Menšia analýza dokumentu

Výňatky z mailov Wadea Robsona a jeho matky Joy a výpovedí pred súdom.

V predošlej správe sme vás informovali o skutočnostiach, ktoré odhalili špinavé taktiky Robsona a jeho právnikov v snahe zatajovať a odopierať dôkazy v prípade jeho obvinení, či dokonca možného zničenia dôkazov.

V detailných informáciách sme odhalili niektoré závažné prepojenia a časovú postupnosť, teraz sa sústredíme na niektoré maily a ich obsah.

Obrázek

V tejto časti trocha rozoberieme 264 stranový dokument informácií, o ktoré žiadali právnici MJ Estate a ktoré mal Robson dodať. Mnoho detailov sú začiernené, označené ako citlivé…

ORIGINÁLY dokumentov tu:

From Exhibits Robson Emails : LINK

From Exhibits Excerpts of Wade and Joy Robson Depositions: LINK

Už v spomínanom článku o mailoch medzi Wadeom a jeho matkou z februára/února 2016, Robson sa matky pýtal na ochranku na Neverlande, čo vedeli alebo nevedeli, a Joy Robsonová na jednu z otázok odpovedala, že „Wow, nič z toho nie je pravda. Micha...“ (“Wow. None of that is true. Micha…” ) - zvyšok je začiernený a prerušený, a po štúdii dokumentu sa ukázalo, že išlo o zmienenú členku ochranky, ktorá tvrdila určitý príbeh v prospech Robsona, a to Charli Michaels. Je to tá istá, ktorá v minulosti odpovedala aj polícii a vyšetrovateľom, s tými istými vyhláseniami, a jej citácie použil ako argument aj vo svojej výpovedi v septembri/září 2016.

(na obrázku je ukážka mailu pre matku, dole podpísaná reakcia matky)

Obrázek

Obrázek

Tu je dôkaz toho, že Robson vo svojich žalobách a odôvodneniach tvrdí aj to, čo nie je pravda, a pritom o tom vie, a dokázala mu to aj matka, ale celkový obsah mailu nie je možné určiť o čom bol, a k čomu sa viaže odpoveď.

Čo však stojí za mienku je FAKT, že sa zistilo, pri výpovediach právnikov, že tieto maily, väčšinu z nich, nepredložil Wade sám, teda neposkytol ich ako dôkaz, osobne, ale zistili sa až po skúmaní a výpovediach jeho súrodencov a matky.

Bolo by zaujímavé vidieť obsah tých mailov, najmä pre právnikov MJ Estate, Robsonoví právnici zatiaľ nedodali ich obsah, napriek žiadosti MJ Estate, hoci dodali dve nové strany mailov, ale nie to, čo žiadajú právnici MJ Estate, teda, len zdržiavajú a naťahujú čas, aby mali zrejme alibi, že „oni predsa dali dokumenty“…

O to humornejšie vyznieva reakcia Robsonových právnikov, že majú technické problémy s poštovou službou cez Yahoo, ktoré údajne ani Joy Robosnová nevie nájsť.

(na obrázku odpoveď Robsonového právnika o technických problémoch s dodaním dôkazových mailov, napriek tomu, že je bežne dostupný obsah mailov a ich archivácia aj 10 rokov dozadu, jedine, že by ich hne´d po prečítaní zmazali všetky)

Obrázek

Medzi korešpondenciou medzi Robsonom a jeho matkou sú maily, ktoré stoja za povšimnutie.

Prvý krát sa Michael s Wadeom stretol v roku 1987 v Austrálii na tanečnej súťaži talentov. O niekoľko dní na to sa stretli v hotely, a o tomto stretnutí Wade Robson v roku 2005 vypovedal pred súdom:

„Prvý krát som sa s ním stretol, keď som mal 5 rokov, bol to rok asi 1987. A Michael bol na turné BAD. Ja som ho imitoval ako tanečník. A on usporadúval takéto súťaže kdekoľvek sa vystupoval, a ja som sa jednej zúčastnil, a vyhral, a cenou bolo stretnutie s Michaelom, tak som ho stretol po koncerte v Brisbane. Bolo to také obyčajné stretnutie, kde sme sa stretli, a zagratuloval mi. Stretli sme sa, a ja som bo oblečený v kostýme BAD. Kostým ho zaujal, smial sa a pýtal sa ma, či som tancoval, odpovedal som, že áno, a on ma požiadal, či s ním nebudem vystupovať v jeho šou hneď na budúcu noc. Takže potom, bolo to kdesi na konci šou som vyšiel na pódium, a vystupoval. V ďalších dňoch so ja a moja matka išli do hotela navštíviť ho v jeho izbe, a zostali sme tam niekoľko hodín. Bolo to v Brisbane. Len sme sa rozprávali o tom, čo by som chcel robiť, to bolo tak na prvý krát, a potom v priebehu dvoch rokov sme nemali žiaden kontakt. Ja som mal svoju tanečnú kariéru v Austrálii, a potom tanečná spoločnosť, pre ktorú som vystupoval, sa chystala na cesty do Ameriky vystupovať do Disneylandu, tak sme tam išli všetci, prišli sme, vystupovali. Ako som už povedal, ani v tom čase sme nemali žiaden kontakt s Michaelom. Moja matka ale nejako získala kontakt na Michaelovu asistentku, bola ňou Norma Stokes.“

