Odhalenie Michaelovej busty v PRAHE

V mestskej časti Praha - Zbraslav bola 27.9.2014 oficiálne odhalená busta Michaela. Nachádza sa pri Detskom domove Charlotty Masarykové, ktorý Michael osobne navštívil dňa 6.9.1996.

Image and video hosting by TinyPic

Udalosť prebehla pod záštitou Mestskej časti Zbraslav, veľká vďaka patrí riaditeľke Detského domova Charlotty Masarykové - MUDr. Ivě Truellové a pánovi starostovi - Ing. Aleši Hánělovi, ktorí boli prítomní aj na slávnostnom odhalení. Vystúpili viacerí umelci a významná časť programu bola venovaná samotným deťom žijúcim v detskom domove.

Michael v Prahe 1996

Viac foto v téme na fóre: LINK

Vložila: Zuzcoj