Odhalenie busty Michaela v Prahe

Milí přátelé,

s velikou odmlkou, po mnoha peripetiích, ale přece jen přichází jedna dlouho očekávaná radostná zpráva: jménem svým i jménem Helena Babická Zvolská Vám všem konečně můžeme oznámit, jaký je výsledek dlouhého čekání.

Díky Vašim příspěvkům a nesmírnému úsilí všech zúčastněných i díky aktivní záštitě aktuální paní ředitelky Dětského domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi, MUDr. Ivy Truellové a pana starosta MČ Praha - Zbraslav, Ing. Aleše Háněla, našla Michaelova socha své definitivní, důstojné umístění tam, kde by i Michaelovi samotnému bylo nejlépe, kdyby byl mezi námi - na prostranství v těsné blízkosti jmenovaného dětského domova, který sám Michael navštívil u příležitosti svého pražského koncertu v roce 1996.

Nyní Vás všechny tedy můžeme s velkým potěšením pozvat na společnou oslavu dokončeného díla, které má všem lidem připomenout, kým doopravdy byl náš Michael a těšíme se, že takto, oficiálně, i za přítomnosti zástupců Městské části a Dětského domova CHM můžeme vzdát hold mimořádnému umělci a lidumilovi.

Při této příležitosti bychom také neměli zapomínat na děti žijící v domově, takže oslavu spojíme s akcí na podporu dětí, tak, jak by si to přál sám Michael.

Image and video hosting by TinyPic

Slavnostní odhalení sochy Michaela Jacksona na Zbraslavi se koná již příští sobotu, 27.9.2014 od 14:00 hod. Další detaily Vám oznámíme co možná nejdříve.

Vaše Daniela Kartáková a Helena Babická Zvolská

Vložila: Zuzcoj