V mailoch z 17.7.2012, sa Wade pýta matky práve na tento moment stretnutia sa s Michaelom v jeho hotelovej izbe a ako to prebiehalo. Joy Robsonová, matka, odpovedá (viď aj obrázok):

„Hovorila som s jeho hovorkyňou, ktorá s nami robila, a spýtala som sa jej, ako by so mohla doručiť pre Michaela ďakovný list, a ona navrhla, že by sme sa s ním ohli stretnúť v jeho hotely. Keď sme prišli, zavolala do jeho izby, a on nás pozval do jeho apartmánu.“

Obrázek

O čo sa však Wade v roku 2016 snaží je to, že sa snaží namiesto priameho obvinenia Michaela vyfabrikovať scenár o nejakom zlákaní jeho ako chlapca do izby cez pedofilnú mafiu, ktorou mala byť práve Michaelova spoločnosť, a jeho hovorkyňa mala byť tá, ktorá „zháňala“ deti, a hanebne ju v žalobe označil za „Madam“, ako v bordeli, a práve tanečné súťaže mali podľa jeho popisu byť zámienkou na lákanie detí, aby ich mohol Michael zneužiť.

(na obrázku je ukážka takéhoto popisu v jeho žalobe)

Obrázek

Avšak, nielen podľa výpovedí pred súdom v roku 2005, ale aj týchto novších mailoch jeho matky, je zjavné, že to neboli ani Michaelove spoločnosť, ani samotný Michael, ktorý by kedy žiadal o stretnutie ani pozvania s Robsonovými, a to aj po vyše dvoch rokoch od prvého stretnutia v Austrálii, stretnutie bolo iniciované matkou.

Vždy sa snažila o kontakt práve matka Joy Robsonová, rovnako to urobila aj v roku 1990, kedy sa snažila získať pomoc so zelenými kartami na pobyt a prácu v USA pre rodinu, čo vo výsledku bolo, že Michael zamestnal na Neverlande oboch rodičov, a Wadeovi ponúkol zmluvu s jeho spoločnosťou….

Právnici Robsona vo svojej žalobe, farbisto popísali presný opak, že to bol práve Michael, kto organizoval súťaž s cieľom zneužívať deti, a že s nimi aj po súťaži udržiaval priamy kontakt písaním faxov a listov a darov od spoločnosti MJJ Productions.

Robsonová matka aj Robson sám vie, že ani toto nebola pravda, napriek tomu si skoncipoval takúto žalobu.

Väčšina mailov je v podobe otázky a odpovede, pričom právnici MJ Estate poukázali práve na to, že Robson sa musí spoliehať najmä na výpovede a spomienky matky, ktorá všetky veci organizovala, keďže on bol dieťa, a väčšinu vecí nemal pod kontrolou ani si ich nemôže pamätať.

Práve Joy Robsonová by mala žasnúť nad tým, ako je možné, že v žalobe jej syn uvádza opak toho, čo sa stalo, a napriek tomu klamstvo vydáva Robson za „pravdu, no je možné, že ona sama nikdy nečítala kompletné znenie žaloby a nevie, čo všetko jej syn napísal, a ako prepísal skutočnú pravdu tak ako sa stala.

Prekvapivo, vo svojej výpovedi z 30.9. 2016 odpovedala na otázku, či niekedy a o čom hovorila alebo sa pýtala syna o jeho žalobe, že… „Ani nie. Ja len…, Nemyslím si, že by som sa mala o toho starať“

Na otázku, či sa sa on s ňou o žalobe rozprával odpovedala, že NIE.

Obrázek

Takže na jednej strane priznala, že Wade jej poslal otázky mailom, na druhej nepovažuje za dôležité sa starať do jeho záležitostí a ani o tom s ním hovoriť, so svojim synom v tak závažnej veci, ak by mali byť pravdivé, že jej syn bol sexuálne zneužitý, práve v čase, kedy ona mala byť neustále v jeho prítomnosti s zodpovedať zaňho.

