Video: záverečné reči - Brian Panish

Prepis časového postupu výpovede s fotkami - LINK

Video z prezentácie možného výsledku situačnými scénami televízie HLN:

LINK

+

Brian Panish, právnik Katherine Jackson:

Časť 1

Časť 2

Nonstop webový záznam - 2 hodinový prejav reči/obhajoby: