Michael ako vzor...

Dr. Nick Neave a Kristofor McCarty z Northumbria University vo Veľkej Británii spravili prieskum, aký tanec-tanečník zaujme ženy, resp. je pre ne príťažlivý.

Na 3D kameru natočili 19 mužov vo veku 18-35 rokov ako tancujú na hudbu a videa ukázali ženám. Tie potom hlasovali a bodovali v škále od 0-10. Najväčší počet žien zaujali muži pohybujúci hlavou, krkom, trupom a tiež aj tí, ktorí hýbali ľavou rukou a pravou nohou v oblasti kolena.

Na záver výskumu sa Dr. Nick Neave a Kristofor McCarty vyjadrili, že príkladom takéhoto príťažlivého tanečníka je Michael Jackson, napr. vo videoklipe Rock With You. :-)

Zlý tanečník...

Dobrý tanečník...

...a najlepší tanečník...Michael :-)

Vložila: Zuzcoj