Modabber z právnickej firmy Katten Muchin Rosenman LLP, ktorá zastupuje Sony Music ale vyhlásila v mediálnom stanovisku, že Sony Music v žiadnom prípade nepriznali pre súdom, že by malo ísť o falošné a podvodné nahrávky.

Len reagovali na dané obvinenia, ktoré boli vznesené, a na predbežnom vypočúvaní Sony Music využili právo na ochranu svojich záujmov a odvolávajú sa aj na ústavu, no v žiadnom prípade nešlo o rozhodovanie či priznávanie sa k niečomu.

Ide o skladby “Breaking News,” “Monster” a “Keep Your Head Up”, ktorú údajne nespieva Michael.

Prvé pochybnosti sa objavili už po vydaní albumu v roku 2010, ktoré vzniesli mnohí fanúšikovia.

V roku 2014 podala fanúšička Vera Serova podnet na súd s tým, že zažalovala Sony Music; Johna Brancu ako správcu pozostalosti MJ Estate; MJJ Productions; Edwarda Cascia a Jamesa Portea, ktorí vystupujú ako skladatelia a producenti týchto skladieb, ako aj ich nahrávacie spoločnosti.

V žalobe sa uvádza napr aj to, že Sony krátko po vydaní albumu Michael, kedy vznikli pochybnosti o skladbách, reagovali tlačovým vyhlásením o tom, že veria, že ide o autentické skladby, a že ich Michael nahral, na čo si mali overiť autentickosť u odborníkov ako hudobní inžinieri, hudobní režiséri, muzikológovia a aj niektorí umelci, ktorí s Michaelom pracovali, a vedeli by posúdiť, že ide o hlas Michaela.

Sony sa následne ako bola podaná žaloba snažili podať odpor voči nej s tým, že sa odvolávali na nejaké zákony, ktoré by vylučovali verejné pojednávania pre verejnosť alebo jednotlivcov voči obchodným záujmom spoločnosti, až do uzavretia prípadu, aby sa takto v podstate nešírili nejaké neoverené informácie, hoaxi a konšpirácie.

O tom bolo aj pojednávanie vo štvrtok, teda nešlo o žiadne konkrétne pojednávanie v súvislosti s akýmkoľvek rozhodovaním či sú alebo nie sú vokály Michaelove.

Stále tak platí, že ide o mediálno-bulvárne a často niektorými fanúšikmi vytvárané neoverené informácie, často hoaxi a samovýklady.

Rovnako sa v žalobe pojednáva o tom, aký komerčný dosah by malo zistenie, ak by sa dokázalo, že by skladby neboli Michaelove, a či by tí, ktorí si album kúpili, nemohli žiadať o vrátenie peňazí, keďže by išlo o "podvod", a rovnako, aké následky by to malo z hľadiska komerčného.

Stále platí status quo, teda že skladby nie sú legálne nijako spochybnené, a ani sa nekonali žiadne súdne hodnotenia voči tomu!!!

Prvé priame "tvrdenia" sa objavili na fanúšikovskom MJCast, ktoré tvorí internetové streamové diskusie s pozvanými hosťami a vysiela programy na niektoré témy.

Práve oni boli tí, ktorí vyslali do éteru "záver", že Sony malo priznať, že podvádzali a že vokály nie sú Michaelove, na čo sa následne začali tieto informácie šíriť a zdieľať medzi ostatným,i fanúšikmi.

Ide o čisto práve výklady a hodnotenia, ktoré musia byť starostlivo hodnotené a posúdené, ak už sú na súde, tak jedine súdom, v tomto prípade je to zbor 3 sudcov, pretože by sa takouto jednoduchou logikou mohlo stať, že by niekto, hocikto hocikedy mohol v budúcnosti spochybniť akúkoľvek nahrávku Michaela, že ju vlastne nespieval skutočný Michael Jackson, ale niekto, kto sa za Michaela Jacksona vydával.

Preto aj zákazníci si kupujú produkt, tvorbu, ktorá má svoju značku, a v tomto prípade ide o meno Michael Jackson, podľa ktorého si zákazník presne kupuje konkrétnu značku pre konkrétnu tvorbu, pri ktorej nespochybňuje, že by to bol nejaký iný Michael Jackson, alebo že by malo ísť o inú osobu, ako ten skutočný Michael Jackson.

Rovnako ide o verejne známe informácie, ktoré definujú produkt, teda kto čo spieval, produkoval, nahral, kde a kedy, a teda ide o komerčné informácie, na základe ktorých sa zákazník rozhoduje.

Prípad budeme musieť sledovať, a nebudeme robiť unáhlené závery a samovýklady!

Až definitívny verdikt, ktorý je v nedohľadne môže nejako určiť, kde je pravda.

Celý príbeh sa točí okolo rodiny Cascio, ktorú Michael považoval za jedných z najbližších priateľov od konca 80. rokov, a práve Frank Cascio ma byť ten, ktorý poskytol nejaké záznamy skladieb, ktoré, ako on uvádza, boli nahrané v ich dome a v niektorých štúdiách, a na ktorých sa podieľaj aj on, ako autor skladieb.

