List od MJ Estate

List od právnika MJ Estate, Howarda Weitzmana pre Conrada Murraya, ktorým ho varujú pred právnymi následkami svojho konania vydaním knihy plných žvástov, ktoré hrubo porušujú etické, morálne, aj odborné súkromné vzťahy medzi pacientom a lekárom, podľa mlčanlivosti.