Proces za miliardu sa začal

... ako sme vás informovali pred časom, pred niekoľkými dňami sa už začal mega proces, v ktorom americké daňové úrady (the Internal Revenue Service (IRS)) idú tvrdo po pozostalosti Michaela Jacksona, od ktorej chcú údajne až takmer 1 miliardu dolárov ako nedoplatky na daniach a penále.

Obrázek

Podľa procesu daňový úrad vyčíslil sumu hodnoty Michaela Jacksona ako obchodnej značky a jeho majetku, na základe ktorej chce, aby boli zaplatené dane.

Údaje o majetku alebo hodnote si daňový úrad vypočítal na približnej a odhadovanej sume, ktorú v čase úmrtia mal Michael mať.

Naproti tomu, právnici MJ Estate od začiatku tvrdia, že obchodná značka Michaela Jacksona bola na úrovni len pár tisíc dolárov a celkový majetok bol len nejakých 7 miliónov.

Podľa daňových zákonov v USA sa inak počítali daňe a poplatky po smrti človeka v roku 2009 a inak, podľa nových pravidiel, zmenených v roku 2010!!! (necelý rok po smrti Michaela Jacksona - už žiadny zákon o daniach z pozostalosti nebol v platnosti, bol zrušený!, takže ide čisto o právnu bitku v spleti zákonov daní.

Vypovedalo už niekoľko ľudí, vrátane Johna Brancu, právnika MJ Estate, aj bývalého poradcu a bankára Michaela David Dunn.

Obaja sa ohradili voči sumám, ktoré daňový úrad chce, Branca popisoval zložitú situáciu, v akej sa slávne osoby nachádzajú pokiaľ ide o ich majetok či zmluvy, ktoré majú, a akú hodnotu majú v danom čase ich života, čo v Michaelovom prípade malo znamenať, že po procese v roku 2005, bol Michael nielen emocionálne vyčerpaný, ale aj finančne, a žiadni sponzori či obchodné zmluvy Michael nemal, a údajne nikto neprejavil ani záujem o samotného Michaela.

Dunn vypovedal, že ako finančný poradca sa snažil nájsť optimálne riešenia, ale Michael odmietal do poslednej chvíle turné ako spôsob zárobku, a chcel nájsť všetky iné možnosti, ktoré sa ale nedarilo nájsť, a preto krátko pred smrťou Michaela podal odstúpenie od poradenstva.

Celkovo tak ide o zložité právne veci, ktoré nebudeme detailne rozpisovať, ale iba priblížime niektoré zaujímavé veci.

Podľa tlačových agentúr, správcovia pozostalosti Michaela Jacksona, MJ Estate údajne dlhuje na daniach a poplatkoch z omeškania viac ako 702 mil. dolárov (z toho 505 mil. na daniach a 196,9 mil. na pokutách).

IRS tvrdí, MJ Estate podhodnotili príjmy/majetok o stovky miliónov dolárov, a tým aj odvody na daniach, a že ide o ich odhady podľa zdaniteľnej hodnoty nielen majetku Michaela, ale aj obchodných značiek.

V prvom rade ide o fakt, že dane v USA podliehajú niekoľkých stupňom/častiam, a v tomto prípade ide o dane zo samotnej pozostalosti, nie príjmov!

Podľa IRS, ich odhad v roku 2009 bol, že Michael Jackson mal majetok v hodnote 1,5 miliardy dolárov, a teda v tom čase sa uplatňovala sadzba dane vo výške 45%.

Podľa MJ Estate, hodnota značky Michael Jackson bola v čase smrti Michaela asi 2105 dolárov, IRS odhadla hodnotu na 434 mil. dolárov.

Obe sumy sú ale nereálne, jedna podhodnotená, druhá precenená.