MJ Estate dlhuje 702 mil. dolárov na daniach?

Podľa tlačových agentúr, správcovia pozostalosti Michaela Jacksona, MJ Estate údajne dlhuje na daniach a poplatkoch z omeškania viac ako 702 mil. dolárov (z toho 505 mil. na daniach a 196,9 mil. na pokutách).

Obrázek

Daňový úrad, resp. jeho sekcia the Internal Revenue Service (IRS) tvrdí, MJ Estate podhodnotili príjmy/majetok o stovky miliónov dolárov, a tým aj odvody na daniach.

IRS tvrdí, že ide o ich odhady podľa zdaniteľnej hodnoty nielen majetku Michaela, ale aj obchodných značiek.

MJ Estate ani IRS nekomentujú túto správu, ale MJ Estate predkladala súdu od roku 2009 všetky dokumenty o príjmoch a finančných transakciách, tak ako to stanovil sudca, ktorý dohliada na činnosť pozostalosti.

IRS vychádza najmä z podielov, ktoré mal/má Michael v niektorých spoločnostiach, najmä v Sony/ATV EMI Music Publishing, kde zdaniteľná suma je podľa nich až 469 mil. dolárov.

MJ Estate odmieta tvrdenia IRS, ktoré sa podľa nich opierajú iba o ich odhady a špekulácie, ktoré nemajú podporu v zákonoch ani faktoch o skutočnom majetku.

MJ Estate na daniach už zaplatili viac ako 100 mil. dolárov.

IRS podľa zákona nemôže(=radšej nechce) komentovať individuálne problémy s daňami.

Rozhodnutie stojí na súde, ktorý rozhodne v prospech jednej alebo druhej strany.

Michael Jackson od roku 2009 zarobil viac ako 500 mil. dolárov, a podľa toho odvádzali správcovia dane.

Podľa doteraz známych informácií, nie je veľmi pravdepodobné, že by MJ Estate musela zaplatiť tieto sumy.

V prvom rade ide o fakt, že dane v USA podliehajú niekoľkých stupňom/častiam, a v tomto prípade ide o dane zo samotnej pozostalosti, nie príjmov!

Podľa IRS, ich odhad v roku 2009 bol, že Michael Jackson mal majetok v hodnote 1,5 miliardy dolárov, a teda v tom čase sa uplatňovala sadzba dane vo výške 45%.

Michaelov majetok mal hodnotu stoviek miliónov dolárov, najmä zo Sony/ATV, kde vlastnil 50% podiel v hodnote 750 mil. dolárov + ďalší majetok ako jeho osobný hudobný katalóg MiJac Music, umelecké diela a nehnuteľnosti.

Zároveň mal Michael dlh vo výške asi 500 mil. dolárov, čo v zmysle majetku znížilo celkovú hodnotu, pričom dlhy boli z väčšej časti súčasťou obchodných investícií - ročný príjem Michaela pred smrťou bol okolo 30-50 mil. dolárov, bez toho, aby koncertoval a vydával albumy.

Napriek tomu, sa Michael nikdy neobjavil napr. na zozname miliardárov, hoci ním majetkovo bol.

Podľa MJ Estate, hodnota značky Michael Jackson bola v čase smrti Michaela asi 2105 dolárov, IRS odhadla hodnotu na 434 mil. dolárov.

Obe sumy sú ale nereálne, jedna podhodnotená, druhá precenená.

Dane z pozostalosti sa vyberajú na základe sumy v čase smrti osoby, nie spätne pri novom zákone alebo podľa odhadov IRS po niekoľkých rokoch.

Je preto nepravdepodobné, že by podľa zákona MJ Estate mal zaplatiť sumu, ktorú uvádza IRS.

Avšak, zaujímavosťou je, že v roku 2010 – necelý rok po smrti Michaela Jacksona - už žiadny zákon o daniach z pozostalosti nebol v platnosti, bol zrušený!