Zatajovanie dôkazov a žiadosť o pokutu

Prichytený pri čine!

Obrázek

27.12. požiadali právnici MJ Estate súd o to, aby právnici Wadea Robsona konečne vydali požadované dôkazy alebo informácie, ktoré by posunuli študovanie prípadu a oboznámenie sa s ich materiálmi obhajobou k prípadu.

Podľa detailných popisov obhajoby čo žiada od súdu, aby nariadil Robsonovi, vyznieva fakt, že Robson sa snaží sabotovať prípad a zadržiavať dôkazy, ktoré by ho kompromitovali alebo ich dokonca odstraňovať, ktoré by mohli priamo poukázať na jeho klamstvá a podvody.

Diskusia k téme na FB - LINK alebo fóre v téme - LINK

V súdnom dokumente si môžete všetko do detailov prečítať,

reakciu právnikov MJ Estate voči prieťahom zo strany Wadea Robsona a nedodania dôkazov:

MJ Estate Motion to Compel Robson by Ivy on Scribd

Dokument ukazuje, že k prípadu už vypovedali pod prísahou matka Robsona, Joy Robsonová a jeho súrodenci, na konci septembra/září 2016. Samotný Wade vypovedal v decembri/prosinci 2016.

Už v marci/březnu 2016 požiadali právnici MJ Estate, ktorí zastupujú spoločnosti, ktoré vlastnil Michael Jackson, a voči ktorým sú obvinenia vznesené, keďže NIE JE možné obviniť Michaela Jacksona ako osobu, ktorá je po smrti, aby právnici Robsona predložili všetky požadované dokumenty k prípadu a informácie s kontaktami na osoby, ktoré sú prepojené s prípadom obvinení.

Doteraz nedodali väčšinu, a čo urobil?

1/ 3.6 2016 poskytol iba jednu emailovú adresu, ktorú predložil ako jediný komunikačný kanál, ktorá bola založená 7.9. 2012, a poslal ju 30 ľuďom, pričom v dôležitosti v žalobe označil tento mail ako „veľmi osobná informácia“, ktorá obsahuje „extrémne citlivé právne materiály“, ktoré obsahujú „pravdu o jeho minulosti“.

Práve tento mail spôsobil s takýmito výrazmi, že sudca zamietol odvolanie sa obhajoby, čo malo navodiť dôležitosť mailu.

Podľa dokumentu právnikov MJ Estate, existujú niekoľko ďalších emailových adries, ktoré Robson používa a neoznámil to.

2/ v polovici roka 2016 hovorili právnici MJ Estate s predošlými právnikmi Robsona (ktorých Robson odvolal a najal si právnika, ktorý zastupoval „obete“ v mediálne známych prípadoch zneužívania detí kňazmi v Kalifornii), a podľa ich zistení, nemohol byť iba jediný komunikačný mail, ktorým by Robson jednal s ďalšími ľuďmi o obvineniach.

Na konci júla/července 2016 si najal nového právnika, a zmenil stratégiu a popis obvinení v novom 100 stranovom podaní, kde neuviedol žiadne vysvetlenie prečo tvrdil niečo iné predtým a pod prísahou, a MJ Estate v tom čase dostali všetky požadované dokumenty.

Vo výpovedí rodiny Robsonových sa ukázalo, že v danom čase, kedy mal Wade používať iba jeden mail, a predošlé obvinenie popísané v jednom dokumente, Robsonova matka a jeho súrodenci sami používali svoje maily a svoje dokumenty k prípadu, ktoré buď poslali alebo získali od Wadea – inými slovami, v rodine o tom diskutovali a zasielali si informácie navzájom, a tým vytvárali pozadie dôkazov, aby im navzájom sedeli vo výpovediach.

Práve pri konfrontácii pri nových výpovediach Robsonov právnik pripustil, že neboli dodané všetky dokumenty, a ani Robson nevedel dodať požadované dôkazy.

Na konci októbra/řína 2016 dodal Robsonov právnik takmer 4000 strán spisu, no pri preštudovaní si strán právnici MJ Estate zistili, že stále neboli dodané požadované dokumenty a dôkazy, a zistili aj zmeny vo výpovediach a vyhláseniach, ktoré nedávali zmysel.

