Prince na prázdninách na Hawaii

Krátke video, ako prince predvádza tvz. ziplining..., teda akési zlaňovanie...