The Jacksons: Next Generation (časť 5. a 6.)

Piata a šiesta časť šou "The Jacksons: Next Generation", ktorej aktérmi boli a budú aj deti Michaela.

Šou je predovšetkým o troch súrodencoch z bývalej formácie 3T, ktorí sú deťmi Tita Jacksona - T.J., Taryll a Taj.

Zatiaľ si to môžete pozrieť v originálnom znení tu (kým to neodstránia):

5. časť: LINK

6. časť: LINK

Obrázek

Vložila: Zuzcoj