Aktualizácia - útoky právnikov Wade Robsona

Ako sme vás už informovali, Wade Robson pokračuje v mediálnom ťažení vo svojom prípade obvinení proti Michaelovi Jacksonovi.

Aktuálne sa mediálne prezentuje tlačová správa, ktorá uvádza vyhlásenie, že Robson zmenil právnikov a právnickú firmu, ktorá ho zastupuje.

Ide o právnikov Manly, Stewart & Finaldi, ktorí patria k silnej lobistickej skupine právnikov zastupujúcich obete sexuálneho zneužívania katolíckymi kňazmi, a ktorí sú "špecialisti" na urovnávanie finančných odškodnení pre obete sexuálneho zneužívania kňazmi v USA, kde sa im podarilo "odškodniť" obete kňazov za viac ako 1 miliardu dolárov od jednotlivých kongregácií.

V Robsonovom prípade vydal jeho právnik mediálne prehlásenie, ktoré samo o sebe vzbudzuje veľké pochybnosti a dôvody o čo Robsonovi ide.

V tomto prípade ide o žalobu voči spoločnostiam Michaela Jacksona, ktoré podľa amerických zákonov môžu byť zažalované v zastúpení ich majiteľa, ktorými chce údajná obeť dosiahnuť právnu zodpovednosť za konanie majiteľa.

V tomto prípade Michaela Jacksona, keďže nie je možné žalovať a súdiť nežijúcu osobu, podľa amerických zákonov je možné žalovať nástupnicku spoločnosť, v tomto prípade Robson žaluje MJJ Productions a MJJ Ventures.

Podľa jeho tvrdení, tieto spoločnosti organizovali všetky právne a organizačné postupy, ktorými chceli chrániť Michaela Jacksona a utajovať jeho zneužívania, a teda aj to, ktoré sa mal podľa Robsona dopustiť Michael Jackson voči nemu v rokoch 1988 až 1997!!!!

Robson vymenoval všetky možné obvinenia zo sexuálneho zneužívania (akoby recyklácia obvinení z rokov 2003-2005, pričom počas procesu v roku 2005 a následných rokoch až do roku 2013 neústupne obhajoval Michaela Jacsona, a vždy tvrdil, že ho Michael Jackson nikdy nezneužil).

V aktuálnom dianí je proces v štádiu rozhodovania na základe predložených "dôkazov", pritom sudca ešte nijako zásadne nerozhodol, či prípad bude možné pripustiť k procesu, ktorého začiatok by bol nielen začiatkom roka 2017.

Právnická firma, ktorá včera vydala tlačovú správu v nej uvádza, že chce, aby sa verejne hlásili všetky "obete" Michaela Jacksona.

Zároveň právnici Robsona chcú, aby pozostalosť Michaela Jacksona MJ Estate zverejnila všetky tajné dohody a urovnania s "obeťami" Michaela Jacksona, a tým zverejnila aj počet obetí, ktoré boli odškodnené, a aby rodiny "obetí" mohli verejne prehovoriť (v tomto prípade ide o službu "zdarma", pritom odmena pre právnikov podľa zaužívaných pravidiel je až po dosiahnutí finančného odškodnenia vo výške asi 30% z vysúdenej sumy).

Ukážka listu pre MJ Estate:

Obrázek

Obrázek

Nelogickosť tvrdení týchto právnikov je aj v samotnej vete: “If Michael Jackson truly had nothing to hide, then the Jackson Estate should have nothing to fear from allowing the families they paid off to speak out freely,” ktorá v preklade znamená, že ak Michael Jackson nemal čo skrývať, potom by sa MJ Estate nemali čoho obávať, aby odškodnené rodiny verejne prehovorili.

Zároveň tvrdia, že budú cestovať po svete, aby našli všetky "obete" Michaela Jascksona a pridali sa na stranu Robsona,

Zásadné omyly týchto obvinení sú:

1/ V rokoch 2003-2005 prokurátor Thomas Sneddon zriadil hotline, horúcu linku, na ktorú sa mali hlásiť údajné obete - nikto sa nikdy neprihlásil.

2/ Sneddon sa od roku 1993 do roku 2005 pravidelne snažil cestovať spolu s jeho vyšetrovateľmi po svete, aby rovnako "hľadali" obete, nikdy nič a nikoho nenašli, teda postup Robsonových právnikov je cielene rovnaký, doslova opakujú všetko to, čo bolo už predtým zisťované v rokoch 2003-2005.

3/ v danej citovanej vete je hlavný rozpor, že aké rodiny by sa prečo mali ohlásiť, ak by mali mať nejaké dohody s Michalom Jacksonom, ak by v prvej časti uvedené, Michael Jackson nemal čo skrývať. na čo by potom Michael s rodinami podpisoval nejaké tajné dohody? Koho by mal za čo odškodniť, ak nemal čo skrývať? (Rozdával peniaze preventívne zadarmo, len tak?)

4/ stratégia Robsonových právnikov je tvz. lovenie obetí, teda takých, ktorí nájdu príležitosť si "privyrobiť" a obviniť Michaela Jacksona

5/ pôvodne chcel Robson všetky citlivé údaje utajovať, najmä o svojej osobe, teraz chce, aby MJ Estate odhalili všetko čo sa týka Michaela a jeho všetkých "obetí".

K tomu napísala právnická firma Robsona list pre MJ Estate, v ktorých ich žiadajú o zverejnenie všetkých "obetí" Michaela Jacksona. Nestačil im proces a všetky dostupné oficiálne a súdne dokumenty z rokov 1993-2005, ktoré žiadne iné mená ako Jordan Chandler/Jason Francia neobsahujú?

