Život po smrti - komplexný článok podľa Billboard-u

Americké vydanie časopisu Billboard prinieslo špeciálne vydanie venované Michaelovi a jeho posmrtnom megaúspechu v zárobkoch z projektov, ktoré sa za ostatné 4 roky realizovali, a budú ešte realizovať...

Analýzy, sumy a rozhovor s o správcom pozostalosti MJ Estate Johnom Brancom..., aj to je obsahom článku, ktorý si môžete v origináli prečítať tu - LINK

Obrázek

Preklad celého článku a súvisiacich článkov neskôr na fóre!

V článku naznačil John Branca aj nové projekty a albumy...