Po tom, ako MJ Estate pohrozilo, že požiada súd o forenzné skúmanie dôkazov a všetkých zariadení (PC, mobily, tablety, účty na soc. sieťach a emailové adresy a pod.), zázračne sa našli mnohé ďalšie dokumenty, a jeho právnik tvrdil, že vlastne iba pripravovali materiály a preto im to dlhšie trvalo.

No aj napriek tomu, mnohé nové dokumenty majú nedostatky, voči ktorým sa MJ Estate ohradilo.

Nielenže znova Robson nedodal dokumenty komunikácie s inými ľuďmi, ale aj niekoľkých vynechal, ktorých predtým spomenul, ale aj vo výpovedi priznal, že ani nehľadal nejaké maily a dôkazy, ktoré požadovali právnici MJ Estate.

3/ Wade Robson predtým ako vôbec obvinil Michaela Jacksona z hocičoho hľadal možnosť, ako získať zmluvu s nejakým vydavateľom na KNIHU, ktorú chcel napísať o obvineniach voči Michaelovi Jacksonovi.

Najal si agenta Alana Nevinsa, ktorý mu s tým mal pomôcť. Jeho rodinná priateľka a obchodná partnerka (a právnička, ktorá predtým zastupovala Robsona v obchodných záležitostiach) Helen Yu bola v tomto zámere tiež zapojená.

Na základe dokumentov, ktoré boli predložené v októbri/řínu 2016, sa MJ Estate dozvedeli, že Robson údajne napísal koncept KNIHY už koncom roka 2012 a začiatkom 2013, a to ešte predtým, než vôbec podal prvé podanie žaloby na súd za údajné zneužívanie Michaelom Jacksonom.

MJ Estate následne požiadali o prepis konceptu a vysvetlenie, prečo vôbec túto skutočnosť dovtedy neoznámil v akomkoľvek dokumente a ani sa o tom nikdy nezmienil ako o kľúčovej informácii, ktorá priamo súvisia s obvineniami.

Takto je teraz možné jasne tvrdiť, že Robson vedome klamal 3 roky a nikdy sa o tom nezmienil a zavádzal nielen súd, ale najmä obhajobu.

Robson to vysvetlil len tým, že išlo o koncept, a nikdy nenašiel vydavateľa, no po pár dňoch, ako MJ Estate podali sťažnosť na súd, Robson zrazu zmenil svoj príbeh, a jeho právnici tvrdili, koncept knihy bol určený iba pre jeho právnikov, a v právnom vzťahu klient-zástupca, teda dôverné materiály.

Následne Robsonoví právnici uviedli, že Robson sa vzdá tohto dôverného postavenia a poskytne koncept knihy MJ Estate. Tí žiadali všetky časti konceptu ako aj všetky dáta uložené niekde na zariadeniach.

(Noví) Robsonoví právnici ale tvrdia, že iba nedávno dostali tento koncept vo formáte PDF, a na jeho otvorenie je potrebný špeciálny program, aby bolo možné ho prečítať v „pôvodnom formáte“.

Právnici MJ Estate ale chceli všetky koncepty a že oni si už nájdu spôsob ako program otvoriť.

Koncom októbra/řína 2016 právnici Robsona poskytli nejakú kópiu konceptu knihy, ale odmietli bez udania dôvodov poskytnúť všetky súčasti alebo pôvodné návrhy elektronickej verzie v dátach.

O komunikácii s potencionálnym vydavateľom tvrdí Robsom, že ide o dôverné informácie.

A prečo sú pre MJ Estate ak dôležité tieto dokumenty o knihe? Pretože na základe nich je možné zistiť pôvodné dátumy vytvorenia, kedy a či boli upravené, a či niečo z pôvodného návrhu knihy nebolo vymazané už počas trvania súdneho konania.

4/ právnici MJ Estate v dokumentoch, ktoré doteraz dostali od Robsona zistili, že Wade zamlčal niektoré komunikácie s rodinou a ich maily. To vyvoláva dve otázky: čo ešte Wade Robson tají? A či Wade už niektoré z nich nemá a vymazal ich?

V sťažnosti MJ Estate sa uvádza, že niektoré maily chýbajú, teda komunikácia s rodinou.

V časovej postupnosti chýba napr. mail, ktorý má značenie ako „Otázky pre mamu 2.0“ datovaný niekedy v októbri/řínu 2012.

V nich mal Wade žiadať mamu o odpovede na otázky ich pobytu v USA keď bol ešte dieťa, a jeho stretnutia s Michaelom a otázky v súvislosti so zneužívaním.