Chandler a Francia sú dvaja chlapci, ktorých rodiny uzatvorili mimosúdne dohody, v ktorých uzavreli "dohodu", v ktorých síce neobvinili Michaela Jacksona zo sexuálneho zneužitia, ale dostali vyrovnanie v záujme vtedy detí a ich budúcnosti....

Všetky tieto dohody boli zverejnené, a Francia prišiel vypovedať v súdnom procese v roku 2005, kedy sudca Rodney Melville dovolil predložiť predchádzajúce prípady ako "ukážkový" príklad predošlého konania obvineného Michaela, pritom porota sa neskôr vyjadrila, že napriek tomu, že Francia vypovedal, že ho mal Michael Jackson zneužiť, a že trpel týmto psychickými problémami, porota jeho výpoveď označila za nedôveryhodnú!

6/ právnici Robsona sa snažia mediáne manipulovať nielen verejnosť tým, že sa odvolávajú na akési obete, pritom ich zdroje sú len z bulváru, ktorý v roku 2013 zverejnil údajné údaje z FBI spisov, ktoré hovorili o viac ako 20 obetiach a viac ako 200 dolárov ako odškodnom.

Nikdy sa tieto bulvárne bludy nepotvrdili, a naopak, boli vyvrátené aj tým, že v samotných spisoch sa tieto informácie ani neobjavili, a FBI obvinenia označila ako neopodstatnené

7/ Robsonoví právnici sa snažia mediálnym vyhlásením manipulovať aj tým, že používajú množné čísla akýchsi „obetí“ že išlo o „malé deti“ a že malo ísť „malých chlapcov.“

Robsovoní právnici ale doteraz nikdy vo svojich súdnych spisoch neodkazovali na nejaké „obete“ ani nespomenuli žiadne tajné vyrovnania s rodina, a teda ich stratégia je čisto mediálna, kde operujú iba bulvárnymi informáciami, ktoré už boli vyvrátené

Robsonoví právnici doteraz nikdy nezverejnili v akom stave je ich prípad, ani nepodávajú žiadne informácie o tom, ako súd postupuje v ich prípade, teda hrajú iba mediálnu hru s fikciami s cieľom manipulovať nielen verejnosť, ale aj vyvolávať zdanie o opodstatnení ich tvrdení, kde akoby využívali to, že Michael Jackson sa nemôže už nijako brániť.

8/ napriek tomu, že Robsonoví právnici tvrdia, že sú desiatky obetí, ktoré majú mať akési dohody o mlčaní, podľa amerických zákonov, na ktoré sa rovnako odvolávajú, žiadne z údajných obetí nemajú zakázané nielen vypovedať pred súdom ako svedkovia – čo zákon doslova prikazuje, ale ani „mlčať“ pred verejnosťou. Nikoho ani nemožno donútiť podpísať akékoľvek zmluvy bez súhlasu s obsahom. Teda ten, kto niečo podpíše, súhlasí s obsahom zmluvy.

To sa udialo v roku 2005, kedy sa prokurátor Sneddon snažil dostať na lavicu svedkom Jordana Chandlera, ten so svojim otcom v danom čase odišli z USA, aby boli nezastihnuteľní, lebo odmietli vypovedať. Jediní, ktorí prišli bol matka a syn Francioví, ktorí boli podľa výpovedí poroty nedôveryhodní.

Navyše, ako sa potvrdilo, obe rodiny Chandlera a Franciu prišli s návrhom na dohodu, a nemali záujem o súdny proces – čo mohli kedykoľvek urobiť na civilnom súde, aj keď mali podpísané dohody u urovnaní „sporu“!!!

9/ podľa znenia zákona (zmeneného na základe aj procesu Michaela Jackson) žiadne zmluvy a dohody týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí nesmú byť tajné.

Robsonoví predošlí právnici v roku 2014 žiadali rovnako odtajniť dokumenty a zistiť či ide o nejaké iné obete, a dostali všetky relevantné informácie o predošlých dvoch menách Chandler/Francia, aj zo súdu si ich mali vyžiadať, pritom všetky detaily boli diskutované aj počas procesu v roku 2005

10/ pre prípad na proces je nutné, aby Robsonoví právnici dokázali, že spoločnosti, ktoré žalujú mali kontrolu nad tým, že vedeli a teda sa aj spolupodieľali na urovnávaní nejakých zločinov Michaela Jacksona a tým kryli jeho činy=konkrétne osoby z vedenia týchto spoločností by museli dokázateľne vedieť o zneužívaniach a následne ich kryť poskytnutím napr. právneho krytia a vyrovnania z peňazí spoločností MJJP a MJJV, a prípadne poskytovať alibi pre Michaela Jacksona.

K ďalším problémom je aj účasť matky Wadea Robsona, ktorá síce teraz vystupuje v záujme Wadea, a nepriamo ho podporuje, avšak, ona sama bola zodpovedná za neplnoletého syna a konala v záujme jeho aj v čase, kedy malo dôjsť k presťahovaniu rodina z Austrálie do USA, čo mal vybaviť Michael Jackson cez jeho spoločnosti, a dať im aj prácu na Neverlande, a Wade neskôr podpísal aj zmluvu so spoločnosťou Michaela Jacksona na nahrávanie albumu a pre zastupovanie v médiách, kde Wade vystupoval.

Otázne je, či vedela a či mala Wadeova matka vedomosť, či mal byť syn zneužitý, a či a ako dovolila svojmu synovi aké aktivity, a ako ho ako právne zodpovedná osoba zastupovala.

11/ bingo na záver – podľa niektorých médií, ktoré o tom informujú, Wade v zastúpení svojich právnikov žiada odškodné najmenej 90 miliónov dolárov, informácia ale úradne nie je potvrdená, hoci o nejaké odškodné ide.