Doplnenie informácií k záveru prípadu obvinení Robsona

Napriek rozhodnutiu sudcu Mitchella L. Beckloffa, vo svojom odôvodnení uvádza, že nie je právny základ na domáhanie sa žaloby voči spoločnostiam Michaela Jacksona, ktoré v tomto prípade boli ako žalované strany, necháva otázku pravdivosti alebo legitimity samotných tvrdení o údajnom zneužívaní ako otvorenú vec, logicky preto, pretože sa nimi ani nezaoberal, nehodnotil ich pravdivosť, neskúmal ich hodnovernosť, ale iba právny výklad kalifornských zákonov na to, či vôbec môže žaloba žiadať o proces voči tretej strane - teda nie samotnej osobe Michaela Jacksona.

Obrázek

Na druhej strane, jasne rozhodol, že za akékoľvek konanie Michaela Jacksona spoločnosti nezodpovedali, teda v tomto prípade nikto nemôže chcieť právnu zodpovednosť za zosnulé osoby, ktoré ešte počas života boli 100% vlastníkmi týchto spoločností, a už vôbec nie, čo robí ich majiteľ vo svojich súkromných nehnuteľnostiach - čo Robsonov právnik spojil dokopy aj s Neverlandom.

V tomto zmysle Michael Jackson bol najvyššou právnou entitou vo svojich firmách, v ktorých menoval a odvolával riaditeľov a vedenie (Branca, Gallin, Gelfand, Staikos, Levine).

Robsonov právnik absurdne tvrdil, že Michaelove firmy boli jeho alter-egom, za ktoré sa skrýval pre páchanie zločinu, čo ale v právnom výklade stále znamenalo, že Michael a jeho firmy sú jedna a tá istá entita.

Tým vlastne absurdne sám nahral MJ Estate v obhajobe, lebo vlastne potvrdil, že nikto nemohol kontrolovať Michaela.

V žalobe Robson priamo nespomínal, ale v obhajoba súdu predložila dôkazy o tom, ako a kedy sa začalo "priateľstvo" medzi Michaelom a Wadeom Robsonom.

Všetky dôkazy totálne vyvrátili Robsonové tvrdenia, pretože bola to jeho matka Joy Robsonová, ktorá vyvíjala všemožné snahy o kontakt s Michaelom, žiadala ho o pomoc a neskôr obaja rodičia Robsona pracovali určitý čas aj na Neverlande.

Pri vyšetrovaní, ktoré sledovala aj MJ Estate, vyšlo najavo, že Robson ešte pred podaním žaloby zisťoval u matky prostredníctvom mailovej komunikácie informácie, ako sa stretol s Michaelom, a ťahal od nej informácie, ktoré neskôr ani nepoužil, keďže mu jeho vlastná matka vyvrátila jeho vymyslené bludy, a boli by pred súdom nepoužiteľné!

Vždy to bola jeho matka Joy, ktorá kontaktovala Michaela, nikdy nie Michael rodinu Robsonovcov.

Neskôr sa ich snažil aj zatajiť, na čo MJ Estate požiadali sudcu o forenzné vyšetrovanie počítačov a diskov s informáciami.

Robsonov právnik Vince Finaldi, samozrejme, komentoval rozhodnutie sudcu, ktoré síce akceptuje, ale hystericky považuje za "nebezpečný precedens", napriek jeho nezmyselným pokusom deformovať formulácie viet, čo robil, v snahe nejako ovplyvňovať rozhodovanie, na čo sudca "neskočil", pretože opakovane Finaldi prezentuje presný opak toho, čo sudca odôvodňuje na základe existujúcich zákonov.

Sudca biele, Finaldi čierne. O to šialenejšie je, ak to vykladá právnik...

Ale to mu nijako nepomôže, ani v jeho snahe odvolať sa, čo aj urobí, a tak ešte bude trvať asi 1-2 roky, kým definitívne sa uzavrie tento absurdný prípad.

V zásade sa dá povedať, že Robson so súčasným právnikom Finaldim, nemali už žiadne iné východisko, ako po zamietnutí žaloby voči osobe Michaela Jacksona, jednak preto, že bol zosnulý, a aj pre premlčaciu dobu.

Robson "záhadne zmeškal" aj rok 2012, do novembra ktorého mohol žalovať pozostalosť MJ Estate, kde by si právne mohol ešte niečo nárokovať, bolo by to relevantné, lebo ide o asi dobu 3 rokov od smrti človeka, kedy je možné sa obrátiť na súd na napr. vyplatenie pohľadávok, záväzkov, alebo aj napr. nejaké typy obvinení.

Lehota, dokedy mohol niečo proti Michaelovi namietať bola do 26 roku jeho života, žalobu podal až po 30-tke.

V roku 2012 ho ale viac zaujímala možnosť, ako predať svoj návrh na knihu o Michaelovi, ale žiaden vydavateľ ju nechcel...

Až v roku 2013 prišiel s obvineniami, zaujímavo až po tom, ako neuspel s mega projektami pre MJ Estate a Slnečného cirkusu - doslova ho odmietli.

Nekončiac tým, že Robson a jeho rodina mali niekoľko možností počas života Michaela, aby chceli "spravodlivosť", či počas vyšetrovania v roku 1993, alebo počas samotného procesu v 2005.

Nikdy nič negatívne na Michaela nemali.

Dokonca vždy Michaela obhajoval, a ešte aj počas života a aj krátko po smrti Michaela sa Robson snažil nejako komerčne využiť spojenie na Michaela napr. tým, že si robil vlastné projekty s menom MJ, alebo neskôr roz-predával nejaké predmety cez eBay, ktoré mal od Michaela.

