(slabé) Vyhlásenie MJ Estate

"Michael Jackson was found innocent in a court of law.

That carries more weight than anything published by a sensationalist tabloid that regularly publishes untruths.

If the Estate were to publish a statement denouncing these tired articles every time they appear, it would not only generate MORE attention and news for the malicious information, but it would do nothing to stop future articles coming out whenever a publication like RadarOnline needs more traffic.

In fact, the outraged response that sites like RadarOnline elicits from publishing these articles is exactly why they post them; they are in the business of selling eyeballs to advertisers. The advertisers do not care if Michael’s fans are angry, as long as they are clicking on the articles.

Libel and slander laws do not extend to the deceased, so there is not actually an “appropriate” action that the Estate can encourage the fans to take except to ignore these articles and stop clicking on them. The only thing that will be effective is to deprive the publishers of their advertising dollars."

MJOnline Team

Vo vyhlásení sa uvádza:

Pred zákonom bol Michael Jackson uznaný za nevinného

To znamená viac ako čokoľvek, čo prinášajú bulvárne médiá, ktoré pravidelne píšu nepravdy.

Ak by mali správcovia MJ Estate vydať vyhlásenia ku každej takejto správe, nielen že by to priťahovalo stále viac pozornosti na tieto nechutné správy, ale nijako by to nezabránilo v šírení ďalších takýchto článkov kedykoľvek by chceli portáli ako Radaronline mať čo najväčšiu čítanosť.

Ide však o to, že ohromné reakcie na tieto stránky ako Radaronline je presne to, prečo tieto články píšu. Sú v biznise zadávateľov reklamy na základe čitateľnosti. Zadávatelia reklamy sa nezaujímajú o to, či sú fanúšikovia naštvaní, pokiaľ ľudia na články klikajú.

Zákony voči ohováraniu a krivým obvineniam voči nežijúcim neexistujú, takže nie je ani "vhodná" reakcia na tieto obvinenia akou by mala pozostalosť MJ Estate postupovať, a jedine môže vyzývať fanúšikov, aby ignorovali tieto články, a prestali na ne klikať. Jediná cesta, ktorá je účinná je zbaviť objednávateľov reklamy ich dolárov.