Robsonov právnik zastupuje aj ďalšiu "obeť"

Nový právnik, ktorý zastupuje Wadea Robsona v prípade jeho obvinení voči Michaelovi Jacksonovi, dnes vydal prehlásenie, v ktorom informuje, že právnická firma Manly, Stewart & Finaldi, ktorá zastupuje Robsona, bude zastupovať aj ďalšieho muža, ktorý tvrdí, že ho Michael Jackson mal sexuálne zneužiť.

Je ním James Safechuck, ktorý sa v roku 2014 pridal k žalobe Robsona, a rovnako podal žalobu voči spoločnostiam Michaela Jacksona, ktoré viní za podiel na zodpovednosti za sexuálne zneužívanie.

36 ročný James Safechuck, otec dvoch detí, si s Michaelom zahral v reklame na Pepsi, keď mal 10 rokov, následne sa zúčastnil ako doprovod na niektorých koncertoch turné BAD.

Podľa jeho tvrdení, práve v tomto období roku 1988, malo dôjsť k zneužitiu v hotelovej izbe, a rovnako ako Robson, mal by niekoľko rokov následne zneužívaný.

Teda, podľa časovej súslednosti, v rovnakom čase mal Michael Jackson zneužívať Robsona a Safechucka - súčasne, podľa rovnakých obvinení, takmer rovnako znejúcich a obviňujúcich spoločnosti MJJ Productions a MJJ Ventures za zodpovednosť za zneužívanie, keďže nemôžu obviniť zosnulého človeka.

Podľa obvinení v žalobe, mal Michael ovplyvňovať a manipulovať Jamesa Safechucka, aby vypovedal v prospech Michaela počas vyšetrovania v roku 1993 z obvinení otca Jordana Chandlera.

V tom čase, aj počas súdneho procesu v 2005, odmietal akékoľvek zneužitie, a postavil sa na stranu Michaela.

Ako tvrdí v žalobe, v roku 2005 od neho a jeho matky žiadal Michael, aby vypovedali v jeho prospech, a údajne sa im vyhrážal, že ich inak zažaluje za krivú výpoveď z roku 1993.

Celá žaloba v podstate len kopíruje Robsonovú, kde hlavným motívom je obvinenie spoločností, ktoré patrili Michaelovi Jacksonovi, že slúžili ako pedofilná organizácia, a nezabránili zneužívaniu, za čo menujú aj spoluzodpovedných, teda ľudí, ktorí pre dané spoločnosti pracovali vo vedení.

Záhadou však ostáva, ako je James Safechuck zapojený do aktivít pre tieto spoločnosti..., na rozdiel od Robsona, ktorý mal ako jediný mladistvý zmluvu na vydanie detského albumu.

O jednotlivých prepojeniach vás budeme ďalej informovať.

K jedným z prvých absurdností je FAKT, že táto právnická spoločnosť si zrejme ani neoveruje fakty, a udáva v tejto novej spolužalobe, že obvinenia sa vzťahujú v prípade Safechucka k prelomu rokov 1986/87, kedy malo dôjsť k natočeniu reklamy pre Pepsi, a turné BAD k roku 1988.

Absurdnosť je v tom, že právnik sa odvoláva na spoločnosť MJJ Ventures, ktorú berie za zodpovednosť za zneužívanie, pritom spol. bola založená až koncom roka 1991, ktorá bola premenovaná z The Michael Jackson Company LLC, ktorá sa v žalobe ani nespomína.

K tomu Safechuck sa pod značkou MJJV objavil iba v malej úlohe pre video Earth Song v roku 1995.