Bola to práve ona, ktorá sa v určitom čase až agresívne snažila o kontakt s Michaelom a vybudovať vzťah s ním, a dokonca nechala a povolila, aby Wade prespávať v Michaelovej izbe, a to NIE LEN pred obvineniami Jordana Chandlera, ale aj PO NICH, teda po roku 1993 (počas vyšetrovania a po skončení prípadu).

Zaujímavosťou je, že otázky a odpovede v ich mailovej komunikácii sa nesú v obyčajnom duchu, bez nejakej emócie trápenia, smútku, či agresie a hnevu, a navyše, pýta sa, akoby ani nevedel, na čo sa ma vlastne pýtať, keďže si veci nepamätá...

Napr. vo vete: „Ako sa to stalo, že som ostal s Michaelom, a vy ste išli veľkého kaňonu? Vy ste sa potom vrátili na ranč? A potom rodina odišla z ranča spolu?“

Aj v tejto vete nie je ani náznak snahy vedieť, čo by sa stalo alebo stalo počas ich neprítomnosti, prečo by mala matka nechať syna samého niekoľko dní.

Vo všetkých mailoch sa téma otázok vôbec neuberá smerom k matke ako zodpovednej, absolútne je matka vynechaná ako objekt záujmu prečo a ako konala, za akých okolností. Proste len obyčajné otázky.

Zaujímavosťou je tiež to, že Wade sa podpisuje v dokumentoch ako filmár.., čo je zvláštne, že od roku 2012, od nervového zrútenia nemôže zamestnať a pracovať, a aj preto žiada odškodné za stratené zisky a príjem.

Napriek tomu, že Robson od úvodnej žaloby z roku 2013 tvrdí, že stratil pamäť, a že utrpel psychické traumy, v jednej nedávnej výpovedi povedal, že jeho pamäť sa časom vyvíja, a spomína si na niektoré veci.

A tu vidno, že on sám nemá nejaké pochybnosti o príbehoch a popisoch udalostí, teda jeho spomienky sú akosi živé a farebné, hoci používa výraz – potláčané spomienky, ide ale o stav, ktorý je pochybný a medzi psychiatrami spochybňovaný, lebo často ide o falošné spomienky, a často sa pred súdom berú ako nepodložené, lebo sa nedajú overiť.

Napriek tomu v detailoch o zneužívaní si akosi farbisto spomína na sexuálne praktiky, kedy a čo mu mal Michael robiť a podobne, a potom, ak vypovedá, má potláčané spomienky…

Podobne je tomu aj pri jeho poznámkach a písanom texte poznámok, ktoré si písal na papiere alebo u psychiatra, ku ktorým tvrdí pri otázkach právnikov MJ Estate, že si už nepamätá, nevie čo to je.

No v jednej poznámke sám seba Wade popisuje ako „Majster podvodu“.

Na otázku právnikov MJ Estate, či „verí tomu, že je dobrým klamárom“ odpovedá: „Verím tomu, že Michael ma veľmi dobre naučil ako klamať o zneužívaní, ktoré som vytrpel pod jeho rukami“.

Navyše, verí tomu, že príbeh o jeho zneužívaní bude mať dopad aj na neho, lebo z neho urobí hodnoverného lektora pre meditácie.

V určitom čase jeho matka Joy prestala nielen komunikovať s Michaelom, ale sa od neho aj vzdialili ako rodina. Na otázku aký bol dôvod, Wade odpovedal, že to možno bolo niečo s jeho vystúpením na SuperBowle, a matka bola za to naštvaná.

Ako už vieme, Wade sa pokúšal napísať knihu, resp. použiť nejaký koncept knihy koncom roka 2012 a začiatkom 2013, kedy sa snažil nájsť nejakého vydavateľa, ktorého ale nenašiel.

To sa udialo ešte predtým, ako vôbec obvinil Michaela z hocičoho – v máji/květnu 2013.

O tejto udalosti sa dá čosi zistiť v dokumentoch mailov, kde išlo o informácie priamo a komunikáciu medzi ním, jeho obchodnou právničkou a literárnym agentom spojené s knihou od decembra/prosinca 2012 do februára/únoru 2013.

Z mailov plynie, že agent poskytol niekoľkým vydavateľom koncept, a Wade sa pýtal, ako to ide, či majú záujem. Jedna firma údajne mala záujem vydať to, a s druhým sa priamo Wade rozprával.

Obrázok: kópia mailu o knihe:

Obrázek

KLAMSTVO WADEA – obrázok výpovede dokazuje, že tvrdil, že nikto neprejavil a nemal záujem vydať knihu a nikto ani koncept nečítal….

