Odhalenie MJ busty - Slovensko

Milá MJ rodinka!:-D

Píšem v mene fanúšikov zo Slovenska a susedných štátov, ktorí 28.júna 2014 v KOŠICIACH v jednej súkromnej krásnej záhrade odhalili bustu Michaela. Autorkou busty je sochárka D.KARTÁKOVÁ! Ponúkam vám video, fotky sú na fóre v téme: LINK

Vložila: Zuzcoj