Nakoniec, napísal o tom aj knihu.

Po tom, ako prenikli na verejnosť informácie, že by niektoré skladby mohli byť falošné, údajne sa aj Katherine Jackson pridala na stranu, že nejde o Michaela, a rovnako boli vyzvaní nielen Frank Cascio, ale aj James Porte, údajne autor až 12 skladieb, ktoré mal nahrať s Michaelom, aby poskytli nejaký dôkaz, že v roku 2007 nahrali sporné skladby.

Keď tak neurobili, o to viac sa niektorí snažili utvrdiť, že ide o skutočne podvodné skladby, ktoré mal naspievať imitátor Michaela, Jason Malachi, ktorý sa mal k tomu aj priznať, no vo svojom vyhlásení tvrdí, že informácie, ktoré sa objavili na nete, nie sú pravdivé, že by on mal tvrdiť, že tie skladby naspieval on...

Odtiaľ sa potom šírili kdejaké správy a informácie medzi fanúšikmi, doslova ako fake news.

Žalujúca Serová sa vo svojej 41 str. žalobe odvoláva aj na tvrdenia a hodnotenia, ktoré vypracoval Dr. George Papcun, audiológ, ktorý tvrdí, že predmetné skladby nespieva Michael.

Znalec sa viac menej odvoláva na hodnotenia nielen niektorých členov Michaelovej rodiny, priateľov, ale de facto nemá žiadne reálne záznamy, na ktoré by sa mohol odvolávať, pretože, Sony vo svojej obhajobe vyzvala Cascia, aby predložil nejaké záložné a demo verzie vokálov, ale údajne ich Frank Cascio aj James Porte nemajú, lebo vraj neexistujú a boli vymazané z ich počítačov.

Koncom roka 2017, známy MJ bloger Damien Shields napísal na svojej stránke, že Sony si skladby v čase produkcie albumu Michael neoverili a v podstate verili Casciovi, že skladby sú spievané Michaelom.

Na tieto tvrdenia reagovala aj sudkyňa Ann I. Jones, a preto chce mať otvorený prípad, a zamietla aj odvolanie Sony Music, aby bol prípad neverejný alebo zrušený, a chce posunúť prípad ďalej.

Sony a MJ Estate tvrdia, v čase produkcie albumu nemali tušenie ani podozrenia, že by mali falošné skladby, a teda s nimi nakladali ako s reálnymi, lebo nebol dôvod ich spochybňovať, a tak aj pristupovali vo výbere na album.

Aktuálne plynie 90 dňová lehota, počas ktorej panel 3 sudcov rozhodne vo veci, či a ako prípad pôjde ďalej, alebo uzná, že aj keby neboli nahrávky spievané Michaelom, mohla ich Sony stále ponúkať a predávať pod značkou Michael Jackson.

Navyše, v technickom právnom popise žaloby sa Serová odvoláva na "hlavné vokály skladieb"..., teda akoby tam bola podmienená možnosť, že niektoré časti naspieval Michael, nedokončil, a zvyšok že by mohol ten nejaký imitátor donahrávať, aby boli akože hotové skladby.

Okrem toho, samotný Jason Malachi, ktorý by mal byť údajným imitátorom Michaela, ak by mal vypovedať pred súdom, až tam by sme sa dozvedeli, či skutočne je to on, kto spieva skladby...

Preto je dôležité udržať si odstup, aby sme nerobili predčasné a unáhlené hodnotenia, navyše, bez poznania reálnych vecí, a len pocitovo si niečo mysleli..., potom sa to zvrhne na dnes tak aktuálne fake news a šírenie propagandy, ktorej mnohí uveria, a keď niečo nie je alebo nevyjde podľa predstáv, niektorí sa utiekajú ku konšpiráciám, a obviňovaniu... že aj tak tí druhí klamú..., hoci by to aj 10 súdov potvrdilo, že niečo je tak alebo inak.

O to viac treba brať s rezervou niektoré zavádzajúce články, ktoré sa téme venujú, a nie je možné ich brať ako jednorázové zdroje.

Právne výklady a právny jazyk je zložitý, a často sa vyjadruje počas procesov v hypotetickej rovine, čo by bolo keby a ako asi možno keby....

Nezabúdajme, že zástupcovia MJ Estate priamo schvaľovali skladby, a nemohli by si dovoliť použiť niečo, čo by vyvolalo takéto pochybnosti, a v súdnom spise sa to jasne deklaruje, ako sa snažia obhajovať svoje rozhodnutia, kde v konečnom dôsledku by boli "obeťami podvodu" oni a Sony Music, keďže tu Michael nebol, aby si overili hodnovernosť jeho nahrávok, alebo reálnosť, že Michael bol v danom čase v roku 2007 v nejakom dome, kde nahrával skladby s rodinou, ktorú považoval za svoju druhú rodinu a najbližších priateľov, teda aj stupeň dôvery je v tomto prípade dôležitý.

Právny dokument žaloby na stiahnutie:

MJ Fan vs. Sony/ MJ Estate/ Cascio/ Porte by Ivy on Scribd