Wade Robson útočí právnickou firmou

... aktuálne Wade Robson útočí vytváraním mediálnych atakov s cieľom manipulácie verejnosti.

Detaily spracujeme, a pripravíme aktuálne vydanie tlačovej správy.