Žiadne z týchto mailov a ich obsah neboli dodané.

V ďalšom maily datovanom na február/únor 2016 je označenie „Security Testimony“, teda výpoveď o bezpečnosti/ochrane, v ktorom sa pýtal svojej matky, čo si myslí o vyhláseniach bývalých zamestnancov Neverlandu, ktorí mali na starosti bezpečnosť, a ktorí kedysi tvrdili, že videli Michaela ako ho zneužíva.

V odpovedi Joy Robsonová napísala: „Wow, Nič z toho nie je pravda...“, zvyšok je začiernený už vo výpovedi Joy.

Robson nedodal odpovede svojej matky právnikom MJ Estate, a tá vo svojej výpovedi uviedla, že už nemá prístup k týmto mailom.

MJ Estate si tak skladá časti len z čiastkových výpovedí, keďže nemá kompletné informácie a maily.

Pokiaľ ide o výpovede ochrankárov na Neverlande, možno ide o osobu Charli Michaels.

Je jediná, ktorá poskytla výpoveď priamo o rodine Robsonových, a Wade použil práve jej tvrdenia vo svojej poslednej sťažnosti zo septembra/září 2016.

Zdalo by sa, že jej výpoveď naznačuje, že Wade Robson nemá žiadne obavy o svoje príbehy a tvrdenia v súdnych dokumentoch, že by neboli pravdivé…., čo je v rozpore s tvrdeniami jeho matky, ktorá napísala v maily na otázky syna, že „nič z ich tvrdení nie je pravda.“

Otázne je, prečo sám Robson poskytuje tak protichodné informácie, ak si je istý svojimi príbehmi, a prečo mailová komunikácia s matkou je vyčiernená, a väčšina ani nedodaná obhajobe a prečo Joy Robsonová tvrdí, že už nemá prístup k týmto mailom, a prečo sa potom Robson dožaduje pravdy a spravodlivosti, no prečo nedodal takmer žiadne dôkazy o „najsofistikovanejšej pedofilnej sieti akú kedy svet poznal“, a pritom predložil niektoré informácie, o ktorých vie, že nie sú pravdivé….

V rovnakom čase spolupracuje s matkou, tou istou matkou, ktorá sama kontaktovala Michaela a jeho spoločnosti, aby ich (rodinu) začiatkom roka 1990 dostali do USA a tie isté spoločnosti, od ktorých chcela, aby im vybavili zelené karty, tá sitá matka, ktorá nechala prespávať svojho syna v dome Michaela Jacksona nielen pred, ale aj po tom, ako boli vznesené obvinenia zo strany Jordana Chandlera (resp. jeho otca Evana Chandlera).

Tak prečo neberie Robson na zodpovednosť aj svoju matku, ktorá si mala všimnúť divné veci a ešte aj využívať Michaela Jacksona a spôsobiť tak „utrpenie“ svojho syna?

5/ Wade Robson poskytol 70 emailov medzi ním a členmi svojej rodiny, 50 emailov pritom bolo poslaných matke. Väčšinu z ich označil ako „dôverné“ a sú vo väčšine začiernené.

Každý jeden mail so svojou obchodnou právničkou Helen Yu bol vyšiernený, napriek tomu, že nemali žiaden osobitý vzťah klient-zástupca v ich komunikácii vo vzťahu k obvineniam.

Tieto začiernenia ale nedávajú žiaden relevantný právny zmysel, keďže členovia jeho rodiny nie sú právnici ale súkromné osoby.

O to viac, že MJ Estate namieta, že jeho osobné spomienky na detstvo majú limity, lebo sa musí vo väčšine spoliehať aj na svoju matku, ktorá bola priamo jeho zástupcom, a riešila všetky jeho aktivity, vrátane stretnutí s Michaelom, najmä dátumy a časy.

Práve preto maily, ktoré si Robson s matkou vymieňal sú kľúčové pre obhajobu a nemali by byť utajované pred obhajobou, ktorá tak čelí predpojatosťou voči svojej obhajobe, ktorú nemôže pripraviť bez poznania súvislostí.

6/ Robson síce poskytol nejaké maily, ale takmer ani k jednému nepridal žiadne prílohy, teda ide len o čistú písomnú formu obsahu mailu, pritom MJ Estate tvrdí, že Robson sa krátko po smrti Michaela Jacksona snažil osloviť niekoho mailom, v ktorom sa chcel pokúsiť získať nejaké peniaze práve so spojením na Michaela, ale Robson túto prílohu neposkytol.