Obrázek

Okrem toho sa ho právnici MJ Estate pýtali, aby okrem Michaela, menoval ľudí, ktorí by mali podľa neho byť zapojení do celej kauzy, a prečo nikdy nepodal žalobu pred májom/květnom 2013.

27.8.2013 odpovedal (viď obrázok):

Obrázek

Nuž, odvoláva sa na akési uväznenie mysle, a to mu nedovolilo podať žalobu skôr., a jedine Michael je zodpovedný za zneužitie a jeho výplach mozgu, a donútil ho klamať.

Ale ako je možné, že bol schopný ponúkať na predaj koncept knihy a hľadať vydavateľa, a vymeniť si o tom viac ako 70 mailov, ale potom znova stratil pamäť, keď zažaloval Michaela zo zneužitia, ak mi nikto nič nechcel údajne vydať, a aj psychiater mu musel pomáhať spomenúť si čo sa pred 20+ rokmi stalo, nehovoriac o stretnutí s Johnom Brancom v roku 2011 o možnej práci na šou Immortal, pritom nevedel do až marca/března 2013, že Branca je vykonávateľ závetu a správca pozostalosti MJ Estate a Michaelov právnik.

Rovnako treba spomenúť, že aj on mal svojho právnika – Helen Yu - dávno predtým, ako ho zastupovala známa a prominentná spoločnosť, ktorú vedú právnici Henry Gradstein a Maryann Marzano, ktorí sa najprv ujali jeho prípadu práve v marci/březnu 2013.

Helen sa priamo podieľala na opcii pre knihu.

Bola to práve ona, ktorá si poslala na jej osobný profesný webový profil článok o MJ Estate a vykonávateľoch závetu zo dňa 25.11.2009, teda 5 mesiacov po smrti Michaela.

Wade Robson si tak bol absolútne vedomý (a v USA je to povinnosť mať pozostalosť a správcov), čo je MJ Estate a kto zastupuje Michaela. Minimálne to vedela to jeho vlastná právnička – tu na jej stránke - LINK

Robson tak mení a upravuje svoje výpovede tak, ako mu to vyhovuje, a pritom vedome klame, a to aj voči vlastným tvrdeniam z výpovede pod prísahou z roku 2005.

Bulvárny portál RadarOnline, ktorý zjavne spolupracuje a podporuje Wadea, uviedol vo svojom ostatnom článku, že okrem Wadea písala knihu aj jeho matka Joy.

Názov knhy vraj je/bol „INŠTINKT MATKY“, a pôvodne knihu písala už v roku 2011.

V dokumentoch sa o nej nič nehovorí, len že existuje nejaký koncept, ale žiaden obsah.

Bolo by čudné, ak by to bola kniha, ktorá by bola proti Michaelovi, keďže dovtedy sa Joy o Michaelovi vždy vyjadrovala pozitívne a podporne.

Radaronline z toho urobil novú kauzu, a predložil to ako niečo tajomné a šokujúce.

Pritom, v roku 2011 Joy Robsonová priamo podporila Jermaina Jacksona, brata Michaela, keď napísal svoju vlastnú knihu a v jeho knihe je aj komentár od Joy k niektorým príbehom o Michaelovi.

Ani v tom čase nemala Joy žiaden problém s Michaelom, a dokonca sa pozitívne vyjadrila aj v jednom rádio rozhovore, kde spomenula svoju možnú knihu.

V rozhovore povedala aj to, že Michael jej dal prezývku Joey, od jej mena Joy, a presne ako Joey sa podpisuje vo svojich mailoch s Wadeom, takže Wade stále čítal maily od matky Joey, ktorú tak nazval Michael.

Právnici MJ Estate požadujú stále nedodané materiály, najmú s kým ďalším Wade komunikoval, rovnako ho žiadajú o odpovede, či bol zneužitý aj niekým iným, alebo niekým z rodiny, či niekto iný v rodine bol zneužitý, alebo aj v tanečnej škole, ktorú ako malý chlapec navštevoval (the Johnny Young Talent School).

Právnik Robsona sa neustále vyhovára na to, že poskytli všetky informácie a dokumenty „zistiteľné“, ktoré mali, no potom sa občas po rozhodnutí súdu, niečo vždy nájde, no stále bez dôležitých vecí.

Ide tak len o naťahovanie času, a buď žiadne dôkazy Wade už nemá, ale ich odstránil, alebo sú označené ako privátne, a nemôžu byť predložené obhajobe.

Nehorázne sa jeho právnik ohradzuje a tvrdí, že MJ Estate útočí a zastrašuje obeť sexuálneho zneužitia…, ale.. ako sa zdá, namiesto pravdy pred súdom, chcela najprv predať knihu… kto vie o čom…, a že vraj obeť...

Obrázek