Telefonický hovor ohľadne Paris na tiesňovú linku

V téme vo fóre si môžete vypočuť telefonický hovor ohľadne Paris na tiesňovú linku aj s titulkami.

911: Tu je LA County Fire 86

Šerifka: Dobrý. Tu je šerifka Los Angeles.

911: Ako vám pomôžem?

Šerifka: Potrebujem sanitku do Prado De La Felicidad

911: Aké mesto?

Šerifka: Cabalas. Mám tu predávkovanú ženu Motrinom a porezané zápästie kuchynským nožom.

911: Dýcha a je pri vedomí, však?

Šerifka: Áno.

911: V poriadku , madam. Už sme na ceste.

LINK

Vložila: Zuzcoj