Jeho právnici to „vysvetlili“, že išlo o „chybu“ pri prevode do PDF formátu, ktorý údajne neumožňuje spracovať prílohy mailov, a aj samotné prílohy, aspoň tie čo boli zverejnené pre MJ Estate, sú neusporiadané a je ich ťažko určiť, ku ktorému mailu patria.

Teda alibisticky nechali MJ Estate, aby sa právnici obhajoby hrabali v informáciách a sami si poradili ako chcú.

7/ Už v auguste/srpnu 2016 chceli právnici Robsona obštrukciou donútiť, aby Robson vypovedal pre MJ Estate v konfrontácii „teraz alebo nikdy“.

MJ Estate sa úspešne odvolalo a sudca povolil odloženie jeho výpovede, aby obhajoba mala čas na prípravu – a to stále bez mnohých dôkazov a informácií, ktoré Robson nedodal do vtedajšieho času=pred dodanými mailami, a právnici obhajoby žiadali o poskytnutie psychiatrického vyšetrenia Robsona.

Ak by sudca povolil vtedy vypovedať Robsonovi, MJ Estate by nielen nemali dostatok dôkazov (maily, ktoré sú spomínané) z jeho strany pre ich obhajobu, ale už by nemohli ani žiadať a nechať psychiatricky vyšetriť Robsona, a už vôbec nejaké informácie o údajnej knihe, ktorú mal Robson napísať predtým, než obvinil Michaela.

Táto vážna situácia ukázala, akou špinavou taktikou sa Robsonoví právnici snažia oslabovať obhajobu neposkytnutím nejakých alebo akýchkoľvek dôkazov, a iba súdne odvolania nútia Robsona niečo odovzdať, a keď aj niečo, tak iba neurčité veci, bez dôkazovej hodnoty.

To je ale protizákonné, či zamedzovanie dôkazov, falšovanie či sabotovanie prípadu.

MJ Estate naďalej trvá na tom, aby súd nariadil Robsonovi poskytnúť im všetky dôkazy, maily a prílohy a rovnako žiadajú súd, aby podrobil všetky jeho zariadenia súdnej forenznej analýze, pritom je otázne, či stále má tie isté, pôvodné mobily, počítače či tablety, alebo úložiská (či externé alebo online), pretože podľa právnikov MJ Estate je mimoriadne dôležité zistiť, čo ešte Robson tají a čo nezverejnil.

MJ Estate si už najali expertov na technológie, spol. Michael Kunkel of Setec Security Technologies, ktorá by mala, ak to súd určí, technicky podrobiť analýze všetky Robsonové zariadenia a účty, aby sa mohli patrične obhajovať voči obvineniam.

MJ Estate žiada pokutovať Robsona a jeho právnikov vo výške 17 tisíc dolárov.

Najbližšie pojednávanie, ktoré určí, či súd vyhovel žiadosti MJ Estate, bude 2.2.2017

Je veľmi zarážajúce, čo všetko Robson tají, čo už stihol vymazať či upraviť, pritom pod prísahou predtým vypovedal, že poskytol všetko čo mal…

Hneď ako MJ Estate zistili, že Robson klamal a tajil informácie, zrazu bolo možné pre Robsonových právnikov informácie nielen nájsť, ale aj dodať, aspoň niektoré a aj to obmedzené.

Tieto klamstvá sa stali už niekoľko krát.

Nielen na základe týchto informácií sa dá usudzovať to, čo je od začiatku jasné – Robsonovi ide o PRACHY.

Už od začiatku sa Robsonoví právnici snažili smerovať prípad k tomu, aby došlo k mimosúdnemu vyrovnaniu, čo MJ Estate rázne odmietli.

Robsonoví právnci sa snažia kdejakými obštrukciami zabrániť fáze prípadu, kde bude priama a dôkazová konfrontácia pred sudcom a porotou.

Tak sa snaží jednoducho tajiť a zatajovať všetko čo sa dá….

Ak sa pozrieme na časovú os udalostí a konaní, dostaneme sa do roku 2010/2011, kedy Robson začal uvažovať na finančnom ťažení z toho, že bol chránenec Michaela a že bol prítomný v jeho životných udalostiach.

