Kalendár 2016: “Neverland 2016: Heavenly Gates”

Na rozdiel od oficiálneho kalendára, o ktorom sme vás informovali pred pár dňami, je tento nový kalendár vyslovene venovaný Neverlandu.

Autorkou projektu je Lisa Blanton, ktorá na fotografiách zobrazila krásu vchodových brán na ranč, ako napovedá názov.

Fotky sú aktuálne.

Objednávky tohto neoficiálneho, ale krásneho kalendára za cenu: $14.99 - LINK

Ukážka kalendára na každý mesiac je priamo v linke na objednávku, stlačte Preview.

Obrázek