Video: záverečné reči - časť 2 + info

Právnik spo. AEG Live, Marvin Putnam:

Obrázek

Brian Panish, právnik Katherine Jackson:

KTO SÚ POROTCOVIA?

V číselnom poradí s krátkym popisom:

Porotca No. 1: Bankárka žijúca v centre LA

Porotca No. 2: Ošetrovateľka

Porotca No. 3: Obchodník s tričkami zo Západného LA

Porotca No. 4: Hispánka, obchodná zástupkyňa

AT&T

Porotca No. 5: Softwérová inžinierka z JPL

Porotca No. 6: Stredoškolský učiteľ telocviku

Porotca No. 7: Černoch, pracujúci vo výskume na UCLA

Porotca No. 8: Aziat, pracujúci pre zdarvotné stredisko

Porotca No. 9: Stavebný inžinier na dôchodku

Porotca No. 10: Černoch, dôchodca, bývalý robotník v železiarňach

Porotca No. 11: Vedecká pracovníčka v liečení rakoviny na dôchodku

Porotca No. 12: Finančný poradca z Východného LA

Porota v piatok mala prvý deň rozhodovania v procese s AEG Live vs. Katherine Jackson.

Celkovo majú až 80 dní na rozhodovanie, pričom si za predsedu poroty vybrali porotcu č.6

Porotcovia si vyžiadali dva dôkazové materiály:

- nezávislú (pracovnú) zmluvu dr. Murraya na poskytovanie služieb,

- DVD dokument This Is It

Právnik Katherine Jackson, Brian Parish namietal, že DVD vytvorila spol. AEG Live, a teda môže byť tendenčné pre porotu, pretože sa producenti snažili vykrasliť Michaela v najlepšom svetle.

Zmluva dr. Murraya je kľúčovým dokumentom v rozhodovaní - kto najal dr. Murraya, a pre koho pracoval.

Panish vyzval porotu, aby výšku odškodného zvažovali od 1 po 2 miliardy dolárov.

Na zvoleného predsedu niektorí fanúšikovia podali sťažnosť sudkyni po tom, ako mal počas procesu mať očný kontakt s právničkou AEG Live, čo interpretovali ako flirtovanie.

Sudkyňa to zamietla.

Prehľad časového postupu záverečnej reči právnika Marvina Putnama tu - LINK

V nej, samozrejme, síce nepriamo, ale predsa utočil na Michaela ako na jediného, kto si spôsobil smrť sám, že si kupoval doktorov, lieky, neliečil sa zo závislostí, bol v dlhoch a všetkymožné iné vysvetlenia, prečo je vinný Michael a nie AEG Live..., a snažil sa zbaviť zodpovednosti za smrť, že išlo predovšetkým o vzťah medzi dr. Murayyom a Michaelom, a čo robili oni bolo nezávislé od AEG Live.

Prečo by si "zaslúžil" Michael odškodné 2 miliardy?

Vo video je súhrn + HLASOVANIE - LINK