TANCUJÚCA DIGITALIZÁCIA

Čínska spoločnosť s názvom "Bitone" vytvorila podobný vzhľad digitálneho MJ, ako čínsky fanclub pre Halloween, a je to celkom dobré. Keen Zhang, prezident MJJCN, uverejnil videoukážku umeleckých diel s niektorými verziami Michaela z klipu "Thriller", "Ghosts" a "Remember the Time", kde jeho digitálne verzie dokonca tancujú konkrétne prvky z jednotlivých choreografií.

Nie je isté, či bola spoločnosť Bitone poverená prácou na digitalizovní priamo od Estate alebo inou spoločnosťou v Číne (keďže licencia nie je regulovaná v Číne) alebo či to nebola práca fanúšikov pracujúcich v spoločnosti Bitone!