Okrem toho sa Wade neúspešne snažil v roku 2011 o kontakt a získanie práce na projektoch ako bol Immortal Tour so Slnečným cirkusom, pritom sa OSOBNE stretol s Johnom Brancom, ktorý zastupuje MJ Estate, pritom Robson v žalobe tvrdí, že nevedel, že MJ Estate existuje a že je to správa pozostalosti Michaela Jacksona (ako je potom možné, že sa stretol s nejakým Johnom Brancom a mal jednal o práci, ak jediný, kto má oprávnenie konať v záujme Michaela Jacksona je MJ Estate a ani jeho právnička Helen Yu to „asi nevedela“….)

V polovici roka 2011 ale Robson poskytol rozhovor, v ktorom tvrdil, že bude režírovať šou Immortal, ale k tomu NIKDY nedošlo.

Následne, keď neuspel s pokusom finančne ťažiť na spojení s Michaelom Jacksonom, koncom roku 2012 ho napadlo napísať knihu, a ani v roku 2013 nenašiel jediného vydavateľa, ktorý by ju vydal. Znova mu to nevyšlo finančne niečo získať na úrok Michaela.

A potom zrazu, v 2013 žaloba na Michaela Jacksona za údajné zneužitie.

Nuž, asi pochopil, že neuspeje nikde a nijako, ostala iba „Bank Of Michael Jackson“ (banka Michaela Jacksona=žaluj a žiadaj odškodné).

Pritom Wade podal žalobu v utajení, neskôr sa odhalili detaily.

(pritom je tiež dôležité spomenúť FAKT, že Wade sa v roku 2011 snažil predať niektoré veci, ktoré mu dal Michael ako sako, klobúk a niektoré osobné veci, niektoré aj s podpisom Michaela.... - viac menej neúspešne, za menšie sumy ako asi čakal (celkovo dostal asi 80 tisíc dolárov), nuž a potom v roku 2012 naňho prišli náhle stavy, kedy si uvedomil, že bol zneužitý, a musel vyhľadať psychiatra a mať terapie, a následne písať nejaký koncept knihy, a dokonca v roku 2015 sa objavili nejaké ponuky na eBay, kde predávala Robsonova sestra Chantal pár vecí, ktoré jej evidentne nepatrili, no mala ich jedine od Robsona).

S Wadeom Robsonom sa ale o nejaký zisk pokúsil aj James Safechuck, ktorý očividne slúži ako zámienka a bol do toho zatiahnutý s vidinou odškodného, ktorého exkluzívne „odhalila“ Diane Dimond, jediná „reportérka“ ktorá mala ako jediná exkluzívny a jedinečný prístup k detailom, dokumentom a kdejakým „obetiam“, priamo z prvej ruky, a bola to ona, ktorá bola najzaujatejšia reportérka, ktorá sa nakoniec stala rodinnou priateľkou nielen prokurátora Rona Zenona, ktorý pracoval na procese v roku 2003-2005, ale aj samotného Gavina Arviza a jeho rodiny, s ktorými udržuje „blízke rodinné vzťahy“.

Prekvapenie? NIE.

Ako spolukonšpirátor je v tomto prípade aj bulvárny portál Radar Online, ktorý „záhadne“ detailne zverejňuje všetky dokumenty, detaily a fotky ešte skôr, ako ich môže mať MJ Estate, prípadne z „neznámych“ zdrojov, kde vo svojich článkoch a názvoch využíva nechutné slovné spojenia a výrazy, aby čo najviac prilákal čitateľov, a čo následne šíria a kopírujú ostatné bulvárne médiá.

Všetky tieto spojenia sa objavujú v nejakom šokujúcom stave podivuhodne vtedy, keď sa niečo pozitívne objaví v súvislosti s Michaelom – vydá sa nový album, nový projekt, zárobky, výročia a podobne.

A Robsonoví právnici majú aj potrebu na akúkoľvek hlúposť vydávať tlačové vyhlásenia, ktorými si budujú mediálny prípad, namiesto súdnej siene, alebo aby dali všetky dokumenty a „dôkazy“ MJ Estate.

Zdá sa, že Wade si ani nemyslel, že by to takto ďaleko mohlo zájsť, a očakával rýchle odškodnenie v mimosúdnom konaní, keďže priamo zažalovať Michaela Jacksona ako osobu nemohol.