Alternatívny cover

Pri príležitosti 35. výročia albumu "Thriller" zverejnil Dick Zimmerman na svojej stránke alternatívny obal albumu, ktorý ešte vtedy nemal plánovaný názov "Thriller".

Obrázek