Zhrnutie účtovníctva MJ Estate

Ak by niekoho zaujímalo...tu je preklad zúčtovania MJ Estate za posledné obdobie...za prípadné nepresnosti v preklade sa ospravedlňujem, ale je to náročné preložiť.

Dokument na stiahnutie dole v správe.

Zhrnutie účtovníctva MJ Estate za tretie zúčtovacie obdobie

Hrubý zárobok MJ Estate je k 31. decembru 2013 viac ako 600 miliónov dolárov. V predchádzajúcom zúčtovacom období, teda do 31. mája 2012 bol zárobok 475 miliónov dolárov. To znamená, že MJ Estate zarobilo 125 miliónov dolárov (v hrubom) v období medzi júnom 2012 a decembrom 2013.

Tretie zúčtovacie obdobie ale zahŕňa obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Zhrnutie je nasledovné:

- Všetky dlhy sa splácajú.

- Hypotéky za Hayvenhurst sú zaplatené.

- Dlh Mijac je plne splatený.

- Počas tretieho zúčtovacieho obdobia nebol predaný žiaden majetok.

Pozostalosť ešte nie je v stave, aby bola uzavretá. Správcovia (John Branca a John McClain) požiadali, aby spravovanie majetku bolo predĺžené o jeden ďalší rok. (MJ Estate je totiž pod riadením súdu, to znamená, že všetky úkony, rozhodnutia a plány musí odobrovať súd, v mnohých prípadoch súd udeľuje povolenia, alebo naopak, vydá zákaz. Správcovia musia na požiadanie predložiť všetky dokumenty aj dedičom pozostalosti.) To, že je pozostalosť pod dohľadom súdu znamená, že všetky ich (zárobkové) činnosti smerujú najprv k uspokojeniu akýchkoľvek pohľadávok - dlhov voči veriteľom a až po ich vyplatení môžu byť všetky ostatné príjmy delené pre dedičov. Po skončení dohľadu súdu a vyplatení dlhov bude celý majetok a jeho následné zisky prerozdelené medzi dedičov, v tomto prípade medzi Katherine Jackson, charitu a tri deti Michaela.

Hlavné aktíva MJ Estate sú:

- 50 % podiel v spoločnosti Sony / ATV

- 100 % podiel v spoločnosti Mijac

- Michaelove meno, Neverland a ochranné známky.

Ďalej aktíva sú MJ obchodnej činnosti:

- dve Cirque šou (Immortal a Michael Jackson ONE)

- Ubisoft MJ Experience hry

- možné albumy vydané v Sony

- reklamy a možnosť filmu a dokument o Michaelovi Jacksonovi

- možnosť hry na Brodway.

Sedem súdnych sporov stále prebieha, zvyšné boli vyriešené priaznivo pre MJ Estate. Pozostalosť má teda ešte stále dosť vysoké právne náklady.

Ďalšie aktíva:

- MJJ Legacy Inc, MJJ Productions LLC, Branson Media Group LLC, History Tours Inc, History Tours II Inc, Invincible Tours Inc, Monte Cristo Employment LLC, Nation Comics, Triumph Multimedia Corp a TTC Touring Corp. PPB LLC - spoločnosť pre deti - je uvedená ako nový subjekt.

Zoznam hmotného majetku a obchodného záujmu Michaela (teraz MJ Estate):

- Hayvenhurst (v hodnote $4.1 M)

- byt (v hodnote $315 K )

- 87,5 % podiel v Neverlande.

Čistý zisk z obchodných činností počas tretieho zúčtovacieho obdobia (január 2012 - december 2012) je 54.015.433 dolárov. (Hrubý príjem je 77.642.855 dolárov)

Výdavky Katherine a MJ detí sú nasledovné (január 2012 - december 2012)

- príspevky na deti 3.064.009 dolárov

- príspevky Katherine 1.386.548 dolárov

- náklady na pobyt v Calabasas 415,014 dolárov

- ostatné náklady 54,281 dolárov

- poistenie (zdravia a majetku) 89.356 dolárov

- zamestnanci domu 539,449 dolárov

- poplatky za právnika KJ ohľadne opatrovníctva 102,588 dolárov

- iné poplatky 35,842 dolárov

- ochranka 564.302 dolárov

- opravy a údržba 154,325 dolárov

Celkom 6.409.814 dolárov.

Pozostalosť zaplatila 13.155.178 dolárov na daniach a licenciách. Okrem mnohých iných poplatkov sa uhrádzali aj poradenské poplatky. Zaplatili sa 2.300.000 dolárov Katherine Jackson (zaplatené Perrymu Sandersovi), 200.000 dolárov Linde Dileo a 6.033 dolárov za mesiac Jackiemu Jacksonovi (???.

Vložila: zuzcoj

MJ Estate Third Accounting