Remastrované albumy v kvalitnejšom zvuku

Práve v tomto čase sa do predaja dostali nové formáty CD diskov so sólo albumami Michaela Jacksona.

Pre japonský trh boli dodané remastrované disky vo formáte BLU SPEC CD (BSCD), ktoré zvyšujú audio kvalitu bežného cd disku.

Obrázek

V podstate ide o formát blu-ray, kde namiesto infračerveného laserového lúča sa na prehrávanie hudby používa modrý, a tým sa dosiahne touto technológiou vyššia kvalita zvuku.