Takže jediná možnosť po zamietnutých žalobách bolo pokračovať v obvinení firiem Michaela, ako úplne posledná potom, ako "zmeškal" všetky lehoty a dátumy. Práve preto sa tento prípad ťahal 4 roky, lebo nechcel akože ukončiť svoje ťaženie ako lúzer, a bolo preňho už len čakanie na to, či hop alebo trop.

MJ Estate sa niekoľko krát vyjadrili, že buď Robson klamal pod prísahou predtým - celých 20 rokov, alebo klame teraz, a MJ Estate tvrdia, že teraz mu ide len o peniaze.

Dokonca účelovo klamal súdu, keď tvrdil, že do podania žaloby, ani nevedel, že existovala nejaká pozostalosť MJ Estate, hoci v USA je to právna samozrejmosť, a Robson práve s MJ Estate, s Johnom Brancom prejednával niektoré možné kontrakty pre projekty, ktoré nakoniec nedostal.

Rovnako klamal o nejakej ďalšej "obeti", ktorú menoval (Charlie Michaels), napriek tomu, že matka chlapca rázne potvrdila, že je to klamstvo, že by jej syn bol obeťou.

To, že sa Robson prostredníctvom právnika odvolá, je isté, rovnako ako sa odvolali v prípade Jimmiho Safechucka, ako celok.

Technicky povedané, tento prípad je stále na stole, je živý, až kým nebude konečné potvrdenie na odvolacom súde, čo môže trvať až 2 ďalšie roky.

Skúsenosti hovoria, že odvolací proces, najmä v takých absurdných prípadoch, je minimálne úspešný, teda sa nepredpokladá, že by uspeli, pretože aj podľa zákona, nemôže dokázať nič, čo už bolo prejednávané, na čo sa odvolávajú, teda kontrolu spoločností nad Michaelom ako osobou.

Samotný Robson sa celý čas tváril, že veľmi trpel touto traumou, že bol zneužitý, a nebol schopný pracovať, že prišiel o kontrakty, a schopnosť živiť rodinu.

Napočudovanie, ale „zázračne“ ožil, keď v posledných mesiacoch sa aktívne podieľal na niektorých tanečných projektoch, o ktorých tvrdil, že už kvôli traume nebude môcť robiť.

O to viac, že sa z neho stala profesionálna obeť, motivátor pre obete v projektoch pre obete zneužívania, meditačným gurum, a tak ďalej…, teda jeho aktivity budú naďalej pokračovať v zmysle obviňovania Michaela – nakoniec, nemá na výber, keďže rozbehol tento vlak bludov.

O tom, že sa pokúsi už teraz, po všetkých pojednávaniach, ponúknuť knihu, sa dá predpokladať, na čo môže MJ Estate podať nejakú žalobu a podobne.

V každom prípade, Robson sa už nemá kde posunúť, a jeho profesionálna kariéra je v troskách, a nemá veľkú dôveru v hudobnom biznise.

Tak ako rozhodol sudca podľa kalifornských zákonov, ani možný odvolací súd nebude mať inú možnosť ako sa riadiť tými istými zákonmi, napriek tomu, že Robson dostal až priveľa času a možností, ako niečo dokázať, ale zlyhal rovnako so svojim geniálnym právnikom.

Pokiaľ ide o čisto technické výklady, ak by sme chceli brať do úvahy, že jeho tvrdenia sú pravdivé, že bol zneužitý, jediná právna zodpovednosť padá na Robsonovú matku, Joy Robsonovú.

Ona bola tá, ktorá syna, podľa logiky práva, vystavila ako neplnoletého syna zneužívaniu, mohla o tom vedieť, a nič proti tomu neurobila, a vystavovala syna ako obeť zločinu, ona mala tú právnu silu a bola právne zodpovedná, nie spoločnosti Michaela Jacksona.

Prečo potom Robson nežaluje aj svoju matku?

Tá je v žalobe len ako nejaký zdroj informácií, s ktorým si vymieňa údaje.

Nakoniec, v jeho tvrdeniach je mnoho nezrovnalostí a absurdít, napriek tomu tvrdí, že jeho prípad a projekt bude slúžiť ako „pomoc“ pre ostatné „obete“ Michaela Jacksona.

Počas jedného vypočúvania v roku 2016 na otázku, či sa pokúšal kontaktovať Gavina Arvizo, odpovedal, že … nie, že si nespomína…

Takže, doteraz sa nesnažil žiadnej „obeti“ Michaela Jacksona ani pomôcť, a rodina Jordana Chandlera, chlapca, ktorého otec v roku 1993 obvinil Michaela, odmietla mať čokoľvek s týmto prípadom, a pred súd poslali právnikov, že nič nepovedia, a nechcú byť svedkami, o to viac, že Jordan sa prakticky vyhýba akejkoľvek mediálnej aj právnej prezentácii (v roku 2005 zažaloval toho istého otca, že sa ho pokúsil zabiť počas domáceho násilia, teda zjavne išlo o dlhodobé spory, s matkou June nehovoril od roku 1995, keďže žil s otcom).

Robson s právnikom sa neštítili ani obťažovať údajnú obeť, Jonathana Spencea, ktorý rovnako odmietal byť v tomto prípade ako ich fiktívna obeť Michaela, pritom naňho naliehali a opakovane sa snažili dostať jeho výpoveď pred súdom.