Sudca nariadil vyšetrovanie okolností pokusu samovraždy

Sudca Mitchell Beckloff nariadil vyšetrovanie okolností príčin pokusu o samovraždu Paris Jackson.

Sudca dohliada nad správou pozostalosti Michaela Jackson - MJ Estate, na dedičstvo a samozrejme dohľad nad výchovou deti poručníkmi, ktorých určil Michael.

Sudca požiadal, aby probačný súd a sociálni pracovníci vypracovali správu, v ktorej sa udevú okolnosti, ako aj predošlé správy o výchove, zdravotnom stave a vzdelaní detí.

Sudca povedal, že o situácii s Paris sa dozvedel z médií, čo je neprijateľné, a zdá sa, že nie je spokojný nad spôsobmi výchovy a zodpovednosti poručníkov detí, ktorými sú: Katherine Jackson a TJ Jackson - ten nežije s deťmi, ale v susednom meste, vzdialenom 2 hodiny, pričom dozerá nad deťmi iba niekoľko hodín denne.

Sociálni pracovníci údajne o tom ani nevedelil a boli prekvapení, napriek tomu, že vždy v súdnych dokumentoch bolo uvedené jeho miesto bydliska...