VÍŤAZSTVO - sudca zamietol prípad obvinení Wadea Robsona

Správu spracujeme, priebežne dopĺňame, hneď informujeme,sledujte update!

Obrázek

Podľa aktuálnych informácií, sudca Mitchell L. Beckloff zmietol zo stola všetky obvinenia, ktoré Wade Robson vzniesol voči spoločnostiam Michaela Jacksona MJJ Productions a MJJ Ventures , ktoré, keďže nemohol obviniť nežijúcu osobu, obvinil zo spoluúčasti na zodpovednosti za jeho údajné zneužitie.

Vo svojej žalobe tvrdil všetky možné varianty, ako vysúdiť nejaké peniaze, vzhľadom na premlčacie doby údajných činov, ktoré sa mali stať v rokoch 1988-1995.

Po viac ako 4 rokoch trvajúcich vypočúvaní, striedaní právnikov, zatajovaní dôkazov a absurdných obvinení, sudca nemohol nijako inak rozhodnúť, ako zamietnuť všetky body žaloby, rovnako ako to urobil aj v prípade Jimmyho Selfchucka, ktorý sa "pridal" k žalobe na stranu Wadea Robsona - obaja dnes už 36 roční muži, boli blízky kamaráti Michaela Jacksona, z čoho vychádzali predpoklady na priame obvinenia, že ich Michael Jackson mal údajne zneužiť, napriek tomu, že obaja muži v minulosti vehementne a opakovane obhajovali Michaela Jacksona počas všetkých vyšetrovaní a súdneho procesu.

Až v roku 2013, Wade Robson vzniesol v televíznom rozhovore obvinenia, ktoré viedli až do tohto rozhodnutia sudcu, ktorý už v utorok vyniesol verdikt.

V tomto prípade išlo o preukázanie, že spoločnosti Michaela Jacksona boli nejako v zneužívaní zainteresované, čo nebolo, a ani nemalo byť ako dokázané, čo by inak vytváralo precedens, že by ktokoľvek mohol kedykoľvek obviniť po smrti človeka.

Sudca už pred niekoľkými mesiacmi jasne deklaroval rozhodnutie zamietnutia v prípade obvinení Jimmyho Selfchucka, že spoločnosti Michaela Jackona nemali právnu zodpovednosť, to znamená, že MJJ Productions a MJJ Ventures nemohli ako právne entity zamestnávať Michaela Jacksona, ale práve on bol ich majiteľom a najvyššou právnou silou, teda nie firmy ho kontrolovali, ale on bol výkonným orgánom, a teda sám sebe šéfom, a to vrátane právnej zodpovednosti.

Sudca tak neriešil v konečnom dôsledku relevantnosť a pravdivosť obvinení a tvrdení Robsona či bol alebo nebol zneužitý, keďže sa to dokázať bez Michaela Jacksona nedá (navyše po 8,5 rokoch od jeho smrti), ale čisto právne vzťahy a súvislosti medzi Michaelom Jacksonon a jeho spoločnosťami a Robsonom, aký k nim mal alebo mohol mať vzťah a kto mal za čo akú právnu zodpovednosť, kde dokonca Robson s právnikom vymysleli stratégiu, kde Neverland, ako aj Michaelove spoločnosti, označili za nejakú organizačnú štruktúru podobnej škole alebo kempu alebo organizácii, ktorých cieľom bolo lákanie detí a ich zneužívanie.

Sudca tento scenár zamietol.

Robsonov právnik Vince Finaldi sa okamžite vyjadril, že sa odvolajú na najvyššie možné inštitúcie.

Vince Finaldi je známy agresívny právnik zastupujúci údajné obete sexuálneho zneužívania detí kňazmi a kongregáciami, a "špecializuje sa" na zastupovanie vo finančnom odškodnení..., aj to veľa napovedá, aká stratégia Robsona bola, resp. je.

Robson do roku 2013 opakovane a absolútne obhajoval Michaela Jacksona, počas procesu v roku 2005 pri krížových výsluchoch, neustále opakoval pod prísahou a pred porotou, že nikdy nedošlo zo strany Michaela k žiadnemu zneužitiu, a bol jedným z najsilnejších svedkov, ako aj v roku 1993, kedy prebiehalo prvé vyšetrovanie, aj v tom čase opakoval, že nikdy nebol sexuálne zneužitý Michaelom. Dokonca tvrdil, že niektorí, čo obvinili Michaela, to robia iba pre peniaze.

Počas vyšetrovania tvrdil, že aj keď spal na Neverlande asi 20 krát, zvyčajne spal v izbe Michaela (išlo o dvojposchodovú izbu!!!), no nikdy k ničomu nedošlo.

Rovnako vypovedala aj Robsonová matka, ktorá o všetkých stretnutiach a prespávaní u Michaela vedela, právne bola zodpovedná za neplnoletého syna!!!, rovnako vypovedala a vedela to aj jeho sestra.

Až v roku 2013, za nejasných okolností, po všetkých tých udalostiach, ktoré sa udiali, napr. jeho vystúpení na MTV tribute v roku 2009, alebo jeho tanečnej škole, v ktorom mal projekt venovaný Michaelovi, sa udiali zvláštne veci, kedy ho MJ Estate odmietli ako choreografa a režiséra pre projekt Slnečného cirkusu, a nakoniec zamietnutie ďalších projektov.

Podľa okolností, to viedlo k nejakému jeho rozhodnutiu, ktoré sa dostalo až do tohto stavu, kedy sa postavil proti Michaelovi a poprel všetko, čo kedy predtým povedal a urobil.

Právnik MJ Estate označil rozhodnutie sudcu za správne a korektné, pretože nie je možné vykladať právo podľa toho, ako to popisuje Robson=jeho právnik, o to viac, že ide obvinenia z udalostí, ktoré sú 22-29 rokov staré, navyše, právne potvrdené, že spoločnosti, ktoré Michael vlastnil nemali právne vyššiu silu, ako ich majiteľ=nemohli kontrolovať aktivity a činnosť majiteľa=nemajú právnu zodpovednosť za aktivity majiteľa!