Vyhlásenie MJ Estate

Hello:

Many of you have sent us articles this weekend about Michael, from the Mirror and other UK-based tabloid magazines. Here is the response from the Co-Executors of the Estate to the nonsense:

“As MJ said, just because you read it in a magazine does not make it factual…

We personally detest these supposed news organizations that profit at Michael’s expense. We hope the fans can stay vigilant with us in protecting Michael’s legacy. We hope everyone has the opportunity to see the MJ ONE show… that’s the real Michael.”

Thank you for remaining vigilant with the Estate in protecting Michael’s Legacy.

MJOnline The Official Online Team of The Michael Jackson Estate™

"Mnohí z vás nám zaslali články o Michaelovi z denníka the Mirror ako aj z ďalších britských bulvárov. Tu je odpoveď od správcov pozostalosti na tento nezmysel:

Ako raz Michael povedal, len preto, že to čítate v novinách, neznamená zo, že je to pravda.

Sme zhnusení z týchto údajných spravodajských organizácií, ktoré profitujú z mena Michaela Jacksona.

Dúfame, že fanúšikovia ostanú spolu s nami ostražití v podpore Michaelovho odkazu.

Dúfame, že každý bude mať možnosť vidieť šou MJ ONE, pretože to je skutočný Michael Jackson.

Ďakujeme vám, že ostanete s nami v podpore ochrany odkazu Michaela".