Sony/ATV dostala povolenie od Európskej komisie

Sony/ATV pred pár dňami dostala povolenie od Európskej komisie, aby odkúpením 50% podielu od MJ Estate získala 100% podiel v spoločnosti, a stala sa tak najväčším správcom vydavateľských práv hudobných umelcov v Európe.

Rozhodovanie prišlo na podnet menších spoločností združených v nezávislej komisii the Independent Music Publishers Forum (IMPF), ktoré videli prevzatie kontroly nad celou spoločnosťou ako ohrozenie ich postavenia a konkurencieschopnosti na hudobných trhoch v Európe, a tak musela komisia na reguláciu monopolov zhodnotiť, či Sony/ATV nezíska neprimerane veľké výhody ako najväčšej spoločnosti hudobných vydavateľov s podielom na trhu viac ako 30% napr. ak ide o určovanie cien, odmeny pre umelcov, podiely zo ziskov a pod.

Ako sme vás informovali pred niekoľkými mesiacmi (viď správy v marci), Sony/ATV odkúpi za 750 miliónov dolárov 50% podiel od MJ Estate, pritom konečný predaj by sa mal uskutočniť do konca tohto roka.

Samotný predaj sa netýka autorských práv na skladby Michaela Jacksona, ktoré ostávajú v 100% vlastníctve MJ Estate.

Obrázek